MangaToon
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Đã Full
Trường học / Hài Hước / Harem
170.1M
4.8
Tên tác giả: Chudao Comic

Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển đến một nam sinh!!! Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo, nhưng trên thực tế lại là một tương lại không thể tưởng tượng…

Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 475 chương    /    (161962)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 58.7k  6.2k
2
Chapter 2
2018-11-07
 26.4k  2.4k
3
Chapter 3
2018-11-10
 21.8k  1.1k
4
Chapter 4
2018-11-10
 21.8k  1.4k
5
Chapter 5
2018-12-05
 20.9k  1.3k
6
Chapter 6
2018-11-14
 19.2k  868
7
Chapter 7
2018-11-16
 17.3k  894
8
Chapter 8
2018-11-20
 16.8k  717
9
Chapter 9
2018-11-20
 16k  548
10
Chapter 10
2018-11-20
 15.7k  475
11
Chapter 11
2018-12-05
 16.6k  1.6k
12
Chapter 12
2018-12-05
 15.6k  453
13
Chapter 13
2018-12-07
 16.6k  794
14
Chapter 14
2018-12-12
 15.2k  634
15
Chapter 15
2018-12-14
 15.8k  606
16
Chapter 16
2018-12-19
 14.6k  388
17
Chapter 17
2018-12-21
 15.5k  586
18
Chapter 18
2018-12-26
 15.1k  605
19
Chapter 19
2018-12-28
 14.9k  898
20
Chapter 20
2019-01-02
 13.8k  976
21
Chapter 21
2019-01-03
 14.4k  553
22
Chapter 22
2019-01-04
 13.5k  400
23
Chapter 23
2019-01-09
 13.7k  683
24
Chapter 24
2019-01-11
 14k  578
25
Chapter 25
2019-01-16
 13.2k  321
26
Chapter 26
2019-01-18
 12.8k  340
27
Chapter 27
2019-01-23
 13.7k  553
28
Chapter 28
2019-01-25
 13.2k  265
29
Chapter 29
2019-01-30
 12.9k  183
30
Chapter 30
2019-02-01
 13.4k  329
31
Chapter 31
2019-02-06
 12.7k  243
32
Chapter 32
2019-02-08
 12.8k  259
33
Chapter 33
2019-02-13
 12.7k  535
34
Chapter 34
2019-02-15
 13.1k  329
35
Chapter 35
2019-02-20
 12.2k  378
36
Chapter 36
2019-02-22
 11.9k  436
37
Chapter 37
2019-02-27
 12.4k  387
38
Chapter 38
2019-03-01
 11.2k  636
39
Chapter 39
2019-03-06
 12.3k  427
40
Chapter 40
2019-03-08
 11.9k  344
41
Chapter 41
2019-03-13
 11.7k  440
42
Chapter 42
2019-03-15
 11.9k  481
43
Chapter 43
2019-03-20
 11.8k  320
44
Chapter 44
2019-03-22
 11.2k  356
45
Chapter 45
2019-03-27
 11.3k  279
46
Chapter 46
2019-03-29
 11k  650
47
Chapter 47
2019-04-03
 11.3k  630
48
Chapter 48
2019-04-05
 11k  462
49
Chapter 49
2019-04-10
 10.4k  307
50
Chapter 50
2019-04-12
 10.3k  339
51
Chapter 51
2019-04-17
 10.5k  218
52
Chapter 52
2019-04-19
 10.7k  334
53
Chapter 53
2019-04-21
 11k  331
54
Chapter 54
2019-04-24
 10.2k  362
55
Chapter 55
2019-04-26
 10k  352
56
Chapter 56
2019-04-28
 10.2k  252
57
Chapter 57
2019-05-01
 9.8k  218
58
Chapter 58
2019-05-03
 9.6k  305
59
Chapter 59
2019-05-05
 10.6k  403
60
Chapter 60
2019-05-08
 9.7k  324
61
Chapter 61
2019-05-10
 9.6k  259
