MangaToon
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Tiếp tục cập nhật
Xuyên Không / Ép hôn / Cung đấu / Hậu cung / Bá đạo / Cổ đại / Chênh lệch tuổi / Nuôi lớn / Chiếm hữu cao
37.8M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Lạc Đào xuyên không từ một nhà nghiên cứu thành quận chúa cổ đại, trên có hai mỹ nam hào phóng, bên cạnh có các kiểu trai đẹp đáng yêu, Lạc Đào quyết tâm gây dựng sự nghiệp tại cổ đại, không cam tâm làm khuê nữ nhạt nhẽo, kết quả gặp phải hắn - Hoàng đế đương triều Dịch Uyên, lần đầu gặp không ngờ lại lừa được ngọc bội của Hoàng đế! Lần thứ hai lại lừa thái tử nhỏ ngây thơ vô tội. Sau cùng ai sẽ chiếm được trái tim Lạc Đào đây?

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (49548)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-17
 23.5k  2.6k
2
Chapter 2
2021-09-24
 19k  621
3
Chapter 3
2021-09-24
 16.9k  796
4
Chapter 4
2021-09-24
 16k  396
5
Chapter 5
2021-09-24
 14.8k  372
6
Chapter 6
2021-09-24
 15.2k  478
7
Chapter 7
2021-09-24
 14.3k  315
8
Chapter 8
2021-09-24
 14.3k  282
9
Chapter 9
2021-09-24
 14.4k  530
10
Chapter 10
2021-09-24
 15.8k  532
11
Chapter 11
2021-09-27
 14.6k  562
12
Chapter 12
2021-10-02
 14.1k  524
13
Chapter 13
2021-10-04
 13.9k  489
14
Chapter 14
2021-10-05
 13.8k  389
15
Chapter 15
2021-10-06
 14.1k  488
16
Chapter 16
2021-10-07
 14k  524
17
Chapter 17
2021-10-08
 13.8k  686
18
Chapter 18
2021-10-09
 13.2k  659
19
Chapter 19
2021-10-15
 12.8k  643
20
Chapter 20
2021-10-16
 12.6k  513
21
Chapter 21
2021-10-17
 12.1k  184
22
Chapter 22
2021-10-17
 12.4k  365
23
Chapter 23
2021-10-17
 12.5k  851
24
Chapter 24
2021-10-17
 12.8k  899
25
Chapter 25
2021-10-17
 12k  448
26
Chapter 26
2021-10-17
 10.9k  297
27
Chapter 27
2021-10-17
 11.4k  350
28
Chapter 28
2021-10-17
 11.1k  473
29
Chapter 29
2021-10-17
 11.9k  277
30
Chapter 30
2021-10-17
 11.4k  593
31
Chapter 31
2021-10-22
 11.2k  592
32
Chapter 32
2021-10-23
 12.4k  788
33
Chapter 33
2021-10-29
 10.9k  359
34
Chapter 34
2021-10-30
 11.1k  433
35
Chapter 35
2021-11-05
 10.6k  401
36
Chapter 36
2021-11-06
 11.2k  489
37
Chapter 37
2021-11-12
 10.5k  579
38
Chapter 38
2021-11-13
 9.9k  447
39
Chapter 39
2021-11-14
 9.6k  270
40
Chapter 40
2021-11-14
 9.5k  367
41
Chapter 41
2021-11-14
 9.2k  251
42
Chapter 42
2021-11-14
 9.2k  275
43
Chapter 43
2021-11-14
 8.8k  309
44
Chapter 44
2021-11-14
 8.4k  277
45
Chapter 45
2021-11-14
 8.2k  140
46
Chapter 46
2021-11-14
 8.3k  165
47
Chapter 47
2021-11-14
 8.1k  194
48
Chapter 48
2021-11-14
 9.1k  439
49
Chapter 49
2021-11-19
 8.8k  460
50
Chapter 50
2021-11-20
 9.4k  582
51
Chapter 51
2021-11-26
 9.2k  330
52
Chapter 52
2021-11-27
 8.8k  381
53
Chapter 53
2021-12-03
 9.4k  458
54
Chapter 54
2021-12-04
 8.8k  499
55
Chapter 55
2021-12-10
 8.8k  325
56
Chapter 56
2021-12-11
 8.7k  645
57
Chapter 57
2021-12-17
 8.5k  307
58
Chapter 58
2021-12-18
 7.6k  187
59
Chapter 59
2021-12-18
 7.4k  308
60
Chapter 60
2021-12-18
 7.3k  189
61
Chapter 61
2021-12-18
