MangaToon
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Ngọt sủng / Vương phi / Đối đầu / Sảng văn / Hay diễn trò
46.6M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Tiểu thiếp hào phóng ưa diễn kịch x Cuồng ma sủng thê ngoài đạo mạo trong cầm thú. Cẩu lương ngọt ngào kiểu cổ điển lãng mạn đây rồi, mau tới xem nào!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 293 chương    /    (33913)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-10
 19k  2.3k
2
Chapter 2
2021-03-26
 12.9k  662
3
Chapter 3
2021-03-26
 11.7k  337
4
Chapter 4
2021-03-26
 11.8k  340
5
Chapter 5
2021-03-26
 10.7k  298
6
Chapter 6
2021-03-26
 11.1k  257
7
Chapter 7
2021-03-26
 10.9k  217
8
Chapter 8
2021-03-26
 10.8k  207
9
Chapter 9
2021-03-26
 9.8k  108
10
Chapter 10
2021-03-26
 10.7k  629
11
Chapter 11
2021-03-26
 10.6k  300
12
Chapter 12
2021-03-29
 9.5k  359
13
Chapter 13
2021-03-31
 9.7k  361
14
Chapter 14
2021-04-05
 9.7k  264
15
Chapter 15
2021-04-07
 10.5k  310
16
Chapter 16
2021-04-12
 9.3k  278
17
Chapter 17
2021-04-14
 9.9k  305
18
Chapter 18
2021-04-19
 9k  215
19
Chapter 19
2021-04-21
 8.8k  191
20
Chapter 20
2021-04-26
 8.4k  308
21
Chapter 21
2021-04-28
 8.2k  229
22
Chapter 22
2021-05-03
 8k  205
23
Chapter 23
2021-05-05
 8k  209
24
Chapter 24
2021-05-10
 7.8k  249
25
Chapter 25
2021-05-12
 7.8k  282
26
Chapter 26
2021-05-17
 7k  159
27
Chapter 27
2021-05-19
 7.9k  313
28
Chapter 28
2021-05-24
 7.1k  139
29
Chapter 29
2021-05-26
 7.2k  256
30
Chapter 30
2021-05-31
 7.2k  282
31
Chapter 31
2021-06-02
 6.8k  197
32
Chapter 32
2021-06-07
 6.5k  176
33
Chapter 33
2021-06-09
 6.4k  240
34
Chapter 34
2021-06-14
 6.3k  198
35
Chapter 35
2021-06-16
 6.4k  231
36
Chapter 36
2021-06-21
 6k  170
37
Chapter 37
2021-06-22
 6.3k  155
38
Chapter 38
2021-06-22
 6.2k  163
39
Chapter 39
2021-06-22
 5.9k  98
40
Chapter 40
2021-06-22
 5.7k  81
41
Chapter 41
2021-06-22
 6k  233
42
Chapter 42
2021-06-22
 6k  109
43
Chapter 43
2021-06-22
 5.6k  82
44
Chapter 44
2021-06-22
 5.7k  72
45
Chapter 45
2021-06-22
 5.6k  233
46
Chapter 46
2021-06-22
 6.6k  329
47
Chapter 47
2021-06-23
 6.3k  322
48
Chapter 48
2021-06-28
 5.7k  191
49
Chapter 49
2021-06-30
 5.5k  176
50
Chapter 50
2021-07-05
 5.3k  151
51
Chapter 51
2021-07-07
 5.6k  198
52
Chapter 52
2021-07-12
 5.4k  207
53
Chapter 53
2021-07-14
 5.6k  173
54
Chapter 54
2021-07-19
 5.4k  197
55
Chapter 55
2021-07-21
 5.6k  301
56
Chapter 56
2021-07-26
 5.1k  153
57
Chapter 57
2021-07-28
 5.1k  137
58
Chapter 58
2021-08-02
 5.2k  161
59
Chapter 59
2021-08-04
 4.6k  160
60
Chapter 60
2021-08-09
 4.8k  173
61
Chapter 61
2021-08-11
 4.8k  133
62
Chapter 62
2021-08-16
 4.6k  142
63
Chapter 63
2021-08-18
 4.6k  152
64
Chapter 64
2021-08-23
 4.4k  138
65
Chapter 65
2021-08-25
 4.7k  174
66
Chapter 66
2021-08-30
 4.5k  115
67
Chapter 67
2021-09-01
 4.6k  282
68
Chapter 68
2021-09-06
 4.5k  180
69
Chapter 69
2021-09-08
 4.4k  193
