MangaToon
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Tiếp tục cập nhật
Kinh dị / Hành động / Mạo Hiểm
123.9M
4.8
Tên tác giả: ManYu

Thế giới tương lai là thế giới xấu xí của nhân loại. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2018, một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Truyện này do ManYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 487 chương    /    (162125)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-01-19
 26.7k  4.2k
2
Chapter 2
2019-01-19
 16.9k  1.4k
3
Chapter 3
2019-01-19
 15.3k  1.2k
4
Chapter 4
2019-01-19
 14.1k  780
5
Chapter 5
2019-01-19
 14.1k  974
6
Chapter 6
2019-01-19
 14.1k  1k
7
Chapter 7
2019-01-19
 13.6k  621
8
Chapter 8
2019-01-19
 13.7k  752
9
Chapter 9
2019-01-19
 14.3k  770
10
Chapter 10
2019-01-19
 13.9k  670
11
Chapter 11
2019-01-24
 13.6k  610
12
Chapter 12
2019-01-26
 13k  471
13
Chapter 13
2019-01-31
 13.5k  672
14
Chapter 14
2019-02-02
 12.6k  521
15
Chapter 15
2019-02-07
 11.8k  472
16
Chapter 16
2019-02-09
 12.1k  497
17
Chapter 17
2019-02-14
 12.2k  399
18
Chapter 18
2019-02-16
 11.6k  635
19
Chapter 19
2019-02-21
 11.6k  242
20
Chapter 20
2019-02-23
 11.6k  458
21
Chapter 21
2019-02-26
 12.1k  445
22
Chapter 22
2019-02-26
 11.4k  365
23
Chapter 23
2019-02-26
 11.3k  553
24
Chapter 24
2019-02-26
 11.2k  541
25
Chapter 25
2019-02-26
 11k  322
26
Chapter 26
2019-02-26
 10.9k  386
27
Chapter 27
2019-02-26
 10.7k  388
28
Chapter 28
2019-02-26
 10.9k  359
29
Chapter 29
2019-02-26
 10.6k  406
30
Chapter 30
2019-02-26
 10.3k  262
31
Chapter 31
2019-02-28
 11.1k  878
32
Chapter 32
2019-03-02
 10.6k  457
33
Chapter 33
2019-03-07
 10.4k  425
34
Chapter 34
2019-03-09
 10.9k  476
35
Chapter 35
2019-03-14
 10.5k  295
36
Chapter 36
2019-03-16
 10.5k  338
37
Chapter 37
2019-03-21
 11k  520
38
Chapter 38
2019-03-23
 10.8k  327
39
Chapter 39
2019-03-28
 10.7k  582
40
Chapter 40
2019-03-30
 10.4k  624
41
Chapter 41
2019-04-04
 10.4k  356
42
Chapter 42
2019-04-06
 9.9k  385
43
Chapter 43
2019-04-11
 9.7k  352
44
Chapter 44
2019-04-13
 9.7k  287
45
Chapter 45
2019-04-18
 9.6k  402
46
Chapter 46
2019-04-20
 9.8k  394
47
Chapter 47
2019-04-25
 9.6k  275
48
Chapter 48
2019-04-27
 10.2k  424
49
Chapter 49
2019-05-02
 10.3k  491
50
Chapter 50
2019-05-04
 10.1k  578
51
Chapter 51
2019-05-09
 10.3k  538
52
Chapter 52
2019-05-11
 10.8k  635
53
Chapter 53
2019-05-16
 10.2k  810
54
Chapter 54
2019-05-18
 9.4k  289
55
Chapter 55
2019-05-18
 9.7k  371
56
Chapter 56
2019-05-18
 9.5k  306
57
Chapter 57
2019-05-18
 9.8k  778
58
Chapter 58
2019-05-18
 9.7k  379
59
Chapter 59
2019-05-18
 9.5k  442
60
Chapter 60
2019-05-18
 9.3k  432
61
Chapter 61
2019-05-18
 9.6k  377
62
Chapter 62
2019-05-18
 9.3k  340
63