 7.4k  164
62
Chapter 62
2021-12-18
 7.1k  135
63
Chapter 63
2021-12-18
 7k  98
64
Chapter 64
2021-12-18
 7.2k  238
65
Chapter 65
2021-12-18
 7.1k  131
66
Chapter 66
2021-12-18
 6.9k  114
67
Chapter 67
2021-12-18
 7.4k  146
68
Chapter 68
2021-12-18
 7.9k  407
69
Chapter 69
2021-12-24
 7.6k  242
70
Chapter 70
2021-12-25
 7.4k  320
71
Chapter 71
2021-12-31
 7.3k  205
72
Chapter 72
2022-01-01
 7.2k  274
73
Chapter 73
2022-01-07
 7.2k  278
74
Chapter 74
2022-01-08
 6.9k  223
75
Chapter 75
2022-01-14
 6.9k  211
76
Chapter 76
2022-01-15
 6.9k  432
77
Chapter 77
2022-01-21
 6.6k  211
78
Chapter 78
2022-01-22
 6.6k  235
79
Chapter 79
2022-01-23
 5.9k  127
80
Chapter 80
2022-01-23
 5.9k  93
81
Chapter 81
2022-01-23
 5.9k  97
82
Chapter 82
2022-01-23
 6.4k  205
83
Chapter 83
2022-01-23
 6.2k  166
84
Chapter 84
2022-01-23
 5.8k  138
85
Chapter 85
2022-01-23
 5.8k  84
86
Chapter 86
2022-01-23
 5.8k  110
87
Chapter 87
2022-01-23
 5.8k  59
88
Chapter 88
2022-01-23
 6.8k  468
89
Chapter 89
2022-01-28
 6.5k  302
90
Chapter 90
2022-01-29
 7k  747
91
Chapter 91
2022-02-04
 6.5k  337
92
Chapter 92
2022-02-05
 6.8k  358
93
Chapter 93
2022-02-11
 6.3k  248
94
Chapter 94
2022-02-12
 6.6k  370
95
Chapter 95
2022-02-18
 6.5k  327
96
Chapter 96
2022-02-19
 6.6k  273
97
Chapter 97
2022-02-25
 6.2k  245
98
Chapter 98
2022-02-26
 7k  388
99
Chapter 99
2022-03-04
 6.1k  277
100
Chapter 100
2022-03-05
 6.8k  301
101
Chapter 101
2022-03-11
 6.5k  362
102
Chapter 102
2022-03-12
 6.3k  284
103
Chapter 103
2022-03-18
 5.7k  222
104
Chapter 104
2022-03-19
 5.9k  331
105
Chapter 105
2022-03-25
 5.8k  312
106
Chapter 106
2022-03-26
 5.9k  532
107
Chapter 107
2022-04-01
 5.6k  185
108
Chapter 108
2022-04-02
 6.1k  317
109
Chapter 109
2022-04-08
 5.2k  251
110
Chapter 110
2022-04-09
 5.3k  217
111
Chapter 111
2022-04-15
 5.1k  177
112
Chapter 112
2022-04-16
 5.3k  248
113
Chapter 113
2022-04-22
 5.1k  139
114
Chapter 114
2022-04-23
 4.9k  199
115
Chapter 115
2022-04-29
 4.8k  131
116
Chapter 116
2022-04-30
 5k  163
117
Chapter 117
2022-05-06
 4.7k  120
118
Chapter 118
2022-05-07
 4.8k  262
119
Chapter 119
2022-05-13
 4.8k  354
120
Chapter 120
2022-05-14
 4.9k  193
121
Chapter 121
2022-05-20
 4.4k  146
122
Chapter 122
2022-05-21
 4.4k  178
123
Chapter 123
2022-05-22
 4k  82
124
Chapter 124
2022-05-22
 4.1k  165
125
Chapter 125
2022-05-22
 4k  71
126
Chapter 126
2022-05-22
 4k  65
127
Chapter 127
2022-05-22
 3.9k  35
128
Chapter 128
2022-05-22
 3.9k  47
129
Chapter 129
2022-05-22
 3.7k  31
130
Chapter 130
2022-05-22
 3.9k  32
131
Chapter 131
2022-05-22
 3.9k  22
132
Chapter 132
2022-05-22
 4.7k  179
133
Chapter 133
2022-05-27
 4.3k  111
134
Chapter 134
2022-05-28
 4.6k  146
135
Chapter 135
2022-06-03
 4.1k  164
136
Chapter 136
2022-06-04
 4.4k  206
137
Chapter 137
2022-06-10
 4.1k  127
138
Chapter 138
2022-06-11
 4.2k  197
139
Chapter 139
2022-06-17
 3.9k  116
140
Chapter 140
2022-06-18
 4.4k  261
141
Chapter 141
2022-06-24
 3.9k  145
142
Chapter 142
2022-06-25
