MangaToon
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Cưới trước yêu sau / Ngược / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Shota / Mẹ đơn thân / Hoàng tử
262.8M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đêm tân hôn với đại thiếu gia hào môn, Lâm Tuyết Lạc bị em trai chồng giả dạng thành "chồng" dọa cho hết hôn, tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu... Mông lung giữa "chồng" thật và giả, liệu ai sẽ giành được tình yêu của cô đây?

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 443 chương    /    (283768)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-07-03
 47k  4.2k
2
Chapter 2
2019-07-03
 36.2k  1.3k
3
Chapter 3
2019-07-03
 33.6k  1.8k
4
Chapter 4
2019-07-03
 30.8k  1.6k
5
Chapter 5
2019-07-03
 28.7k  887
6
Chapter 6
2019-07-03
 27.2k  1k
7
Chapter 7
2019-07-03
 24.6k  1.2k
8
Chapter 8
2019-07-03
 26.1k  669
9
Chapter 9
2019-07-03
 25.8k  759
10
Chapter 10
2019-07-03
 24.1k  502
11
Chapter 11
2019-07-03
 24.6k  1.1k
12
Chapter 12
2019-07-03
 23.7k  1.3k
13
Chapter 13
2019-07-03
 22.2k  710
14
Chapter 14
2019-07-03
 22.8k  383
15
Chapter 15
2019-07-03
 23.7k  1.2k
16
Chapter 16
2019-07-03
 23.5k  650
17
Chapter 17
2019-07-03
 22.5k  753
18
Chapter 18
2019-07-03
 22.8k  615
19
Chapter 19
2019-07-03
 22.6k  421
20
Chapter 20
2019-07-03
 24.1k  601
21
Chapter 21
2019-07-04
 23.8k  1k
22
Chapter 22
2019-07-09
 22k  676
23
Chapter 23
2019-07-11
 22.8k  777
24
Chapter 24
2019-07-13
 23.4k  602
25
Chapter 25
2019-07-16
 23k  528
26
Chapter 26
2019-07-17
 24.5k  737
27
Chapter 27
2019-07-18
 23.2k  524
28
Chapter 28
2019-07-19
 24.4k  1.2k
29
Chapter 29
2019-07-20
 21.7k  505
30
Chapter 30
2019-07-21
 21k  382
31
Chapter 31
2019-07-22
 20.4k  672
32
Chapter 32
2019-07-23
 20.7k  612
33
Chapter 33
2019-07-24
 20.2k  621
34
Chapter 34
2019-07-25
 21.1k  719
35
Chapter 35
2019-07-26
 21.3k  588
36
Chapter 36
2019-07-27
 22.8k  619
37
Chapter 37
2019-07-28
 22.1k  899
38
Chapter 38
2019-07-29
 20.5k  506
39
Chapter 39
2019-07-30
 21.1k  534
40
Chapter 40
2019-07-31
 22.8k  1.1k
41
Chapter 41
2019-08-01
 22.6k  1.1k
42
Chapter 42
2019-08-02
 22k  1.1k
43
Chapter 43
2019-08-03
 21.5k  1.1k
44
Chapter 44
2019-08-03
 20.3k  506
45
Chapter 45
2019-08-03
 21k  460
46
Chapter 46
2019-08-03
 19.9k  930
47
Chapter 47
2019-08-03
 20.3k  751
48
Chapter 48
2019-08-03
 21k  557
49
Chapter 49
2019-08-03
 20.4k  604
50
Chapter 50
2019-08-03
 20.9k  716
51
Chapter 51
2019-08-03
 19.4k  505
52
Chapter 52
2019-08-03
 20k  381
53
Chapter 53
2019-08-03