Chapter 63
2019-05-18
 9.7k  507
64
Chapter 64
2019-05-18
 9.4k  349
65
Chapter 65
2019-05-18
 9.6k  325
66
Chapter 66
2019-05-18
 9.9k  399
67
Chapter 67
2019-05-18
 10.1k  567
68
Chapter 68
2019-05-18
 9.3k  309
69
Chapter 69
2019-05-18
 9.1k  256
70
Chapter 70
2019-05-18
 9.1k  290
71
Chapter 71
2019-05-18
 9.3k  428
72
Chapter 72
2019-05-18
 10.2k  499
73
Chapter 73
2019-05-18
 8.9k  261
74
Chapter 74
2019-05-18
 9k  252
75
Chapter 75
2019-05-18
 9.2k  600
76
Chapter 76
2019-05-18
 9k  460
77
Chapter 77
2019-05-18
 8.9k  312
78
Chapter 78
2019-05-18
 9k  384
79
Chapter 79
2019-05-18
 9.2k  456
80
Chapter 80
2019-05-19
 9.1k  299
81
Chapter 81
2019-05-19
 8.7k  346
82
Chapter 82
2019-05-19
 8.8k  396
83
Chapter 83
2019-05-19
 8.6k  249
84
Chapter 84
2019-05-19
 8.2k  266
85
Chapter 85
2019-05-20
 8.2k  335
86
Chapter 86
2019-05-19
 8.1k  293
87
Chapter 87
2019-05-21
 8.1k  408
88
Chapter 88
2019-05-26
 8.5k  384
89
Chapter 89
2019-05-28
 8.4k  520
90
Chapter 90
2019-06-02
 8.3k  257
91
Chapter 91
2019-06-04
 8.5k  287
92
Chapter 92
2019-06-09
 8k  225
93
Chapter 93
2019-06-11
 8k  365
94
Chapter 94
2019-06-15
 8.3k  482
95
Chapter 95
2019-06-15
 8.3k  338
96
Chapter 96
2019-06-15
 8.1k  362
97
Chapter 97
2019-06-15
 8.2k  331
98
Chapter 98
2019-06-15
 8.1k  327
99
Chapter 99
2019-06-15
 8.7k  337
100
Chapter 100
2019-06-15
 8.1k  289
101
Chapter 101
2019-06-15
 8.9k  341
102
Chapter 102
2019-06-15
 8.1k  203
103
Chapter 103
2019-06-15
 8.6k  305
104
Chapter 104
2019-06-16
 8.4k  232
105
Chapter 105
2019-06-18
 8.2k  503
106
Chapter 106
2019-06-23
 8.2k  311
107
Chapter 107
2019-06-25
 8.1k  364
108
Chapter 108
2019-06-30
 8k  318
109
Chapter 109
2019-07-02
 8.2k  390
110
Chapter 110
2019-07-07
 8.3k  272
111
Chapter 111
2019-07-08
 7.9k  232
112
Chapter 112
2019-07-09
 8k  317
113
Chapter 113
2019-07-14
 8.4k  338
114
Chapter 114
2019-07-15
 8k  500
115
Chapter 115
2019-07-16
 8.3k  502
116
Chapter 116
2019-07-21
 8k  327
117
Chapter 117
2019-07-22
 7.8k  435
118
Chapter 118
2019-07-23
 7.9k  378
119
Chapter 119
2019-07-28
 8.1k  265
120
Chapter 120
2019-07-29
 7.9k  444
121
Chapter 121
2019-07-30
 8.1k  328
122
Chapter 122
2019-07-30
 8k  431
123
Chapter 123
2019-07-30
 7.7k  291
124
Chapter 124
2019-07-30
 8k  681
125
Chapter 125
2019-07-30
 8.1k  424
126
Chapter 126
2019-07-30
 7.9k  328
127
Chapter 127
2019-07-30
 7.9k  232
128
Chapter 128
2019-07-30
 7.9k  232
129
Chapter 129
2019-07-30
 7.7k  200
130
Chapter 130
2019-07-30
 7.7k  239
131
Chapter 131
2019-07-30
 7.7k  452
132
Chapter 132
2019-08-04
 7.8k  291
133
Chapter 133
2019-08-05
 8.3k  373
134
Chapter 134
2019-08-06
 8k  311
135
Chapter 135
2019-08-11
 8.1k  228
136
Chapter 136
2019-08-12
