Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
17.9M
4.5
Tên tác giả: iReader

Có hệ thống trong tay, thiên hạ là của ta! Gái phải là gái đẹp nhất! Quyền lực phải là lớn nhất! Thân phận phải là tôn quý nhất! Trên trời dưới đất, khắp thiên hạ, vũ trụ này, ta phải trở thành chí tôn vô thượng không ai sánh bằng! Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 269 chương    /    (13640)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 269 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-16
 6.9k  598
2
Chapter 2
2020-09-16
 5.5k  309
3
Chapter 3
2020-09-16
 4.8k  202
4
Chapter 4
2020-09-16
 4.5k  126
5
Chapter 5
2020-09-16
 4.2k  116
6
Chapter 6
2020-09-16
 4.3k  174
7
Chapter 7
2020-09-16
 4.2k  123
8
Chapter 8
2020-09-16
 4.2k  251
9
Chapter 9
2020-09-16
 4.2k  174
10
Chapter 10
2020-09-16
 4.1k  156
11
Chapter 11
2020-09-17
 4.3k  152
12
Chapter 12
2020-09-20
 3.4k  136
13
Chapter 13
2020-09-24
 3.8k  140
14
Chapter 14
2020-09-27
 3.4k  104
15
Chapter 15
2020-10-01
 3.6k  123
16
Chapter 16
2020-10-04
 3.4k  144
17
Chapter 17
2020-10-08
 3.3k  97
18
Chapter 18
2020-10-11
 3.2k  77
19
Chapter 19
2020-10-15
 3k  137
20
Chapter 20
2020-10-18
 3k  90
21
Chapter 21
2020-10-20
 3k  88
22
Chapter 22
2020-10-22
 3k  97
23
Chapter 23
2020-10-25
 2.9k  80
24
Chapter 24
2020-10-27
 2.9k  96
25
Chapter 25
2020-10-29
 2.8k  121
26
Chapter 26
2020-11-01
 2.7k  50
27
Chapter 27
2020-11-03
 2.7k  37
28
Chapter 28
2020-11-05
 2.7k  49
29
Chapter 29
2020-11-08
 2.7k  42
30
Chapter 30
2020-11-10
 2.6k  47
31
Chapter 31
2020-11-12
 2.5k  36
32
Chapter 32
2020-11-15
 2.6k  53
33
Chapter 33
2020-11-17
 2.6k  67
34
Chapter 34
2020-11-19
 2.6k  96
35
Chapter 35
2020-11-22
 2.5k  51
36
Chapter 36
2020-11-24
 2.5k  65
37
Chapter 37
2020-11-26
 2.4k  117
38
Chapter 38
2020-11-29
 2.4k  93
39
Chapter 39
2020-12-01
 2.2k  41
40
Chapter 40
2020-12-03
 2.2k  35
41
Chapter 41
2020-12-06
 2.3k  47
42
Chapter 42
2020-12-07
 2.3k  50
43
Chapter 43
2020-12-07
 2.2k  13
44
Chapter 44
2020-12-07
 2.1k  17
45
Chapter 45
2020-12-07
 2.1k  57
46
Chapter 46
2020-12-07
 2.1k  43
47
Chapter 47
2020-12-07
 2.1k  20
48
Chapter 48
2020-12-07
 2.2k  18
49
Chapter 49
2020-12-07
 2.1k  26
50
Chapter 50
2020-12-07
 2.1k  22
51
Chapter 51
2020-12-07
 2.2k  19
52
Chapter 52
2020-12-08
 2.2k  28
53
Chapter 53
2020-12-10
 2.3k  49
54
Chapter 54
2020-12-13
 2.2k  62
55
Chapter 55
2020-12-15
 2.3k  48
56
Chapter 56
2020-12-17
 2.2k  44
57
Chapter 57
2020-12-20
 2.3k  50
58
Chapter 58
2020-12-22
 2.3k  39
59
Chapter 59
2020-12-24
 2.2k  49
60
Chapter 60
2020-12-27
 2.2k  67
61
Chapter 61
2020-12-29
 2.3k  28