70
Chapter 70
2021-09-13
 3.9k  180
71
Chapter 71
2021-09-15
 3.7k  80
72
Chapter 72
2021-09-16
 3.5k  57
73
Chapter 73
2021-09-16
 3.5k  57
74
Chapter 74
2021-09-16
 3.6k  64
75
Chapter 75
2021-09-16
 3.4k  35
76
Chapter 76
2021-09-16
 3.5k  57
77
Chapter 77
2021-09-16
 3.6k  83
78
Chapter 78
2021-09-16
 3.7k  86
79
Chapter 79
2021-09-20
 3.6k  97
80
Chapter 80
2021-09-22
 3.8k  135
81
Chapter 81
2021-09-27
 3.5k  101
82
Chapter 82
2021-09-29
 4k  182
83
Chapter 83
2021-10-04
 3.6k  95
84
Chapter 84
2021-10-06
 3.7k  113
85
Chapter 85
2021-10-11
 3.6k  110
86
Chapter 86
2021-10-13
 3.6k  139
87
Chapter 87
2021-10-18
 3.2k  37
88
Chapter 88
2021-10-18
 3.6k  135
89
Chapter 89
2021-10-18
 3.1k  41
90
Chapter 90
2021-10-18
 3.2k  56
91
Chapter 91
2021-10-18
 3.3k  67
92
Chapter 92
2021-10-18
 3.3k  75
93
Chapter 93
2021-10-18
 3.2k  59
94
Chapter 94
2021-10-18
 3.6k  188
95
Chapter 95
2021-10-20
 3.4k  82
96
Chapter 96
2021-10-25
 3.5k  137
97
Chapter 97
2021-10-27
 3.5k  88
98
Chapter 98
2021-11-01
 3.3k  90
99
Chapter 99
2021-11-03
 3.5k  110
100
Chapter 100
2021-11-08
 3.4k  104
101
Chapter 101
2021-11-10
 3.5k  104
102
Chapter 102
2021-11-15
 3.2k  97
103
Chapter 103
2021-11-17
 3k  52
104
Chapter 104
2021-11-17
 3k  38
105
Chapter 105
2021-11-17
 2.9k  32
106
Chapter 106
2021-11-17
 2.9k  42
107
Chapter 107
2021-11-17
 3.1k  44
108
Chapter 108
2021-11-17
 3.1k  37
109
Chapter 109
2021-11-17
 3.2k  44
110
Chapter 110
2021-11-17
 3.5k  67
111
Chapter 111
2021-11-22
 3.3k  100
112
Chapter 112
2021-11-24
 3.5k  188
113
Chapter 113
2021-11-29
 3.4k  120
114
Chapter 114
2021-12-01
 3.2k  97
115
Chapter 115
2021-12-06
 3.1k  131
116
Chapter 116
2021-12-08
 3.1k  111
117
Chapter 117
2021-12-13
 3.1k  81
118
Chapter 118
2021-12-15
 3.2k  141
119
Chapter 119
2021-12-20
 3.1k  98
120
Chapter 120
2021-12-22
 3.1k  180
121
Chapter 121
2021-12-27
 3.1k  148
122
Chapter 122
2021-12-28
 2.8k  69
123
Chapter 123
2021-12-28
 2.6k  47
124
Chapter 124
2021-12-28
 2.7k  43
125
Chapter 125
2021-12-28
 2.8k  44
126
Chapter 126
2021-12-28
 2.6k  49
127
Chapter 127
2021-12-28
 2.6k  57
128
Chapter 128
2021-12-28
 2.9k  101
129
Chapter 129
2021-12-29
 3k  166
130
Chapter 130
2022-01-03
 3k  141
131
Chapter 131
2022-01-05
 3.2k  162
132
Chapter 132
2022-01-10
 3.1k  118
133
Chapter 133
2022-01-12
 2.9k  82
134
Chapter 134
2022-01-17
 2.8k  87
135
Chapter 135
2022-01-19
 2.9k  105
136
Chapter 136
2022-01-24
 2.8k  79
137
Chapter 137
2022-01-26
 2.8k  93
138
Chapter 138
2022-01-31
 2.8k  127
139
Chapter 139
2022-02-02
 2.9k  106
140
Chapter 140
2022-02-07
 2.9k  81
141
Chapter 141
2022-02-09
 2.9k  163
142
Chapter 142
2022-02-14
 2.9k  116
143
Chapter 143
2022-02-16
 2.9k  113
144
Chapter 144
2022-02-21
 2.8k  121
145
Chapter 145
2022-02-23
 2.9k  84
146
Chapter 146
2022-02-28
 3k  120
147
Chapter 147
2022-03-02
 2.9k  135
148
Chapter 148
2022-03-07
 2.4k  79
149
Chapter 149
