MangaToon
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Tiếp tục cập nhật
Xuyên Không
52.9M
4.8
Tên tác giả: iReader

Tiên tử chịu trách nhiệm thúc đẩy sinh nở phải hạ phàm giúp hoàng đế nước Kiêu có con. "Vân Miên, trẫm chóng mặt, mau độ tiên khí cho trẫm." Để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đành xả thân! "Vân Miên, trẫm tức ngực, độ thêm chút tiên khí cho trẫm." Sau 99 lần độ tiên khí, cây sắt vạn năm là hoàng thượng cuối cùng đã nở hoa!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 192 chương    /    (60129)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-08
 26.4k  3.1k
2
Chapter 2
2021-02-08
 23.2k  750
3
Chapter 3
2021-02-08
 22k  661
4
Chapter 4
2021-02-08
 21.8k  478
5
Chapter 5
2021-02-08
 21.1k  630
6
Chapter 6
2021-02-08
 20.2k  291
7
Chapter 7
2021-02-08
 19.3k  348
8
Chapter 8
2021-02-08
 21.5k  718
9
Chapter 9
2021-02-08
 18.8k  285
10
Chapter 10
2021-02-08
 21.9k  691
11
Chapter 11
2021-02-12
 19.7k  543
12
Chapter 12
2021-02-15
 19.5k  566
13
Chapter 13
2021-02-19
 19.2k  709
14
Chapter 14
2021-02-22
 18.4k  418
15
Chapter 15
2021-02-26
 18k  536
16
Chapter 16
2021-03-01
 17.4k  362
17
Chapter 17
2021-03-05
 17.4k  546
18
Chapter 18
2021-03-08
 17.1k  571
19
Chapter 19
2021-03-12
 16.2k  460
20
Chapter 20
2021-03-15
 16.2k  503
21
Chapter 21
2021-03-19
 15.7k  386
22
Chapter 22
2021-03-22
 14.9k  502
23
Chapter 23
2021-03-26
 15.3k  413
24
Chapter 24
2021-03-29
 14.6k  305
25
Chapter 25
2021-04-02
 15.3k  350
26
Chapter 26
2021-04-05
 14.9k  255
27
Chapter 27
2021-04-09
 14.3k  412
28
Chapter 28
2021-04-12
 15.9k  804
29
Chapter 29
2021-04-16
 13.6k  278
30
Chapter 30
2021-04-19
 14.3k  353
31
Chapter 31
2021-04-23
 14.5k  293
32
Chapter 32
2021-04-26
 13.8k  202
33
Chapter 33
2021-04-27
 14.2k  319
34
Chapter 34
2021-04-27
 13.7k  258
35
Chapter 35
2021-04-27
 13.9k  328
36
Chapter 36
2021-04-27
 13.6k  349
37
Chapter 37
2021-04-27
 16.2k  205
38
Chapter 38
2021-04-27
 13.1k  388
39
Chapter 39
2021-04-27
 13.3k  265
40
Chapter 40
2021-04-27
 13.7k  389
41
Chapter 41
2021-04-30
 15k  624
42
Chapter 42
2021-05-03
 13.9k  579
43
Chapter 43
2021-05-07
 13.6k  335
44
Chapter 44
2021-05-10
 12.8k  387
45
Chapter 45
2021-05-14
 12.7k  367
46
Chapter 46
2021-05-17
 11.9k  343
47
Chapter 47
2021-05-21
 11.9k  392
48
Chapter 48
2021-05-24
 11.5k  272
49
Chapter 49
2021-05-28
 11.3k  254
50
Chapter 50
2021-05-31
 11.8k  329
51
Chapter 51
2021-06-04
 10.9k  267
52
Chapter 52
2021-06-07
 11.4k  379
53
Chapter 53
2021-06-11
 11.3k  322
54
Chapter 54
2021-06-14
 10.9k  261
55
Chapter 55
2021-06-18
 10.8k  274
56
Chapter 56
2021-06-21
 10.9k  231
57
Chapter 57
2021-06-25
 10.8k  203
58
Chapter 58
2021-06-28
 11k  234
59
Chapter 59
2021-07-02
 11.1k  235
60