62
Chapter 62
2020-12-31
 2.2k  43
63
Chapter 63
2021-01-03
 2.2k  28
64
Chapter 64
2021-01-05
 2.1k  54
65
Chapter 65
2021-01-07
 2.1k  46
66
Chapter 66
2021-01-10
 2.2k  49
67
Chapter 67
2021-01-12
 2.1k  69
68
Chapter 68
2021-01-14
 2.1k  49
69
Chapter 69
2021-01-17
 2.1k  41
70
Chapter 70
2021-01-19
 2k  29
71
Chapter 71
2021-01-21
 2.1k  41
72
Chapter 72
2021-01-24
 2.2k  50
73
Chapter 73
2021-01-26
 2k  32
74
Chapter 74
2021-01-28
 2.1k  40
75
Chapter 75
2021-01-31
 2.2k  42
76
Chapter 76
2021-02-02
 2.2k  45
77
Chapter 77
2021-02-04
 2.1k  35
78
Chapter 78
2021-02-07
 2.1k  31
79
Chapter 79
2021-02-09
 2.1k  58
80
Chapter 80
2021-02-11
 2.1k  41
81
Chapter 81
2021-02-14
 2.1k  43
82
Chapter 82
2021-02-16
 2.1k  38
83
Chapter 83
2021-02-18
 2k  47
84
Chapter 84
2021-02-21
 2.1k  32
85
Chapter 85
2021-02-23
 2.1k  46
86
Chapter 86
2021-02-25
 2k  65
87
Chapter 87
2021-02-28
 1.9k  49
88
Chapter 88
2021-03-02
 1.9k  31
89
Chapter 89
2021-03-04
 2.1k  46
90
Chapter 90
2021-03-07
 2k  48
91
Chapter 91
2021-03-09
 2k  25
92
Chapter 92
2021-03-11
 2k  40
93
Chapter 93
2021-03-14
 2k  38
94
Chapter 94
2021-03-16
 2k  73
95
Chapter 95
2021-03-18
 1.9k  38
96
Chapter 96
2021-03-21
 1.9k  68
97
Chapter 97
2021-03-23
 1.9k  27
98
Chapter 98
2021-03-25
 1.9k  63
99
Chapter 99
2021-03-28
 1.9k  26
100
Chapter 100
2021-03-30
 1.9k  42
101
Chapter 101
2021-04-01
 1.9k  54
102
Chapter 102
2021-04-04
 1.9k  41
103
Chapter 103
2021-04-06
 1.8k  34
104
Chapter 104
2021-04-08
 1.9k  27
105
Chapter 105
2021-04-11
 1.9k  38
106
Chapter 106
2021-04-13
 1.9k  95
107
Chapter 107
2021-04-15
 1.8k  57
108
Chapter 108
2021-04-18
 1.9k  42
109
Chapter 109
2021-04-20
 1.8k  44
110
Chapter 110
2021-04-22
 1.8k  27
111
Chapter 111
2021-04-25
 1.9k  67
112
Chapter 112
2021-04-27
 1.8k  56
113
Chapter 113
2021-04-29
 1.8k  53
114
Chapter 114
2021-05-02
 1.9k  59
115
Chapter 115
2021-05-04
 1.8k  50
116
Chapter 116
2021-05-06
 1.9k  113
117
Chapter 117
2021-05-09
 1.9k  59
118
Chapter 118
2021-05-11
 1.9k  71
119
Chapter 119
2021-05-13
 1.8k  73
120
Chapter 120
2021-05-16
 1.8k  65
121
Chapter 121
2021-05-18
 1.7k  41
122
Chapter 122
2021-05-20
 1.9k  79
123
Chapter 123
2021-05-23
 1.7k  62
124
Chapter 124
2021-05-25
 1.7k  34
125
Chapter 125
2021-05-27
 1.7k  40
126
Chapter 126
2021-05-30
 1.7k  32
127
Chapter 127
2021-06-01
 1.7k  36
128
Chapter 128
2021-06-03
 1.7k  26
129
Chapter 129
2021-06-06
 1.7k  19
130
Chapter 130
2021-06-10
 1.7k  29
131
Chapter 131
2021-06-13
 1.8k  71
132
Chapter 132
2021-06-17
 1.7k  36
133
Chapter 133
2021-06-20
 1.6k  43
134
Chapter 134
2021-06-24
 1.6k  72
135