 4.2k  264
143
Chapter 143
2022-07-01
 3.7k  306
144
Chapter 144
2022-07-02
 4k  126
145
Chapter 145
2022-07-08
 3.6k  146
146
Chapter 146
2022-07-09
 3.6k  156
147
Chapter 147
2022-07-15
 3.3k  131
148
Chapter 148
2022-07-16
 3.9k  307
149
Chapter 149
2022-08-13
 2.9k  112
150
Chapter 150
2022-08-17
 2.9k  133
151
Chapter 151
2022-08-20
 2.9k  87
152
Chapter 152
2022-08-24
 2.6k  83
153
Chapter 153
2022-08-27
 2.5k  114
154
Chapter 154
2022-08-31
 2.5k  120
155
Chapter 155
2022-09-03
 2.3k  66
156
Chapter 156
2022-09-07
 2.2k  78
157
Chapter 157
2022-09-10
 2.1k  59
158
Chapter 158
2022-09-14
 2.2k  79
159
Chapter 159
2022-09-17
 2.2k  84
160
Chapter 160
2022-09-21
 1.9k  69
161
Chapter 161
2022-09-24
 1.9k  57
162
Chapter 162
2022-09-28
 1.8k  72
163
Chapter 163
2022-10-01
 1.6k  48
164
Chapter 164
2022-10-05
 1.6k  44
165
Chapter 165
2022-10-08
 1.5k  58
166
Chapter 166
2022-10-12
 1.4k  52
167
Chapter 167
2022-10-15
 1.3k  23
168
Chapter 168
2022-10-15
 1.1k  24
169
Chapter 169
2022-10-15
 1k  24
170
Chapter 170
2022-10-15
 1.1k  11
171
Chapter 171
2022-10-15
 1k  9
172
Chapter 172
2022-10-15
 1k  11
173
Chapter 173
2022-10-15
 995  11
174
Chapter 174
2022-10-15
 986  7
175
Chapter 175
2022-10-15
 961  16
176
Chapter 176
2022-10-15
 1k  13
177
Chapter 177
2022-10-15
 1.2k  44
178
Chapter 178
2022-10-19
 1.2k  39
179
Chapter 179
2022-10-22
 1.2k  39
180
Chapter 180
2022-10-26
 1.2k  47
181
Chapter 181
2022-10-29
 1.1k  38
182
Chapter 182
2022-11-02
 1k  39
183
Chapter 183
2022-11-05
 1k  28
184
Chapter 184
2022-11-09
 941  21
185
Chapter 185
2022-11-12
 877  25
186
Chapter 186
2022-11-13
 708  14
187
Chapter 187
2022-11-13
 704  10
188
Chapter 188
2022-11-13
 677  12
189
Chapter 189
2022-11-13
 665  9
190
Chapter 190
2022-11-13
 646  7
191
Chapter 191
2022-11-13
 652  7
192
Chapter 192
2022-11-13
 628  7
193
Chapter 193
2022-11-13
 618  15
194
Chapter 194
2022-11-13
 568  15
195
Chapter 195
2022-11-13
 829  25
196
Chapter 196
2022-11-16
 738  37
197
Chapter 197
2022-11-19
 715  20
198
Chapter 198
2022-11-23
 728  55
199
Chapter 199
2022-11-26
 707  47
200
Chapter 200
2022-11-30
 584  33
201
Chapter 201
2022-12-03
 378  8
202
Chapter 202
2022-12-03
 332  7
203
Chapter 203
2022-12-03
 322  4
204
Chapter 204
2022-12-03
 307  3
205
Chapter 205
2022-12-03
 331  7
206
Chapter 206
2022-12-03
 309  6
207
Chapter 207
2022-12-03
 325  4
208
Chapter 208
2022-12-03
 399  27
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Lớp Học Thêm Ban Đêm Của Thầy Giáo Hai Mặt
Lớp Học Thêm Ban Đêm Của Thầy Giáo Hai Mặt
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tình thầy trò/Chênh lệch tuổi/Oan gia ngõ hẹp
Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
Tình yêu/后宫/Nữ cường
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
[ Lichaeng ].Đại Nhân ! Tha Mạng
[ Lichaeng ].Đại Nhân ! Tha Mạng
Fanfic/Bách hợp
Tình Một Đêm Của Vương Tổng
Tình Một Đêm Của Vương Tổng
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play