62
Chapter 62
2019-05-12
 9.4k  222
63
Chapter 63
2019-05-15
 9.2k  296
64
Chapter 64
2019-05-17
 9.6k  712
65
Chapter 65
2019-05-18
 8.9k  177
66
Chapter 66
2019-05-19
 8.8k  254
67
Chapter 67
2019-05-20
 8.6k  221
68
Chapter 68
2019-05-21
 8.6k  389
69
Chapter 69
2019-05-26
 8.3k  231
70
Chapter 70
2019-05-28
 8.6k  308
71
Chapter 71
2019-05-31
 8.2k  154
72
Chapter 72
2019-05-31
 8.6k  180
73
Chapter 73
2019-05-31
 9.1k  244
74
Chapter 74
2019-05-31
 8.5k  167
75
Chapter 75
2019-05-31
 9k  221
76
Chapter 76
2019-05-31
 8.6k  302
77
Chapter 77
2019-05-31
 8.7k  284
78
Chapter 78
2019-05-31
 8.6k  377
79
Chapter 79
2019-05-31
 8.9k  582
80
Chapter 80
2019-05-31
 8.3k  248
81
Chapter 81
2019-06-02
 8.7k  529
82
Chapter 82
2019-06-04
 8.3k  497
83
Chapter 83
2019-06-09
 8.8k  498
84
Chapter 84
2019-06-11
 8.8k  376
85
Chapter 85
2019-06-16
 8.7k  367
86
Chapter 86
2019-06-18
 8.1k  485
87
Chapter 87
2019-06-23
 8.9k  350
88
Chapter 88
2019-06-25
 8.5k  634
89
Chapter 89
2019-06-30
 8.4k  457
90
Chapter 90
2019-07-02
 8.2k  329
91
Chapter 91
2019-07-04
 9.1k  348
92
Chapter 92
2019-07-05
 8.3k  430
93
Chapter 93
2019-07-06
 8.7k  588
94
Chapter 94
2019-07-07
 9.2k  512
95
Chapter 95
2019-07-08
 9.6k  1.1k
96
Chapter 96
2019-07-09
 7.7k  379
97
Chapter 97
2019-07-09
 7.5k  298
98
Chapter 98
2019-07-09
 7.8k  245
99
Chapter 99
2019-07-09
 8.2k  469
100
Chapter 100
2019-07-09
 8.9k  507
101
Chapter 101
2019-07-09
 7.7k  259
102
Chapter 102
2019-07-09
 7.5k  192
103
Chapter 103
2019-07-09
 8.1k  372
104
Chapter 104
2019-07-09
 7.7k  294
105
Chapter 105
2019-07-09
 7.7k  354
106
Chapter 106
2019-07-09
 7.6k  233
107
Chapter 107
2019-07-10
 8.1k  281
108
Chapter 108
2019-07-11
 7.8k  371
109
Chapter 109
2019-07-12
 8.2k  437
110
Chapter 110
2019-07-13
 7.8k  359
111
Chapter 111
2019-07-14
 8k  425
112
Chapter 112
2019-07-15
 8.3k  408
113
Chapter 113
2019-07-16
 8.6k  524
114
Chapter 114
2019-07-17
 7.9k  263
115
Chapter 115
2019-07-18
 7.3k  331
116
Chapter 116
2019-07-19
 7.4k  202
117
Chapter 117
2019-07-20
 7k  174
118
Chapter 118
2019-07-21
 7.8k  337
119
Chapter 119
2019-07-22
 7.7k  279
120
Chapter 120
2019-07-23
 7.3k  433
121
Chapter 121
2019-07-24
 6.8k  169
122
Chapter 122
2019-07-25
 6.7k  172
123
Chapter 123
2019-07-26
 6.9k  287
124
Chapter 124
2019-07-27
 7k  551
125
Chapter 125
2019-07-28
 6.8k  196
126
Chapter 126
2019-07-29
 7.1k  340
127
Chapter 127
2019-07-30
 7.5k  240
128
Chapter 128
2019-07-31
 7.2k  581
129
Chapter 129
2019-08-01
 7.5k  379
130
Chapter 130
2019-08-02
 7.4k  399
131
Chapter 131
2019-08-03
 7.2k  272
132
Chapter 132
2019-08-04
 7.3k  339
133
Chapter 133
2019-08-05
 7.2k  320
134
Chapter 134
2019-08-06
