MangaToon
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hành động / Tình yêu / Harem
111.5M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Khi cao thủ đã quyết định rửa tay gác kiểu, ẩn dật quay về Đô Thành tiếp tục làm một học sinh cấp 3 bình thường. Nhưng hào quang nam chính không cho phép bị lu mờ, trở thành người nổi bật nhất trường, các hoa khôi vây quanh không rời... rắc rối cũn ùn ùn kéo đến

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 380 chương    /    (102488)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-12-15
 29.7k  3.1k
2
Chapter 2
2019-12-15
 22.8k  2.2k
3
Chapter 3
2019-12-15
 21.4k  5.1k
4
Chapter 4
2019-12-15
 19.8k  1.5k
5
Chapter 5
2019-12-15
 19.5k  1.8k
6
Chapter 6
2019-12-15
 16.2k  768
7
Chapter 7
2019-12-15
 16.1k  1.1k
8
Chapter 8
2019-12-15
 14.5k  861
9
Chapter 9
2019-12-15
 14.2k  673
10
Chapter 10
2019-12-15
 13.4k  791
11
Chapter 11
2019-12-15
 13.1k  838
12
Chapter 12
2019-12-15
 12.2k  637
13
Chapter 13
2019-12-15
 11.9k  876
14
Chapter 14
2019-12-15
 11.8k  723
15
Chapter 15
2019-12-15
 11.5k  642
16
Chapter 16
2019-12-15
 12.1k  808
17
Chapter 17
2019-12-15
 11.7k  1k
18
Chapter 18
2019-12-15
 12.1k  612
19
Chapter 19
2019-12-15
 11.1k  635
20
Chapter 20
2019-12-15
 11.7k  444
21
Chapter 21
2019-12-18
 11.1k  602
22
Chapter 22
2019-12-20
 11.5k  635
23
Chapter 23
2019-12-25
 10.7k  353
24
Chapter 24
2019-12-27
 11.4k  724
25
Chapter 25
2020-01-01
 10.3k  504
26
Chapter 26
2020-01-08
 10.7k  362
27
Chapter 27
2020-01-10
 11k  486
28
Chapter 28
2020-01-11
 9.6k  424
29
Chapter 29
2020-01-11
 10k  245
30
Chapter 30
2020-01-11
 9.9k  204
31
Chapter 31
2020-01-11
 9.7k  210
32
Chapter 32
2020-01-11
 9.8k  343
33
Chapter 33
2020-01-11
 10.1k  450
34
Chapter 34
2020-01-11
 9.7k  798
35
Chapter 35
2020-01-11
 10.1k  839
36
Chapter 36
2020-01-11
 9.5k  454
37
Chapter 37
2020-01-11
 9.1k  350
38
Chapter 38
2020-01-11
 9.4k  269
39
Chapter 39
2020-01-11
 8.8k  231
40
Chapter 40
2020-01-11
 8.9k  407
41
Chapter 41
2020-01-11
 8k  179
42
Chapter 42
2020-01-11
 8.7k  322
43
Chapter 43
2020-01-11
 8.8k  483
44
Chapter 44
2020-01-11
 8.2k  139
45
Chapter 45
2020-01-11
 8.7k  483
46
Chapter 46
2020-01-11
 8.2k  407
47
Chapter 47
2020-01-11
 9.5k  553
48
Chapter 48
2020-01-15
 9.1k  533
49
Chapter 49
2020-01-17
 8.8k  285
50
Chapter 50
2020-01-19
 9.2k  376
51
Chapter 51
2020-01-22
 9.2k  519
52
Chapter 52
2020-01-24
 8.6k  303
53
Chapter 53
2020-01-26
 8.8k  438
54
Chapter 54
2020-01-29
 8.5k  388
55
