Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Hài Hước
50.9M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Sinh viên đại học Tô Nhiễm Nhiễm xuyên về cổ đại, biến thành một con gấu trúc, còn bị heo rừng, gấu đen truy sát! Được biết hôn Dạ Dực Phong - ân nhân cứu mạng - đủ ba lần là khôi phục hình người, vốn tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, nhưng không ngờ Dạ Dực Phong lại là kẻ mắc bệnh sạch sẽ cực nặng!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 211 chương    /    (80745)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 211 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-07-20
 28k  2.9k
2
Chapter 2
2020-07-20
 24.9k  1.5k
3
Chapter 3
2020-07-20
 24.5k  1.2k
4
Chapter 4
2020-07-20
 23.9k  1.2k
5
Chapter 5
2020-07-20
 23.9k  1.1k
6
Chapter 6
2020-07-20
 23.7k  1.1k
7
Chapter 7
2020-07-20
 22.8k  1k
8
Chapter 8
2020-07-20
 22.5k  373
9
Chapter 9
2020-07-20
 20.3k  421
10
Chapter 10
2020-07-20
 23.6k  1.3k
11
Chapter 11
2020-07-23
 24.5k  1.8k
12
Chapter 12
2020-07-27
 22.9k  1.3k
13
Chapter 13
2020-07-30
 22.8k  1.4k
14
Chapter 14
2020-08-03
 22.4k  1.4k
15
Chapter 15
2020-08-06
 21.1k  966
16
Chapter 16
2020-08-10
 20.2k  666
17
Chapter 17
2020-08-13
 19k  1.1k
18
Chapter 18
2020-08-15
 18.2k  466
19
Chapter 19
2020-08-15
 17.9k  412
20
Chapter 20
2020-08-15
 17.4k  706
21
Chapter 21
2020-08-15
 17.8k  470
22
Chapter 22
2020-08-15
 16.6k  1.1k
23
Chapter 23
2020-08-15
 16.6k  920
24
Chapter 24
2020-08-15
 15.3k  270
25
Chapter 25
2020-08-15
 16.4k  1.2k
26
Chapter 26
2020-08-17
 17k  1.1k
27
Chapter 27
2020-08-20
 18.2k  1.5k
28
Chapter 28
2020-08-23
 17.1k  535
29
Chapter 29
2020-08-23
 15.3k  281
30
Chapter 30
2020-08-23
 15k  282
31
Chapter 31
2020-08-23
 15.7k  410
32
Chapter 32
2020-08-23
 15.4k  699
33
Chapter 33
2020-08-23
 15.4k  443
34
Chapter 34
2020-08-23
 15.9k  624
35
Chapter 35
2020-08-23
 15.4k  519
36
Chapter 36
2020-08-23
 15.5k  579
37
Chapter 37
2020-08-23
 17.5k  1k
38
Chapter 38
2020-08-24
 17.8k  1.1k
39
Chapter 39
2020-08-27
 18.2k  1.2k
40
Chapter 40
2020-08-31
 16.7k  751
41
Chapter 41
2020-09-03
 15.6k  672
42
Chapter 42
2020-09-07
 15.6k  562
43
Chapter 43
2020-09-10
 17.2k  1.2k
44
Chapter 44
2020-09-14
 15.6k  1.3k
45
Chapter 45
2020-09-17
 17.5k  1.6k
46
Chapter 46
2020-09-21
 16.2k  978
47
Chapter 47
2020-09-24
 16.2k  1.1k
48
Chapter 48
2020-09-28
 15.7k  931
49
Chapter 49
2020-10-01
 16.6k  763
50
Chapter 50
2020-10-05
 16.1k  761
51
Chapter 51
2020-10-08
 14.9k  827
52
Chapter 52
2020-10-12
 14.6k  514
53
Chapter 53
2020-10-15
 13.5k  209
54
Chapter 54
2020-10-15
 12.4k  371
55
Chapter 55
2020-10-15
 12.4k  235
56
Chapter 56
2020-10-15
 12k  203
57
Chapter 57
2020-10-15
 11.9k  522
58
Chapter 58
2020-10-15
 12.9k  281
59
Chapter 59
2020-10-15
 12.1k  512
60
Chapter 60
2020-10-15
 12.4k  491
61
Chapter 61
2020-10-15
 13.3k  442
62
Chapter 62
2020-10-15
