MangaToon
Ta Vốn Là Phế Vật
Ta Vốn Là Phế Vật
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm / Cưới trước yêu sau / Chuyển thế / Bàn tay vàng / Trùng sinh báo thù / Sảng văn / Nghịch tập / Tu tiên / Vô dụng
7.4M
4.1
Tên tác giả: whtcomic

Bị coi thường, bị hủy hôn, bị giết hại, có lẽ đây chính là cuộc đời xứng đáng cho một kẻ phế vật... Nhưng lại để ta, một người đứng đầu giới tu tiên đoạt xác trùng sinh. Từ nay về sau, ta muốn đòi lại công bằng cho phế vật, kẻ mạnh thực sự không nên bắt nạt kẻ yếu, những kẻ tâm địa xấu xa kia hãy để ta diệt trừ thay ngươi!

Truyện này do whtcomic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 190 chương    /    (5616)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-02
 4.4k  578
2
Chapter 2
2021-09-08
 3.2k  133
3
Chapter 3
2021-09-08
 2.9k  106
4
Chapter 4
2021-09-08
 3k  81
5
Chapter 5
2021-09-08
 3.2k  99
6
Chapter 6
2021-09-08
 3k  77
7
Chapter 7
2021-09-08
 2.9k  76
8
Chapter 8
2021-09-08
 2.9k  53
9
Chapter 9
2021-09-08
 2.7k  65
10
Chapter 10
2021-09-08
 2.6k  97
11
Chapter 11
2021-09-09
 2.5k  84
12
Chapter 12
2021-09-13
 2.5k  90
13
Chapter 13
2021-09-16
 2.3k  75
14
Chapter 14
2021-09-18
 2.2k  54
15
Chapter 15
2021-09-19
 2.1k  58
16
Chapter 16
2021-09-20
 2.2k  41
17
Chapter 17
2021-09-23
 2.2k  69
18
Chapter 18
2021-09-27
 2.1k  38
19
Chapter 19
2021-09-30
 2k  38
20
Chapter 20
2021-10-04
 2k  56
21
Chapter 21
2021-10-07
 2k  29
22
Chapter 22
2021-10-11
 1.9k  34
23
Chapter 23
2021-10-14
 2k  53
24
Chapter 24
2021-10-18
 1.9k  64
25
Chapter 25
2021-10-21
 1.9k  73
26
Chapter 26
2021-10-25
 1.8k  55
27
Chapter 27
2021-10-28
 1.8k  44
28
Chapter 28
2021-11-01
 1.8k  39
29
Chapter 29
2021-11-04
 1.9k  81
30
Chapter 30
2021-11-08
 1.7k  49
31
Chapter 31
2021-11-11
 1.6k  49
32
Chapter 32
2021-11-15
 1.6k  28
33
Chapter 33
2021-11-18
 1.5k  38
34
Chapter 34
2021-11-22
 1.6k  65
35
Chapter 35
2021-11-25
 1.6k  34
36
Chapter 36
2021-11-29
 1.6k  38
37
Chapter 37
2021-12-02
 1.6k  52
38
Chapter 38
2021-12-06
 1.5k  63
39
Chapter 39
2021-12-09
 1.5k  41
40
Chapter 40
2021-12-12
 1.4k  17
41
Chapter 41
2021-12-12
 1.4k  27
42
Chapter 42
2021-12-12
 1.4k  41
43
Chapter 43
2021-12-12
 1.4k  51
44
Chapter 44
2021-12-12
 1.3k  35
45
Chapter 45
2021-12-12
 1.3k  22
46
Chapter 46
2021-12-12
 1.4k  42
47
Chapter 47
2021-12-12
 1.4k  37
48
Chapter 48
2021-12-12
 1.3k  12
49
Chapter 49
2021-12-12
 1.4k  59
50
Chapter 50
2021-12-13
 1.4k  41
51
Chapter 51
2021-12-16
 1.3k  38
52
Chapter 52
2021-12-20
 1.4k  33
53
Chapter 53
2021-12-23
 1.3k  52
54
Chapter 54
2021-12-27
 1.3k  36
55
Chapter 55
2021-12-30
 1.2k  39