2022-03-07
 2.5k  45
150
Chapter 150
2022-03-07
 2.5k  42
151
Chapter 151
2022-03-07
 2.5k  78
152
Chapter 152
2022-03-07
 2.4k  50
153
Chapter 153
2022-03-07
 2.4k  37
154
Chapter 154
2022-03-07
 2.4k  44
155
Chapter 155
2022-03-07
 2.8k  95
156
Chapter 156
2022-03-09
 2.8k  130
157
Chapter 157
2022-03-14
 2.6k  82
158
Chapter 158
2022-03-16
 2.5k  83
159
Chapter 159
2022-03-21
 2.5k  125
160
Chapter 160
2022-03-23
 2.5k  102
161
Chapter 161
2022-03-28
 2.6k  127
162
Chapter 162
2022-03-30
 2.5k  101
163
Chapter 163
2022-04-04
 2.5k  67
164
Chapter 164
2022-04-06
 2.6k  118
165
Chapter 165
2022-04-10
 2.4k  88
166
Chapter 166
2022-04-10
 2.3k  58
167
Chapter 167
2022-04-10
 2.2k  75
168
Chapter 168
2022-04-10
 2.3k  98
169
Chapter 169
2022-04-10
 2.2k  51
170
Chapter 170
2022-04-10
 2.2k  52
171
Chapter 171
2022-04-10
 2.3k  102
172
Chapter 172
2022-04-10
 2.2k  87
173
Chapter 173
2022-04-10
 2.2k  29
174
Chapter 174
2022-04-10
 2.4k  83
175
Chapter 175
2022-04-11
 2.4k  93
176
Chapter 176
2022-04-13
 2.5k  111
177
Chapter 177
2022-04-18
 2.6k  155
178
Chapter 178
2022-04-20
 2.6k  114
179
Chapter 179
2022-04-25
 2.4k  70
180
Chapter 180
2022-04-27
 2.4k  117
181
Chapter 181
2022-05-02
 2.2k  85
182
Chapter 182
2022-05-03
 2.1k  59
183
Chapter 183
2022-05-03
 2.1k  98
184
Chapter 184
2022-05-03
 2k  42
185
Chapter 185
2022-05-03
 2.1k  28
186
Chapter 186
2022-05-03
 2.1k  28
187
Chapter 187
2022-05-03
 2.3k  78
188
Chapter 188
2022-05-03
 2.3k  80
189
Chapter 189
2022-05-04
 2.5k  100
190
Chapter 190
2022-05-09
 2.4k  101
191
Chapter 191
2022-05-11
 2.3k  110
192
Chapter 192
2022-05-16
 2.3k  90
193
Chapter 193
2022-05-18
 2.3k  146
194
Chapter 194
2022-05-23
 2.2k  52
195
Chapter 195
2022-05-25
 2.2k  79
196
Chapter 196
2022-05-30
 2.3k  146
197
Chapter 197
2022-06-01
 2.2k  109
198
Chapter 198
2022-06-02
 2k  53
199
Chapter 199
2022-06-02
 2.1k  66
200
Chapter 200
2022-06-02
 2k  35
201
Chapter 201
2022-06-02
 2.1k  55
202
Chapter 202
2022-06-02
 2k  40
203
Chapter 203
2022-06-02
 2k  41
204
Chapter 204
2022-06-02
 2.3k  112
205
Chapter 205
2022-06-06
 2.3k  92
206
Chapter 206
2022-06-08
 2.4k  120
207
Chapter 207
2022-06-13
 2.1k  144
208
Chapter 208
2022-06-15
 2.3k  111
209
Chapter 209
2022-06-20
 2.1k  80
210
Chapter 210
2022-06-22
 2.2k  99
211
Chapter 211
2022-06-27
 2.1k  66
212
Chapter 212
2022-06-29
 2.1k  81
213
Chapter 213
2022-07-04
 2k  121
214
Chapter 214
2022-07-06
 2.2k  102
215
Chapter 215
2022-07-11
 2k  67
216
Chapter 216
2022-07-13
 1.8k  102
217
Chapter 217
2022-07-13
 1.8k  40
218
Chapter 218
2022-07-13
 1.7k  21
219
Chapter 219
2022-07-13
 1.7k  31
220
Chapter 220
2022-07-13
 1.7k  32
221
Chapter 221
2022-07-13
 1.7k  20
222
Chapter 222
2022-07-13
 1.8k  25
223
Chapter 223
2022-07-13
 1.9k  75
224
Chapter 224
2022-07-18
 1.9k  86
225
Chapter 225
2022-07-20
 1.9k  78
226
Chapter 226
2022-07-25
 1.8k  72
227
Chapter 227
2022-07-27
