Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Cưới trước yêu sau / Ngọt sủng / Drama / Bá đạo / Sảng văn / Ân oán hào mô
80.1M
4.6
Tên tác giả: JMCOMIC

Lâm Tranh vì muốn thoát khỏi gia đình, nên sau khi tốt nghiệp Đại học đã kết hôn ngay với bạn trai của mình, bố mẹ cô sớm đã ly hôn. Sau khi tái hôn, ông đã sinh thêm một người con gái, cuộc sống Lâm Tranh không cần nói cũng biết thê thảm thế nào. Còn chồng cô - Tiêu Thiên Tứ, cũng chỉ vì bố cô là một thương nhân giàu có quyền lực mới cưới cô về nhà, nhưng không ngờ Lâm Tranh lại không hề giúp được gì cho sự nghiệp của hắn... Truyện này do JMCOMIC cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 163 chương    /    (61544)
 Đã cập nhật 163 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-09
 23.5k  1.8k
2
Chapter 2
2019-10-09
 17.7k  608
3
Chapter 3
2019-10-09
 17.1k  496
4
Chapter 4
2019-10-09
 15.6k  578
5
Chapter 5
2019-10-09
 14.9k  382
6
Chapter 6
2019-10-09
 15.4k  260
7
Chapter 7
2019-10-09
 13.7k  470
8
Chapter 8
2019-10-09
 13.6k  681
9
Chapter 9
2019-10-09
 12.7k  769
10
Chapter 10
2019-10-09
 13k  584
11
Chapter 11
2019-10-09
 11.9k  455
12
Chapter 12
2019-10-09
 12.6k  512
13
Chapter 13
2019-10-09
 12.6k  337
14
Chapter 14
2019-10-09
 11.7k  428
15
Chapter 15
2019-10-09
 12.2k  246
16
Chapter 16
2019-10-09
 12.2k  486
17
Chapter 17
2019-10-09
 13.1k  620
18
Chapter 18
2019-10-09
 12.3k  215
19
Chapter 19
2019-10-09
 12.5k  650
20
Chapter 20
2019-10-09
 11.4k  685
21
Chapter 21
2019-10-11
 12.1k  534
22
Chapter 22
2019-10-13
 11.9k  323
23
Chapter 23
2019-10-14
 11.4k  307
24
Chapter 24
2019-10-18
 12k  502
25
Chapter 25
2019-10-20
 10.8k  292
26
Chapter 26
2019-10-21
 11.2k  191
27
Chapter 27
2019-10-25
 10.8k  216
28
Chapter 28
2019-10-25
 10.7k  241
29
Chapter 29
2019-10-25
 10.6k  280
30
Chapter 30
2019-10-25
 10.5k  196
31
Chapter 31
2019-10-25
 10.4k  547
32
Chapter 32
2019-10-25
 10.4k  275
33
Chapter 33
2019-10-25
 10.1k  265
34
Chapter 34
2019-10-25
 10.2k  326
35
Chapter 35
2019-10-25
 10.6k  357
36
Chapter 36
2019-10-25
 9.7k  229
37
Chapter 37
2019-10-25
 10k  304
38
Chapter 38
2019-10-25
 10k  232
39
Chapter 39
2019-10-25
 9.1k  465
40
Chapter 40
2019-10-25
 8.9k  435
41
Chapter 41
2019-10-25
 9k  117
42
Chapter 42
2019-10-25
 9.4k  187
43
Chapter 43
2019-10-25
 9.9k  130
44
Chapter 44
2019-10-25
 10k  404
45
Chapter 45
2019-10-25
 10.1k  360
46
Chapter 46
2019-10-25
 9.8k  294
47
Chapter 47
2019-10-25
 10.2k  222
48
Chapter 48
2019-10-27
 10.3k  610
49
Chapter 49
2019-10-28
 9.9k  281
50
Chapter 50
2019-11-01
 9.6k  201
51
Chapter 51
2019-11-03
 9k  95
52
Chapter 52
2019-11-04
 9.4k  152
53
Chapter 53
2019-11-08
 9.9k  517
54
Chapter 54
2019-11-10
 9.7k  194
55
Chapter 55
2019-11-11
 9.6k  163
56
Chapter 56
2019-11-15
 9.8k  496
57
Chapter 57
2019-11-17
 10k  211
58
Chapter 58
2019-11-18
 9.1k  234
59
Chapter 59
2019-11-22
 9.7k  264
60
Chapter 60
2019-11-24
 9.2k  235
61
Chapter 61
2019-11-25
 10k  348
62
Chapter 62
2019-11-29
 9.7k  380
63
Chapter 63
2019-12-01
 9.2k  321
64
Chapter 64
2019-12-02
 8.7k  543
65
Chapter 65
2019-12-06
 8.9k  491
66
Chapter 66
2019-12-08
 8.6k  235
67
Chapter 67
2019-12-09
 8.6k  464
68
Chapter 68
2019-12-13
 8.5k  314
69
Chapter 69
2019-12-15
 8.8k  326
70
Chapter 70
2019-12-16
 8.7k  258
71
Chapter 71
2019-12-20
 8.1k  476
72
Chapter 72
2019-12-22
 8.9k  478
73
Chapter 73
2019-12-23
 8.6k  382
74
Chapter 74
2019-12-27
 8.4k  201
75
Chapter 75
2019-12-29
 8.6k  215