56
Chapter 56
2022-01-03
 1.2k  78
57
Chapter 57
2022-01-06
 1.2k  25
58
Chapter 58
2022-01-10
 1.2k  44
59
Chapter 59
2022-01-13
 1.1k  46
60
Chapter 60
2022-01-17
 1.1k  53
61
Chapter 61
2022-01-20
 1.1k  31
62
Chapter 62
2022-01-24
 1.1k  48
63
Chapter 63
2022-01-27
 1k  31
64
Chapter 64
2022-01-30
 990  22
65
Chapter 65
2022-01-30
 1k  19
66
Chapter 66
2022-01-30
 1k  17
67
Chapter 67
2022-01-30
 1.1k  19
68
Chapter 68
2022-01-30
 987  21
69
Chapter 69
2022-01-30
 997  28
70
Chapter 70
2022-01-30
 939  26
71
Chapter 71
2022-01-30
 926  31
72
Chapter 72
2022-01-30
 908  23
73
Chapter 73
2022-01-30
 938  14
74
Chapter 74
2022-01-31
 930  20
75
Chapter 75
2022-02-03
 937  55
76
Chapter 76
2022-02-07
 944  57
77
Chapter 77
2022-02-10
 872  26
78
Chapter 78
2022-02-14
 844  20
79
Chapter 79
2022-02-17
 844  22
80
Chapter 80
2022-02-21
 833  55
81
Chapter 81
2022-02-24
 766  25
82
Chapter 82
2022-02-28
 756  24
83
Chapter 83
2022-03-03
 754  36
84
Chapter 84
2022-03-07
 726  22
85
Chapter 85
2022-03-10
 737  21
86
Chapter 86
2022-03-14
 725  19
87
Chapter 87
2022-03-17
 741  48
88
Chapter 88
2022-03-21
 674  21
89
Chapter 89
2022-03-24
 669  34
90
Chapter 90
2022-03-28
 695  24
91
Chapter 91
2022-03-31
 639  22
92
Chapter 92
2022-04-04
 625  18
93
Chapter 93
2022-04-07
 618  11
94
Chapter 94
2022-04-11
 599  43
95
Chapter 95
2022-04-14
 634  17
96
Chapter 96
2022-04-18
 580  25
97
Chapter 97
2022-04-21
 671  85
98
Chapter 98
2022-04-25
 580  31
99
Chapter 99
2022-04-28
 563  15
100
Chapter 100
2022-05-02
 539  29
101
Chapter 101
2022-05-05
 535  9
102
Chapter 102
2022-05-09
 521  25
103
Chapter 103
2022-05-12
 522  11
104
Chapter 104
2022-05-16
 487  7
105
Chapter 105
2022-05-19
 483  7
106
Chapter 106
2022-05-23
 460  11
107
Chapter 107
2022-05-26
 444  11
108
Chapter 108
2022-05-30
 446  9
109
Chapter 109
2022-06-02
 432  19
110
Chapter 110
2022-06-06
 410  22
111
Chapter 111
2022-06-09
 401  5
112
Chapter 112
2022-06-13
 399  11
113
Chapter 113
2022-06-16
 385  9
114
Chapter 114
2022-06-20
 388  15
115
Chapter 115
2022-06-23
 372  8
116
Chapter 116
2022-06-27
 359  16
117
Chapter 117
2022-06-30
 358  6
118
Chapter 118
2022-07-04
 363  13
119
Chapter 119
2022-07-07
 374  29
120
Chapter 120
2022-07-11
 349  9
121
Chapter 121
2022-07-14
 335  9
122
Chapter 122
2022-07-17
 307  8
123
Chapter 123
2022-07-17
 302  8
124
Chapter 124
2022-07-17
 308  5
125
Chapter 125
2022-07-17
 307  9
126
Chapter 126
2022-07-17
 294  8
127
Chapter 127
2022-07-17
 298  7
128
Chapter 128
2022-07-17
 292  4
129
Chapter 129
2022-07-17
 296  5
130
Chapter 130
2022-07-17
 309  9
131