 19.1k  364
54
Chapter 54
2019-08-03
 19.7k  580
55
Chapter 55
2019-08-03
 19.4k  469
56
Chapter 56
2019-08-03
 20.3k  607
57
Chapter 57
2019-08-03
 20.1k  572
58
Chapter 58
2019-08-03
 20.3k  659
59
Chapter 59
2019-08-03
 20k  505
60
Chapter 60
2019-08-03
 19.4k  845
61
Chapter 61
2019-08-03
 18.3k  354
62
Chapter 62
2019-08-03
 19.7k  442
63
Chapter 63
2019-08-03
 19.3k  510
64
Chapter 64
2019-08-03
 18.4k  552
65
Chapter 65
2019-08-03
 17.7k  321
66
Chapter 66
2019-08-03
 18.5k  462
67
Chapter 67
2019-08-03
 19.6k  591
68
Chapter 68
2019-08-03
 17.8k  523
69
Chapter 69
2019-08-03
 18.1k  508
70
Chapter 70
2019-08-03
 19k  810
71
Chapter 71
2019-08-03
 19.4k  506
72
Chapter 72
2019-08-03
 18.8k  934
73
Chapter 73
2019-08-03
 18.7k  1.1k
74
Chapter 74
2019-08-04
 19.4k  613
75
Chapter 75
2019-08-05
 18.9k  477
76
Chapter 76
2019-08-06
 19.6k  995
77
Chapter 77
2019-08-07
 18.5k  515
78
Chapter 78
2019-08-08
 19.9k  688
79
Chapter 79
2019-08-09
 19.1k  616
80
Chapter 80
2019-08-10
 19.4k  739
81
Chapter 81
2019-08-11
 18.7k  1k
82
Chapter 82
2019-08-12
 19.8k  973
83
Chapter 83
2019-08-13
 18.7k  722
84
Chapter 84
2019-08-14
 20k  1.2k
85
Chapter 85
2019-08-15
 19.5k  860
86
Chapter 86
2019-08-16
 18.1k  464
87
Chapter 87
2019-08-17
 17.4k  349
88
Chapter 88
2019-08-18
 20.3k  733
89
Chapter 89
2019-08-19
 18.8k  499
90
Chapter 90
2019-08-20
 18.8k  588
91
Chapter 91
2019-08-21
 18k  446
92
Chapter 92
2019-08-22
 17.5k  327
93
Chapter 93
2019-08-23
 18.1k  509
94
Chapter 94
2019-08-24
 18.5k  592
95
Chapter 95
2019-08-25
 18.3k  448
96
Chapter 96
2019-08-26
 17.9k  390
97
Chapter 97
2019-08-27
 18k  267
98
Chapter 98
2019-08-28
 17.8k  462
99
Chapter 99
2019-08-29
 18.5k  461
100
Chapter 100
2019-08-30
 17.4k  313
101
Chapter 101
2019-08-31
 18.9k  329
102
Chapter 102
2019-09-01
 18.6k  448
103
Chapter 103
2019-09-02
 18.7k  478
104
Chapter 104
2019-09-03
 18.3k  501
105
Chapter 105
2019-09-04
 18k  496
106
Chapter 106
2019-09-05
 17.2k  443
107
Chapter 107
2019-09-06
 17.1k  455
108
Chapter 108
2019-09-07
 16.8k  394
109
Chapter 109
2019-09-08
 18.2k  468
110
Chapter 110
2019-09-09
 17k  834
111
Chapter 111
2019-09-10
 17.1k  488
112
Chapter 112
2019-09-11
 16.8k  537
113
Chapter 113
2019-09-12
 16.9k  405
114
Chapter 114
2019-09-13
 17.1k  545
115
Chapter 115
2019-09-14
 17.1k  322
116
Chapter 116
2019-09-15
 16.1k  362
117
Chapter 117
2019-09-16
 16.8k  439
118
Chapter 118
2019-09-17
 16.6k  536
119
Chapter 119
2019-09-18
 15.8k  598
120
Chapter 120
2019-09-19
 16k  552
121