 6.8k  178
135
Chapter 135
2019-08-07
 6.9k  257
136
Chapter 136
2019-08-08
 7.2k  292
137
Chapter 137
2019-08-09
 7k  239
138
Chapter 138
2019-08-10
 7.1k  211
139
Chapter 139
2019-08-11
 7.1k  278
140
Chapter 140
2019-08-12
 7.1k  308
141
Chapter 141
2019-08-13
 7.2k  223
142
Chapter 142
2019-08-14
 7.1k  301
143
Chapter 143
2019-08-15
 7.5k  265
144
Chapter 144
2019-08-16
 6.9k  226
145
Chapter 145
2019-08-17
 7.3k  303
146
Chapter 146
2019-08-18
 7.4k  481
147
Chapter 147
2019-08-19
 6.7k  311
148
Chapter 148
2019-08-20
 7k  380
149
Chapter 149
2019-08-21
 6.8k  241
150
Chapter 150
2019-08-22
 7.2k  397
151
Chapter 151
2019-08-23
 7.3k  253
152
Chapter 152
2019-08-24
 7.6k  361
153
Chapter 153
2019-08-25
 7.1k  300
154
Chapter 154
2019-08-26
 6.8k  286
155
Chapter 155
2019-08-27
 6.4k  212
156
Chapter 156
2019-08-28
 6.4k  222
157
Chapter 157
2019-08-29
 6.6k  316
158
Chapter 158
2019-08-30
 6.4k  345
159
Chapter 159
2019-08-31
 6.4k  218
160
Chapter 160
2019-09-01
 6.4k  362
161
Chapter 161
2019-09-02
 6.4k  201
162
Chapter 162
2019-09-03
 6.2k  380
163
Chapter 163
2019-09-04
 5.9k  218
164
Chapter 164
2019-09-05
 6.5k  350
165
Chapter 165
2019-09-06
 6.1k  176
166
Chapter 166
2019-09-07
 6.2k  222
167
Chapter 167
2019-09-08
 7.1k  320
168
Chapter 168
2019-09-09
 6.1k  277
169
Chapter 169
2019-09-10
 6.3k  300
170
Chapter 170
2019-09-11
 6.3k  225
171
Chapter 171
2019-09-12
 6.5k  313
172
Chapter 172
2019-09-13
 6.6k  269
173
Chapter 173
2019-09-14
 6.8k  358
174
Chapter 174
2019-09-15
 6.9k  598
175
Chapter 175
2019-09-16
 7k  475
176
Chapter 176
2019-09-17
 6.5k  564
177
Chapter 177
2019-09-18
 6.5k  720
178
Chapter 178
2019-09-19
 6.2k  397
179
Chapter 179
2019-09-20
 6.2k  377
180
Chapter 180
2019-09-21
 6.4k  399
181
Chapter 181
2019-09-22
 6.5k  287
182
Chapter 182
2019-09-23
 6.3k  330
183
Chapter 183
2019-09-24
 6k  242
184
Chapter 184
2019-09-25
 6.3k  285
185
Chapter 185
2019-09-26
 6.5k  610
186
Chapter 186
2019-09-27
 6.6k  469
187
Chapter 187
2019-09-28
 6.4k  510
188
Chapter 188
2019-09-28
 6.6k  440
189
Chapter 189
2019-09-28
 6k  226
190
Chapter 190
2019-09-28
 5.9k  188
191
Chapter 191
2019-09-28
 5.8k  146
192
Chapter 192
2019-09-28
 5.9k  152
193
Chapter 193
2019-09-28
 6.1k  376
194
Chapter 194
2019-09-28
 6.5k  403
195
Chapter 195
2019-09-28
 6.4k  256
196
Chapter 196
2019-09-28
 6.3k  412
197
Chapter 197
2019-09-28
 6.6k  397
198
Chapter 198
2019-09-29
 6.8k  466
199
Chapter 199
2019-09-30
 6.5k  279
200
Chapter 200
2019-10-01
 6.3k  178
201
Chapter 201
2019-10-02
 6.4k  183
202
Chapter 202
2019-10-03
 6.8k  467
203
Chapter 203
2019-10-04
 7.3k  338
204
Chapter 204
2019-10-05
 7.1k  539
205