 7.9k  508
137
Chapter 137
2019-08-13
 8.3k  459
138
Chapter 138
2019-08-18
 8.3k  645
139
Chapter 139
2019-08-19
 8.5k  545
140
Chapter 140
2019-08-20
 8.2k  264
141
Chapter 141
2019-08-20
 8.4k  467
142
Chapter 142
2019-08-20
 8.2k  294
143
Chapter 143
2019-08-20
 8.3k  360
144
Chapter 144
2019-08-20
 8.1k  277
145
Chapter 145
2019-08-20
 8.3k  341
146
Chapter 146
2019-08-20
 8.1k  283
147
Chapter 147
2019-08-20
 7.8k  387
148
Chapter 148
2019-08-20
 8k  277
149
Chapter 149
2019-08-20
 8.3k  438
150
Chapter 150
2019-08-20
 8.6k  534
151
Chapter 151
2019-08-25
 8.4k  918
152
Chapter 152
2019-08-26
 8.4k  471
153
Chapter 153
2019-08-27
 8.6k  626
154
Chapter 154
2019-09-01
 8.2k  494
155
Chapter 155
2019-09-01
 8.2k  281
156
Chapter 156
2019-09-02
 8.4k  269
157
Chapter 157
2019-09-03
 8.4k  445
158
Chapter 158
2019-09-08
 8.2k  518
159
Chapter 159
2019-09-09
 8.1k  463
160
Chapter 160
2019-09-10
 8.1k  267
161
Chapter 161
2019-09-15
 8.1k  454
162
Chapter 162
2019-09-16
 8.1k  617
163
Chapter 163
2019-09-17
 8.2k  241
164
Chapter 164
2019-09-22
 8.1k  365
165
Chapter 165
2019-09-23
 8.1k  387
166
Chapter 166
2019-09-24
 8k  391
167
Chapter 167
2019-09-29
 8.2k  569
168
Chapter 168
2019-09-30
 8.6k  530
169
Chapter 169
2019-10-01
 8.6k  516
170
Chapter 170
2019-10-06
 8.6k  1.2k
171
Chapter 171
2019-10-07
 8.2k  351
172
Chapter 172
2019-10-08
 8.4k  365
173
Chapter 173
2019-10-13
 8.4k  367
174
Chapter 174
2019-10-14
 8k  391
175
Chapter 175
2019-10-15
 8.9k  579
176
Chapter 176
2019-10-20
 8.6k  510
177
Chapter 177
2019-10-21
 8.9k  638
178
Chapter 178
2019-10-22
 8.1k  266
179
Chapter 179
2019-10-27
 9k  784
180
Chapter 180
2019-10-28
 8.3k  468
181
Chapter 181
2019-10-29
 8.7k  499
182
Chapter 182
2019-11-03
 8.1k  447
183
Chapter 183
2019-11-04
 8.1k  531
184
Chapter 184
2019-11-10
 7.8k  313
185
Chapter 185
2019-11-11
 8k  202
186
Chapter 186
2019-11-12
 8.2k  343
187
Chapter 187
2019-11-17
 8.4k  495
188
Chapter 188
2019-11-24
 8.1k  409
189
Chapter 189
2019-12-01
 8.2k  350
190
Chapter 190
2019-12-07
 7.9k  209
191
Chapter 191
2019-12-07
 8.1k  260
192
Chapter 192
2019-12-09
 8.8k  392
193
Chapter 193
2019-12-12
 8.7k  453
194
Chapter 194
2019-12-15
 8.8k  400
195
Chapter 195
2019-12-17
 9k  411
196
Chapter 196
2019-12-19
 8.5k  396
197
Chapter 197
2019-12-22
 9.1k  628
198
Chapter 198
2019-12-24
 9k  1k
199
Chapter 199
2019-12-29
 8.8k  572
200
Chapter 200
2020-01-05
 9.1k  846
201
Chapter 201
2020-01-12
 8.7k  510
202
Chapter 202
2020-01-19
 9k  446
203
Chapter 203
2020-01-26
 9k  555
204
Chapter 204
2020-02-02
 8.5k  528
205
Chapter 205
2020-02-04
 8.7k  460
206
Chapter 206
2020-02-05
 8.6k  645
207
Chapter 207
2020-02-09
 8.9k  564
208
Chapter 208
