Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Harem
42.3M
4.9
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Thiếu nữ xui xẻo xuyên đến dị thế giới, bất ngờ được trái ôm phải ấp, giành được trái tim của thái tử bốn nước, trở thành chủ hậu cung với "bàn tay vàng"? Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 181 chương    /    (46607)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 181 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-18
 27.2k  2.1k
2
Chapter 2
2020-12-18
 21.9k  1.1k
3
Chapter 3
2020-12-18
 22k  639
4
Chapter 4
2020-12-18
 22.3k  564
5
Chapter 5
2020-12-18
 21.2k  633
6
Chapter 6
2020-12-18
 20.2k  313
7
Chapter 7
2020-12-18
 19.2k  754
8
Chapter 8
2020-12-18
 18.1k  440
9
Chapter 9
2020-12-18
 16.7k  305
10
Chapter 10
2020-12-18
 18k  457
11
Chapter 11
2020-12-20
 17.7k  363
12
Chapter 12
2020-12-22
 18.5k  898
13
Chapter 13
2020-12-29
 23.5k  866
14
Chapter 14
2021-01-03
 22.5k  611
15
Chapter 15
2021-01-05
 20.8k  638
16
Chapter 16
2021-01-10
 16.9k  291
17
Chapter 17
2021-01-12
 16.6k  399
18
Chapter 18
2021-01-17
 20k  651
19
Chapter 19
2021-01-19
 20.6k  482
20
Chapter 20
2021-01-24
 19.4k  321
21
Chapter 21
2021-01-26
 15.8k  224
22
Chapter 22
2021-01-31
 17.2k  346
23
Chapter 23
2021-02-02
 17.6k  492
24
Chapter 24
2021-02-07
 15.4k  237
25
Chapter 25
2021-02-09
 16.1k  379
26
Chapter 26
2021-02-14
 15.3k  248
27
Chapter 27
2021-02-16
 15.3k  281
28
Chapter 28
2021-02-21
 14.4k  230
29
Chapter 29
2021-02-23
 14.2k  527
30
Chapter 30
2021-02-28
 13.9k  305
31
Chapter 31
2021-03-02
 12.9k  233
32
Chapter 32
2021-03-07
 13.8k  314
33
Chapter 33
2021-03-09
 13.8k  338
34
Chapter 34
2021-03-14
 13.3k  331
35
Chapter 35
2021-03-16
 13k  319
36
Chapter 36
2021-03-21
 12.2k  218
37
Chapter 37
2021-03-23
 13.4k  282
38
Chapter 38
2021-03-28
 12.5k  231
39
Chapter 39
2021-03-30
 11.6k  226
40
Chapter 40
2021-03-30
 12.2k  226
41
Chapter 41
2021-03-30
 11.7k  223
42
Chapter 42
2021-03-30
 11k  210
43
Chapter 43
2021-03-30
 11.4k  221
44
Chapter 44
2021-03-30
 10.5k  213
45
Chapter 45
2021-03-30
 10.4k  212
46
Chapter 46
2021-03-30
 10.8k  206
47
Chapter 47
2021-03-30
 11.2k  247
48
Chapter 48
2021-03-30
 11k  221
49
Chapter 49
2021-03-30
 11.3k  246
50
Chapter 50
2021-04-04
 11.8k  270
51
Chapter 51
2021-04-06
 12.5k  399
52
Chapter 52
2021-04-11
 11.7k  331
53
Chapter 53
2021-04-13
 11.9k  441
54
Chapter 54
2021-04-18
 10.3k  203
55
Chapter 55
2021-04-20
 9.7k  224
56
Chapter 56
2021-04-25
 9.8k  203
57
Chapter 57
2021-04-27
 10.4k  378
58
Chapter 58
2021-05-02
 9.8k  202
59
Chapter 59
2021-05-04
 10.5k  314
60
Chapter 60
2021-05-09
 10.8k  426
61
Chapter 61
2021-05-11
 9.5k  208
62
Chapter 62
2021-05-16
 10.4k  291
63
Chapter 63
2021-05-18
 10.2k  381
64
Chapter 64
2021-05-23
 9.2k  246
65
Chapter 65
2021-05-25
 10.2k  333
66
Chapter 66
2021-05-30
 9.3k  201
67
Chapter 67
2021-06-01
 9.3k  273
68
Chapter 68
2021-06-06
 9.1k  227
69
Chapter 69
2021-06-08
 8.6k  205
70
Chapter 70
2021-06-13
 8.4k  200
71
Chapter 71
2021-06-15
 8.8k  342
72
Chapter 72
2021-06-20
 8.3k  201
73
Chapter 73
2021-06-22
 8.1k  223
74
Chapter 74
2021-06-27
 7.4k  200
75
Chapter 75
2021-06-29
 7.9k  268
76
Chapter 76
2021-07-04
 7.9k  229
77
Chapter 77
2021-07-06
 7.7k  286
78
Chapter 78
2021-07-11
 7.7k  249
79
Chapter 79
2021-07-13
 7.4k  228
80
Chapter 80
2021-07-18
 6.9k  200
81
Chapter 81
2021-07-20
 6.7k  201
82
Chapter 82
2021-07-25
 6.7k  205
83
Chapter 83
2021-07-27
 7k  341
84
Chapter 84
2021-08-01
 6.6k  200
85
Chapter 85
2021-08-03
 6.7k  202
86
Chapter 86
2021-08-08
 7.3k  346
87
Chapter 87
2021-08-10
 6.8k  202
88
Chapter 88
2021-08-15
 6.7k  200
89
Chapter 89
