MangaToon
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Siêu năng lực / Ngọt sủng / Hệ thống / Bạn trai từ trên trời rơi xuống / Người máy
34.4M
4.7
Tên tác giả: Red Cyan Anime

Châu Miểu Miểu đang đau lòng tột bậc vì sau khi yêu thầm nam thần đã lâu, thi đỗ cùng trường với cậu ta, nhưng tỏ tình lại bị từ chối thê thảm, vô tình cô nhận về một mỹ thiếu niên người máy. Vị "quản gia tình yêu" này dốc lòng giúp đỡ, cô gái mở ra công cuộc tác chiến tình yêu "cải tổ bản thân", theo đuổi lại nam thần. Nhưng cô không biết, nam thần người máy này cũng không hề đơn giản.

Truyện này do Red Cyan Anime cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 169 chương    /    (49997)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-05-06
 29.4k  2.8k
2
Chapter 2
2021-05-24
 22.7k  930
3
Chapter 3
2021-05-31
 20.8k  837
4
Chapter 4
2021-05-31
 20.2k  670
5
Chapter 5
2021-05-31
 18.8k  453
6
Chapter 6
2021-05-31
 18.8k  750
7
Chapter 7
2021-05-31
 15.7k  387
8
Chapter 8
2021-05-31
 15.1k  343
9
Chapter 9
2021-05-31
 14.5k  255
10
Chapter 10
2021-05-31
 15.3k  531
11
Chapter 11
2021-06-01
 17.8k  916
12
Chapter 12
2021-06-04
 15.3k  572
13
Chapter 13
2021-06-08
 15k  754
14
Chapter 14
2021-06-11
 12.9k  767
15
Chapter 15
2021-06-15
 13.8k  824
16
Chapter 16
2021-06-18
 12.9k  625
17
Chapter 17
2021-06-22
 12.9k  608
18
Chapter 18
2021-06-25
 11.6k  537
19
Chapter 19
2021-06-29
 13.1k  727
20
Chapter 20
2021-07-02
 12.4k  438
21
Chapter 21
2021-07-06
 11.3k  379
22
Chapter 22
2021-07-08
 10k  212
23
Chapter 23
2021-07-08
 9.9k  284
24
Chapter 24
2021-07-08
 9.9k  205
25
Chapter 25
2021-07-08
 10.5k  194
26
Chapter 26
2021-07-08
 9.7k  201
27
Chapter 27
2021-07-08
 9.6k  221
28
Chapter 28
2021-07-08
 11.4k  253
29
Chapter 29
2021-07-08
 10.9k  314
30
Chapter 30
2021-07-08
 10.9k  346
31
Chapter 31
2021-07-08
 11.1k  326
32
Chapter 32
2021-07-09
 11.8k  527
33
Chapter 33
2021-07-13
 10.1k  1k
34
Chapter 34
2021-07-16
 10.9k  541
35
Chapter 35
2021-07-20
 10.8k  813
36
Chapter 36
2021-07-23
 10.5k  825
37
Chapter 37
2021-07-27
 10.2k  725
38
Chapter 38
2021-07-30
 8.8k  900
39
Chapter 39
2021-08-03
 8.5k  496
40
Chapter 40
2021-08-06
 8.7k  807
41
Chapter 41
2021-08-10
 8.8k  540
42
Chapter 42
2021-08-13
 8.6k  317
43
Chapter 43
2021-08-17
 8.3k  421
44
Chapter 44
2021-08-20
 9k  347
45
Chapter 45
2021-08-24
 7.8k  404
46
Chapter 46
2021-08-27
 7k  780
47
Chapter 47
2021-08-31
 6.6k  623
48
Chapter 48
2021-09-02
 5.9k  475
49
Chapter 49
2021-09-02
 5.7k  181
50
Chapter 50
2021-09-02
 5.8k  334
51
Chapter 51
2021-09-02
 6.5k  191
52
Chapter 52
2021-09-02
 5.9k  199
53
Chapter 53
2021-09-02
 5.8k  104
54
Chapter 54
2021-09-02
 6k  94
55
Chapter 55
2021-09-02
 5.8k  116
56
Chapter 56
2021-09-02
 6k  127
57
Chapter 57
2021-09-02
 6.4k  139
58
Chapter 58
2021-09-03
 6.5k  243
59
Chapter 59
2021-09-07
 6.3k  264
60
Chapter 60
2021-09-10
 6.3k  248
61
Chapter 61
2021-09-14
 5.8k  405
62
Chapter 62
2021-09-17
 5.6k  144
63
Chapter 63
2021-09-21
 5.6k  190
64
Chapter 64
2021-09-24
 5.5k  190
65
Chapter 65
2021-09-28
 5.5k  217
66
Chapter 66
2021-10-01
 5.2k  157
67
Chapter 67
2021-10-05
 5.1k  190
68
Chapter 68
2021-10-08
 5k  136
69
Chapter 69
2021-10-12
 4.9k  155
70
Chapter 70
2021-10-15
 5k  171
71
Chapter 71
2021-10-19
 5k  186
72
Chapter 72
2021-10-22
 4.8k  152
73
Chapter 73
2021-10-26
 4.7k  163
74
Chapter 74
2021-10-29
 4.7k  154
75
Chapter 75
2021-11-02
 4.5k  238
76
Chapter 76
2021-11-05
 4.3k  150
77
Chapter 77
2021-11-09
 4.3k  166
78
Chapter 78
2021-11-12
 4.5k  164
79
Chapter 79
2021-11-16
 4.2k  113
80
Chapter 80
2021-11-19
 4.1k  111
81
Chapter 81
2021-11-23
 4k  115
82
Chapter 82
2021-11-26
 3.9k  184
83
Chapter 83
2021-11-30
 3.7k  151
84
Chapter 84
2021-11-30
 4.2k  169
85
Chapter 85
