Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Mạo Hiểm / Ngược / Nữ cường / Cung đình / Drama / Cổ đại / Số mệnh / Trùng sinh báo thù / Lội ngược dòng / Chiếm hữu cao / Trung thành
118.3M
4.9
Tên tác giả: iReader

Từng là trưởng nữ không ngờ lại bị phu quân và muội muội phản bội, tra tấn dã man. Trùng sinh, nàng quyết trả thù, tưới đẫm máu tươi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ở thế giới này, không yêu, không hận, đáng tiếc, mọi thứ hết thảy vẫn không thoát được món nợ kiếp trước

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 306 chương    /    (136786)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 306 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-01
 43.5k  3.5k
2
Chapter 2
2020-06-01
 33.1k  2.1k
3
Chapter 3
2020-06-01
 32.6k  1.2k
4
Chapter 4
2020-06-01
 32.4k  963
5
Chapter 5
2020-06-01
 31.3k  1.4k
6
Chapter 6
2020-06-01
 30.2k  1.1k
7
Chapter 7
2020-06-01
 29k  961
8
Chapter 8
2020-06-01
 27.4k  786
9
Chapter 9
2020-06-01
 27.2k  755
10
Chapter 10
2020-06-01
 28.3k  1.1k
11
Chapter 11
2020-06-06
 28k  548
12
Chapter 12
2020-06-08
 27.6k  860
13
Chapter 13
2020-06-13
 25.1k  1.4k
14
Chapter 14
2020-06-15
 27.2k  1.5k
15
Chapter 15
2020-06-20
 24.3k  656
16
Chapter 16
2020-06-20
 24.1k  656
17
Chapter 17
2020-06-20
 25.9k  1.2k
18
Chapter 18
2020-06-20
 23.6k  551
19
Chapter 19
2020-06-20
 23.9k  662
20
Chapter 20
2020-06-20
 24.6k  1.3k
21
Chapter 21
2020-06-20
 23.3k  607
22
Chapter 22
2020-06-20
 22.5k  1.1k
23
Chapter 23
2020-06-20
 22.3k  965
24
Chapter 24
2020-06-20
 21.4k  330
25
Chapter 25
2020-06-20
 25.2k  1.1k
26
Chapter 26
2020-06-22
 24.2k  695
27
Chapter 27
2020-06-27
 22.7k  560
28
Chapter 28
2020-06-29
 22.9k  326
29
Chapter 29
2020-06-30
 23.5k  686
30
Chapter 30
2020-06-30
 23.4k  770
31
Chapter 31
2020-06-30
 23.3k  718
32
Chapter 32
2020-06-30
 22.4k  948
33
Chapter 33
2020-06-30
 24.1k  1.1k
34
Chapter 34
2020-06-30
 22.5k  2.1k
35
Chapter 35
2020-06-30
 22.5k  970
36
Chapter 36
2020-06-30
 23.5k  1k
37
Chapter 37
2020-06-30
 20.8k  259
38
Chapter 38
2020-06-30
 23.6k  702
39
Chapter 39
2020-07-04
 23.8k  1.3k
40
Chapter 40
2020-07-06
 24k  1k
41
Chapter 41
2020-07-11
 22.1k  541
42
Chapter 42
2020-07-13
 22.9k  882
43
Chapter 43
2020-07-18
 21.6k  697
44
Chapter 44
2020-07-20
 23k  1.4k
45
Chapter 45
2020-07-25
 21.3k  672
46
Chapter 46
2020-07-26
 20.7k  401
47
Chapter 47
2020-07-26
 22.2k  759
48
Chapter 48
2020-07-26
 23.5k  715
49
Chapter 49
2020-07-26
 21.5k  304
50
Chapter 50
2020-07-26
 22.1k  539
51
Chapter 51
2020-07-26
 21.7k  470
52