2020-02-11
 8.4k  737
209
Chapter 209
2020-02-12
 9.1k  837
210
Chapter 210
2020-02-16
 8.7k  524
211
Chapter 211
2020-02-18
 8.9k  556
212
Chapter 212
2020-02-19
 8.9k  585
213
Chapter 213
2020-02-23
 8.3k  1.1k
214
Chapter 214
2020-02-25
 8.8k  376
215
Chapter 215
2020-02-26
 8.3k  438
216
Chapter 216
2020-03-01
 8.9k  535
217
Chapter 217
2020-03-04
 8.8k  934
218
Chapter 218
2020-03-08
 9.2k  730
219
Chapter 219
2020-03-11
 8.9k  484
220
Chapter 220
2020-03-15
 9k  608
221
Chapter 221
2020-03-18
 8.8k  721
222
Chapter 222
2020-03-22
 8.8k  630
223
Chapter 223
2020-03-25
 8.8k  644
224
Chapter 224
2020-03-29
 9.2k  655
225
Chapter 225
2020-04-01
 8.8k  549
226
Chapter 226
2020-04-05
 8.2k  429
227
Chapter 227
2020-04-08
 8k  481
228
Chapter 228
2020-04-12
 8.4k  495
229
Chapter 229
2020-04-15
 8.3k  462
230
Chapter 230
2020-04-19
 8.6k  789
231
Chapter 231
2020-04-22
 8.7k  1k
232
Chapter 232
2020-04-26
 8.4k  719
233
Chapter 233
2020-04-29
 8.4k  590
234
Chapter 234
2020-05-03
 8.2k  443
235
Chapter 235
2020-05-06
 8k  441
236
Chapter 236
2020-05-10
 8.1k  669
237
Chapter 237
2020-05-17
 7.6k  362
238
Chapter 238
2020-05-20
 7.9k  442
239
Chapter 239
2020-05-27
 7.5k  548
240
Chapter 240
2020-05-31
 7.5k  263
241
Chapter 241
2020-06-03
 7.4k  402
242
Chapter 242
2020-06-07
 7.5k  392
243
Chapter 243
2020-06-10
 7.6k  400
244
Chapter 244
2020-06-14
 7.5k  400
245
Chapter 245
2020-06-17
 7.6k  421
246
Chapter 246
2020-06-21
 7.8k  679
247
Chapter 247
2020-06-24
 7.6k  415
248
Chapter 248
2020-06-28
 7.6k  428
249
Chapter 249
2020-07-01
 7.3k  367
250
Chapter 250
2020-07-05
 7.3k  390
251
Chapter 251
2020-07-08
 7.4k  490
252
Chapter 252
2020-07-12
 7.4k  526
253
Chapter 253
2020-07-15
 7.2k  483
254
Chapter 254
2020-07-19
 7.2k  281
255
Chapter 255
2020-07-22
 7.4k  395
256
Chapter 256
2020-07-26
 7.4k  359
257
Chapter 257
2020-07-29
 7.3k  459
258
Chapter 258
2020-08-02
 7.3k  993
259
Chapter 259
2020-08-05
 7k  343
260
Chapter 260
2020-08-09
 6.9k  458
261
Chapter 261
2020-08-12
 7.1k  524
262
Chapter 262
2020-08-16
 7.2k  406
263
Chapter 263
2020-08-19
 7.2k  331
264
Chapter 264
2020-08-23
 7.1k  252
265
Chapter 265
2020-08-26
 7.8k  455
266
Chapter 266
2020-08-30
 7.1k  301
267
Chapter 267
2020-09-02
 7.3k  345
268
Chapter 268
2020-09-09
 7.4k  537
269
Chapter 269
2020-09-16
 7.3k  415
270
Chapter 270
2020-09-23
 6.7k  304
271
Chapter 271
2020-09-30
 6.5k  228
272
Chapter 272
2020-10-07
 6.4k  352
273
Chapter 273
2020-10-14
 6.4k  273
274
Chapter 274
2020-10-21
 6.3k  185
275
Chapter 275
2020-10-28
 6.2k  162
276
Chapter 276
2020-11-04
 6k  157
277
Chapter 277
2020-11-11
 6k  176
278
Chapter 278
2020-11-18
 6.1k  199
279
Chapter 279
2020-11-25
 6.4k  269
280
