Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng
Đã Full
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Harem
44.9M
4.9
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Thiếu nữ xui xẻo xuyên đến dị thế giới, bất ngờ được trái ôm phải ấp, giành được trái tim của thái tử bốn nước, trở thành chủ hậu cung với "bàn tay vàng"?

Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 184 chương    /    (69066)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 184 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-18
 28.7k  2.6k
2
Chapter 2
2020-12-18
 23.1k  1.5k
3
Chapter 3
2020-12-18
 23.2k  1k
4
Chapter 4
2020-12-18
 23.5k  1k
5
Chapter 5
2020-12-18
 22.4k  1k
6
Chapter 6
2020-12-18
 21.2k  910
7
Chapter 7
2020-12-18
 20.1k  1.1k
8
Chapter 8
2020-12-18
 19k  612
9
Chapter 9
2020-12-18
 17.5k  517
10
Chapter 10
2020-12-18
 18.9k  698
11
Chapter 11
2020-12-20
 18.5k  517
12
Chapter 12
2020-12-22
 19.3k  1.3k
13
Chapter 13
2020-12-29
 24.4k  1.4k
14
Chapter 14
2021-01-03
 23.5k  946
15
Chapter 15
2021-01-05
 21.7k  1.1k
16
Chapter 16
2021-01-10
 17.7k  765
17
Chapter 17
2021-01-12
 17.4k  539
18
Chapter 18
2021-01-17
 21k  827
19
Chapter 19
2021-01-19
 21.5k  642
20
Chapter 20
2021-01-24
 20.3k  466
21
Chapter 21
2021-01-26
 16.7k  428
22
Chapter 22
2021-01-31
 18k  477
23
Chapter 23
2021-02-02
 18.5k  661
24
Chapter 24
2021-02-07
 16.2k  404
25
Chapter 25
2021-02-09
 16.9k  771
26
Chapter 26
2021-02-14
 16k  390
27
Chapter 27
2021-02-16
 16.1k  588
28
Chapter 28
2021-02-21
 15.1k  293
29
Chapter 29
2021-02-23
 14.9k  698
30
Chapter 30
2021-02-28
 14.7k  446
31
Chapter 31
2021-03-02
 13.6k  308
32
Chapter 32
2021-03-07
 14.6k  385
33
Chapter 33
2021-03-09
 14.5k  486
34
Chapter 34
2021-03-14
 14.1k  442
35
Chapter 35
2021-03-16
 13.6k  469
36
Chapter 36
2021-03-21
 12.9k  262
37
Chapter 37
2021-03-23
 14.1k  340
38
Chapter 38
2021-03-28
 13.1k  362
39
Chapter 39
2021-03-30
 12.2k  329
40
Chapter 40
2021-03-30
 13k  342
41
Chapter 41
2021-03-30
 12.4k  262
42
Chapter 42
2021-03-30
 11.7k  285
43
Chapter 43
2021-03-30
 12k  272
44
Chapter 44
2021-03-30
 11.1k  316
45
Chapter 45
2021-03-30
 11k  259
46
Chapter 46
2021-03-30
 11.5k  305
47
Chapter 47
2021-03-30
 11.8k  408
48
Chapter 48
2021-03-30
 11.7k  325
49
Chapter 49
2021-03-30
 11.9k  550
50
Chapter 50
2021-04-04
 12.4k  359
51
Chapter 51
2021-04-06
 13.2k  698
52
Chapter 52
2021-04-11
 12.3k  488
53
Chapter 53
2021-04-13
 12.5k  572
54
Chapter 54
2021-04-18
 10.8k  251
55
Chapter 55
2021-04-20
 10.3k  263
56
Chapter 56
2021-04-25
 10.4k  248
57
Chapter 57
2021-04-27
 11k  423
58
Chapter 58
2021-05-02
 10.3k  244
59
Chapter 59
2021-05-04
 11.1k  380
60
Chapter 60