Chapter 52
2020-07-26
 21.9k  387
53
Chapter 53
2020-07-26
 20.6k  806
54
Chapter 54
2020-07-26
 19.9k  558
55
Chapter 55
2020-07-26
 22.3k  1k
56
Chapter 56
2020-07-27
 23.4k  972
57
Chapter 57
2020-08-01
 21.6k  764
58
Chapter 58
2020-08-03
 21.2k  526
59
Chapter 59
2020-08-08
 19.7k  368
60
Chapter 60
2020-08-09
 18.7k  344
61
Chapter 61
2020-08-09
 20.7k  652
62
Chapter 62
2020-08-09
 19.7k  618
63
Chapter 63
2020-08-09
 20k  1k
64
Chapter 64
2020-08-09
 21.2k  951
65
Chapter 65
2020-08-09
 20.4k  958
66
Chapter 66
2020-08-09
 21.1k  677
67
Chapter 67
2020-08-09
 20.6k  1.1k
68
Chapter 68
2020-08-09
 20.1k  940
69
Chapter 69
2020-08-09
 19.6k  803
70
Chapter 70
2020-08-10
 22.4k  1.1k
71
Chapter 71
2020-08-15
 20.7k  855
72
Chapter 72
2020-08-17
 20.8k  773
73
Chapter 73
2020-08-22
 20.9k  1k
74
Chapter 74
2020-08-22
 19k  623
75
Chapter 75
2020-08-22
 17.7k  437
76
Chapter 76
2020-08-22
 19.1k  368
77
Chapter 77
2020-08-22
 18.5k  488
78
Chapter 78
2020-08-22
 17.9k  239
79
Chapter 79
2020-08-22
 17.7k  290
80
Chapter 80
2020-08-22
 19.2k  457
81
Chapter 81
2020-08-22
 17.2k  255
82
Chapter 82
2020-08-22
 18k  510
83
Chapter 83
2020-08-22
 18.5k  1.5k
84
Chapter 84
2020-08-24
 21k  1.6k
85
Chapter 85
2020-08-29
 19k  537
86
Chapter 86
2020-08-31
 19.5k  918
87
Chapter 87
2020-09-05
 19.2k  429
88
Chapter 88
2020-09-07
 18.8k  502
89
Chapter 89
2020-09-12
 19.1k  472
90
Chapter 90
2020-09-14
 18.3k  515
91
Chapter 91
2020-09-19
 18.6k  538
92
Chapter 92
2020-09-21
 17.7k  413
93
Chapter 93
2020-09-26
 17.2k  459
94
Chapter 94
2020-09-28
 18k  596
95
Chapter 95
2020-10-03
 17.9k  261
96
Chapter 96
2020-10-05
 18k  496
97
Chapter 97
2020-10-10
 16.9k  340
98
Chapter 98
2020-10-12
 17.6k  510
99
Chapter 99
2020-10-17
 16k  361
100
Chapter 100
2020-10-19
 16.6k  335
101
Chapter 101
2020-10-24
 15.7k  357
102
Chapter 102
2020-10-26
 15.4k  350
103
Chapter 103
2020-10-31
 15.1k  185
104
Chapter 104
2020-11-02
 15.1k  246
105
Chapter 105
2020-11-07
 14.7k  204
106
Chapter 106
2020-11-09
 14.9k  299
107
Chapter 107
2020-11-14
 14.5k  221
108
Chapter 108
2020-11-16
 15.2k  303
109
Chapter 109
2020-11-21
 14.8k  375
110
Chapter 110
2020-11-23
 15.2k  393
111
Chapter 111
2020-11-28
 13.5k  239
112
Chapter 112
2020-11-30
 13.8k  402
113
Chapter 113
2020-12-05
 14k  317
114
Chapter 114
2020-12-07
 14.7k  416
115
Chapter 115
2020-12-12
 13.9k  469
116
Chapter 116
2020-12-14
 13.9k  404
117
Chapter 117
2020-12-19
 13.8k  291
118
Chapter 118
2020-12-21
 14.1k  251
119
Chapter 119
2020-12-26
 14k  431
120
Chapter 120
2021-01-02
 13.7k  330