Chapter 121
2019-09-20
 15.9k  386
122
Chapter 122
2019-09-21
 15.7k  306
123
Chapter 123
2019-09-22
 15.7k  270
124
Chapter 124
2019-09-23
 16.2k  276
125
Chapter 125
2019-09-24
 16.1k  445
126
Chapter 126
2019-09-25
 15.7k  294
127
Chapter 127
2019-09-26
 15.6k  314
128
Chapter 128
2019-09-27
 15.9k  459
129
Chapter 129
2019-09-28
 15.6k  401
130
Chapter 130
2019-09-29
 15.9k  459
131
Chapter 131
2019-09-30
 15.7k  474
132
Chapter 132
2019-10-01
 15.8k  647
133
Chapter 133
2019-10-02
 16k  426
134
Chapter 134
2019-10-03
 16.3k  656
135
Chapter 135
2019-10-04
 14.9k  741
136
Chapter 136
2019-10-05
 15.9k  626
137
Chapter 137
2019-10-06
 16.9k  742
138
Chapter 138
2019-10-07
 14.4k  575
139
Chapter 139
2019-10-08
 14.6k  353
140
Chapter 140
2019-10-09
 15.1k  407
141
Chapter 141
2019-10-10
 14.6k  388
142
Chapter 142
2019-10-11
 14.3k  417
143
Chapter 143
2019-10-12
 14.4k  400
144
Chapter 144
2019-10-13
 14.3k  381
145
Chapter 145
2019-10-14
 14.4k  610
146
Chapter 146
2019-10-15
 13.8k  447
147
Chapter 147
2019-10-16
 14.6k  738
148
Chapter 148
2019-10-17
 14.8k  412
149
Chapter 149
2019-10-18
 15.4k  470
150
Chapter 150
2019-10-19
 13.8k  298
151
Chapter 151
2019-10-20
 14.2k  296
152
Chapter 152
2019-10-21
 15k  267
153
Chapter 153
2019-10-22
 15k  352
154
Chapter 154
2019-10-23
 14.8k  622
155
Chapter 155
2019-10-24
 14.8k  422
156
Chapter 156
2019-10-25
 14k  225
157
Chapter 157
2019-10-27
 14.2k  276
158
Chapter 158
2019-10-30
 14.2k  213
159
Chapter 159
2019-10-31
 14.1k  435
160
Chapter 160
2019-11-03
 14k  362
161
Chapter 161
2019-11-06
 13.9k  264
162
Chapter 162
2019-11-07
 14.5k  578
163
Chapter 163
2019-11-10
 14.6k  738
164
Chapter 164
2019-11-13
 14.3k  382
165
Chapter 165
2019-11-14
 14.4k  615
166
Chapter 166
2019-11-17
 13.7k  576
167
Chapter 167
2019-11-20
 13.7k  1.2k
168
Chapter 168
2019-11-21
 14.1k  560
169
Chapter 169
2019-11-24
 14.1k  952
170
Chapter 170
2019-11-27
 15.8k  752
171
Chapter 171
2019-11-28
 15.1k  348
172
Chapter 172
2019-11-30
 13.4k  304
173
Chapter 173
2019-11-30
 13.7k  285
174
Chapter 174
2019-11-30
 13.9k  409
175
Chapter 175
2019-11-30
 13.4k  223
176
Chapter 176
2019-11-30
 13.7k  313
177
Chapter 177
2019-11-30
 13.5k  261
178
Chapter 178
2019-11-30
 13k  322
179
Chapter 179
2019-11-30
 12.5k  338
180
Chapter 180
2019-11-30
 15k  1.2k
181
Chapter 181
2019-11-30
 13.3k  371
182
Chapter 182
2019-11-30
 13.3k  271
183
Chapter 183
2019-11-30
 12.7k  354
184
Chapter 184
2019-11-30
 13.5k  379
185
Chapter 185
2019-11-30
 13.7k  229
186
Chapter 186