Chapter 280
2020-12-02
 6.4k  234
281
Chapter 281
2020-12-09
 6.2k  150
282
Chapter 282
2020-12-16
 6.1k  184
283
Chapter 283
2020-12-23
 6k  223
284
Chapter 284
2020-12-30
 6k  261
285
Chapter 285
2021-01-06
 5.7k  176
286
Chapter 286
2021-01-13
 5.9k  261
287
Chapter 287
2021-01-20
 5.9k  236
288
Chapter 288
2021-01-27
 5.9k  186
289
Chapter 289
2021-02-03
 5.6k  243
290
Chapter 290
2021-02-10
 5.6k  275
291
Chapter 291
2021-02-17
 5.5k  198
292
Chapter 292
2021-02-24
 5.4k  251
293
Chapter 293
2021-03-03
 5.5k  251
294
Chapter 294
2021-03-10
 5.2k  158
295
Chapter 295
2021-03-12
 5k  116
296
Chapter 296
2021-03-12
 5.1k  118
297
Chapter 297
2021-03-12
 4.8k  52
298
Chapter 298
2021-03-12
 5.1k  105
299
Chapter 299
2021-03-12
 4.9k  54
300
Chapter 300
2021-03-12
 4.9k  95
301
Chapter 301
2021-03-12
 5.2k  284
302
Chapter 302
2021-03-12
 5.1k  131
303
Chapter 303
2021-03-12
 5.1k  149
304
Chapter 304
2021-03-12
 5.5k  309
305
Chapter 305
2021-03-17
 5.6k  324
306
Chapter 306
2021-03-24
 5.4k  282
307
Chapter 307
2021-03-31
 5.4k  256
308
Chapter 308
2021-04-07
 5.7k  371
309
Chapter 309
2021-04-14
 5.3k  319
310
Chapter 310
2021-04-21
 5.5k  363
311
Chapter 311
2021-04-28
 5.5k  217
312
Chapter 312
2021-05-05
 5.1k  342
313
Chapter 313
2021-05-12
 5.3k  287
314
Chapter 314
2021-05-19
 5k  365
315
Chapter 315
2021-05-26
 5.4k  320
316
Chapter 316
2021-05-27
 5.3k  335
317
Chapter 317
2021-06-02
 5.3k  292
318
Chapter 318
2021-06-03
 5.3k  399
319
Chapter 319
2021-06-09
 5.1k  261
320
Chapter 320
2021-06-10
 5.3k  348
321
Chapter 321
2021-06-16
 5.4k  321
322
Chapter 322
2021-06-17
 5.4k  314
323
Chapter 323
2021-06-23
 5k  242
324
Chapter 324
2021-06-24
 5.2k  710
325
Chapter 325
2021-06-30
 4.9k  310
326
Chapter 326
2021-07-01
 5.1k  440
327
Chapter 327
2021-07-07
 4.8k  222
328
Chapter 328
2021-07-08
 5k  376
329
Chapter 329
2021-07-09
 4.7k  241
330
Chapter 330
2021-07-09
 4.6k  97
331
Chapter 331
2021-07-09
 4.8k  78
332
Chapter 332
2021-07-09
 4.7k  112
333
Chapter 333
2021-07-09
 4.6k  94
334
Chapter 334
2021-07-09
 4.8k  171
335
Chapter 335
2021-07-09
 4.6k  105
336
Chapter 336
2021-07-09
 4.6k  78
337
Chapter 337
2021-07-09
 4.6k  166
338
Chapter 338
2021-07-09
 5.1k  349
339
Chapter 339
2021-07-14
 4.8k  369
340
Chapter 340
2021-07-15
 5k  395
341
Chapter 341
2021-07-21
 4.7k  191
342
Chapter 342
2021-07-22
 4.8k  310
343
Chapter 343
2021-07-28
 4.5k  218
344
Chapter 344
2021-07-29
 4.6k  261
345
Chapter 345
2021-08-04
 4.8k  220
346
Chapter 346
2021-08-05
 4.8k  364
347
Chapter 347
2021-08-11
 4.4k  177
348
Chapter 348
2021-08-12
 4.7k  261
349
Chapter 349
2021-08-18
 4.3k  208
350
Chapter 350
2021-08-19
 4.4k  266
351
Chapter 351
2021-08-25
 4.1k  311