 12.6k  253
63
Chapter 63
2020-10-15
 14.2k  566
64
Chapter 64
2020-10-19
 14.4k  457
65
Chapter 65
2020-10-22
 14.2k  488
66
Chapter 66
2020-10-24
 12.1k  564
67
Chapter 67
2020-10-24
 11.4k  279
68
Chapter 68
2020-10-24
 11k  525
69
Chapter 69
2020-10-24
 11k  223
70
Chapter 70
2020-10-24
 11.6k  658
71
Chapter 71
2020-10-24
 12k  466
72
Chapter 72
2020-10-24
 10.9k  176
73
Chapter 73
2020-10-24
 11.7k  403
74
Chapter 74
2020-10-24
 10.1k  648
75
Chapter 75
2020-10-24
 12.7k  707
76
Chapter 76
2020-10-29
 12.7k  506
77
Chapter 77
2020-11-02
 12.3k  352
78
Chapter 78
2020-11-05
 12.2k  474
79
Chapter 79
2020-11-09
 11.1k  439
80
Chapter 80
2020-11-12
 11k  559
81
Chapter 81
2020-11-16
 11.6k  813
82
Chapter 82
2020-11-19
 11k  411
83
Chapter 83
2020-11-26
 9.5k  272
84
Chapter 84
2020-11-30
 9.1k  262
85
Chapter 85
2020-12-03
 8.7k  262
86
Chapter 86
2020-12-07
 9.2k  353
87
Chapter 87
2020-12-10
 8.7k  367
88
Chapter 88
2020-12-14
 8.4k  327
89
Chapter 89
2020-12-17
 8.4k  316
90
Chapter 90
2020-12-21
 8.2k  268
91
Chapter 91
2020-12-24
 7.5k  292
92
Chapter 92
2020-12-28
 7.2k  230
93
Chapter 93
2020-12-31
 7.3k  460
94
Chapter 94
2021-01-04
 7.9k  959
95
Chapter 95
2021-01-07
 6.8k  420
96
Chapter 96
2021-01-11
 6.7k  248
97
Chapter 97
2021-01-14
 6.1k  479
98
Chapter 98
2021-01-18
 6.8k  238
99
Chapter 99
2021-01-21
 6.9k  323
100
Chapter 100
2021-01-25
 6.6k  197
101
Chapter 101
2021-01-28
 6.4k  317
102
Chapter 102
2021-02-01
 6.1k  230
103
Chapter 103
2021-02-04
 6.5k  556
104
Chapter 104
2021-02-08
 5.8k  401
105
Chapter 105
2021-02-11
 5.7k  202
106
Chapter 106
2021-02-15
 6k  237
107
Chapter 107
2021-02-18
 5.7k  314
108
Chapter 108
2021-02-22
 5.5k  172
109
Chapter 109
2021-02-25
 5.4k  425
110
Chapter 110
2021-03-01
 4.6k  385
111
Chapter 111
2021-03-04
 4.3k  223
112
Chapter 112
2021-03-08
 4.2k  226
113
Chapter 113
2021-03-11
 4.1k  225
114
Chapter 114
2021-03-15
 4k  186
115
Chapter 115
2021-03-17
 3.3k  111
116
Chapter 116
2021-03-17
 3k  100
117
Chapter 117
2021-03-17
 3.1k  83
118
Chapter 118
2021-03-17
 3.3k  121
119
Chapter 119
2021-03-17
 3k  60
120
Chapter 120
2021-03-17
 3.2k  72
121
Chapter 121
2021-03-17
 2.8k  90
122
Chapter 122
2021-03-17
 2.9k  58
123
Chapter 123
2021-03-17
 3k  71
124
Chapter 124
2021-03-17
 3.2k  170
125
Chapter 125
2021-03-18
 3.4k  120
126
Chapter 126
2021-03-22
 3.6k  148
127
Chapter 127
2021-03-25
 3.3k  180
128
Chapter 128
2021-03-29
 3.1k  150
129
Chapter 129
2021-04-01
 3.2k  122
130
Chapter 130
2021-04-05
 3.2k  155
131
Chapter 131
2021-04-08
 3.1k  153
132
Chapter 132
2021-04-12
 3k  148
133
Chapter 133
2021-04-15
 2.8k  151
134
Chapter 134
2021-04-19
 2.7k  134
135
Chapter 135
2021-04-22
 2.8k  169
136
Chapter 136
2021-04-26
 2.6k  144
137
Chapter 137
2021-04-29
 2.8k  124
138
Chapter 138
2021-05-03
 2.8k  192
139
Chapter 139
2021-05-06
 2.9k  166
140
Chapter 140
2021-05-10
 2.6k  106
141