Chapter 55
2020-01-31
 8.2k  313
56
Chapter 56
2020-02-02
 8.6k  314
57
Chapter 57
2020-02-05
 8.3k  362
58
Chapter 58
2020-02-07
 8.1k  470
59
Chapter 59
2020-02-09
 8.2k  458
60
Chapter 60
2020-02-12
 8.1k  548
61
Chapter 61
2020-02-14
 8.4k  745
62
Chapter 62
2020-02-16
 7.9k  271
63
Chapter 63
2020-02-19
 7.9k  398
64
Chapter 64
2020-02-21
 8.1k  942
65
Chapter 65
2020-02-23
 8.3k  392
66
Chapter 66
2020-02-26
 8.7k  552
67
Chapter 67
2020-02-28
 8.1k  487
68
Chapter 68
2020-03-01
 7.8k  302
69
Chapter 69
2020-03-02
 7.7k  520
70
Chapter 70
2020-03-02
 7.1k  269
71
Chapter 71
2020-03-02
 7.3k  221
72
Chapter 72
2020-03-02
 7.9k  312
73
Chapter 73
2020-03-02
 7.1k  212
74
Chapter 74
2020-03-02
 7.2k  203
75
Chapter 75
2020-03-02
 7.1k  228
76
Chapter 76
2020-03-02
 7.1k  268
77
Chapter 77
2020-03-02
 6.9k  420
78
Chapter 78
2020-03-02
 7.3k  481
79
Chapter 79
2020-03-04
 7.9k  533
80
Chapter 80
2020-03-07
 7.8k  523
81
Chapter 81
2020-03-11
 7.5k  462
82
Chapter 82
2020-03-14
 7.8k  550
83
Chapter 83
2020-03-18
 7.4k  447
84
Chapter 84
2020-03-21
 7.6k  388
85
Chapter 85
2020-03-25
 7.8k  507
86
Chapter 86
2020-03-28
 7.6k  534
87
Chapter 87
2020-04-01
 7.2k  419
88
Chapter 88
2020-04-04
 7.7k  537
89
Chapter 89
2020-04-08
 7.1k  438
90
Chapter 90
2020-04-11
 7.3k  327
91
Chapter 91
2020-04-15
 7.3k  578
92
Chapter 92
2020-04-18
 7k  386
93
Chapter 93
2020-04-22
 7.4k  281
94
Chapter 94
2020-04-25
 7.2k  434
95
Chapter 95
2020-04-29
 7.4k  413
96
Chapter 96
2020-05-02
 7.7k  700
97
Chapter 97
2020-05-06
 7.3k  555
98
Chapter 98
2020-05-09
 6.8k  309
99
Chapter 99
2020-05-13
 6.6k  483
100
Chapter 100
2020-05-16
 6.6k  239
101
Chapter 101
2020-05-20
 6.7k  261
102
Chapter 102
2020-05-23
 7.1k  500
103
Chapter 103
2020-05-27
 6.5k  282
104
Chapter 104
2020-05-30
 6.5k  259
105
Chapter 105
2020-06-03
 6.5k  463
106
Chapter 106
2020-06-06
 6.5k  346
107
Chapter 107
2020-06-10
 6.5k  492
108
Chapter 108
2020-06-13
 6.7k  401
109
Chapter 109
2020-06-17
 6.4k  414
110
Chapter 110
2020-06-20
 6.6k  401
111
Chapter 111
2020-06-24
 6.8k  328
112
Chapter 112
2020-06-27
 6.5k  443
113
Chapter 113
2020-07-01
 6.6k  266
114
Chapter 114
2020-07-04
 6.4k  268
115
Chapter 115
2020-07-08
 6.6k  294
116
Chapter 116
2020-07-11
 6.5k  516
117
Chapter 117
2020-07-18
 6.4k  438
118
Chapter 118
2020-07-22
 6.4k  512
119
Chapter 119
2020-07-29
 6.2k  327
120
Chapter 120
2020-08-01
 6.7k  486
121
Chapter 121
2020-08-05
 6.1k  337
122
Chapter 122
2020-08-08
 6.4k  536
123
Chapter 123
