Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hành động / Tình yêu / Harem
101.7M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Khi cao thủ đã quyết định rửa tay gác kiểu, ẩn dật quay về Đô Thành tiếp tục làm một học sinh cấp 3 bình thường. Nhưng hào quang nam chính không cho phép bị lu mờ, trở thành người nổi bật nhất trường, các hoa khôi vây quanh không rời... rắc rối cũn ùn ùn kéo đến

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 339 chương    /    (99380)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 339 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-12-15
 27.8k  2.9k
2
Chapter 2
2019-12-15
 21.5k  2.1k
3
Chapter 3
2019-12-15
 20.2k  5k
4
Chapter 4
2019-12-15
 18.7k  1.5k
5
Chapter 5
2019-12-15
 18.5k  1.7k
6
Chapter 6
2019-12-15
 15.3k  720
7
Chapter 7
2019-12-15
 15.2k  1k
8
Chapter 8
2019-12-15
 13.7k  826
9
Chapter 9
2019-12-15
 13.4k  643
10
Chapter 10
2019-12-15
 12.7k  733
11
Chapter 11
2019-12-15
 12.4k  809
12
Chapter 12
2019-12-15
 11.5k  605
13
Chapter 13
2019-12-15
 11.3k  836
14
Chapter 14
2019-12-15
 11.2k  697
15
Chapter 15
2019-12-15
 10.9k  619
16
Chapter 16
2019-12-15
 11.5k  781
17
Chapter 17
2019-12-15
 11.1k  988
18
Chapter 18
2019-12-15
 11.5k  596
19
Chapter 19
2019-12-15
 10.6k  613
20
Chapter 20
2019-12-15
 11.1k  436
21
Chapter 21
2019-12-18
 10.6k  586
22
Chapter 22
2019-12-20
 11k  618
23
Chapter 23
2019-12-25
 10.2k  346
24
Chapter 24
2019-12-27
 10.9k  706
25
Chapter 25
2020-01-01
 9.8k  493
26
Chapter 26
2020-01-08
 10.2k  350
27
Chapter 27
2020-01-10
 10.5k  479
28
Chapter 28
2020-01-11
 9.2k  414
29
Chapter 29
2020-01-11
 9.5k  232
30
Chapter 30
2020-01-11
 9.4k  197
31
Chapter 31
2020-01-11
 9.2k  208
32
Chapter 32
2020-01-11
 9.4k  337
33
Chapter 33
2020-01-11
 9.7k  448
34
Chapter 34
2020-01-11
 9.2k  781
35
Chapter 35
2020-01-11
 9.6k  811
36
Chapter 36
2020-01-11
 9k  442
37
Chapter 37
2020-01-11
 8.7k  344
38
Chapter 38
2020-01-11
 9k  266
39
Chapter 39
2020-01-11
 8.4k  224
40
Chapter 40
2020-01-11
 8.5k  399
41
Chapter 41
2020-01-11
 7.6k  176
42
Chapter 42
2020-01-11
 8.3k  317
43
Chapter 43
2020-01-11
 8.4k  472
44
Chapter 44
2020-01-11
 7.8k  138
45
Chapter 45
2020-01-11
 8.3k  454
46
Chapter 46
2020-01-11
 7.8k  399
47
Chapter 47
2020-01-11
 9.1k  544
48
Chapter 48
2020-01-15
 8.7k  527
49
Chapter 49
2020-01-17
 8.4k  284
50
Chapter 50
2020-01-19
 8.8k  371
51
Chapter 51
2020-01-22
 8.8k  508
52
Chapter 52
2020-01-24
 8.2k  300
53
Chapter 53
2020-01-26
 8.4k  435
54
Chapter 54
2020-01-29
 8.2k  376
55
Chapter 55
2020-01-31
 7.9k  307
56
Chapter 56
2020-02-02
 8.2k  306
57
Chapter 57
2020-02-05
 8k  359
58
Chapter 58
2020-02-07
 7.7k  467