76
Chapter 76
2019-12-30
 8.1k  173
77
Chapter 77
2020-01-03
 8.7k  225
78
Chapter 78
2020-01-06
 8.9k  348
79
Chapter 79
2020-01-10
 8.7k  233
80
Chapter 80
2020-01-13
 8.4k  201
81
Chapter 81
2020-01-17
 8.7k  158
82
Chapter 82
2020-01-19
 8.5k  324
83
Chapter 83
2020-01-20
 8.5k  363
84
Chapter 84
2020-01-24
 9.4k  422
85
Chapter 85
2020-01-26
 8.2k  316
86
Chapter 86
2020-01-27
 8.2k  249
87
Chapter 87
2020-01-31
 8.3k  346
88
Chapter 88
2020-02-02
 8.1k  225
89
Chapter 89
2020-02-03
 8.9k  523
90
Chapter 90
2020-02-07
 8.1k  263
91
Chapter 91
2020-02-09
 8.1k  260
92
Chapter 92
2020-02-10
 8.1k  379
93
Chapter 93
2020-02-14
 8.1k  327
94
Chapter 94
2020-02-16
 9.2k  424
95
Chapter 95
2020-02-17
 9.8k  1.4k
96
Chapter 96
2020-02-21
 8.7k  419
97
Chapter 97
2020-02-23
 8k  502
98
Chapter 98
2020-02-24
 9.5k  1.1k
99
Chapter 99
2020-02-28
 8.3k  455
100
Chapter 100
2020-03-01
 8.6k  375
101
Chapter 101
2020-03-02
 8.2k  777
102
Chapter 102
2020-03-06
 8.4k  506
103
Chapter 103
2020-03-08
 7.9k  658
104
Chapter 104
2020-03-09
 8.8k  573
105
Chapter 105
2020-03-13
 8.4k  371
106
Chapter 106
2020-03-15
 7.9k  310
107
Chapter 107
2020-03-16
 8.7k  662
108
Chapter 108
2020-03-20
 7.8k  298
109
Chapter 109
2020-03-22
 8.5k  402
110
Chapter 110
2020-03-23
 8.8k  587
111
Chapter 111
2020-03-27
 8.1k  344
112
Chapter 112
2020-03-29
 8.4k  488
113
Chapter 113
2020-03-30
 8.7k  511
114
Chapter 114
2020-04-03
 8k  453
115
Chapter 115
2020-04-05
 7.8k  311
116
Chapter 116
2020-04-06
 7.7k  301
117
Chapter 117
2020-04-10
 8k  644
118
Chapter 118
2020-04-12
 7.6k  352
119
Chapter 119
2020-04-13
 7.9k  477
120
Chapter 120
2020-04-17
 7.9k  392
121
Chapter 121
2020-04-18
 6.5k  145
122
Chapter 122
2020-04-18
 6.3k  194
123
Chapter 123
2020-04-18
 6.6k  306
124
Chapter 124
2020-04-18
 6.3k  231
125
Chapter 125
2020-04-18
 6.3k  249
126
Chapter 126
2020-04-18
 6k  232
127
Chapter 127
2020-04-18
 5.8k  245
128
Chapter 128
2020-04-18
 5.9k  433
129
Chapter 129
2020-04-18
 5.9k  174
130
Chapter 130
2020-04-18
 6.5k  325
131
Chapter 131
2020-04-19
 7.5k  436
132
Chapter 132
2020-04-20
 7.9k  512
133
Chapter 133
2020-04-24
 7.2k  349
134
Chapter 134
2020-04-26
 7.7k  467
135
Chapter 135
2020-04-27
 8.6k  1.2k
136
Chapter 136
2020-05-01
 7k  238
137
Chapter 137
2020-05-03
 7.2k  328
138
Chapter 138
2020-05-04
 7.7k  505
139
Chapter 139
2020-05-08
 6.4k  321
140
Chapter 140
2020-05-10
 6.2k  325
141
Chapter 141
2020-05-11
 6.3k  190
142
Chapter 142
2020-05-15
 6.5k  224
143
Chapter 143
2020-05-17
 6.9k  452
144
Chapter 144
2020-05-18
 7k  550
145
Chapter 145
2020-05-22
 6.2k  274
146
Chapter 146
2020-05-24
 6k  196
147
Chapter 147
2020-05-25
 6.5k  373
148
Chapter 148
2020-05-29
 5.9k  203
149
Chapter 149
2020-05-31
 5.8k  135
150
Chapter 150
2020-06-01
 5.9k  182
151
Chapter 151
2020-06-05
 5.7k  129
152
Chapter 152
2020-06-07
 6k  123
153
Chapter 153
2020-06-08
 5.7k  146
154
Chapter 154
2020-06-12
 6k  140
155
Chapter 155
2020-06-14
 5.6k  155
156
Chapter 156
2020-06-15
 5.6k  141
157
Chapter 157
2020-06-19
 6k  151
158
Chapter 158
2020-06-21
 5.2k  118
159
Chapter 159
2020-06-22
 5.9k  157
160
Chapter 160
2020-06-26
 5.5k  124
161
Chapter 161
2020-06-29
 5.6k  108
162
Chapter 162
2020-07-03
 5.6k  151
163
Chapter 163
2020-07-06
 11.4k  1.9k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Xuyên Không Thành Công Chúa
Xuyên Không Thành Công Chúa
Tình yêu/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play