2020-08-12
 5.9k  202
124
Chapter 124
2020-08-15
 6.4k  509
125
Chapter 125
2020-08-19
 6.2k  223
126
Chapter 126
2020-08-22
 6.1k  357
127
Chapter 127
2020-08-26
 6.5k  488
128
Chapter 128
2020-08-29
 6.4k  569
129
Chapter 129
2020-09-02
 6.6k  377
130
Chapter 130
2020-09-05
 6.3k  535
131
Chapter 131
2020-09-09
 6k  347
132
Chapter 132
2020-09-12
 6.2k  263
133
Chapter 133
2020-09-16
 6.5k  264
134
Chapter 134
2020-09-19
 5.9k  178
135
Chapter 135
2020-09-23
 6.2k  306
136
Chapter 136
2020-09-26
 5.9k  171
137
Chapter 137
2020-09-30
 6k  363
138
Chapter 138
2020-10-03
 5.8k  482
139
Chapter 139
2020-10-07
 5.3k  203
140
Chapter 140
2020-10-10
 5.5k  149
141
Chapter 141
2020-10-14
 5.3k  183
142
Chapter 142
2020-10-17
 5.5k  133
143
Chapter 143
2020-10-21
 5.2k  128
144
Chapter 144
2020-10-24
 5.5k  223
145
Chapter 145
2020-10-28
 5.2k  246
146
Chapter 146
2020-10-31
 5.2k  132
147
Chapter 147
2020-11-04
 5.1k  154
148
Chapter 148
2020-11-07
 5k  126
149
Chapter 149
2020-11-11
 5.1k  330
150
Chapter 150
2020-11-14
 5k  190
151
Chapter 151
2020-11-18
 5.1k  184
152
Chapter 152
2020-11-21
 5.2k  161
153
Chapter 153
2020-11-25
 4.8k  129
154
Chapter 154
2020-11-28
 5.1k  222
155
Chapter 155
2020-12-02
 4.8k  114
156
Chapter 156
2020-12-05
 4.9k  208
157
Chapter 157
2020-12-09
 4.9k  280
158
Chapter 158
2020-12-19
 4.8k  106
159
Chapter 159
2020-12-23
 4.9k  224
160
Chapter 160
2020-12-26
 4.9k  230
161
Chapter 161
2020-12-30
 5k  375
162
Chapter 162
2021-01-02
 4.8k  207
163
Chapter 163
2021-01-06
 4.7k  329
164
Chapter 164
2021-01-09
 4.5k  123
165
Chapter 165
2021-01-13
 4.6k  104
166
Chapter 166
2021-01-16
 4.4k  134
167
Chapter 167
2021-01-20
 4.5k  141
168
Chapter 168
2021-01-23
 4.6k  180
169
Chapter 169
2021-01-27
 4.6k  152
170
Chapter 170
2021-01-30
 4.6k  113
171
Chapter 171
2021-02-03
 4.5k  161
172
Chapter 172
2021-02-06
 4.5k  193
173
Chapter 173
2021-02-10
 4.3k  108
174
Chapter 174
2021-02-13
 4.5k  142
175
Chapter 175
2021-02-17
 4.4k  103
176
Chapter 176
2021-02-20
 4.2k  144
177
Chapter 177
2021-02-24
 4.3k  134
178
Chapter 178
2021-02-27
 4.1k  131
179
Chapter 179
2021-03-03
 4.2k  131
180
Chapter 180
2021-03-06
 4.3k  223
181
Chapter 181
2021-03-10
 4.1k  134
182
Chapter 182
2021-03-13
 4.2k  145
183
Chapter 183
2021-03-17
 4.4k  207
184
Chapter 184
2021-03-20
 4.3k  218
185
Chapter 185
2021-03-24
 4k  148
186
Chapter 186
2021-03-27
 4k  131
187
Chapter 187
2021-03-31
 4.1k  145
188
Chapter 188
2021-04-03
 3.9k  141
189
Chapter 189