Chapter 205
2019-10-06
 6.7k  520
206
Chapter 206
2019-10-07
 6.3k  488
207
Chapter 207
2019-10-08
 6.5k  471
208
Chapter 208
2019-10-09
 6.7k  431
209
Chapter 209
2019-10-10
 6.5k  331
210
Chapter 210
2019-10-11
 6.9k  536
211
Chapter 211
2019-10-12
 6.7k  365
212
Chapter 212
2019-10-13
 6.7k  365
213
Chapter 213
2019-10-14
 6.3k  410
214
Chapter 214
2019-10-15
 6.4k  236
215
Chapter 215
2019-10-16
 6.3k  273
216
Chapter 216
2019-10-17
 6.3k  361
217
Chapter 217
2019-10-18
 6.4k  301
218
Chapter 218
2019-10-19
 6.5k  461
219
Chapter 219
2019-10-20
 6k  261
220
Chapter 220
2019-10-21
 6k  241
221
Chapter 221
2019-10-22
 5.8k  368
222
Chapter 222
2019-10-23
 6.2k  684
223
Chapter 223
2019-10-24
 6k  314
224
Chapter 224
2019-10-25
 5.9k  371
225
Chapter 225
2019-10-26
 6k  292
226
Chapter 226
2019-10-27
 6.2k  274
227
Chapter 227
2019-10-28
 6.1k  208
228
Chapter 228
2019-10-29
 6.2k  474
229
Chapter 229
2019-10-30
 5.8k  891
230
Chapter 230
2019-10-31
 6.5k  619
231
Chapter 231
2019-11-01
 5.8k  347
232
Chapter 232
2019-11-02
 5.8k  234
233
Chapter 233
2019-11-03
 5.8k  227
234
Chapter 234
2019-11-04
 5.8k  161
235
Chapter 235
2019-11-05
 5.9k  438
236
Chapter 236
2019-11-06
 5.8k  239
237
Chapter 237
2019-11-07
 5.8k  208
238
Chapter 238
2019-11-08
 5.7k  120
239
Chapter 239
2019-11-09
 5.5k  168
240
Chapter 240
2019-11-10
 5.6k  632
241
Chapter 241
2019-11-11
 5.7k  297
242
Chapter 242
2019-11-12
 6k  313
243
Chapter 243
2019-11-13
 5.9k  214
244
Chapter 244
2019-11-14
 6k  324
245
Chapter 245
2019-11-15
 6k  414
246
Chapter 246
2019-11-16
 5.7k  440
247
Chapter 247
2019-11-17
 5.8k  201
248
Chapter 248
2019-11-18
 6.2k  355
249
Chapter 249
2019-11-19
 6k  383
250
Chapter 250
2019-11-20
 6k  463
251
Chapter 251
2019-11-21
 5.8k  189
252
Chapter 252
2019-11-22
 5.6k  234
253
Chapter 253
2019-11-23
 6.1k  219
254
Chapter 254
2019-11-24
 6.3k  312
255
Chapter 255
2019-11-25
 6.2k  330
256
Chapter 256
2019-11-26
 5.9k  268
257
Chapter 257
2019-11-27
 5.6k  217
258
Chapter 258
2019-11-28
 5.5k  178
259
Chapter 259
2019-11-29
 5.6k  238
260
Chapter 260
2019-11-30
 5.7k  281
261
Chapter 261
2019-12-01
 5.6k  296
262
Chapter 262
2019-12-02
 5.8k  328
263
Chapter 263
2019-12-03
 5.7k  441
264
Chapter 264
2019-12-07
 6.1k  421
265
Chapter 265
2019-12-08
 6.1k  523
266
Chapter 266
2019-12-10
 5.6k  482
267
Chapter 267
2019-12-14
 5.1k  155
268
Chapter 268
2019-12-15
 5.7k  277
269
Chapter 269
2019-12-17
 5.7k  393
270
Chapter 270
2019-12-21
 5.7k  500
271
Chapter 271
2019-12-22
 5.7k  279
272
Chapter 272
2019-12-24
 6.1k  464
273
Chapter 273
2019-12-28
 5.5k  1.2k
274
Chapter 274
2019-12-29
 5.7k  318
275
Chapter 275
2019-12-31
 5.6k  385
276
