Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
13.7M
4.7
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Thiếu niên Lâm Viêm bị vị hôn thê từ hôn, nguyên nhân là do cậu thức tỉnh ra một chiếc quan tài vô dụng. Nhưng không ngờ trong chiếc quan tài đó có chứa một mỹ nữ thực lực cao cường, còn hứa sẽ dạy cậu võ công tuyệt thế, mở ra con đường lội ngược dòng!

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 189 chương    /    (16647)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 189 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-24
 8.3k  1.4k
2
Chapter 2
2021-03-31
 7.3k  433
3
Chapter 3
2021-04-07
 6.7k  319
4
Chapter 4
2021-04-07
 6.5k  292
5
Chapter 5
2021-04-07
 5.7k  176
6
Chapter 6
2021-04-07
 5.7k  174
7
Chapter 7
2021-04-07
 5.4k  212
8
Chapter 8
2021-04-07
 5.5k  133
9
Chapter 9
2021-04-07
 5.2k  151
10
Chapter 10
2021-04-07
 5k  112
11
Chapter 11
2021-04-10
 5k  149
12
Chapter 12
2021-04-13
 5.5k  162
13
Chapter 13
2021-04-17
 4.9k  123
14
Chapter 14
2021-04-20
 5k  177
15
Chapter 15
2021-04-24
 4.8k  146
16
Chapter 16
2021-04-27
 4.7k  137
17
Chapter 17
2021-05-01
 4.5k  93
18
Chapter 18
2021-05-04
 4.5k  100
19
Chapter 19
2021-05-08
 4.6k  166
20
Chapter 20
2021-05-11
 4.4k  118
21
Chapter 21
2021-05-14
 4.4k  143
22
Chapter 22
2021-05-14
 4.6k  136
23
Chapter 23
2021-05-14
 4.4k  122
24
Chapter 24
2021-05-14
 4.2k  115
25
Chapter 25
2021-05-14
 4.1k  81
26
Chapter 26
2021-05-14
 4.1k  125
27
Chapter 27
2021-05-14
 4.1k  186
28
Chapter 28
2021-05-14
 3.9k  75
29
Chapter 29
2021-05-14
 4k  182
30
Chapter 30
2021-05-14
 4k  112
31
Chapter 31
2021-05-15
 4k  112
32
Chapter 32
2021-05-18
 3.9k  84
33
Chapter 33
2021-05-22
 3.9k  94
34
Chapter 34
2021-05-25
 3.9k  137
35
Chapter 35
2021-05-29
 3.9k  99
36
Chapter 36
2021-06-01
 3.8k  126
37
Chapter 37
2021-06-05
 4k  96
38
Chapter 38
2021-06-08
 3.9k  86
39
Chapter 39
2021-06-12
 3.7k  81
40
Chapter 40
2021-06-15
 3.6k  83
41
Chapter 41
2021-06-19
 3.6k  96
42
Chapter 42
2021-06-22
 3.5k  71
43
Chapter 43
2021-06-26
 3.5k  62
44
Chapter 44
2021-06-29
 3.5k  86
45
Chapter 45
2021-07-03
 3.4k  86
46
Chapter 46
2021-07-06
 3.5k  90
47
Chapter 47
2021-07-10
 3.3k  124
48
Chapter 48
2021-07-13
 3.3k  66
49
Chapter 49
2021-07-17
 3.3k  82
50
Chapter 50
2021-07-17
 3.3k  109
51
Chapter 51
2021-07-17
 3.2k  80
52
Chapter 52
2021-07-17
 3k  69
53
Chapter 53
2021-07-17
 3.1k  52
54
Chapter 54
2021-07-17
 3.1k  85
55
Chapter 55
2021-07-17
 3.1k  108
56
Chapter 56
2021-07-17
 3.1k  77
57
Chapter 57
2021-07-17
 3.1k  58
58
Chapter 58
2021-07-17