2021-04-07
 3.8k  231
190
Chapter 190
2021-04-10
 3.7k  105
191
Chapter 191
2021-04-14
 3.8k  119
192
Chapter 192
2021-04-17
 3.8k  169
193
Chapter 193
2021-04-21
 3.6k  110
194
Chapter 194
2021-04-24
 3.6k  114
195
Chapter 195
2021-04-28
 3.6k  143
196
Chapter 196
2021-05-01
 3.7k  124
197
Chapter 197
2021-05-05
 3.8k  194
198
Chapter 198
2021-05-08
 3.8k  195
199
Chapter 199
2021-05-12
 3.9k  166
200
Chapter 200
2021-05-15
 4.6k  645
201
Chapter 201
2021-05-19
 4.4k  478
202
Chapter 202
2021-05-22
 4.2k  317
203
Chapter 203
2021-05-26
 4.1k  270
204
Chapter 204
2021-05-29
 4.2k  258
205
Chapter 205
2021-06-02
 4.2k  303
206
Chapter 206
2021-06-05
 4k  211
207
Chapter 207
2021-06-09
 4.1k  260
208
Chapter 208
2021-06-12
 4.1k  186
209
Chapter 209
2021-06-16
 3.9k  180
210
Chapter 210
2021-06-19
 3.9k  150
211
Chapter 211
2021-06-23
 3.8k  127
212
Chapter 212
2021-06-26
 3.7k  96
213
Chapter 213
2021-06-30
 3.7k  104
214
Chapter 214
2021-07-03
 3.6k  137
215
Chapter 215
2021-07-07
 3.7k  146
216
Chapter 216
2021-07-10
 3.6k  111
217
Chapter 217
2021-07-14
 3.7k  143
218
Chapter 218
2021-07-17
 3.6k  150
219
Chapter 219
2021-07-21
 3.5k  140
220
Chapter 220
2021-07-24
 3.5k  124
221
Chapter 221
2021-07-28
 3.4k  211
222
Chapter 222
2021-07-31
 3.6k  149
223
Chapter 223
2021-08-04
 3.5k  163
224
Chapter 224
2021-08-07
 3.5k  197
225
Chapter 225
2021-08-11
 3.5k  171
226
Chapter 226
2021-08-14
 3.5k  196
227
Chapter 227
2021-08-18
 3.6k  184
228
Chapter 228
2021-08-21
 3.7k  267
229
Chapter 229
2021-08-25
 3.4k  180
230
Chapter 230
2021-08-28
 3.4k  141
231
Chapter 231
2021-08-29
 3k  87
232
Chapter 232
2021-08-29
 3.1k  117
233
Chapter 233
2021-08-29
 3.1k  81
234
Chapter 234
2021-08-29
 3k  47
235
Chapter 235
2021-08-29
 3.2k  63
236
Chapter 236
2021-08-29
 3k  53
237
Chapter 237
2021-08-29
 3k  41
238
Chapter 238
2021-08-29
 3.1k  91
239
Chapter 239
2021-08-29
 3.1k  40
240
Chapter 240
2021-08-29
 4k  166
241
Chapter 241
2021-09-01
 3.5k  149
242
Chapter 242
2021-09-04
 3.3k  197
243
Chapter 243
2021-09-08
 3.3k  206
244
Chapter 244
2021-09-11
 3.3k  162
245
Chapter 245
2021-09-15
 3.1k  107
246
Chapter 246
2021-09-18
 3.2k  168
247
Chapter 247
2021-09-22
 3.3k  196
248
Chapter 248
2021-09-25
 3.1k  128
249
Chapter 249
2021-09-29
 3.2k  197
250
Chapter 250
2021-10-02
 3.2k  277
251
Chapter 251
2021-10-06
 2.9k  155
252
Chapter 252
2021-10-09
 3k  117
253
Chapter 253
2021-10-13
 3k  155
254
Chapter 254
2021-10-16
 3k  145
255
Chapter 255
2021-10-20