352
Chapter 352
2021-08-26
 4.7k  673
353
Chapter 353
2021-09-01
 4.1k  259
354
Chapter 354
2021-09-02
 4.5k  534
355
Chapter 355
2021-09-08
 4k  202
356
Chapter 356
2021-09-09
 3.9k  238
357
Chapter 357
2021-09-15
 3.6k  114
358
Chapter 358
2021-09-16
 3.6k  152
359
Chapter 359
2021-09-22
 3.5k  91
360
Chapter 360
2021-09-23
 3.7k  375
361
Chapter 361
2021-09-29
 3.4k  131
362
Chapter 362
2021-09-30
 3.4k  105
363
Chapter 363
2021-10-01
 3.3k  104
364
Chapter 364
2021-10-01
 3.3k  97
365
Chapter 365
2021-10-01
 3.2k  143
366
Chapter 366
2021-10-01
 3.2k  96
367
Chapter 367
2021-10-01
 3.2k  102
368
Chapter 368
2021-10-01
 3.1k  66
369
Chapter 369
2021-10-01
 3.3k  104
370
Chapter 370
2021-10-06
 3.3k  102
371
Chapter 371
2021-10-07
 3.4k  173
372
Chapter 372
2021-10-13
 3.3k  139
373
Chapter 373
2021-10-14
 3.3k  130
374
Chapter 374
2021-10-20
 3.2k  106
375
Chapter 375
2021-10-21
 3.3k  155
376
Chapter 376
2021-10-27
 3.1k  108
377
Chapter 377
2021-10-28
 3.3k  172
378
Chapter 378
2021-11-03
 3.1k  96
379
Chapter 379
2021-11-04
 3.3k  264
380
Chapter 380
2021-11-10
 3.1k  111
381
Chapter 381
2021-11-11
 3.6k  207
382
Chapter 382
2021-11-17
 3k  178
383
Chapter 383
2021-11-18
 3.3k  149
384
Chapter 384
2021-11-24
 2.9k  84
385
Chapter 385
2021-11-25
 2.9k  130
386
Chapter 386
2021-12-01
 2.9k  222
387
Chapter 387
2021-12-02
 2.8k  106
388
Chapter 388
2021-12-08
 3k  117
389
Chapter 389
2021-12-09
 3k  201
390
Chapter 390
2021-12-15
 2.8k  141
391
Chapter 391
2021-12-22
 2.8k  88
392
Chapter 392
2021-12-23
 2.8k  112
393
Chapter 393
2021-12-29
 2.6k  68
394
Chapter 394
2021-12-30
 2.7k  167
395
Chapter 395
2022-01-05
 2.7k  126
396
Chapter 396
2022-01-06
 2.7k  130
397
Chapter 397
2022-01-19
 2.5k  72
398
Chapter 398
2022-01-20
 2.6k  99
399
Chapter 399
2022-01-26
 2.5k  98
400
Chapter 400
2022-01-27
 2.5k  98
401
Chapter 401
2022-02-02
 2.4k  98
402
Chapter 402
2022-02-03
 2.5k  142
403
Chapter 403
2022-02-09
 2.3k  66
404
Chapter 404
2022-02-10
 2.5k  125
405
Chapter 405
2022-02-16
 2.3k  64
406
Chapter 406
2022-02-17
 2.9k  144
407
Chapter 407
2022-02-23
 2.4k  113
408
Chapter 408
2022-02-24
 2.5k  110
409
Chapter 409
2022-03-02
 2.3k  62
410
Chapter 410
2022-03-03
 2.3k  113
411
Chapter 411
2022-03-09
 2.2k  83
412
Chapter 412
2022-03-10
 2.3k  103
413
Chapter 413
2022-03-16
 2.2k  61
414
Chapter 414
2022-03-17
 2.2k  85
415
Chapter 415
2022-03-23
 2k  52
416
Chapter 416
2022-03-24
 2.1k  91
417
Chapter 417
2022-03-30
 2k  95
418
Chapter 418
2022-03-31
 2.2k  222
419
Chapter 419
2022-04-06
 2k  104
420
Chapter 420
2022-04-07
 2.1k  68
421
Chapter 421
2022-04-13
 2k  94
422
Chapter 422
2022-04-14
 2.1k  182
423
Chapter 423
2022-04-20
 1.8k  54
424