2019-11-30
 13.5k  581
187
Chapter 187
2019-12-01
 14.5k  567
188
Chapter 188
2019-12-04
 14.7k  576
189
Chapter 189
2019-12-05
 15.5k  1.1k
190
Chapter 190
2019-12-08
 15.8k  382
191
Chapter 191
2019-12-11
 14.6k  686
192
Chapter 192
2019-12-12
 14.6k  715
193
Chapter 193
2019-12-15
 13.8k  1.3k
194
Chapter 194
2019-12-18
 13.3k  361
195
Chapter 195
2019-12-19
 14.4k  501
196
Chapter 196
2019-12-22
 14.6k  519
197
Chapter 197
2019-12-25
 14.3k  586
198
Chapter 198
2019-12-26
 13.8k  490
199
Chapter 199
2019-12-29
 14.2k  446
200
Chapter 200
2020-01-01
 13.7k  443
201
Chapter 201
2020-01-02
 14.6k  458
202
Chapter 202
2020-01-05
 15.2k  424
203
Chapter 203
2020-01-08
 15.5k  683
204
Chapter 204
2020-01-09
 14.1k  1k
205
Chapter 205
2020-01-12
 14.3k  575
206
Chapter 206
2020-01-15
 13.8k  1.5k
207
Chapter 207
2020-01-16
 14.5k  496
208
Chapter 208
2020-01-19
 14.4k  655
209
Chapter 209
2020-01-22
 14.8k  673
210
Chapter 210
2020-01-23
 14.8k  2.4k
211
Chapter 211
2020-01-26
 14.2k  805
212
Chapter 212
2020-01-29
 15.4k  754
213
Chapter 213
2020-01-30
 14.3k  705
214
Chapter 214
2020-02-02
 14.9k  745
215
Chapter 215
2020-02-05
 14.6k  481
216
Chapter 216
2020-02-06
 15.5k  630
217
Chapter 217
2020-02-09
 15.7k  1.4k
218
Chapter 218
2020-02-12
 14.7k  648
219
Chapter 219
2020-02-13
 16.3k  1.2k
220
Chapter 220
2020-02-16
 15.2k  652
221
Chapter 221
2020-02-19
 15.8k  792
222
Chapter 222
2020-02-20
 15.5k  705
223
Chapter 223
2020-02-23
 16.6k  1.3k
224
Chapter 224
2020-02-26
 16.8k  1.1k
225
Chapter 225
2020-02-27
 17.7k  2.1k
226
Chapter 226
2020-03-01
 17.8k  1.5k
227
Chapter 227
2020-03-04
 15.8k  607
228
Chapter 228
2020-03-05
 16.2k  753
229
Chapter 229
2020-03-08
 16.6k  1.9k
230
Chapter 230
2020-03-11
 15.4k  538
231
Chapter 231
2020-03-12
 17.9k  4.2k
232
Chapter 232
2020-03-15
 17.3k  3.1k
233
Chapter 233
2020-03-18
 16.8k  1.2k
234
Chapter 234
2020-03-19
 17.5k  2.3k
235
Chapter 235
2020-03-22
 17.8k  1.3k
236
Chapter 236
2020-03-25
 17k  984
237
Chapter 237
2020-03-26
 19.2k  1.8k
238
Chapter 238
2020-03-29
 18.4k  1.2k
239
Chapter 239
2020-04-01
 16.7k  1.7k
240
Chapter 240
2020-04-02
 19.7k  1.7k
241
Chapter 241
2020-04-05
 19.9k  1.2k
242
Chapter 242
2020-04-08
 17.7k  1.5k
243
Chapter 243
2020-04-09
 18.6k  1.8k
244
Chapter 244
2020-04-12
 19k  2.1k
245
Chapter 245
2020-04-15
 18.7k  1.5k
246
Chapter 246
2020-04-16
 19.1k  1.7k
247
Chapter 247
2020-04-19
 18.2k  1.9k
248
Chapter 248
2020-04-22
 20.1k  4.1k
249
Chapter 249
2020-04-26
 18k  3k
250
Chapter 250
2020-04-29
