Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng
Đã Full
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Harem
40.8M
4.9
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Thiếu nữ xui xẻo xuyên đến dị thế giới, bất ngờ được trái ôm phải ấp, giành được trái tim của thái tử bốn nước, trở thành chủ hậu cung với "bàn tay vàng"? Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 181 chương    /    (43331)
 Đã cập nhật 181 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-18
 26.2k  2k
2
Chapter 2
2020-12-18
 21.1k  1k
3
Chapter 3
2020-12-18
 21.2k  595
4
Chapter 4
2020-12-18
 21.5k  535
5
Chapter 5
2020-12-18
 20.5k  604
6
Chapter 6
2020-12-18
 19.5k  289
7
Chapter 7
2020-12-18
 18.5k  714
8
Chapter 8
2020-12-18
 17.5k  397
9
Chapter 9
2020-12-18
 16.1k  266
10
Chapter 10
2020-12-18
 17.4k  438
11
Chapter 11
2020-12-20
 17.1k  353
12
Chapter 12
2020-12-22
 17.9k  869
13
Chapter 13
2020-12-29
 22.8k  853
14
Chapter 14
2021-01-03
 21.8k  587
15
Chapter 15
2021-01-05
 20.1k  611
16
Chapter 16
2021-01-10
 16.3k  274
17
Chapter 17
2021-01-12
 16.1k  382
18
Chapter 18
2021-01-17
 19.4k  625
19
Chapter 19
2021-01-19
 19.9k  462
20
Chapter 20
2021-01-24
 18.7k  312
21
Chapter 21
2021-01-26
 15.3k  213
22
Chapter 22
2021-01-31
 16.6k  333
23
Chapter 23
2021-02-02
 17.1k  472
24
Chapter 24
2021-02-07
 14.9k  223
25
Chapter 25
2021-02-09
 15.5k  356
26
Chapter 26
2021-02-14
 14.7k  237
27
Chapter 27
2021-02-16
 14.8k  272
28
Chapter 28
2021-02-21
 13.9k  214
29
Chapter 29
2021-02-23
 13.7k  504
30
Chapter 30
2021-02-28
 13.4k  291
31
Chapter 31
2021-03-02
 12.4k  222
32
Chapter 32
2021-03-07
 13.3k  297
33
Chapter 33
2021-03-09
 13.3k  322
34
Chapter 34
2021-03-14
 12.8k  316
35
Chapter 35
2021-03-16
 12.5k  302
36
Chapter 36
2021-03-21
 11.7k  207
37
Chapter 37
2021-03-23
 12.9k  266
38
Chapter 38
2021-03-28
 12k  218
39
Chapter 39
2021-03-30
 11.1k  206
40
Chapter 40
2021-03-30
 11.7k  212
41
Chapter 41
2021-03-30
 11.2k  206
42
Chapter 42
2021-03-30
 10.6k  203
43
Chapter 43
2021-03-30
 10.9k  206
44
Chapter 44
2021-03-30
 10.1k  147
45
Chapter 45
2021-03-30
 9.9k  143
46
Chapter 46
2021-03-30
 10.4k  170
47
Chapter 47
2021-03-30
 10.7k  225
48
Chapter 48
2021-03-30
 10.6k  206
49
Chapter 49
2021-03-30
 10.9k  237
50
Chapter 50
2021-04-04
 11.3k  266
51
Chapter 51
2021-04-06
 12k  391
52
Chapter 52
2021-04-11
 11.2k  327
53
Chapter 53
2021-04-13
 11.4k  433
54
Chapter 54
2021-04-18
 9.8k  169
55
Chapter 55
2021-04-20
 9.3k  217
56
Chapter 56
2021-04-25
 9.4k  177
57
Chapter 57
2021-04-27
 10k  363
58
Chapter 58
2021-05-02
 9.4k  188
59
Chapter 59
2021-05-04
 10.1k  308
60
Chapter 60
2021-05-09
 10.3k  405
61
Chapter 61
2021-05-11
 9.1k  183
62
Chapter 62
2021-05-16
 10k  276
63
Chapter 63
2021-05-18
 9.8k  364
64
Chapter 64
2021-05-23
 8.8k  241
65
Chapter 65
2021-05-25
 9.8k  323
66
Chapter 66
2021-05-30
 8.9k  146
67
Chapter 67
2021-06-01
 8.9k  263
68
Chapter 68
2021-06-06
 8.7k  215
69
Chapter 69
2021-06-08
 8.2k  192
70
Chapter 70
2021-06-13
 8k  171
71
Chapter 71
2021-06-15
 8.4k  336
72
Chapter 72
2021-06-20
 7.9k  173
73
Chapter 73
2021-06-22
 7.7k  149
74
Chapter 74
2021-06-27
 7k  148
75
Chapter 75
2021-06-29
 7.6k  260
76
Chapter 76
2021-07-04
 7.6k  217
77
Chapter 77
2021-07-06
 7.4k  276
78
Chapter 78
2021-07-11
 7.3k  242
79
Chapter 79
2021-07-13
 7k  222
80
Chapter 80
2021-07-18
 6.5k  136
81
Chapter 81
2021-07-20
 6.4k  169
82
Chapter 82
2021-07-25
 6.4k  139
83
Chapter 83
2021-07-27
 6.7k  333
84
Chapter 84
2021-08-01
 6.2k  189
85
Chapter 85
2021-08-03
 6.4k  187
86
Chapter 86
2021-08-08
 6.9k  331
87
Chapter 87
2021-08-10
 6.4k  193
88
Chapter 88
2021-08-15
 6.3k  162
89
Chapter 89
2021-08-17
 6.1k  188
90
Chapter 90