 1.8k  86
228
Chapter 228
2022-08-01
 1.7k  45
229
Chapter 229
2022-08-03
 1.8k  82
230
Chapter 230
2022-08-08
 1.6k  140
231
Chapter 231
2022-08-10
 1.4k  28
232
Chapter 232
2022-08-10
 1.4k  22
233
Chapter 233
2022-08-10
 1.3k  16
234
Chapter 234
2022-08-10
 1.4k  25
235
Chapter 235
2022-08-10
 1.4k  30
236
Chapter 236
2022-08-10
 1.4k  36
237
Chapter 237
2022-08-10
 1.4k  25
238
Chapter 238
2022-08-10
 1.6k  66
239
Chapter 239
2022-08-15
 1.6k  63
240
Chapter 240
2022-08-17
 1.7k  66
241
Chapter 241
2022-08-22
 1.7k  76
242
Chapter 242
2022-08-24
 1.7k  74
243
Chapter 243
2022-08-29
 1.4k  42
244
Chapter 244
2022-08-31
 1.4k  61
245
Chapter 245
2022-09-05
 1.3k  42
246
Chapter 246
2022-09-07
 1.3k  34
247
Chapter 247
2022-09-08
 1.1k  28
248
Chapter 248
2022-09-08
 1.1k  22
249
Chapter 249
2022-09-08
 1.1k  23
250
Chapter 250
2022-09-08
 1.2k  19
251
Chapter 251
2022-09-08
 1.1k  10
252
Chapter 252
2022-09-08
 1.1k  17
253
Chapter 253
2022-09-08
 1.3k  25
254
Chapter 254
2022-09-12
 1.2k  32
255
Chapter 255
2022-09-14
 1.3k  67
256
Chapter 256
2022-09-19
 1.3k  47
257
Chapter 257
2022-09-21
 1.3k  60
258
Chapter 258
2022-09-26
 1.2k  40
259
Chapter 259
2022-09-28
 1.2k  51
260
Chapter 260
2022-10-01
 1.2k  45
261
Chapter 261
2022-10-02
 1.3k  51
262
Chapter 262
2022-10-03
 1.3k  64
263
Chapter 263
2022-10-05
 1.2k  69
264
Chapter 264
2022-10-10
 1.1k  43
265
Chapter 265
2022-10-10
 1.1k  32
266
Chapter 266
2022-10-10
 1k  19
267
Chapter 267
2022-10-10
 1.1k  24
268
Chapter 268
2022-10-10
 975  27
269
Chapter 269
2022-10-10
 963  23
270
Chapter 270
2022-10-10
 984  13
271
Chapter 271
2022-10-10
 1.2k  58
272
Chapter 272
2022-10-12
 1.1k  36
273
Chapter 273
2022-10-17
 1.1k  38
274
Chapter 274
2022-10-19
 1.1k  57
275
Chapter 275
2022-10-24
 955  31
276
Chapter 276
2022-10-26
 924  27
277
Chapter 277
2022-10-31
 867  21
278
Chapter 278
2022-11-02
 914  56
279
Chapter 279
2022-11-07
 889  45
280
Chapter 280
2022-11-09
 804  36
281
Chapter 281
2022-11-14
 628  18
282
Chapter 282
2022-11-14
 580  14
283
Chapter 283
2022-11-14
 567  13
284
Chapter 284
2022-11-14
 565  11
285
Chapter 285
2022-11-14
 537  17
286
Chapter 286
2022-11-14
 521  10
287
Chapter 287
2022-11-14
 507  8
288
Chapter 288
2022-11-14
 624  24
289
Chapter 289
2022-11-16
 650  32
290
Chapter 290
2022-11-21
 616  20
291
Chapter 291
2022-11-23
 605  33
292
Chapter 292
2022-11-28
 468  17
293
Chapter 293
2022-11-30
 375  25
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nghịch Lý Bóng Tối: Không Thể Có Em
Nghịch Lý Bóng Tối: Không Thể Có Em
Tổng tài/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Chiếm hữu cao
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Tình yêu/Xuyên Không/Cưới trước yêu sau/Vương phi/Số mệnh
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Bố Nuôi...[H+]
Bố Nuôi...[H+]
Tình yêu/Đã Full
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play