 19.3k  2.4k
251
Chapter 251
2020-05-03
 19.5k  1.9k
252
Chapter 252
2020-05-06
 20.2k  2.5k
253
Chapter 253
2020-05-10
 21.5k  2.9k
254
Chapter 254
2020-05-13
 19.2k  2k
255
Chapter 255
2020-05-17
 18.7k  2.1k
256
Chapter 256
2020-05-20
 18.5k  1.7k
257
Chapter 257
2020-05-24
 18.1k  978
258
Chapter 258
2020-05-27
 16.7k  840
259
Chapter 259
2020-05-31
 19.8k  2.8k
260
Chapter 260
2020-06-03
 19.8k  1.5k
261
Chapter 261
2020-06-07
 18.5k  1.3k
262
Chapter 262
2020-06-10
 17.9k  1.6k
263
Chapter 263
2020-06-14
 15.1k  2.1k
264
Chapter 264
2020-06-17
 17.8k  1k
265
Chapter 265
2020-06-21
 18.7k  2.2k
266
Chapter 266
2020-06-24
 18.3k  1.2k
267
Chapter 267
2020-06-28
 17.9k  915
268
Chapter 268
2020-07-01
 17.4k  1.4k
269
Chapter 269
2020-07-05
 16.3k  1.1k
270
Chapter 270
2020-07-08
 18k  2.1k
271
Chapter 271
2020-07-12
 18.6k  1.6k
272
Chapter 272
2020-07-15
 17.8k  1.5k
273
Chapter 273
2020-07-19
 18.1k  1.4k
274
Chapter 274
2020-07-22
 18.8k  2.5k
275
Chapter 275
2020-07-29
 16.9k  1.7k
276
Chapter 276
2020-08-02
 16.3k  961
277
Chapter 277
2020-08-05
 17.3k  1.4k
278
Chapter 278
2020-08-09
 15.8k  962
279
Chapter 279
2020-08-12
 16.7k  1.1k
280
Chapter 280
2020-08-16
 15.2k  874
281
Chapter 281
2020-08-19
 14.6k  991
282
Chapter 282
2020-08-23
 13.7k  814
283
Chapter 283
2020-08-26
 14.6k  1.1k
284
Chapter 284
2020-08-30
 13.9k  1.2k
285
Chapter 285
2020-09-02
 15.1k  795
286
Chapter 286
2020-09-06
 13.7k  800
287
Chapter 287
2020-09-09
 14.1k  551
288
Chapter 288
2020-09-13
 15.2k  955
289
Chapter 289
2020-09-20
 14k  628
290
Chapter 290
2020-09-27
 13.3k  837
291
Chapter 291
2020-10-04
 12.8k  548
292
Chapter 292
2020-10-11
 12.1k  401
293
Chapter 293
2020-10-18
 12.3k  599
294
Chapter 294
2020-10-25
 11k  544
295
Chapter 295
2020-11-01
 10.8k  399
296
Chapter 296
2020-11-08
 10.3k  629
297
Chapter 297
2020-11-15
 10.8k  347
298
Chapter 298
2020-11-22
 11k  337
299
Chapter 299
2020-11-29
 10.5k  314
300
Chapter 300
2020-12-06
 10k  241
301
Chapter 301
2020-12-13
 9.5k  376
302
Chapter 302
2020-12-20
 9k  338
303
Chapter 303
2020-12-27
 9k  292
304
Chapter 304
2021-01-03
 8.9k  259
305
Chapter 305
2021-01-10
 10.8k  344
306
Chapter 306
2021-01-17
 10.6k  383
307
Chapter 307
2021-01-24
 10k  425
308
Chapter 308
2021-01-31
 9.6k  312
309
Chapter 309
2021-02-07
 9.2k  448
310
Chapter 310
2021-02-14
 9.2k  366
311
Chapter 311
2021-02-21
 8.8k  400
312
Chapter 312
2021-02-28
 9.1k  320
313
Chapter 313
2021-03-07
 8k  190
314
Chapter 314
2021-03-09
 7.1k  238
315
Chapter 315