2021-08-22
 6k  267
91
Chapter 91
2021-08-24
 5.7k  144
92
Chapter 92
2021-08-25
 5.3k  148
93
Chapter 93
2021-08-25
 5.4k  180
94
Chapter 94
2021-08-25
 5.4k  135
95
Chapter 95
2021-08-25
 5.5k  168
96
Chapter 96
2021-08-25
 5.4k  167
97
Chapter 97
2021-08-25
 5.4k  172
98
Chapter 98
2021-08-25
 4.8k  129
99
Chapter 99
2021-08-25
 5.1k  135
100
Chapter 100
2021-08-25
 4.9k  127
101
Chapter 101
2021-08-25
 5.6k  190
102
Chapter 102
2021-08-29
 5.4k  163
103
Chapter 103
2021-08-31
 6.7k  252
104
Chapter 104
2021-09-05
 6.8k  212
105
Chapter 105
2021-09-07
 5.4k  188
106
Chapter 106
2021-09-12
 4.9k  117
107
Chapter 107
2021-09-14
 4.6k  134
108
Chapter 108
2021-09-19
 4k  142
109
Chapter 109
2021-09-21
 4.4k  130
110
Chapter 110
2021-09-26
 4.1k  133
111
Chapter 111
2021-09-28
 3.9k  166
112
Chapter 112
2021-09-28
 3.8k  168
113
Chapter 113
2021-09-28
 3.8k  127
114
Chapter 114
2021-09-28
 3.9k  140
115
Chapter 115
2021-09-28
 4.1k  145
116
Chapter 116
2021-09-28
 4.2k  160
117
Chapter 117
2021-09-28
 4.3k  159
118
Chapter 118
2021-09-28
 4.8k  244
119
Chapter 119
2021-10-03
 4.6k  132
120
Chapter 120
2021-10-05
 4.9k  181
121
Chapter 121
2021-10-10
 4.4k  165
122
Chapter 122
2021-10-12
 4.5k  139
123
Chapter 123
2021-10-17
 4.3k  148
124
Chapter 124
2021-10-19
 4.5k  181
125
Chapter 125
2021-10-24
 4.3k  128
126
Chapter 126
2021-10-26
 4.3k  172
127
Chapter 127
2021-10-31
 4k  127
128
Chapter 128
2021-11-02
 4.1k  125
129
Chapter 129
2021-11-07
 4.1k  130
130
Chapter 130
2021-11-09
 4.2k  121
131
Chapter 131
2021-11-14
 3.8k  132
132
Chapter 132
2021-11-16
 3.8k  141
133
Chapter 133
2021-11-21
 3.5k  146
134
Chapter 134
2021-11-23
 3.7k  160
135
Chapter 135
2021-11-28
 3.6k  126
136
Chapter 136
2021-11-30
 3.5k  119
137
Chapter 137
2021-12-05
 3.5k  149
138
Chapter 138
2021-12-07
 3.6k  132
139
Chapter 139
2021-12-08
 3.3k  159
140
Chapter 140
2021-12-08
 3.3k  142
141
Chapter 141
2021-12-08
 3.5k  167
142
Chapter 142
2021-12-08
 3.4k  151
143
Chapter 143
2021-12-08
 3.4k  168
144
Chapter 144
2021-12-08
 3.1k  124
145
Chapter 145
2021-12-08
 3.4k  137
146
Chapter 146
2021-12-12
 3.4k  161
147
Chapter 147
2021-12-14
 3.4k  120
148
Chapter 148
2021-12-19
 3.4k  128
149
Chapter 149
2021-12-21
 3.3k  123
150
Chapter 150
2021-12-26
 3.3k  124
151
Chapter 151
2021-12-28
 3.2k  133
152
Chapter 152
2022-01-02
 3.2k  115
153
Chapter 153
2022-01-04
 3.2k  125
154
Chapter 154
2022-01-09
 3.2k  129
155
Chapter 155
2022-01-11
 3.1k  132
156
Chapter 156
2022-01-16
 3.1k  120
157
Chapter 157
2022-01-17
 2.6k  115
158
Chapter 158
2022-01-17
 2.6k  112
159
Chapter 159
2022-01-17
 2.7k  115
160
Chapter 160
2022-01-17
 2.4k  120
161
Chapter 161
2022-01-17
 2.7k  115
162
Chapter 162
2022-01-17
 2.7k  115
163
Chapter 163
2022-01-17
 2.9k  108
164
Chapter 164
2022-01-18
 3.3k  140
165
Chapter 165
2022-01-23
 3k  140
166
Chapter 166
2022-01-25
 3.1k  125
167
Chapter 167
2022-01-30
 3.2k  118
168
Chapter 168
2022-02-01
 3.4k  171
169
Chapter 169
2022-02-06
 3.4k  164
170
Chapter 170
2022-02-08
 3.7k  211
171
Chapter 171
2022-02-13
 3.8k  237
172
Chapter 172
2022-02-15
 3.7k  187
173
Chapter 173
2022-02-20
 3.5k  156
174
Chapter 174
2022-02-22
 3.4k  149
175
Chapter 175
2022-02-27
 3k  220
176
Chapter 176
2022-03-01
 3k  162
177
Chapter 177
2022-03-06
 3.2k  144
178
Chapter 178
2022-03-08
 3k  120
179
Chapter 179
2022-03-13
 2.9k  133
180
Chapter 180
2022-03-15
 3k  140
181
Chapter 181
2022-03-20
 3.8k  478
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Cô Vợ Bác Sĩ Giả Nam Của Tổng Tài
Cô Vợ Bác Sĩ Giả Nam Của Tổng Tài
Hành động/Tình yêu/Hài Hước
Bộ Tam Siêu Quậy
Bộ Tam Siêu Quậy
Trường học/Hành động/Tình yêu/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play