2021-05-09
 11.4k  498
61
Chapter 61
2021-05-11
 10k  309
62
Chapter 62
2021-05-16
 11k  368
63
Chapter 63
2021-05-18
 10.8k  493
64
Chapter 64
2021-05-23
 9.7k  329
65
Chapter 65
2021-05-25
 10.8k  405
66
Chapter 66
2021-05-30
 9.8k  254
67
Chapter 67
2021-06-01
 9.8k  369
68
Chapter 68
2021-06-06
 9.7k  315
69
Chapter 69
2021-06-08
 9.1k  258
70
Chapter 70
2021-06-13
 8.9k  287
71
Chapter 71
2021-06-15
 9.3k  425
72
Chapter 72
2021-06-20
 8.8k  265
73
Chapter 73
2021-06-22
 8.6k  299
74
Chapter 74
2021-06-27
 7.9k  249
75
Chapter 75
2021-06-29
 8.4k  386
76
Chapter 76
2021-07-04
 8.4k  274
77
Chapter 77
2021-07-06
 8.2k  364
78
Chapter 78
2021-07-11
 8.2k  327
79
Chapter 79
2021-07-13
 7.8k  337
80
Chapter 80
2021-07-18
 7.3k  242
81
Chapter 81
2021-07-20
 7.2k  255
82
Chapter 82
2021-07-25
 7.2k  303
83
Chapter 83
2021-07-27
 7.5k  435
84
Chapter 84
2021-08-01
 7k  253
85
Chapter 85
2021-08-03
 7.2k  272
86
Chapter 86
2021-08-08
 7.8k  425
87
Chapter 87
2021-08-10
 7.2k  255
88
Chapter 88
2021-08-15
 7.2k  251
89
Chapter 89
2021-08-17
 6.9k  268
90
Chapter 90
2021-08-22
 6.8k  396
91
Chapter 91
2021-08-24
 6.5k  271
92
Chapter 92
2021-08-25
 6k  245
93
Chapter 93
2021-08-25
 6.2k  274
94
Chapter 94
2021-08-25
 6.3k  294
95
Chapter 95
2021-08-25
 6.3k  278
96
Chapter 96
2021-08-25
 6.2k  271
97
Chapter 97
2021-08-25
 6.2k  290
98
Chapter 98
2021-08-25
 5.6k  283
99
Chapter 99
2021-08-25
 5.9k  267
100
Chapter 100
2021-08-25
 5.7k  259
101
Chapter 101
2021-08-25
 6.3k  254
102
Chapter 102
2021-08-29
 6.2k  243
103
Chapter 103
2021-08-31
 7.6k  323
104
Chapter 104
2021-09-05
 7.8k  271
105
Chapter 105
2021-09-07
 6.1k  250
106
Chapter 106
2021-09-12
 5.6k  289
107
Chapter 107
2021-09-14
 5.3k  277
108
Chapter 108
2021-09-19
 4.7k  271
109
Chapter 109
2021-09-21
 5k  232
110
Chapter 110
2021-09-26
 4.7k  212
111
Chapter 111
2021-09-28
 4.6k  226
112
Chapter 112
2021-09-28
 4.5k  238
113
Chapter 113
2021-09-28
 4.5k  223
114
Chapter 114
2021-09-28
 4.5k  211
115
Chapter 115
2021-09-28
 4.8k  211
116
Chapter 116
2021-09-28
 4.9k  221
117
Chapter 117
2021-09-28
 5k  226
118
Chapter 118
2021-09-28
 5.6k  391
119
Chapter 119
2021-10-03
 5.4k  220
120
Chapter 120
2021-10-05
 5.7k  264
121
Chapter 121
2021-10-10
 5.2k  237
122
Chapter 122
2021-10-12
 5.3k  270
123
Chapter 123
2021-10-17
 5.1k  270
124
Chapter 124
2021-10-19
 5.3k  225
125
Chapter 125
2021-10-24
 5k  211
126
Chapter 126
2021-10-26
 5k  236
127
Chapter 127
2021-10-31
 4.7k  206
128
Chapter 128
2021-11-02
 4.9k  204
129
Chapter 129
2021-11-07
 4.8k  208
130
Chapter 130
2021-11-09
 4.9k  230
131
Chapter 131
2021-11-14
 4.5k  215
132
Chapter 132
2021-11-16
 4.5k  306
133