2021-03-09
 6.7k  173
316
Chapter 316
2021-03-09
 6.7k  92
317
Chapter 317
2021-03-09
 7.5k  812
318
Chapter 318
2021-03-09
 7.4k  161
319
Chapter 319
2021-03-09
 6.9k  135
320
Chapter 320
2021-03-09
 6.6k  101
321
Chapter 321
2021-03-09
 6.9k  198
322
Chapter 322
2021-03-09
 6.9k  233
323
Chapter 323
2021-03-09
 6.8k  160
324
Chapter 324
2021-03-09
 8.4k  407
325
Chapter 325
2021-03-14
 7.3k  409
326
Chapter 326
2021-03-16
 7.6k  324
327
Chapter 327
2021-03-21
 7.4k  245
328
Chapter 328
2021-03-23
 7.2k  315
329
Chapter 329
2021-03-28
 6.9k  223
330
Chapter 330
2021-03-30
 7.4k  553
331
Chapter 331
2021-04-04
 7k  560
332
Chapter 332
2021-04-06
 7.2k  355
333
Chapter 333
2021-04-11
 7k  331
334
Chapter 334
2021-04-13
 7.6k  290
335
Chapter 335
2021-04-18
 7.2k  291
336
Chapter 336
2021-04-20
 7k  255
337
Chapter 337
2021-04-25
 6.5k  216
338
Chapter 338
2021-04-27
 7.2k  290
339
Chapter 339
2021-05-02
 6.5k  478
340
Chapter 340
2021-05-04
 6.7k  362
341
Chapter 341
2021-05-09
 6.4k  223
342
Chapter 342
2021-05-11
 6.4k  795
343
Chapter 343
2021-05-16
 5.9k  207
344
Chapter 344
2021-05-18
 6.2k  427
345
Chapter 345
2021-05-23
 6.3k  238
346
Chapter 346
2021-05-25
 6.3k  261
347
Chapter 347
2021-05-28
 5.3k  192
348
Chapter 348
2021-05-28
 4.5k  167
349
Chapter 349
2021-05-28
 4.4k  101
350
Chapter 350
2021-05-28
 4.3k  94
351
Chapter 351
2021-05-28
 4.3k  112
352
Chapter 352
2021-05-28
 4.2k  112
353
Chapter 353
2021-05-28
 4.2k  239
354
Chapter 354
2021-05-28
 4.3k  111
355
Chapter 355
2021-05-28
 4.3k  71
356
Chapter 356
2021-05-28
 5k  156
357
Chapter 357
2021-05-30
 5.2k  229
358
Chapter 358
2021-06-01
 5.7k  252
359
Chapter 359
2021-06-06
 5.6k  300
360
Chapter 360
2021-06-08
 5.7k  333
361
Chapter 361
2021-06-13
 5.5k  310
362
Chapter 362
2021-06-15
 5.8k  428
363
Chapter 363
2021-06-20
 4.9k  365
364
Chapter 364
2021-06-22
 5.5k  253
365
Chapter 365
2021-06-27
 5k  256
366
Chapter 366
2021-06-29
 5.2k  397
367
Chapter 367
2021-07-04
 5.2k  239
368
Chapter 368
2021-07-06
 5.1k  281
369
Chapter 369
2021-07-11
 5.1k  263
370
Chapter 370
2021-07-13
 5.2k  283
371
Chapter 371
2021-07-18
 4.9k  259
372
Chapter 372
2021-07-20
 5.1k  260
373
Chapter 373
2021-07-25
 4.9k  336
374
Chapter 374
2021-07-27
 4.9k  362
375
Chapter 375
2021-08-01
 4.7k  227
376
Chapter 376
2021-08-03
 4.7k  276
377
Chapter 377
2021-08-08
 4.1k  244
378
Chapter 378
2021-08-10
 4.3k  327
379
Chapter 379
2021-08-15
 4.3k  329
380
Chapter 380
2021-08-17
 4.3k  326
381
Chapter 381
2021-08-22
 4.1k  179
382
Chapter 382