 3k  194
256
Chapter 256
2021-10-23
 3.1k  177
257
Chapter 257
2021-10-27
 3.1k  128
258
Chapter 258
2021-10-30
 3.1k  248
259
Chapter 259
2021-11-03
 2.9k  126
260
Chapter 260
2021-11-06
 3k  133
261
Chapter 261
2021-11-10
 3k  135
262
Chapter 262
2021-11-13
 2.9k  113
263
Chapter 263
2021-11-17
 2.7k  99
264
Chapter 264
2021-11-20
 2.8k  120
265
Chapter 265
2021-11-24
 2.8k  119
266
Chapter 266
2021-11-27
 2.9k  153
267
Chapter 267
2021-12-01
 2.8k  106
268
Chapter 268
2021-12-04
 2.7k  112
269
Chapter 269
2021-12-08
 2.8k  115
270
Chapter 270
2021-12-11
 2.7k  89
271
Chapter 271
2021-12-15
 2.6k  111
272
Chapter 272
2021-12-18
 2.7k  133
273
Chapter 273
2021-12-22
 2.6k  110
274
Chapter 274
2021-12-25
 2.6k  146
275
Chapter 275
2021-12-29
 2.6k  175
276
Chapter 276
2022-01-01
 2.5k  111
277
Chapter 277
2022-01-05
 2.4k  92
278
Chapter 278
2022-01-08
 2.5k  182
279
Chapter 279
2022-01-12
 2.4k  116
280
Chapter 280
2022-01-15
 2.6k  109
281
Chapter 281
2022-01-19
 2.4k  111
282
Chapter 282
2022-01-22
 2.5k  125
283
Chapter 283
2022-01-26
 2.3k  106
284
Chapter 284
2022-01-29
 2.3k  88
285
Chapter 285
2022-02-02
 2.2k  103
286
Chapter 286
2022-02-05
 2.3k  97
287
Chapter 287
2022-02-09
 2.2k  86
288
Chapter 288
2022-02-12
 2.2k  68
289
Chapter 289
2022-02-16
 2.1k  69
290
Chapter 290
2022-02-19
 2.1k  70
291
Chapter 291
2022-02-23
 2.1k  58
292
Chapter 292
2022-02-26
 2.1k  96
293
Chapter 293
2022-03-02
 2.1k  68
294
Chapter 294
2022-03-05
 2k  65
295
Chapter 295
2022-03-09
 2k  65
296
Chapter 296
2022-03-12
 2k  90
297
Chapter 297
2022-03-16
 1.9k  93
298
Chapter 298
2022-03-19
 2k  102
299
Chapter 299
2022-03-23
 1.9k  53
300
Chapter 300
2022-03-26
 1.9k  95
301
Chapter 301
2022-03-30
 1.8k  81
302
Chapter 302
2022-04-02
 1.8k  71
303
Chapter 303
2022-04-06
 1.8k  66
304
Chapter 304
2022-04-09
 1.8k  52
305
Chapter 305
2022-04-13
 1.8k  56
306
Chapter 306
2022-04-16
 1.7k  63
307
Chapter 307
2022-04-20
 1.6k  48
308
Chapter 308
2022-04-23
 1.6k  53
309
Chapter 309
2022-04-27
 1.6k  53
310
Chapter 310
2022-04-30
 1.7k  139
311
Chapter 311
2022-05-04
 1.6k  66
312
Chapter 312
2022-05-07
 1.7k  69
313
Chapter 313
2022-05-11
 1.6k  54
314
Chapter 314
2022-05-14
 1.6k  42
315
Chapter 315
2022-05-18
 1.5k  53
316
Chapter 316
2022-05-21
 1.5k  84
317
Chapter 317
2022-05-25
 1.5k  68
318
Chapter 318
2022-05-28
 1.4k  46
319
Chapter 319
2022-06-01
 1.5k  74
320
Chapter 320
2022-06-04
 1.4k  60
321
Chapter 321
2022-06-08
 1.4k  56
322
Chapter 322
2022-06-11