Chapter 276
2020-01-04
 5.3k  204
277
Chapter 277
2020-01-05
 5.7k  223
278
Chapter 278
2020-01-07
 5.5k  301
279
Chapter 279
2020-01-11
 6.2k  392
280
Chapter 280
2020-01-12
 5.7k  406
281
Chapter 281
2020-01-14
 6k  408
282
Chapter 282
2020-01-18
 5.5k  224
283
Chapter 283
2020-01-19
 5.9k  714
284
Chapter 284
2020-01-21
 5.5k  493
285
Chapter 285
2020-01-25
 5.2k  388
286
Chapter 286
2020-01-26
 5.3k  319
287
Chapter 287
2020-01-28
 5.3k  595
288
Chapter 288
2020-02-01
 5.2k  220
289
Chapter 289
2020-02-02
 5k  216
290
Chapter 290
2020-02-04
 5.2k  310
291
Chapter 291
2020-02-08
 5k  217
292
Chapter 292
2020-02-08
 4.8k  130
293
Chapter 293
2020-02-08
 5k  144
294
Chapter 294
2020-02-08
 4.9k  107
295
Chapter 295
2020-02-08
 4.8k  118
296
Chapter 296
2020-02-08
 5.1k  218
297
Chapter 297
2020-02-08
 5.8k  355
298
Chapter 298
2020-02-08
 5.8k  292
299
Chapter 299
2020-02-08
 5.5k  400
300
Chapter 300
2020-02-08
 5.6k  212
301
Chapter 301
2020-02-08
 5.1k  120
302
Chapter 302
2020-02-08
 5.3k  128
303
Chapter 303
2020-02-08
 5.4k  186
304
Chapter 304
2020-02-08
 5.3k  167
305
Chapter 305
2020-02-08
 5.1k  110
306
Chapter 306
2020-02-08
 5.6k  417
307
Chapter 307
2020-02-09
 5.7k  319
308
Chapter 308
2020-02-11
 5.6k  371
309
Chapter 309
2020-02-15
 5.4k  258
310
Chapter 310
2020-02-16
 5.7k  616
311
Chapter 311
2020-02-18
 5.7k  413
312
Chapter 312
2020-02-22
 5.5k  394
313
Chapter 313
2020-02-23
 5.7k  469
314
Chapter 314
2020-02-25
 5.8k  320
315
Chapter 315
2020-02-29
 5.8k  308
316
Chapter 316
2020-03-01
 5.8k  460
317
Chapter 317
2020-03-03
 5.7k  379
318
Chapter 318
2020-03-07
 6.3k  698
319
Chapter 319
2020-03-10
 5.8k  428
320
Chapter 320
2020-03-14
 6k  425
321
Chapter 321
2020-03-17
 6.2k  551
322
Chapter 322
2020-03-21
 5.8k  443
323
Chapter 323
2020-03-24
 5.7k  336
324
Chapter 324
2020-03-28
 5.5k  326
325
Chapter 325
2020-03-31
 5.9k  410
326
Chapter 326
2020-04-04
 5.4k  192
327
Chapter 327
2020-04-07
 5.8k  278
328
Chapter 328
2020-04-11
 5.7k  359
329
Chapter 329
2020-04-14
 5.7k  348
330
Chapter 330
2020-04-18
 5.5k  211
331
Chapter 331
2020-04-21
 5.6k  403
332
Chapter 332
2020-04-25
 5.7k  368
333
Chapter 333
2020-04-28
 5.4k  364
334
Chapter 334
2020-05-02
 5.4k  324
335
Chapter 335
2020-05-05
 5.6k  354
336
Chapter 336
2020-05-09
 5.8k  884
337
Chapter 337
2020-05-12
 5.3k  311
338
Chapter 338
2020-05-16
 5.2k  284
339
Chapter 339
2020-05-19
 5.7k  419
340
Chapter 340
2020-05-23
 5.1k  229
341
Chapter 341
2020-05-23
 4.6k  234
342
Chapter 342
2020-05-23
 4.6k  185
343
Chapter 343
2020-05-23
 4.4k  170
344
Chapter 344
2020-05-23
 4.6k  155
345
Chapter 345
2020-05-23
 4.5k  290
346
Chapter 346
2020-05-23