2021-08-24
 4k  347
383
Chapter 383
2021-08-28
 3.4k  172
384
Chapter 384
2021-08-28
 3.4k  50
385
Chapter 385
2021-08-28
 3.4k  47
386
Chapter 386
2021-08-28
 3.3k  186
387
Chapter 387
2021-08-28
 3.4k  169
388
Chapter 388
2021-08-28
 3.3k  64
389
Chapter 389
2021-08-28
 3.3k  41
390
Chapter 390
2021-08-28
 3.3k  73
391
Chapter 391
2021-08-28
 3.3k  109
392
Chapter 392
2021-08-28
 3.6k  133
393
Chapter 393
2021-08-29
 3.8k  273
394
Chapter 394
2021-08-31
 4k  266
395
Chapter 395
2021-09-05
 3.8k  231
396
Chapter 396
2021-09-07
 3.8k  469
397
Chapter 397
2021-09-12
 3.3k  171
398
Chapter 398
2021-09-14
 3.2k  105
399
Chapter 399
2021-09-19
 3.3k  168
400
Chapter 400
2021-09-21
 3.4k  198
401
Chapter 401
2021-09-26
 3.3k  144
402
Chapter 402
2021-09-28
 3.1k  160
403
Chapter 403
2021-10-03
 3k  121
404
Chapter 404
2021-10-05
 2.9k  180
405
Chapter 405
2021-10-10
 2.8k  147
406
Chapter 406
2021-10-12
 2.8k  129
407
Chapter 407
2021-10-17
 2.7k  109
408
Chapter 408
2021-10-19
 2.8k  144
409
Chapter 409
2021-10-24
 2.5k  85
410
Chapter 410
2021-10-26
 2.6k  97
411
Chapter 411
2021-10-31
 2.7k  128
412
Chapter 412
2021-11-02
 2.8k  148
413
Chapter 413
2021-11-07
 2.8k  111
414
Chapter 414
2021-11-09
 2.8k  103
415
Chapter 415
2021-11-14
 2.7k  98
416
Chapter 416
2021-11-16
 2.8k  132
417
Chapter 417
2021-11-21
 2.6k  131
418
Chapter 418
2021-11-23
 2.6k  125
419
Chapter 419
2021-11-28
 2.5k  142
420
Chapter 420
2021-11-30
 2.8k  169
421
Chapter 421
2021-12-05
 2.5k  74
422
Chapter 422
2021-12-07
 2.5k  123
423
Chapter 423
2021-12-12
 2.4k  96
424
Chapter 424
2021-12-14
 2.6k  147
425
Chapter 425
2021-12-19
 2.4k  102
426
Chapter 426
2021-12-21
 2.3k  102
427
Chapter 427
2021-12-26
 2.1k  103
428
Chapter 428
2021-12-28
 2.2k  92
429
Chapter 429
2022-01-02
 2.1k  131
430
Chapter 430
2022-01-04
 2.2k  117
431
Chapter 431
2022-01-09
 2.1k  111
432
Chapter 432
2022-01-11
 2.3k  134
433
Chapter 433
2022-01-16
 2.2k  115
434
Chapter 434
2022-01-18
 2.3k  108
435
Chapter 435
2022-01-23
 2.1k  138
436
Chapter 436
2022-01-25
 2.2k  109
437
Chapter 437
2022-01-30
 2.1k  97
438
Chapter 438
2022-02-01
 2.1k  98
439
Chapter 439
2022-02-06
 2.1k  76
440
Chapter 440
2022-02-08
 2.3k  74
441
Chapter 441
2022-02-13
 2.1k  173
442
Chapter 442
2022-02-15
 2.4k  173
443
Chapter 443
2022-02-20
 5.1k  621
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
Đam mỹ/Xuyên Không/Hài Hước/Viễn tưởng
Lựa Chọn Cuối Cùng
Lựa Chọn Cuối Cùng
Tình yêu/Đam mỹ
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play