59
Chapter 59
2020-02-09
 7.9k  457
60
Chapter 60
2020-02-12
 7.8k  532
61
Chapter 61
2020-02-14
 8.1k  735
62
Chapter 62
2020-02-16
 7.6k  268
63
Chapter 63
2020-02-19
 7.6k  394
64
Chapter 64
2020-02-21
 7.8k  930
65
Chapter 65
2020-02-23
 8k  385
66
Chapter 66
2020-02-26
 8.4k  544
67
Chapter 67
2020-02-28
 7.7k  485
68
Chapter 68
2020-03-01
 7.5k  298
69
Chapter 69
2020-03-02
 7.4k  511
70
Chapter 70
2020-03-02
 6.8k  268
71
Chapter 71
2020-03-02
 7k  218
72
Chapter 72
2020-03-02
 7.6k  309
73
Chapter 73
2020-03-02
 6.8k  209
74
Chapter 74
2020-03-02
 6.9k  197
75
Chapter 75
2020-03-02
 6.9k  225
76
Chapter 76
2020-03-02
 6.8k  263
77
Chapter 77
2020-03-02
 6.6k  416
78
Chapter 78
2020-03-02
 7.1k  476
79
Chapter 79
2020-03-04
 7.6k  530
80
Chapter 80
2020-03-07
 7.6k  519
81
Chapter 81
2020-03-11
 7.2k  455
82
Chapter 82
2020-03-14
 7.5k  544
83
Chapter 83
2020-03-18
 7.2k  444
84
Chapter 84
2020-03-21
 7.3k  387
85
Chapter 85
2020-03-25
 7.5k  501
86
Chapter 86
2020-03-28
 7.3k  525
87
Chapter 87
2020-04-01
 6.9k  413
88
Chapter 88
2020-04-04
 7.5k  537
89
Chapter 89
2020-04-08
 6.9k  432
90
Chapter 90
2020-04-11
 7.1k  325
91
Chapter 91
2020-04-15
 7k  575
92
Chapter 92
2020-04-18
 6.8k  388
93
Chapter 93
2020-04-22
 7.1k  282
94
Chapter 94
2020-04-25
 7k  432
95
Chapter 95
2020-04-29
 7.2k  409
96
Chapter 96
2020-05-02
 7.5k  693
97
Chapter 97
2020-05-06
 7.1k  553
98
Chapter 98
2020-05-09
 6.6k  307
99
Chapter 99
2020-05-13
 6.3k  479
100
Chapter 100
2020-05-16
 6.4k  232
101
Chapter 101
2020-05-20
 6.4k  258
102
Chapter 102
2020-05-23
 6.8k  486
103
Chapter 103
2020-05-27
 6.3k  282
104
Chapter 104
2020-05-30
 6.2k  253
105
Chapter 105
2020-06-03
 6.2k  458
106
Chapter 106
2020-06-06
 6.3k  345
107
Chapter 107
2020-06-10
 6.2k  489
108
Chapter 108
2020-06-13
 6.4k  400
109
Chapter 109
2020-06-17
 6.2k  408
110
Chapter 110
2020-06-20
 6.3k  393
111
Chapter 111
2020-06-24
 6.5k  323
112
Chapter 112
2020-06-27
 6.3k  436
113
Chapter 113
2020-07-01
 6.3k  257
114
Chapter 114
2020-07-04
 6.2k  263
115
Chapter 115
2020-07-08
 6.3k  287
116
Chapter 116
2020-07-11
 6.3k  509
117
Chapter 117
2020-07-18
 6.2k  435
118
Chapter 118
2020-07-22
 6.2k  509
119
Chapter 119
2020-07-29
 5.9k  320
120
Chapter 120
2020-08-01
 6.4k  476
121
Chapter 121
2020-08-05
 5.8k  333
122
Chapter 122
2020-08-08
 6.2k  532
123
Chapter 123
2020-08-12
 5.7k  200
124
Chapter 124
2020-08-15
 6.1k  508
125
Chapter 125
2020-08-19
 5.9k  221
126
Chapter 126
2020-08-22
 5.9k  353
127
Chapter 127
2020-08-26
 6.3k  482
128
Chapter 128
2020-08-29
 6.1k  563
129
Chapter 129
2020-09-02
 6.3k  371
130
Chapter 130
2020-09-05
 6.1k  527
131
Chapter 131