 4.4k  187
347
Chapter 347
2020-05-23
 4.7k  238
348
Chapter 348
2020-05-23
 4.6k  279
349
Chapter 349
2020-05-23
 4.8k  292
350
Chapter 350
2020-05-26
 5k  414
351
Chapter 351
2020-05-30
 4.7k  260
352
Chapter 352
2020-06-02
 4.8k  352
353
Chapter 353
2020-06-06
 4.7k  442
354
Chapter 354
2020-06-09
 4.5k  162
355
Chapter 355
2020-06-13
 4.3k  172
356
Chapter 356
2020-06-16
 4.3k  144
357
Chapter 357
2020-06-20
 4.6k  393
358
Chapter 358
2020-06-23
 4.6k  180
359
Chapter 359
2020-06-27
 4.2k  167
360
Chapter 360
2020-06-30
 4.2k  251
361
Chapter 361
2020-07-04
 4.2k  189
362
Chapter 362
2020-07-07
 4.2k  206
363
Chapter 363
2020-07-11
 4.3k  272
364
Chapter 364
2020-07-14
 4.2k  335
365
Chapter 365
2020-07-18
 4k  267
366
Chapter 366
2020-07-21
 4k  235
367
Chapter 367
2020-07-25
 3.7k  180
368
Chapter 368
2020-07-28
 4.3k  230
369
Chapter 369
2020-08-01
 3.9k  177
370
Chapter 370
2020-08-04
 4.1k  229
371
Chapter 371
2020-08-08
 4k  326
372
Chapter 372
2020-08-15
 3.8k  171
373
Chapter 373
2020-08-18
 3.8k  226
374
Chapter 374
2020-08-22
 3.8k  303
375
Chapter 375
2020-08-29
 3.6k  261
376
Chapter 376
2020-09-01
 3.9k  235
377
Chapter 377
2020-09-05
 3.6k  396
378
Chapter 378
2020-09-08
 3.6k  177
379
Chapter 379
2020-09-12
 3.8k  142
380
Chapter 380
2020-09-15
 3.5k  117
381
Chapter 381
2020-09-19
 3.7k  163
382
Chapter 382
2020-09-22
 3.6k  114
383
Chapter 383
2020-09-26
 3.6k  129
384
Chapter 384
2020-09-29
 3.5k  157
385
Chapter 385
2020-10-03
 3.5k  179
386
Chapter 386
2020-10-06
 3.3k  155
387
Chapter 387
2020-10-10
 3.2k  133
388
Chapter 388
2020-10-13
 3.3k  118
389
Chapter 389
2020-10-17
 3.3k  82
390
Chapter 390
2020-10-20
 3.4k  86
391
Chapter 391
2020-10-24
 3.6k  171
392
Chapter 392
2020-10-27
 3.5k  194
393
Chapter 393
2020-10-31
 3.5k  140
394
Chapter 394
2020-11-03
 3.5k  203
395
Chapter 395
2020-11-10
 3.4k  136
396
Chapter 396
2020-11-14
 3.4k  92
397
Chapter 397
2020-11-17
 3.9k  498
398
Chapter 398
2020-11-21
 4.9k  605
399
Chapter 399
2020-11-24
 4k  254
400
Chapter 400
2020-11-28
 3.5k  203
401
Chapter 401
2020-12-01
 3.7k  227
402
Chapter 402
2020-12-05
 3.5k  145
403
Chapter 403
2020-12-08
 3.4k  189
404
Chapter 404
2020-12-12
 3.3k  105
405
Chapter 405
2020-12-15
 3.4k  193
406
Chapter 406
2020-12-19
 3.5k  160
407
Chapter 407
2020-12-22
 3.7k  341
408
Chapter 408
2020-12-26
 3.5k  104
409
Chapter 409
2020-12-29
 3.6k  304
410
Chapter 410
2021-01-02
 3.5k  195
411
Chapter 411
2021-01-05
 3.4k  190
412
Chapter 412
2021-01-09
 3.3k  127
413
Chapter 413
2021-01-12
 3.3k  131
414
Chapter 414
2021-01-16
 3.2k  99
415
Chapter 415
2021-01-19
 3.1k  124
416
Chapter 416
2021-01-23
 3.7k  104
417
Chapter 417