Chapter 141
2021-05-13
 2.7k  136
142
Chapter 142
2021-05-17
 2.5k  130
143
Chapter 143
2021-05-20
 2.4k  122
144
Chapter 144
2021-05-24
 2.4k  142
145
Chapter 145
2021-05-27
 2.4k  115
146
Chapter 146
2021-05-31
 2.3k  123
147
Chapter 147
2021-06-03
 2.2k  97
148
Chapter 148
2021-06-07
 2.2k  82
149
Chapter 149
2021-06-10
 2.2k  153
150
Chapter 150
2021-06-14
 2.2k  100
151
Chapter 151
2021-06-17
 2.2k  129
152
Chapter 152
2021-06-21
 2k  118
153
Chapter 153
2021-06-24
 1.9k  85
154
Chapter 154
2021-06-28
 1.9k  170
155
Chapter 155
2021-07-01
 1.8k  148
156
Chapter 156
2021-07-05
 1.8k  89
157
Chapter 157
2021-07-08
 1.7k  97
158
Chapter 158
2021-07-12
 1.7k  148
159
Chapter 159
2021-07-15
 1.7k  115
160
Chapter 160
2021-07-19
 1.7k  64
161
Chapter 161
2021-07-22
 1.6k  83
162
Chapter 162
2021-07-26
 1.7k  73
163
Chapter 163
2021-07-29
 1.6k  87
164
Chapter 164
2021-08-02
 1.6k  67
165
Chapter 165
2021-08-05
 1.5k  60
166
Chapter 166
2021-08-09
 1.5k  97
167
Chapter 167
2021-08-12
 1.3k  63
168
Chapter 168
2021-08-16
 1.4k  60
169
Chapter 169
2021-08-19
 1.4k  99
170
Chapter 170
2021-08-23
 1.3k  85
171
Chapter 171
2021-08-26
 1.3k  113
172
Chapter 172
2021-08-30
 1.3k  77
173
Chapter 173
2021-09-02
 1.2k  72
174
Chapter 174
2021-09-06
 1.2k  66
175
Chapter 175
2021-09-09
 1.2k  71
176
Chapter 176
2021-09-13
 1.1k  50
177
Chapter 177
2021-09-16
 1.1k  45
178
Chapter 178
2021-09-20
 1.1k  63
179
Chapter 179
2021-09-23
 981  42
180
Chapter 180
2021-09-27
 992  43
181
Chapter 181
2021-09-30
 969  45
182
Chapter 182
2021-10-04
 940  50
183
Chapter 183
2021-10-07
 931  60
184
Chapter 184
2021-10-11
 936  43
185
Chapter 185
2021-10-14
 900  34
186
Chapter 186
2021-10-18
 870  38
187
Chapter 187
2021-10-20
 840  43
188
Chapter 188
2021-10-20
 777  9
189
Chapter 189
2021-10-20
 780  14
190
Chapter 190
2021-10-20
 852  26
191
Chapter 191
2021-10-20
 798  24
192
Chapter 192
2021-10-20
 748  25
193
Chapter 193
2021-10-20
 802  27
194
Chapter 194
2021-10-21
 840  49
195
Chapter 195
2021-10-28
 794  65
196
Chapter 196
2021-11-04
 741  54
197
Chapter 197
2021-11-11
 719  56
198
Chapter 198
2021-11-18
 698  23
199
Chapter 199
2021-11-22
 655  33
200
Chapter 200
2021-11-25
 685  41
201
Chapter 201
2021-11-29
 692  40
202
Chapter 202
2021-12-02
 646  59
203
Chapter 203
2021-12-06
 644  47
204
Chapter 204
2021-12-09
 645  29
205
Chapter 205
2021-12-13
 680  65
206
Chapter 206
2021-12-16
 709  37
207
Chapter 207
2021-12-20
 727  63
208
Chapter 208
2021-12-23
 783  67
209
Chapter 209
2021-12-27
 770  59
210
Chapter 210
2021-12-30
 876  30
211
Chapter 211
2022-01-03
 2.4k  275
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Xuyên Không Hệ Thống!...Ngược Chết Tra Nam
Xuyên Không Hệ Thống!...Ngược Chết Tra Nam
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Người Hầu! Anh Yêu Em
Người Hầu! Anh Yêu Em
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play