Chapter 60
2021-07-05
 11.4k  315
61
Chapter 61
2021-07-09
 10.9k  325
62
Chapter 62
2021-07-12
 10.7k  308
63
Chapter 63
2021-07-16
 11.1k  638
64
Chapter 64
2021-07-19
 11k  421
65
Chapter 65
2021-07-23
 10.5k  294
66
Chapter 66
2021-07-26
 9.8k  285
67
Chapter 67
2021-07-30
 9.8k  348
68
Chapter 68
2021-08-02
 9.6k  292
69
Chapter 69
2021-08-06
 9.6k  287
70
Chapter 70
2021-08-09
 10k  395
71
Chapter 71
2021-08-13
 9.5k  386
72
Chapter 72
2021-08-16
 8.9k  248
73
Chapter 73
2021-08-18
 8.4k  252
74
Chapter 74
2021-08-18
 8k  148
75
Chapter 75
2021-08-18
 8.3k  199
76
Chapter 76
2021-08-18
 8.1k  121
77
Chapter 77
2021-08-18
 8.4k  167
78
Chapter 78
2021-08-18
 8.3k  178
79
Chapter 79
2021-08-18
 8.6k  130
80
Chapter 80
2021-08-18
 8.6k  103
81
Chapter 81
2021-08-18
 8.4k  128
82
Chapter 82
2021-08-18
 8.9k  295
83
Chapter 83
2021-08-20
 9.3k  321
84
Chapter 84
2021-08-23
 10k  412
85
Chapter 85
2021-08-27
 9.2k  288
86
Chapter 86
2021-08-30
 9.2k  383
87
Chapter 87
2021-09-03
 9k  495
88
Chapter 88
2021-09-06
 8.8k  232
89
Chapter 89
2021-09-10
 8.8k  417
90
Chapter 90
2021-09-13
 8.4k  348
91
Chapter 91
2021-09-17
 8k  468
92
Chapter 92
2021-09-20
 8k  341
93
Chapter 93
2021-09-24
 7.9k  213
94
Chapter 94
2021-09-27
 7.8k  453
95
Chapter 95
2021-10-01
 7.9k  224
96
Chapter 96
2021-10-04
 8.1k  246
97
Chapter 97
2021-10-08
 7.9k  171
98
Chapter 98
2021-10-11
 7.7k  237
99
Chapter 99
2021-10-12
 7.2k  82
100
Chapter 100
2021-10-12
 7.4k  134
101
Chapter 101
2021-10-12
 7.4k  142
102
Chapter 102
2021-10-12
 7.6k  148
103
Chapter 103
2021-10-12
 7.3k  145
104
Chapter 104
2021-10-12
 6.9k  69
105
Chapter 105
2021-10-12
 7.9k  289
106
Chapter 106
2021-10-15
 8k  297
107
Chapter 107
2021-10-18
 8.6k  319
108
Chapter 108
2021-10-22
 8.8k  436
109
Chapter 109
2021-10-25
 8.5k  383
110
Chapter 110
2021-10-29
 8.5k  355
111
Chapter 111
2021-11-01
 7.8k  444
112
Chapter 112
2021-11-05
 7.9k  449
113
Chapter 113
2021-11-08
 7.9k  648
114
Chapter 114
2021-11-12
 7k  306
115
Chapter 115
2021-11-15
 6.6k  415
116
Chapter 116
2021-11-19
 7.1k  243
117
Chapter 117
2021-11-22
 7.3k  220
118
Chapter 118
2021-11-26
 7.2k  261
119
Chapter 119
2021-11-29
 7.1k  294
120
Chapter 120
2021-12-03
 7.3k  377
121
Chapter 121
2021-12-06
 7.1k  307
122
Chapter 122
2021-12-10
 6.8k  270
123
Chapter 123
2021-12-13
 6.7k  450
124
Chapter 124
2021-12-17
 7.1k  359
125
Chapter 125
2021-12-20
 6.4k  199
126
Chapter 126
2021-12-20
 6.1k  90
127
Chapter 127
2021-12-20
 6.5k  132
128
Chapter 128
2021-12-20
 6.2k  119
129
Chapter 129
2021-12-20
 6k  59
130
Chapter 130
2021-12-20
 5.9k  48
131
Chapter 131
2021-12-20
 6k  53
132
Chapter 132
2021-12-20
 6.6k  170
133
Chapter 133
2021-12-24
 6.4k  230
134
Chapter 134
2021-12-27
 6.5k  330