Chapter 133
2021-11-21
 4.2k  297
134
Chapter 134
2021-11-23
 4.4k  245
135
Chapter 135
2021-11-28
 4.2k  212
136
Chapter 136
2021-11-30
 4.2k  209
137
Chapter 137
2021-12-05
 4.1k  207
138
Chapter 138
2021-12-07
 4.3k  219
139
Chapter 139
2021-12-08
 4k  207
140
Chapter 140
2021-12-08
 4k  203
141
Chapter 141
2021-12-08
 4.2k  218
142
Chapter 142
2021-12-08
 4.2k  209
143
Chapter 143
2021-12-08
 4.2k  222
144
Chapter 144
2021-12-08
 3.8k  205
145
Chapter 145
2021-12-08
 4.1k  245
146
Chapter 146
2021-12-12
 4.1k  274
147
Chapter 147
2021-12-14
 4k  203
148
Chapter 148
2021-12-19
 4.1k  200
149
Chapter 149
2021-12-21
 3.9k  204
150
Chapter 150
2021-12-26
 4k  206
151
Chapter 151
2021-12-28
 3.9k  209
152
Chapter 152
2022-01-02
 3.9k  202
153
Chapter 153
2022-01-04
 3.9k  314
154
Chapter 154
2022-01-09
 3.9k  202
155
Chapter 155
2022-01-11
 3.8k  204
156
Chapter 156
2022-01-16
 3.8k  205
157
Chapter 157
2022-01-17
 3.3k  204
158
Chapter 158
2022-01-17
 3.3k  204
159
Chapter 159
2022-01-17
 3.4k  201
160
Chapter 160
2022-01-17
 3.1k  202
161
Chapter 161
2022-01-17
 3.4k  205
162
Chapter 162
2022-01-17
 3.4k  202
163
Chapter 163
2022-01-17
 3.6k  206
164
Chapter 164
2022-01-18
 4k  208
165
Chapter 165
2022-01-23
 3.7k  204
166
Chapter 166
2022-01-25
 3.9k  204
167
Chapter 167
2022-01-30
 4.1k  202
168
Chapter 168
2022-02-01
 4.2k  273
169
Chapter 169
2022-02-06
 4.2k  254
170
Chapter 170
2022-02-08
 4.7k  308
171
Chapter 171
2022-02-13
 4.7k  423
172
Chapter 172
2022-02-15
 4.6k  308
173
Chapter 173
2022-02-20
 4.5k  263
174
Chapter 174
2022-02-22
 4.3k  246
175
Chapter 175
2022-02-27
 3.9k  353
176
Chapter 176
2022-03-01
 3.8k  262
177
Chapter 177
2022-03-06
 4.1k  220
178
Chapter 178
2022-03-08
 3.9k  204
179
Chapter 179
2022-03-13
 3.8k  207
180
Chapter 180
2022-03-15
 4k  261
181
Chapter 181
2022-03-20
 5.5k  750
182
Chapter 182
2022-07-10
 2.3k  212
183
Chapter 183
2022-07-17
 2.2k  236
184
Chapter 184
2022-07-24
 2.2k  655
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trời Sao Của Anh
Trời Sao Của Anh
Trường học/Tình yêu/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Trường học/Tình yêu/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Hệ thống/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Người máy
Toang Rồi, Nguyệt Lão Động Lòng Rồi
Toang Rồi, Nguyệt Lão Động Lòng Rồi
Tình yêu/Hài Hước
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
[Tokyo Revengers/Phạm Thiên] Cô Hầu Gái Câm?
[Tokyo Revengers/Phạm Thiên] Cô Hầu Gái Câm?
Tình yêu/Viễn tưởng/Fanfic/Tổng tài
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
Đam mỹ/Xuyên Không/Hài Hước/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play