2020-09-09
 5.7k  344
132
Chapter 132
2020-09-12
 6k  260
133
Chapter 133
2020-09-16
 6.2k  262
134
Chapter 134
2020-09-19
 5.6k  177
135
Chapter 135
2020-09-23
 5.9k  305
136
Chapter 136
2020-09-26
 5.6k  169
137
Chapter 137
2020-09-30
 5.7k  352
138
Chapter 138
2020-10-03
 5.5k  479
139
Chapter 139
2020-10-07
 5.1k  202
140
Chapter 140
2020-10-10
 5.3k  145
141
Chapter 141
2020-10-14
 5.1k  181
142
Chapter 142
2020-10-17
 5.3k  131
143
Chapter 143
2020-10-21
 5k  124
144
Chapter 144
2020-10-24
 5.2k  220
145
Chapter 145
2020-10-28
 5k  243
146
Chapter 146
2020-10-31
 5k  131
147
Chapter 147
2020-11-04
 4.9k  151
148
Chapter 148
2020-11-07
 4.7k  125
149
Chapter 149
2020-11-11
 4.8k  321
150
Chapter 150
2020-11-14
 4.8k  186
151
Chapter 151
2020-11-18
 4.8k  182
152
Chapter 152
2020-11-21
 5k  158
153
Chapter 153
2020-11-25
 4.7k  124
154
Chapter 154
2020-11-28
 4.9k  249
155
Chapter 155
2020-12-02
 4.6k  174
156
Chapter 156
2020-12-05
 4.7k  205
157
Chapter 157
2020-12-09
 4.7k  278
158
Chapter 158
2020-12-19
 4.6k  134
159
Chapter 159
2020-12-23
 4.7k  298
160
Chapter 160
2020-12-26
 4.7k  274
161
Chapter 161
2020-12-30
 4.8k  361
162
Chapter 162
2021-01-02
 4.6k  242
163
Chapter 163
2021-01-06
 4.5k  324
164
Chapter 164
2021-01-09
 4.3k  119
165
Chapter 165
2021-01-13
 4.4k  103
166
Chapter 166
2021-01-16
 4.2k  132
167
Chapter 167
2021-01-20
 4.3k  140
168
Chapter 168
2021-01-23
 4.4k  249
169
Chapter 169
2021-01-27
 4.4k  149
170
Chapter 170
2021-01-30
 4.4k  185
171
Chapter 171
2021-02-03
 4.3k  155
172
Chapter 172
2021-02-06
 4.3k  189
173
Chapter 173
2021-02-10
 4.1k  181
174
Chapter 174
2021-02-13
 4.3k  138
175
Chapter 175
2021-02-17
 4.2k  154
176
Chapter 176
2021-02-20
 4k  136
177
Chapter 177
2021-02-24
 4.1k  236
178
Chapter 178
2021-02-27
 3.9k  173
179
Chapter 179
2021-03-03
 4k  121
180
Chapter 180
2021-03-06
 4.1k  217
181
Chapter 181
2021-03-10
 3.9k  226
182
Chapter 182
2021-03-13
 4.1k  228
183
Chapter 183
2021-03-17
 4.2k  193
184
Chapter 184
2021-03-20
 4.1k  210
185
Chapter 185
2021-03-24
 3.8k  144
186
Chapter 186
2021-03-27
 3.8k  204
187
Chapter 187
2021-03-31
 4k  141
188
Chapter 188
2021-04-03
 3.7k  131
189
Chapter 189
2021-04-07
 3.6k  224
190
Chapter 190
2021-04-10
 3.5k  100
191
Chapter 191
2021-04-14
 3.6k  114
192
Chapter 192
2021-04-17
 3.6k  167
193
Chapter 193
2021-04-21
 3.4k  102
194
Chapter 194
2021-04-24
 3.4k  108
195
Chapter 195
2021-04-28
 3.4k  139
196
Chapter 196
2021-05-01
 3.5k  121
197
Chapter 197
2021-05-05
 3.6k  186
198
Chapter 198
2021-05-08
 3.6k  190
199
Chapter 199
2021-05-12
 3.7k  159
200
Chapter 200
2021-05-15
 4.4k  637
201
Chapter 201
2021-05-19
 4.2k  472