121
Chapter 121
2021-01-04
 13.4k  459
122
Chapter 122
2021-01-09
 13.6k  265
123
Chapter 123
2021-01-11
 14.9k  653
124
Chapter 124
2021-01-16
 13k  167
125
Chapter 125
2021-01-18
 14k  205
126
Chapter 126
2021-01-23
 13.4k  172
127
Chapter 127
2021-01-25
 14.3k  339
128
Chapter 128
2021-01-30
 14.3k  327
129
Chapter 129
2021-02-01
 14.3k  729
130
Chapter 130
2021-02-06
 13.8k  420
131
Chapter 131
2021-02-08
 13.2k  628
132
Chapter 132
2021-02-13
 12.9k  320
133
Chapter 133
2021-02-15
 13.3k  331
134
Chapter 134
2021-02-20
 13.3k  493
135
Chapter 135
2021-02-22
 14.1k  380
136
Chapter 136
2021-02-27
 13k  357
137
Chapter 137
2021-03-01
 13.8k  470
138
Chapter 138
2021-03-06
 13.1k  517
139
Chapter 139
2021-03-08
 12.8k  540
140
Chapter 140
2021-03-13
 12.6k  438
141
Chapter 141
2021-03-15
 12k  319
142
Chapter 142
2021-03-20
 12.3k  288
143
Chapter 143
2021-03-22
 12.5k  394
144
Chapter 144
2021-03-27
 12.1k  279
145
Chapter 145
2021-03-29
 12.2k  415
146
Chapter 146
2021-04-03
 12.5k  473
147
Chapter 147
2021-04-05
 11.6k  414
148
Chapter 148
2021-04-10
 11k  387
149
Chapter 149
2021-04-12
 11.9k  495
150
Chapter 150
2021-04-17
 11k  310
151
Chapter 151
2021-04-19
 11.3k  335
152
Chapter 152
2021-04-24
 11.1k  279
153
Chapter 153
2021-04-26
 11.1k  350
154
Chapter 154
2021-05-01
 11.1k  268
155
Chapter 155
2021-05-03
 11.5k  339
156
Chapter 156
2021-05-08
 11.3k  687
157
Chapter 157
2021-05-10
 11.1k  354
158
Chapter 158
2021-05-15
 10.9k  270
159
Chapter 159
2021-05-17
 12.1k  320
160
Chapter 160
2021-05-22
 11.3k  279
161
Chapter 161
2021-05-24
 11.3k  424
162
Chapter 162
2021-05-29
 11.2k  285
163
Chapter 163
2021-05-31
 11.4k  451
164
Chapter 164
2021-06-05
 10.5k  311
165
Chapter 165
2021-06-05
 10k  137
166
Chapter 166
2021-06-05
 10.2k  129
167
Chapter 167
2021-06-05
 10.3k  203
168
Chapter 168
2021-06-05
 10.1k  287
169
Chapter 169
2021-06-05
 10.4k  377
170
Chapter 170
2021-06-05
 10.4k  322
171
Chapter 171
2021-06-05
 9.9k  207
172
Chapter 172
2021-06-05
 9.7k  215
173
Chapter 173
2021-06-05
 9.9k  245
174
Chapter 174
2021-06-05
 10.6k  349
175
Chapter 175
2021-06-07
 11.2k  626
176
Chapter 176
2021-06-12
 10.5k  434
177
Chapter 177
2021-06-14
 11.2k  701
178
Chapter 178
2021-06-19
 10k  402
179
Chapter 179
2021-06-21
 10.4k  467
180
Chapter 180
2021-06-26
 10.5k  490
181
Chapter 181
2021-06-28
 11.3k  624
182
Chapter 182
2021-07-03
 10.3k  335
183
Chapter 183
2021-07-05
 9.4k  489
184
Chapter 184
2021-07-10
 9.3k  324
185
Chapter 185
2021-07-12
 9.2k  415
186
Chapter 186
2021-07-17
 9.2k  255
187
Chapter 187