2021-08-17
 6.4k  205
90
Chapter 90
2021-08-22
 6.3k  275
91
Chapter 91
2021-08-24
 6k  201
92
Chapter 92
2021-08-25
 5.6k  200
93
Chapter 93
2021-08-25
 5.7k  203
94
Chapter 94
2021-08-25
 5.8k  201
95
Chapter 95
2021-08-25
 5.9k  203
96
Chapter 96
2021-08-25
 5.7k  201
97
Chapter 97
2021-08-25
 5.7k  202
98
Chapter 98
2021-08-25
 5.2k  201
99
Chapter 99
2021-08-25
 5.4k  200
100
Chapter 100
2021-08-25
 5.2k  200
101
Chapter 101
2021-08-25
 5.9k  200
102
Chapter 102
2021-08-29
 5.8k  200
103
Chapter 103
2021-08-31
 7.1k  257
104
Chapter 104
2021-09-05
 7.3k  216
105
Chapter 105
2021-09-07
 5.7k  200
106
Chapter 106
2021-09-12
 5.2k  200
107
Chapter 107
2021-09-14
 4.9k  142
108
Chapter 108
2021-09-19
 4.3k  150
109
Chapter 109
2021-09-21
 4.7k  132
110
Chapter 110
2021-09-26
 4.3k  140
111
Chapter 111
2021-09-28
 4.2k  171
112
Chapter 112
2021-09-28
 4.1k  185
113
Chapter 113
2021-09-28
 4.1k  135
114
Chapter 114
2021-09-28
 4.2k  145
115
Chapter 115
2021-09-28
 4.4k  150
116
Chapter 116
2021-09-28
 4.5k  176
117
Chapter 117
2021-09-28
 4.6k  168
118
Chapter 118
2021-09-28
 5.1k  253
119
Chapter 119
2021-10-03
 4.9k  144
120
Chapter 120
2021-10-05
 5.2k  194
121
Chapter 121
2021-10-10
 4.8k  171
122
Chapter 122
2021-10-12
 4.9k  144
123
Chapter 123
2021-10-17
 4.7k  153
124
Chapter 124
2021-10-19
 4.9k  188
125
Chapter 125
2021-10-24
 4.6k  135
126
Chapter 126
2021-10-26
 4.6k  179
127
Chapter 127
2021-10-31
 4.3k  135
128
Chapter 128
2021-11-02
 4.5k  132
129
Chapter 129
2021-11-07
 4.4k  141
130
Chapter 130
2021-11-09
 4.5k  123
131
Chapter 131
2021-11-14
 4.1k  136
132
Chapter 132
2021-11-16
 4.1k  147
133
Chapter 133
2021-11-21
 3.8k  158
134
Chapter 134
2021-11-23
 4.1k  170
135
Chapter 135
2021-11-28
 3.9k  126
136
Chapter 136
2021-11-30
 3.8k  121
137
Chapter 137
2021-12-05
 3.8k  154
138
Chapter 138
2021-12-07
 3.9k  138
139
Chapter 139
2021-12-08
 3.7k  170
140
Chapter 140
2021-12-08
 3.6k  150
141
Chapter 141
2021-12-08
 3.8k  185
142
Chapter 142
2021-12-08
 3.8k  162
143
Chapter 143
2021-12-08
 3.7k  185
144
Chapter 144
2021-12-08
 3.4k  129
145
Chapter 145
2021-12-08
 3.7k  143
146
Chapter 146
2021-12-12
 3.7k  177
147
Chapter 147
2021-12-14
 3.7k  125
148
Chapter 148
2021-12-19
 3.7k  132
149
Chapter 149
2021-12-21
 3.6k  127
150
Chapter 150
2021-12-26
 3.6k  125
151
Chapter 151
2021-12-28
 3.6k  143
152
Chapter 152
2022-01-02
 3.6k  118
153
Chapter 153
2022-01-04
 3.5k  131
154
Chapter 154
2022-01-09
 3.5k  137
155
Chapter 155
2022-01-11
 3.4k  136
156
Chapter 156
2022-01-16
 3.4k  121
157
Chapter 157
2022-01-17
 2.9k  117
158
Chapter 158
2022-01-17
 2.9k  113
159
Chapter 159
2022-01-17
 3k  116
160
Chapter 160
2022-01-17
 2.7k  124
161
Chapter 161
2022-01-17
 3k  114
162
Chapter 162
2022-01-17
 3.1k  118
163
Chapter 163
2022-01-17
 3.2k  107
164
Chapter 164
2022-01-18
 3.6k  142
165
Chapter 165
2022-01-23
 3.4k  143
166
Chapter 166
2022-01-25
 3.5k  129
167
Chapter 167
2022-01-30
 3.6k  118
168
Chapter 168
2022-02-01
 3.8k  179
169
Chapter 169
2022-02-06
 3.7k  174
170
Chapter 170
2022-02-08
 4.2k  215
171
Chapter 171
2022-02-13
 4.2k  254
172
Chapter 172
2022-02-15
 4.1k  192
173
Chapter 173
2022-02-20
 4k  169
174
Chapter 174
2022-02-22
 3.8k  152
175
Chapter 175
2022-02-27
 3.4k  230
176
Chapter 176
2022-03-01
 3.4k  168
177
Chapter 177
2022-03-06
 3.6k  149
178
Chapter 178
2022-03-08
 3.4k  122
179
Chapter 179
2022-03-13
 3.3k  134
180
Chapter 180
2022-03-15
 3.4k  155
181
Chapter 181
2022-03-20
 4.6k  580
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bỗng Một Ngày Lại Xuyên Không
Bỗng Một Ngày Lại Xuyên Không
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play