Chapter 135
2021-06-27
 1.6k  46
136
Chapter 136
2021-07-01
 1.6k  64
137
Chapter 137
2021-07-04
 1.6k  58
138
Chapter 138
2021-07-08
 1.6k  44
139
Chapter 139
2021-07-11
 1.6k  43
140
Chapter 140
2021-07-15
 1.6k  51
141
Chapter 141
2021-07-18
 1.7k  140
142
Chapter 142
2021-07-22
 1.6k  41
143
Chapter 143
2021-07-25
 1.6k  64
144
Chapter 144
2021-07-29
 1.5k  42
145
Chapter 145
2021-08-01
 1.5k  33
146
Chapter 146
2021-08-05
 1.6k  82
147
Chapter 147
2021-08-08
 1.5k  55
148
Chapter 148
2021-08-12
 1.5k  50
149
Chapter 149
2021-08-15
 1.5k  101
150
Chapter 150
2021-08-19
 1.5k  44
151
Chapter 151
2021-08-22
 1.6k  38
152
Chapter 152
2021-08-26
 1.4k  42
153
Chapter 153
2021-08-29
 1.4k  33
154
Chapter 154
2021-09-02
 1.4k  41
155
Chapter 155
2021-09-05
 1.3k  36
156
Chapter 156
2021-09-09
 1.3k  43
157
Chapter 157
2021-09-12
 1.3k  35
158
Chapter 158
2021-09-16
 1.2k  32
159
Chapter 159
2021-09-19
 1.2k  43
160
Chapter 160
2021-09-23
 1.2k  29
161
Chapter 161
2021-09-26
 1.3k  41
162
Chapter 162
2021-09-30
 1.2k  27
163
Chapter 163
2021-10-03
 1.2k  43
164
Chapter 164
2021-10-07
 1.2k  23
165
Chapter 165
2021-10-10
 1.3k  66
166
Chapter 166
2021-10-14
 1.2k  39
167
Chapter 167
2021-10-17
 1.2k  40
168
Chapter 168
2021-10-21
 1.2k  27
169
Chapter 169
2021-10-24
 1.2k  31
170
Chapter 170
2021-10-28
 1.2k  39
171
Chapter 171
2021-10-31
 1.2k  25
172
Chapter 172
2021-11-04
 1.1k  25
173
Chapter 173
2021-11-07
 1k  14
174
Chapter 174
2021-11-11
 1.1k  36
175
Chapter 175
2021-11-14
 1.1k  24
176
Chapter 176
2021-11-18
 1.1k  29
177
Chapter 177
2021-11-21
 1.1k  27
178
Chapter 178
2021-11-21
 1k  17
179
Chapter 179
2021-11-21
 1k  36
180
Chapter 180
2021-11-21
 1.1k  32
181
Chapter 181
2021-11-21
 1.1k  28
182
Chapter 182
2021-11-21
 1k  21
183
Chapter 183
2021-11-21
 999  12
184
Chapter 184
2021-11-21
 1.1k  48
185
Chapter 185
2021-11-21
 1.1k  50
186
Chapter 186
2021-11-25
 1.2k  64
187
Chapter 187
2021-11-28
 1.1k  44
188
Chapter 188
2021-12-02
 1k  23
189
Chapter 189
2021-12-05
 1.1k  24
190
Chapter 190
2021-12-09
 1k  21
191
Chapter 191
2021-12-12
 1k  30
192
Chapter 192
2021-12-16
 1k  21
193
Chapter 193
2021-12-19
 1k  15
194
Chapter 194
2021-12-23
 999  35
195
Chapter 195
2021-12-26
 1k  27
196
Chapter 196
2021-12-30
 982  31
197
Chapter 197
2022-01-02
 959  25
198
Chapter 198
2022-01-06
 987  36
199
Chapter 199
2022-01-09
 957  39
200
Chapter 200
2022-01-13
 998  49
201
Chapter 201
2022-01-16
 979  49
202
Chapter 202
2022-01-20
 968  38
203
Chapter 203
2022-01-23
 919  35
204
Chapter 204
2022-01-27
 941  188
205
Chapter 205
2022-01-30
 933  49
206
Chapter 206
2022-02-03