2021-07-19
 9.3k  437
188
Chapter 188
2021-07-24
 9.4k  527
189
Chapter 189
2021-07-26
 9.3k  759
190
Chapter 190
2021-07-31
 8.1k  340
191
Chapter 191
2021-08-02
 8.9k  431
192
Chapter 192
2021-08-07
 8.1k  304
193
Chapter 193
2021-08-09
 8.5k  336
194
Chapter 194
2021-08-14
 8k  228
195
Chapter 195
2021-08-16
 8.6k  517
196
Chapter 196
2021-08-21
 8k  238
197
Chapter 197
2021-08-23
 8.2k  410
198
Chapter 198
2021-08-28
 7.6k  234
199
Chapter 199
2021-08-30
 8.6k  432
200
Chapter 200
2021-09-04
 8.4k  423
201
Chapter 201
2021-09-06
 8k  356
202
Chapter 202
2021-09-11
 7.8k  341
203
Chapter 203
2021-09-13
 7.3k  283
204
Chapter 204
2021-09-18
 7.2k  306
205
Chapter 205
2021-09-20
 6.6k  324
206
Chapter 206
2021-09-25
 6.4k  281
207
Chapter 207
2021-09-27
 6.6k  279
208
Chapter 208
2021-10-02
 7k  454
209
Chapter 209
2021-10-04
 6.8k  307
210
Chapter 210
2021-10-09
 6.4k  186
211
Chapter 211
2021-10-11
 6.3k  328
212
Chapter 212
2021-10-16
 6k  216
213
Chapter 213
2021-10-18
 6.3k  229
214
Chapter 214
2021-10-23
 6k  212
215
Chapter 215
2021-10-25
 6k  315
216
Chapter 216
2021-10-30
 5.9k  326
217
Chapter 217
2021-11-01
 5.9k  296
218
Chapter 218
2021-11-06
 5.7k  250
219
Chapter 219
2021-11-08
 5.5k  193
220
Chapter 220
2021-11-09
 5.2k  140
221
Chapter 221
2021-11-09
 5.2k  139
222
Chapter 222
2021-11-09
 5.2k  78
223
Chapter 223
2021-11-09
 5.2k  119
224
Chapter 224
2021-11-09
 5k  159
225
Chapter 225
2021-11-09
 5.3k  158
226
Chapter 226
2021-11-09
 5.8k  404
227
Chapter 227
2021-11-13
 5.6k  165
228
Chapter 228
2021-11-15
 5.8k  291
229
Chapter 229
2021-11-20
 5.5k  155
230
Chapter 230
2021-11-22
 5.8k  197
231
Chapter 231
2021-11-27
 5.7k  201
232
Chapter 232
2021-11-29
 5.5k  304
233
Chapter 233
2021-12-04
 5.4k  227
234
Chapter 234
2021-12-06
 5.4k  257
235
Chapter 235
2021-12-11
 5.3k  191
236
Chapter 236
2021-12-13
 5.4k  222
237
Chapter 237
2021-12-18
 5.1k  182
238
Chapter 238
2021-12-20
 5k  162
239
Chapter 239
2021-12-25
 4.6k  185
240
Chapter 240
2021-12-27
 4.8k  208
241
Chapter 241
2022-01-01
 4.5k  164
242
Chapter 242
2022-01-03
 4.5k  191
243
Chapter 243
2022-01-08
 4.4k  248
244
Chapter 244
2022-01-10
 4.4k  189
245
Chapter 245
2022-01-15
 4.2k  167
246
Chapter 246
2022-01-17
 4.6k  259
247
Chapter 247
2022-01-22
 4.4k  100
248
Chapter 248
2022-01-24
 4.5k  157
249
Chapter 249
2022-01-29
 4.3k  111
250
Chapter 250
2022-01-31
 4.4k  168
251
Chapter 251
2022-02-05
 4.5k  190
252
Chapter 252
2022-02-07
 4.4k  271
253
Chapter 253
2022-02-12
 4.1k  160
254
Chapter 254
2022-02-14
 4.4k  216
255
Chapter 255