Chapter 131
2022-07-17
 314  18
132
Chapter 132
2022-07-18
 312  15
133
Chapter 133
2022-07-21
 304  9
134
Chapter 134
2022-07-25
 306  8
135
Chapter 135
2022-07-28
 294  8
136
Chapter 136
2022-08-01
 288  14
137
Chapter 137
2022-08-04
 275  7
138
Chapter 138
2022-08-08
 266  12
139
Chapter 139
2022-08-11
 264  11
140
Chapter 140
2022-08-15
 256  12
141
Chapter 141
2022-08-18
 279  11
142
Chapter 142
2022-08-22
 274  13
143
Chapter 143
2022-08-25
 261  17
144
Chapter 144
2022-08-29
 238  14
145
Chapter 145
2022-09-01
 216  14
146
Chapter 146
2022-09-05
 213  10
147
Chapter 147
2022-09-08
 216  6
148
Chapter 148
2022-09-12
 225  9
149
Chapter 149
2022-09-15
 214  10
150
Chapter 150
2022-09-19
 200  6
151
Chapter 151
2022-09-22
 202  9
152
Chapter 152
2022-09-26
 198  7
153
Chapter 153
2022-09-29
 188  12
154
Chapter 154
2022-10-03
 175  4
155
Chapter 155
2022-10-06
 173  7
156
Chapter 156
2022-10-10
 159  3
157
Chapter 157
2022-10-13
 159  4
158
Chapter 158
2022-10-17
 147  3
159
Chapter 159
2022-10-20
 155  5
160
Chapter 160
2022-10-24
 143  5
161
Chapter 161
2022-10-27
 131  2
162
Chapter 162
2022-10-29
 115  3
163
Chapter 163
2022-10-29
 114  3
164
Chapter 164
2022-10-29
 111  4
165
Chapter 165
2022-10-29
 110  3
166
Chapter 166
2022-10-29
 108  4
167
Chapter 167
2022-10-29
 105  3
168
Chapter 168
2022-10-29
 115  7
169
Chapter 169
2022-10-29
 108  4
170
Chapter 170
2022-10-29
 112  4
171
Chapter 171
2022-10-29
 121  7
172
Chapter 172
2022-10-31
 124  2
173
Chapter 173
2022-11-03
 114  6
174
Chapter 174
2022-11-07
 111  3
175
Chapter 175
2022-11-10
 101  4
176
Chapter 176
2022-11-14
 95  6
177
Chapter 177
2022-11-17
 94  8
178
Chapter 178
2022-11-21
 94  8
179
Chapter 179
2022-11-24
 92  13
180
Chapter 180
2022-11-27
 59  2
181
Chapter 181
2022-11-27
 56  1
182
Chapter 182
2022-11-27
 55  1
183
Chapter 183
2022-11-27
 60  1
184
Chapter 184
2022-11-27
 59  2
185
Chapter 185
2022-11-27
 58  2
186
Chapter 186
2022-11-27
 69  3
187
Chapter 187
2022-11-28
 71  11
188
Chapter 188
2022-12-01
 62  5
189
Chapter 189
2022-12-05
 55  4
190
Chapter 190
2022-12-08
 39  3
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Hành động/Huyền huyễn/Bàn tay vàng/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Thần tiên
Vạn Tướng Chi Vương
Vạn Tướng Chi Vương
Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Hành động/Xuyên Không/Hài Hước/Bàn tay vàng/Lăng nhăng/Jack Sue/Thổ hào
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
Mật Ngọt Chính Là Em (H+)
Mật Ngọt Chính Là Em (H+)
Tình yêu/Đã Full/Nữ cường/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play