 950  36
207
Chapter 207
2022-02-06
 887  44
208
Chapter 208
2022-02-10
 867  17
209
Chapter 209
2022-02-13
 895  37
210
Chapter 210
2022-02-17
 874  33
211
Chapter 211
2022-02-20
 858  31
212
Chapter 212
2022-02-24
 881  30
213
Chapter 213
2022-02-27
 864  21
214
Chapter 214
2022-03-03
 859  30
215
Chapter 215
2022-03-06
 824  27
216
Chapter 216
2022-03-10
 829  28
217
Chapter 217
2022-03-13
 844  37
218
Chapter 218
2022-03-17
 803  37
219
Chapter 219
2022-03-20
 817  19
220
Chapter 220
2022-03-24
 839  26
221
Chapter 221
2022-03-27
 803  47
222
Chapter 222
2022-03-31
 805  19
223
Chapter 223
2022-04-03
 789  38
224
Chapter 224
2022-04-07
 759  33
225
Chapter 225
2022-04-10
 758  29
226
Chapter 226
2022-04-14
 738  22
227
Chapter 227
2022-04-17
 755  28
228
Chapter 228
2022-04-21
 748  24
229
Chapter 229
2022-04-24
 768  37
230
Chapter 230
2022-04-28
 723  19
231
Chapter 231
2022-05-01
 712  15
232
Chapter 232
2022-05-05
 721  28
233
Chapter 233
2022-05-08
 708  21
234
Chapter 234
2022-05-12
 654  26
235
Chapter 235
2022-05-15
 669  35
236
Chapter 236
2022-05-19
 664  16
237
Chapter 237
2022-05-22
 591  20
238
Chapter 238
2022-05-22
 597  13
239
Chapter 239
2022-05-22
 578  11
240
Chapter 240
2022-05-22
 578  21
241
Chapter 241
2022-05-22
 562  11
242
Chapter 242
2022-05-22
 581  26
243
Chapter 243
2022-05-22
 551  22
244
Chapter 244
2022-05-22
 563  19
245
Chapter 245
2022-05-22
 547  8
246
Chapter 246
2022-05-22
 551  7
247
Chapter 247
2022-05-22
 676  50
248
Chapter 248
2022-05-26
 595  17
249
Chapter 249
2022-05-29
 608  36
250
Chapter 250
2022-06-02
 577  26
251
Chapter 251
2022-06-05
 563  34
252
Chapter 252
2022-06-09
 558  28
253
Chapter 253
2022-06-12
 558  39
254
Chapter 254
2022-06-16
 500  19
255
Chapter 255
2022-06-18
 432  17
256
Chapter 256
2022-06-18
 427  35
257
Chapter 257
2022-06-18
 429  13
258
Chapter 258
2022-06-18
 438  11
259
Chapter 259
2022-06-18
 424  12
260
Chapter 260
2022-06-18
 436  19
261
Chapter 261
2022-06-18
 420  21
262
Chapter 262
2022-06-18
 411  31
263
Chapter 263
2022-06-18
 428  29
264
Chapter 264
2022-06-18
 456  26
265
Chapter 265
2022-06-19
 481  30
266
Chapter 266
2022-06-23
 440  26
267
Chapter 267
2022-06-26
 412  29
268
Chapter 268
2022-06-30
 342  18
269
Chapter 269
2022-07-03
 184  14
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Công Chúa Quyền Năng Bị Ruồng Bỏ
Công Chúa Quyền Năng Bị Ruồng Bỏ
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full
Tiểu Công Chúa Trọng Sinh : Ta Là Nữ Hoàng Ác Ma
Tiểu Công Chúa Trọng Sinh : Ta Là Nữ Hoàng Ác Ma
Huyền huyễn/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play