135
Chapter 135
2021-12-31
 6.2k  194
136
Chapter 136
2022-01-03
 6.5k  329
137
Chapter 137
2022-01-07
 6.4k  776
138
Chapter 138
2022-01-10
 6.4k  289
139
Chapter 139
2022-01-14
 6.1k  230
140
Chapter 140
2022-01-17
 6.1k  214
141
Chapter 141
2022-01-21
 6.1k  175
142
Chapter 142
2022-01-24
 6.6k  376
143
Chapter 143
2022-01-28
 6.4k  276
144
Chapter 144
2022-01-31
 5.9k  280
145
Chapter 145
2022-02-04
 6.1k  223
146
Chapter 146
2022-02-07
 6k  233
147
Chapter 147
2022-02-11
 6.2k  322
148
Chapter 148
2022-02-14
 6.1k  272
149
Chapter 149
2022-02-18
 6.2k  254
150
Chapter 150
2022-02-21
 6k  343
151
Chapter 151
2022-02-25
 6.1k  239
152
Chapter 152
2022-02-28
 6.5k  385
153
Chapter 153
2022-03-07
 6.1k  336
154
Chapter 154
2022-03-14
 5.8k  270
155
Chapter 155
2022-03-21
 5.6k  377
156
Chapter 156
2022-03-28
 5.6k  187
157
Chapter 157
2022-04-04
 5k  261
158
Chapter 158
2022-04-11
 5.1k  240
159
Chapter 159
2022-04-18
 5.2k  239
160
Chapter 160
2022-04-25
 5.4k  294
161
Chapter 161
2022-05-02
 5.4k  367
162
Chapter 162
2022-05-09
 4.9k  276
163
Chapter 163
2022-05-16
 4.5k  205
164
Chapter 164
2022-05-23
 4.3k  188
165
Chapter 165
2022-05-30
 4.1k  350
166
Chapter 166
2022-06-06
 4.3k  337
167
Chapter 167
2022-06-13
 3.8k  289
168
Chapter 168
2022-06-20
 3.8k  323
169
Chapter 169
2022-06-27
 3.8k  299
170
Chapter 170
2022-07-04
 3.6k  333
171
Chapter 171
2022-07-11
 3.2k  216
172
Chapter 172
2022-07-18
 3k  232
173
Chapter 173
2022-07-25
 3k  167
174
Chapter 174
2022-08-01
 2.9k  124
175
Chapter 175
2022-08-08
 2.8k  118
176
Chapter 176
2022-08-15
 2.8k  93
177
Chapter 177
2022-08-22
 2.8k  88
178
Chapter 178
2022-08-29
 2.6k  115
179
Chapter 179
2022-09-05
 2.4k  81
180
Chapter 180
2022-09-12
 2.4k  88
181
Chapter 181
2022-09-19
 2.2k  71
182
Chapter 182
2022-09-26
 2.2k  101
183
Chapter 183
2022-10-03
 2k  96
184
Chapter 184
2022-10-10
 1.9k  66
185
Chapter 185
2022-10-17
 1.8k  92
186
Chapter 186
2022-10-24
 1.8k  102
187
Chapter 187
2022-10-31
 1.7k  83
188
Chapter 188
2022-11-07
 1.6k  69
189
Chapter 189
2022-11-14
 1.5k  72
190
Chapter 190
2022-11-21
 1.4k  75
191
Chapter 191
2022-11-28
 1.3k  89
192
Chapter 192
2022-12-05
 931  52
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Môn Phái Chỉ Có Ta Dở Tệ
Môn Phái Chỉ Có Ta Dở Tệ
Huyền huyễn/Trùng sinh/Tình thầy trò/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Tu tiên/Vô dụng
Vương Gia Xấu Xa Đừng Dây Vào Ta
Vương Gia Xấu Xa Đừng Dây Vào Ta
Xuyên Không
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
[ Lichaeng - Chaelisa ] Chị Park Thích Sàm Sỡ Sói Con
[ Lichaeng - Chaelisa ] Chị Park Thích Sàm Sỡ Sói Con
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Đã Full
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play