2021-01-26
 3.5k  143
418
Chapter 418
2021-01-30
 3.1k  114
419
Chapter 419
2021-02-02
 3.3k  142
420
Chapter 420
2021-02-06
 3.5k  135
421
Chapter 421
2021-02-09
 3.2k  145
422
Chapter 422
2021-02-13
 3.1k  88
423
Chapter 423
2021-02-16
 3.2k  97
424
Chapter 424
2021-02-20
 3.4k  266
425
Chapter 425
2021-02-23
 3.2k  121
426
Chapter 426
2021-02-27
 3.3k  145
427
Chapter 427
2021-03-02
 3.1k  121
428
Chapter 428
2021-03-06
 3.2k  121
429
Chapter 429
2021-03-09
 3.1k  113
430
Chapter 430
2021-03-13
 3.2k  172
431
Chapter 431
2021-03-16
 3.1k  153
432
Chapter 432
2021-03-20
 3.4k  220
433
Chapter 433
2021-03-23
 3.3k  161
434
Chapter 434
2021-03-27
 3.3k  234
435
Chapter 435
2021-03-30
 3.4k  176
436
Chapter 436
2021-04-03
 3.5k  200
437
Chapter 437
2021-04-06
 2.9k  197
438
Chapter 438
2021-04-10
 2.9k  145
439
Chapter 439
2021-04-13
 2.8k  89
440
Chapter 440
2021-04-17
 2.8k  79
441
Chapter 441
2021-04-20
 3k  142
442
Chapter 442
2021-04-24
 2.8k  94
443
Chapter 443
2021-04-27
 2.8k  131
444
Chapter 444
2021-05-01
 2.8k  88
445
Chapter 445
2021-05-08
 2.7k  128
446
Chapter 446
2021-05-15
 2.8k  171
447
Chapter 447
2021-05-22
 2.8k  106
448
Chapter 448
2021-05-29
 2.7k  203
449
Chapter 449
2021-06-05
 2.7k  135
450
Chapter 450
2021-06-12
 2.7k  161
451
Chapter 451
2021-06-19
 2.8k  235
452
Chapter 452
2021-06-26
 2.6k  154
453
Chapter 453
2021-06-29
 2.6k  135
454
Chapter 454
2021-07-03
 2.5k  137
455
Chapter 455
2021-07-06
 2.6k  155
456
Chapter 456
2021-07-10
 2.5k  119
457
Chapter 457
2021-07-13
 2.5k  217
458
Chapter 458
2021-07-17
 2.6k  139
459
Chapter 459
2021-07-20
 2.4k  165
460
Chapter 460
2021-07-24
 2.5k  150
461
Chapter 461
2021-07-27
 2.6k  217
462
Chapter 462
2021-07-31
 2.6k  173
463
Chapter 463
2021-08-03
 2.5k  198
464
Chapter 464
2021-08-07
 2.6k  256
465
Chapter 465
2021-08-10
 2.6k  261
466
Chapter 466
2021-08-14
 2.5k  148
467
Chapter 467
2021-08-17
 2.3k  167
468
Chapter 468
2021-08-21
 2.2k  136
469
Chapter 469
2021-08-24
 2.2k  119
470
Chapter 470
2021-08-28
 2.1k  124
471
Chapter 471
2021-08-31
 2.1k  132
472
Chapter 472
2021-09-04
 2.1k  93
473
Chapter 473
2021-09-07
 2.1k  162
474
Chapter 474
2021-09-11
 2.1k  101
475
Chapter 475
2021-09-14
 4.1k  1.3k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Cổ Tiên Nãi Ba
Cổ Tiên Nãi Ba
Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Đô thị/Dị năng
Thôn Y Háo Sắc
Thôn Y Háo Sắc
Hài Hước/Viễn tưởng
Nobita, Cậu Là Của Tôi! [Deki × Nobi] |18+|
Nobita, Cậu Là Của Tôi! [Deki × Nobi] |18+|
Trường học/Đam mỹ/Fanfic/Đã Full
Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Trường học/Đam mỹ/Viễn tưởng/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play