Chapter 424
2022-04-21
 1.9k  70
425
Chapter 425
2022-04-27
 1.8k  51
426
Chapter 426
2022-04-28
 1.8k  79
427
Chapter 427
2022-05-04
 1.8k  75
428
Chapter 428
2022-05-05
 1.8k  79
429
Chapter 429
2022-05-11
 1.7k  55
430
Chapter 430
2022-05-12
 1.7k  79
431
Chapter 431
2022-05-18
 1.7k  58
432
Chapter 432
2022-05-19
 1.8k  75
433
Chapter 433
2022-05-25
 1.6k  59
434
Chapter 434
2022-05-26
 1.7k  72
435
Chapter 435
2022-06-01
 1.6k  62
436
Chapter 436
2022-06-02
 1.7k  104
437
Chapter 437
2022-06-08
 1.6k  72
438
Chapter 438
2022-06-09
 1.6k  74
439
Chapter 439
2022-06-15
 1.6k  96
440
Chapter 440
2022-06-16
 1.5k  114
441
Chapter 441
2022-06-22
 1.4k  49
442
Chapter 442
2022-06-22
 1.5k  74
443
Chapter 443
2022-06-22
 1.4k  70
444
Chapter 444
2022-06-22
 1.4k  53
445
Chapter 445
2022-06-22
 1.3k  59
446
Chapter 446
2022-06-22
 1.4k  44
447
Chapter 447
2022-06-22
 1.4k  60
448
Chapter 448
2022-06-22
 1.5k  128
449
Chapter 449
2022-06-23
 1.5k  76
450
Chapter 450
2022-06-29
 1.4k  69
451
Chapter 451
2022-06-30
 1.6k  126
452
Chapter 452
2022-07-06
 1.4k  62
453
Chapter 453
2022-07-07
 1.5k  126
454
Chapter 454
2022-07-13
 1.3k  39
455
Chapter 455
2022-07-14
 1.3k  75
456
Chapter 456
2022-07-20
 1.3k  78
457
Chapter 457
2022-07-21
 1.3k  56
458
Chapter 458
2022-07-27
 1.2k  61
459
Chapter 459
2022-07-28
 1.3k  91
460
Chapter 460
2022-08-03
 1.2k  70
461
Chapter 461
2022-08-04
 1.2k  62
462
Chapter 462
2022-08-10
 1.2k  55
463
Chapter 463
2022-08-11
 1.3k  66
464
Chapter 464
2022-08-17
 1.1k  57
465
Chapter 465
2022-08-18
 1.2k  182
466
Chapter 466
2022-08-24
 1.1k  73
467
Chapter 467
2022-08-25
 1.1k  69
468
Chapter 468
2022-08-31
 1k  64
469
Chapter 469
2022-09-01
 1.1k  59
470
Chapter 470
2022-09-07
 1k  37
471
Chapter 471
2022-09-08
 1k  67
472
Chapter 472
2022-09-14
 947  32
473
Chapter 473
2022-09-15
 1k  46
474
Chapter 474
2022-09-21
 947  45
475
Chapter 475
2022-09-22
 911  40
476
Chapter 476
2022-09-28
 842  33
477
Chapter 477
2022-09-29
 882  43
478
Chapter 478
2022-10-05
 853  28
479
Chapter 479
2022-10-06
 895  40
480
Chapter 480
2022-10-13
 868  58
481
Chapter 481
2022-10-20
 836  35
482
Chapter 482
2022-10-27
 771  41
483
Chapter 483
2022-11-03
 727  49
484
Chapter 484
2022-11-10
 632  39
485
Chapter 485
2022-11-17
 594  32
486
Chapter 486
2022-11-24
 486  33
487
Chapter 487
2022-12-01
 340  25
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Kinh dị/Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
[ Văn Hiên ] Trọng Sinh, Trở Thành Bảo Bối Của Lưu Tổng!
[ Văn Hiên ] Trọng Sinh, Trở Thành Bảo Bối Của Lưu Tổng!
Fanfic/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng-1/Xuyên việt
Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play