 3.4k  73
59
Chapter 59
2021-07-20
 3.3k  129
60
Chapter 60
2021-07-24
 3.2k  166
61
Chapter 61
2021-07-27
 3.1k  82
62
Chapter 62
2021-07-31
 3.1k  81
63
Chapter 63
2021-08-03
 3.1k  90
64
Chapter 64
2021-08-07
 3.1k  107
65
Chapter 65
2021-08-10
 2.9k  115
66
Chapter 66
2021-08-14
 2.9k  77
67
Chapter 67
2021-08-17
 2.8k  69
68
Chapter 68
2021-08-21
 2.9k  57
69
Chapter 69
2021-08-22
 2.7k  46
70
Chapter 70
2021-08-22
 2.7k  44
71
Chapter 71
2021-08-22
 2.7k  84
72
Chapter 72
2021-08-22
 2.6k  47
73
Chapter 73
2021-08-22
 2.7k  34
74
Chapter 74
2021-08-22
 2.7k  68
75
Chapter 75
2021-08-22
 2.9k  63
76
Chapter 76
2021-08-22
 2.7k  57
77
Chapter 77
2021-08-22
 2.6k  38
78
Chapter 78
2021-08-22
 2.8k  80
79
Chapter 79
2021-08-24
 2.9k  69
80
Chapter 80
2021-08-28
 2.8k  110
81
Chapter 81
2021-08-31
 2.8k  113
82
Chapter 82
2021-09-04
 2.6k  82
83
Chapter 83
2021-09-07
 2.6k  107
84
Chapter 84
2021-09-11
 2.5k  49
85
Chapter 85
2021-09-14
 2.4k  45
86
Chapter 86
2021-09-18
 2.4k  72
87
Chapter 87
2021-09-21
 2.5k  69
88
Chapter 88
2021-09-25
 2.3k  39
89
Chapter 89
2021-09-28
 2.3k  45
90
Chapter 90
2021-10-02
 2.3k  46
91
Chapter 91
2021-10-05
 2.3k  23
92
Chapter 92
2021-10-09
 2.3k  49
93
Chapter 93
2021-10-12
 2.3k  52
94
Chapter 94
2021-10-16
 2.2k  38
95
Chapter 95
2021-10-19
 2.3k  46
96
Chapter 96
2021-10-23
 2.2k  44
97
Chapter 97
2021-10-26
 2.2k  44
98
Chapter 98
2021-10-30
 2.2k  53
99
Chapter 99
2021-11-02
 2.2k  46
100
Chapter 100
2021-11-06
 2.2k  71
101
Chapter 101
2021-11-09
 2.2k  61
102
Chapter 102
2021-11-13
 2.2k  33
103
Chapter 103
2021-11-16
 2.1k  56
104
Chapter 104
2021-11-20
 2.3k  84
105
Chapter 105
2021-11-23
 2.2k  77
106
Chapter 106
2021-11-27
 2.2k  63
107
Chapter 107
2021-11-30
 2.1k  71
108
Chapter 108
2021-12-04
 2.1k  57
109
Chapter 109
2021-12-07
 2.2k  87
110
Chapter 110
2021-12-11
 2.1k  59
111
Chapter 111
2021-12-14
 2.1k  54
112
Chapter 112
2021-12-18
 2.1k  62
113
Chapter 113
2021-12-21
 2.1k  99
114
Chapter 114
2021-12-25
 2k  92
115
Chapter 115
2021-12-28
 2k  87
116
Chapter 116
2022-01-01
 1.9k  71
117
Chapter 117
2022-01-04
 1.9k  75
118
Chapter 118
2022-01-08
 1.9k  89
119
Chapter 119
2022-01-11
 1.9k  75
120
Chapter 120
2022-01-15
 1.9k  91
121
Chapter 121
2022-01-18
 1.9k  87
122
Chapter 122
2022-01-22
 1.9k  97
123
Chapter 123
2022-01-25
 1.9k  84
124
Chapter 124
2022-01-29
 1.8k  105
125
Chapter 125
2022-02-01
 1.9k  199
126
Chapter 126
2022-02-05
 1.9k  107
127
Chapter 127
2022-02-08
 1.8k  111
128
Chapter 128
2022-02-12
 1.7k  118
129
Chapter 129
2022-02-15
 1.8k  164