2021-11-30
 4k  157
86
Chapter 86
2021-11-30
 4k  327
87
Chapter 87
2021-11-30
 3.8k  302
88
Chapter 88
2021-11-30
 3.7k  194
89
Chapter 89
2021-11-30
 3.8k  145
90
Chapter 90
2021-11-30
 4.1k  270
91
Chapter 91
2021-12-03
 3.8k  321
92
Chapter 92
2021-12-07
 4.3k  141
93
Chapter 93
2021-12-10
 3.8k  199
94
Chapter 94
2021-12-14
 4.1k  212
95
Chapter 95
2021-12-17
 4k  175
96
Chapter 96
2021-12-21
 4.2k  136
97
Chapter 97
2021-12-24
 3.8k  190
98
Chapter 98
2021-12-28
 4k  290
99
Chapter 99
2021-12-31
 4.1k  182
100
Chapter 100
2022-01-04
 3.8k  235
101
Chapter 101
2022-01-07
 4.1k  149
102
Chapter 102
2022-01-11
 4.3k  143
103
Chapter 103
2022-01-14
 4.2k  126
104
Chapter 104
2022-01-18
 3.8k  231
105
Chapter 105
2022-01-21
 3.9k  158
106
Chapter 106
2022-01-25
 3.2k  116
107
Chapter 107
2022-01-25
 3.3k  65
108
Chapter 108
2022-01-25
 3k  69
109
Chapter 109
2022-01-25
 3.1k  74
110
Chapter 110
2022-01-25
 3.1k  59
111
Chapter 111
2022-01-25
 2.8k  136
112
Chapter 112
2022-01-25
 2.9k  111
113
Chapter 113
2022-01-25
 3.3k  223
114
Chapter 114
2022-01-28
 3.3k  236
115
Chapter 115
2022-02-01
 3.3k  158
116
Chapter 116
2022-02-04
 3.1k  236
117
Chapter 117
2022-02-08
 3.2k  130
118
Chapter 118
2022-02-11
 3.5k  191
119
Chapter 119
2022-02-15
 3.4k  238
120
Chapter 120
2022-02-18
 3.5k  194
121
Chapter 121
2022-02-22
 3.3k  167
122
Chapter 122
2022-02-25
 3.4k  140
123
Chapter 123
2022-03-01
 3.4k  253
124
Chapter 124
2022-03-04
 3.2k  188
125
Chapter 125
2022-03-08
 3.3k  136
126
Chapter 126
2022-03-11
 3.4k  174
127
Chapter 127
2022-03-15
 3.2k  164
128
Chapter 128
2022-03-18
 3.2k  120
129
Chapter 129
2022-03-22
 2.9k  274
130
Chapter 130
2022-03-25
 3.2k  276
131
Chapter 131
2022-03-29
 2.8k  239
132
Chapter 132
2022-04-01
 2.8k  350
133
Chapter 133
2022-04-05
 2.9k  137
134
Chapter 134
2022-04-08
 3.1k  215
135
Chapter 135
2022-04-12
 2.9k  144
136
Chapter 136
2022-04-13
 2.6k  92
137
Chapter 137
2022-04-13
 2.6k  64
138
Chapter 138
2022-04-13
 2.8k  118
139
Chapter 139
2022-04-13
 2.6k  105
140
Chapter 140
2022-04-13
 2.5k  90
141
Chapter 141
2022-04-13
 2.5k  71
142
Chapter 142
2022-04-13
 3k  166
143
Chapter 143
2022-04-15
 2.8k  306
144
Chapter 144
2022-04-19
 2.7k  335
145
Chapter 145
2022-04-22
 2.8k  226
146
Chapter 146
2022-04-26
 2.5k  181
147
Chapter 147
2022-04-29
 2.6k  291
148
Chapter 148
2022-05-03
 2.6k  248
149
Chapter 149
2022-05-06
 2.6k  234
150
Chapter 150
2022-05-10
 2.6k  207
151
Chapter 151
2022-05-13
 2.7k  120
152
Chapter 152
2022-05-17
 2.6k  116
153
Chapter 153
2022-05-20
 2.6k  95
154
Chapter 154
2022-05-24
 2.4k  112
155
Chapter 155
2022-05-27
 2.4k  151
156
Chapter 156
2022-05-31
 2.7k  144
157
Chapter 157
2022-06-03
 2.5k  98
158
Chapter 158
2022-06-07
 2.4k  132
159
Chapter 159
2022-06-10
 2.4k  132
160
Chapter 160
2022-06-14
 2.4k  165
161
Chapter 161
2022-06-17
 2.5k  143
162
Chapter 162
2022-06-21
 2.4k  177
163
Chapter 163
2022-06-24
 2.5k  199
164
Chapter 164
2022-06-28
 2.6k  175
165
Chapter 165
2022-07-01
 2.4k  146
166
Chapter 166
2022-07-05
 2.4k  150
167
Chapter 167
2022-07-08
 2.5k  98
168
Chapter 168
2022-07-12
 2.6k  113
169
Chapter 169
2022-07-15
 4.1k  621
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt
Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Cưới trước yêu sau/Truy thê/Ép hôn/Bá đạo/Số mệnh/Anh hùng cứu mỹ nhân/Mỹ nam vây quanh/Gặp gỡ cẩu huyết/Vạn người mê
Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Trường học/Đam mỹ/Viễn tưởng/Đã Full
LÂM TỔNG CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?
LÂM TỔNG CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Hôn nhân ngược tâm/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngược luyến tình thâm
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play