 1.4k  64
323
Chapter 323
2022-06-15
 1.4k  66
324
Chapter 324
2022-06-18
 1.3k  68
325
Chapter 325
2022-06-22
 1.3k  62
326
Chapter 326
2022-06-25
 1.3k  57
327
Chapter 327
2022-06-29
 1.3k  84
328
Chapter 328
2022-07-02
 1.3k  112
329
Chapter 329
2022-07-06
 1.4k  102
330
Chapter 330
2022-07-09
 1.3k  68
331
Chapter 331
2022-07-13
 1.3k  98
332
Chapter 332
2022-07-16
 1.3k  89
333
Chapter 333
2022-07-20
 1.2k  115
334
Chapter 334
2022-07-23
 1.2k  66
335
Chapter 335
2022-07-27
 1.3k  87
336
Chapter 336
2022-07-30
 1.2k  59
337
Chapter 337
2022-08-03
 1.2k  76
338
Chapter 338
2022-08-06
 1.2k  85
339
Chapter 339
2022-08-10
 1.3k  92
340
Chapter 340
2022-08-13
 1.2k  76
341
Chapter 341
2022-08-17
 1.2k  60
342
Chapter 342
2022-08-20
 1.3k  58
343
Chapter 343
2022-08-24
 1.1k  47
344
Chapter 344
2022-08-27
 1.1k  40
345
Chapter 345
2022-08-31
 1.1k  53
346
Chapter 346
2022-09-03
 1k  55
347
Chapter 347
2022-09-07
 944  36
348
Chapter 348
2022-09-10
 1k  36
349
Chapter 349
2022-09-14
 975  55
350
Chapter 350
2022-09-17
 953  32
351
Chapter 351
2022-09-21
 905  32
352
Chapter 352
2022-09-24
 856  26
353
Chapter 353
2022-09-28
 809  36
354
Chapter 354
2022-10-01
 838  47
355
Chapter 355
2022-10-05
 773  45
356
Chapter 356
2022-10-08
 755  34
357
Chapter 357
2022-10-12
 738  33
358
Chapter 358
2022-10-15
 732  34
359
Chapter 359
2022-10-19
 714  29
360
Chapter 360
2022-10-22
 691  36
361
Chapter 361
2022-10-26
 625  24
362
Chapter 362
2022-10-29
 628  21
363
Chapter 363
2022-11-02
 613  38
364
Chapter 364
2022-11-05
 596  23
365
Chapter 365
2022-11-09
 583  24
366
Chapter 366
2022-11-12
 570  25
367
Chapter 367
2022-11-16
 527  19
368
Chapter 368
2022-11-19
 522  25
369
Chapter 369
2022-11-23
 522  45
370
Chapter 370
2022-11-26
 464  34
371
Chapter 371
2022-11-30
 385  18
372
Chapter 372
2022-12-03
 344  18
373
Chapter 373
2022-12-04
 267  7
374
Chapter 374
2022-12-04
 259  5
375
Chapter 375
2022-12-04
 236  5
376
Chapter 376
2022-12-04
 236  5
377
Chapter 377
2022-12-04
 250  4
378
Chapter 378
2022-12-04
 248  6
379
Chapter 379
2022-12-04
 275  26
380
Chapter 380
2022-12-07
 138  14
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu năng lực/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Hành động/Huyền huyễn/Harem
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Tình yêu/Đã Full/Luân lý cấm kỵ
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
Xuyên Không/Fanfic/Đã Full/Tokyo Revengers
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play