130
Chapter 130
2022-02-19
 1.7k  127
131
Chapter 131
2022-02-22
 1.7k  129
132
Chapter 132
2022-02-26
 1.7k  119
133
Chapter 133
2022-03-01
 1.6k  97
134
Chapter 134
2022-03-05
 1.6k  144
135
Chapter 135
2022-03-08
 1.6k  100
136
Chapter 136
2022-03-12
 1.5k  117
137
Chapter 137
2022-03-15
 1.5k  58
138
Chapter 138
2022-03-19
 1.4k  65
139
Chapter 139
2022-03-22
 1.4k  49
140
Chapter 140
2022-03-26
 1.4k  39
141
Chapter 141
2022-03-29
 1.4k  36
142
Chapter 142
2022-04-02
 1.3k  44
143
Chapter 143
2022-04-05
 1.4k  44
144
Chapter 144
2022-04-09
 1.4k  31
145
Chapter 145
2022-04-12
 1.3k  46
146
Chapter 146
2022-04-16
 1.3k  33
147
Chapter 147
2022-04-19
 1.3k  53
148
Chapter 148
2022-04-23
 1.3k  49
149
Chapter 149
2022-04-26
 1.3k  37
150
Chapter 150
2022-04-30
 1.3k  61
151
Chapter 151
2022-05-03
 1.2k  40
152
Chapter 152
2022-05-07
 1.2k  33
153
Chapter 153
2022-05-10
 1.2k  33
154
Chapter 154
2022-05-14
 1.2k  41
155
Chapter 155
2022-05-17
 1.1k  26
156
Chapter 156
2022-05-21
 1.2k  47
157
Chapter 157
2022-05-24
 1.2k  62
158
Chapter 158
2022-05-28
 1.1k  43
159
Chapter 159
2022-05-31
 1.1k  41
160
Chapter 160
2022-06-04
 1.1k  27
161
Chapter 161
2022-06-07
 1.1k  42
162
Chapter 162
2022-06-11
 1.1k  29
163
Chapter 163
2022-06-14
 1.1k  40
164
Chapter 164
2022-06-18
 987  44
165
Chapter 165
2022-06-21
 990  36
166
Chapter 166
2022-06-25
 951  30
167
Chapter 167
2022-06-26
 909  25
168
Chapter 168
2022-06-26
 888  19
169
Chapter 169
2022-06-26
 831  13
170
Chapter 170
2022-06-26
 843  12
171
Chapter 171
2022-06-26
 852  12
172
Chapter 172
2022-06-26
 842  16
173
Chapter 173
2022-06-26
 836  11
174
Chapter 174
2022-06-26
 859  23
175
Chapter 175
2022-06-26
 830  15
176
Chapter 176
2022-06-26
 948  38
177
Chapter 177
2022-06-28
 951  45
178
Chapter 178
2022-07-02
 896  32
179
Chapter 179
2022-07-05
 941  30
180
Chapter 180
2022-07-09
 868  25
181
Chapter 181
2022-07-12
 847  28
182
Chapter 182
2022-07-16
 812  23
183
Chapter 183
2022-07-19
 780  28
184
Chapter 184
2022-07-23
 773  30
185
Chapter 185
2022-07-26
 749  47
186
Chapter 186
2022-07-30
 702  30
187
Chapter 187
2022-08-02
 729  42
188
Chapter 188
2022-08-06
 667  64
189
Chapter 189
2022-08-09
 538  33
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Cổ Thần Vương
Vạn Cổ Thần Vương
Trường học/Huyền huyễn/Trùng sinh báo thù/Tu tiên
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu năng lực/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Tình yêu/Hài Hước/Đã Full/Xuyên không trùng sinh
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play