202
Chapter 202
2021-05-22
 4k  313
203
Chapter 203
2021-05-26
 3.9k  266
204
Chapter 204
2021-05-29
 4k  257
205
Chapter 205
2021-06-02
 4k  298
206
Chapter 206
2021-06-05
 3.8k  209
207
Chapter 207
2021-06-09
 3.9k  251
208
Chapter 208
2021-06-12
 3.8k  177
209
Chapter 209
2021-06-16
 3.7k  175
210
Chapter 210
2021-06-19
 3.7k  144
211
Chapter 211
2021-06-23
 3.6k  122
212
Chapter 212
2021-06-26
 3.6k  92
213
Chapter 213
2021-06-30
 3.5k  96
214
Chapter 214
2021-07-03
 3.4k  128
215
Chapter 215
2021-07-07
 3.5k  137
216
Chapter 216
2021-07-10
 3.4k  106
217
Chapter 217
2021-07-14
 3.5k  135
218
Chapter 218
2021-07-17
 3.4k  138
219
Chapter 219
2021-07-21
 3.3k  131
220
Chapter 220
2021-07-24
 3.3k  118
221
Chapter 221
2021-07-28
 3.2k  202
222
Chapter 222
2021-07-31
 3.4k  139
223
Chapter 223
2021-08-04
 3.3k  152
224
Chapter 224
2021-08-07
 3.3k  182
225
Chapter 225
2021-08-11
 3.3k  160
226
Chapter 226
2021-08-14
 3.3k  188
227
Chapter 227
2021-08-18
 3.4k  181
228
Chapter 228
2021-08-21
 3.5k  255
229
Chapter 229
2021-08-25
 3.2k  175
230
Chapter 230
2021-08-28
 3.2k  138
231
Chapter 231
2021-08-29
 2.9k  83
232
Chapter 232
2021-08-29
 2.9k  115
233
Chapter 233
2021-08-29
 2.9k  76
234
Chapter 234
2021-08-29
 2.8k  46
235
Chapter 235
2021-08-29
 3k  61
236
Chapter 236
2021-08-29
 2.8k  48
237
Chapter 237
2021-08-29
 2.8k  37
238
Chapter 238
2021-08-29
 2.9k  85
239
Chapter 239
2021-08-29
 2.9k  37
240
Chapter 240
2021-08-29
 3.8k  165
241
Chapter 241
2021-09-01
 3.3k  145
242
Chapter 242
2021-09-04
 3.1k  192
243
Chapter 243
2021-09-08
 3.1k  203
244
Chapter 244
2021-09-11
 3.1k  159
245
Chapter 245
2021-09-15
 2.8k  102
246
Chapter 246
2021-09-18
 3k  165
247
Chapter 247
2021-09-22
 3.1k  192
248
Chapter 248
2021-09-25
 2.9k  125
249
Chapter 249
2021-09-29
 3k  192
250
Chapter 250
2021-10-02
 3k  266
251
Chapter 251
2021-10-06
 2.7k  150
252
Chapter 252
2021-10-09
 2.8k  117
253
Chapter 253
2021-10-13
 2.8k  154
254
Chapter 254
2021-10-16
 2.8k  144
255
Chapter 255
2021-10-20
 2.8k  188
256
Chapter 256
2021-10-23
 2.9k  174
257
Chapter 257
2021-10-27
 2.9k  126
258
Chapter 258
2021-10-30
 2.9k  243
259
Chapter 259
2021-11-03
 2.7k  124
260
Chapter 260
2021-11-06
 2.8k  130
261
Chapter 261
2021-11-10
 2.8k  133
262
Chapter 262
2021-11-13
 2.7k  110
263
Chapter 263
2021-11-17
 2.5k  96
264
Chapter 264
2021-11-20
 2.6k  119
265
Chapter 265
2021-11-24
 2.6k  118
266
Chapter 266
2021-11-27
 2.6k  150
267
Chapter 267
2021-12-01
 2.6k  104
268
Chapter 268
2021-12-04
 2.5k  110
269
Chapter 269
2021-12-08
 2.6k  114
270
Chapter 270
2021-12-11
 2.5k  88
271
Chapter 271
2021-12-15
 2.4k  109
272
Chapter 272
2021-12-18
 2.4k  130