2022-02-19
 4.2k  200
256
Chapter 256
2022-02-21
 4.3k  188
257
Chapter 257
2022-02-26
 4.2k  153
258
Chapter 258
2022-02-28
 4.5k  252
259
Chapter 259
2022-03-05
 4.3k  205
260
Chapter 260
2022-03-07
 4.1k  221
261
Chapter 261
2022-03-12
 4.1k  148
262
Chapter 262
2022-03-14
 3.9k  186
263
Chapter 263
2022-03-19
 3.8k  181
264
Chapter 264
2022-03-21
 3.8k  162
265
Chapter 265
2022-03-26
 3.6k  202
266
Chapter 266
2022-03-28
 3.5k  179
267
Chapter 267
2022-04-02
 3.4k  178
268
Chapter 268
2022-04-04
 3.3k  167
269
Chapter 269
2022-04-09
 3.2k  128
270
Chapter 270
2022-04-11
 3.5k  173
271
Chapter 271
2022-04-16
 3.1k  133
272
Chapter 272
2022-04-18
 2.9k  149
273
Chapter 273
2022-04-23
 2.9k  109
274
Chapter 274
2022-04-25
 2.8k  147
275
Chapter 275
2022-04-30
 2.8k  85
276
Chapter 276
2022-05-02
 3k  157
277
Chapter 277
2022-05-07
 2.8k  112
278
Chapter 278
2022-05-09
 2.8k  129
279
Chapter 279
2022-05-14
 3k  148
280
Chapter 280
2022-05-16
 2.9k  183
281
Chapter 281
2022-05-21
 2.8k  123
282
Chapter 282
2022-05-23
 2.8k  133
283
Chapter 283
2022-05-28
 2.7k  117
284
Chapter 284
2022-05-30
 3k  205
285
Chapter 285
2022-06-04
 2.8k  174
286
Chapter 286
2022-06-06
 2.7k  147
287
Chapter 287
2022-06-11
 2.6k  120
288
Chapter 288
2022-06-13
 2.6k  118
289
Chapter 289
2022-06-18
 2.4k  102
290
Chapter 290
2022-06-20
 2.4k  200
291
Chapter 291
2022-06-25
 2.3k  121
292
Chapter 292
2022-06-27
 2.4k  190
293
Chapter 293
2022-07-02
 2.4k  153
294
Chapter 294
2022-07-04
 2.6k  186
295
Chapter 295
2022-07-09
 2.3k  130
296
Chapter 296
2022-07-11
 2.5k  248
297
Chapter 297
2022-07-16
 2.2k  129
298
Chapter 298
2022-07-18
 2k  139
299
Chapter 299
2022-07-23
 1.8k  104
300
Chapter 300
2022-07-25
 2k  153
301
Chapter 301
2022-07-30
 1.9k  122
302
Chapter 302
2022-08-01
 1.8k  138
303
Chapter 303
2022-08-06
 1.6k  76
304
Chapter 304
2022-08-08
 1.7k  143
305
Chapter 305
2022-08-13
 1.5k  105
306
Chapter 306
2022-08-15
 1.4k  151
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Showbiz/Nữ cường/Trùng sinh/Hôn nhân hợp đồng
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Xuyên Không/Ép hôn/Cung đấu/Hậu cung/Bá đạo/Cổ đại/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Chiếm hữu cao
Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi
Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi
Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Sảng văn
Công Chúa Vô Cảm Bị Lãng Quên
Công Chúa Vô Cảm Bị Lãng Quên
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Đã Full
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play