273
Chapter 273
2021-12-22
 2.4k  104
274
Chapter 274
2021-12-25
 2.4k  137
275
Chapter 275
2021-12-29
 2.4k  165
276
Chapter 276
2022-01-01
 2.3k  107
277
Chapter 277
2022-01-05
 2.2k  89
278
Chapter 278
2022-01-08
 2.2k  176
279
Chapter 279
2022-01-12
 2.2k  112
280
Chapter 280
2022-01-15
 2.4k  107
281
Chapter 281
2022-01-19
 2.2k  106
282
Chapter 282
2022-01-22
 2.3k  119
283
Chapter 283
2022-01-26
 2.1k  99
284
Chapter 284
2022-01-29
 2.1k  84
285
Chapter 285
2022-02-02
 2k  99
286
Chapter 286
2022-02-05
 2k  93
287
Chapter 287
2022-02-09
 2k  82
288
Chapter 288
2022-02-12
 2k  65
289
Chapter 289
2022-02-16
 1.9k  65
290
Chapter 290
2022-02-19
 1.9k  69
291
Chapter 291
2022-02-23
 1.9k  57
292
Chapter 292
2022-02-26
 1.9k  94
293
Chapter 293
2022-03-02
 1.8k  63
294
Chapter 294
2022-03-05
 1.8k  63
295
Chapter 295
2022-03-09
 1.7k  58
296
Chapter 296
2022-03-12
 1.8k  87
297
Chapter 297
2022-03-16
 1.7k  79
298
Chapter 298
2022-03-19
 1.7k  95
299
Chapter 299
2022-03-23
 1.7k  46
300
Chapter 300
2022-03-26
 1.6k  90
301
Chapter 301
2022-03-30
 1.6k  73
302
Chapter 302
2022-04-02
 1.6k  67
303
Chapter 303
2022-04-06
 1.6k  60
304
Chapter 304
2022-04-09
 1.5k  52
305
Chapter 305
2022-04-13
 1.5k  51
306
Chapter 306
2022-04-16
 1.5k  58
307
Chapter 307
2022-04-20
 1.4k  44
308
Chapter 308
2022-04-23
 1.4k  47
309
Chapter 309
2022-04-27
 1.4k  47
310
Chapter 310
2022-04-30
 1.5k  128
311
Chapter 311
2022-05-04
 1.4k  59
312
Chapter 312
2022-05-07
 1.4k  60
313
Chapter 313
2022-05-11
 1.4k  50
314
Chapter 314
2022-05-14
 1.3k  38
315
Chapter 315
2022-05-18
 1.3k  48
316
Chapter 316
2022-05-21
 1.3k  77
317
Chapter 317
2022-05-25
 1.2k  60
318
Chapter 318
2022-05-28
 1.2k  42
319
Chapter 319
2022-06-01
 1.2k  66
320
Chapter 320
2022-06-04
 1.2k  54
321
Chapter 321
2022-06-08
 1.1k  54
322
Chapter 322
2022-06-11
 1.1k  57
323
Chapter 323
2022-06-15
 1.1k  61
324
Chapter 324
2022-06-18
 1.1k  64
325
Chapter 325
2022-06-22
 1.1k  57
326
Chapter 326
2022-06-25
 1k  55
327
Chapter 327
2022-06-29
 1k  74
328
Chapter 328
2022-07-02
 1k  109
329
Chapter 329
2022-07-06
 1.1k  94
330
Chapter 330
2022-07-09
 990  65
331
Chapter 331
2022-07-13
 952  86
332
Chapter 332
2022-07-16
 937  86
333
Chapter 333
2022-07-20
 864  109
334
Chapter 334
2022-07-23
 849  62
335
Chapter 335
2022-07-27
 855  73
336
Chapter 336
2022-07-30
 793  55
337
Chapter 337
2022-08-03
 718  72
338
Chapter 338
2022-08-06
 665  79
339
Chapter 339
2022-08-10
 110  21
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em
Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trường học/Tình yêu/Hài Hước
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play