Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Ngược / Nữ cường / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Trốn cưới / Ngạo mạn / Quân phiệt
352.9M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn là đại soái quân phiệt, lạnh lùng tàn khốc, không rung động trước bất cứ người con gái nào, cho tới khi gặp cô, cô gái nhỏ mong manh và đáng yêu! Cô cứ thế đi vào trái tim hắn như một con thỏ con dễ thương! Cô sẵn sàng dùng mọi cách để chinh phục được hắn. Quyến rũ, khêu gợi, tất cả chỉ vì có được hắn!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 499 chương    /    (328263)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 499 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-28
 64.1k  7.9k
2
Chapter 2
2019-05-28
 43.8k  2.1k
3
Chapter 3
2019-05-28
 35.8k  1.5k
4
Chapter 4
2019-05-28
 36.2k  1.6k
5
Chapter 5
2019-05-28
 34k  827
6
Chapter 6
2019-05-28
 35.3k  1.3k
7
Chapter 7
2019-05-28
 32.6k  1.2k
8
Chapter 8
2019-05-28
 31.9k  1.4k
9
Chapter 9
2019-05-28
 31.1k  1.1k
10
Chapter 10
2019-05-28
 35.6k  1.5k
11
Chapter 11
2019-05-28
 33.7k  2.2k
12
Chapter 12
2019-05-28
 34.9k  2.9k
13
Chapter 13
2019-05-28
 33.1k  1.9k
14
Chapter 14
2019-05-28
 31k  1.3k
15
Chapter 15
2019-05-28
 30.4k  928
16
Chapter 16
2019-05-28
 29.4k  864
17
Chapter 17
2019-05-28
 28.3k  725
18
Chapter 18
2019-05-28
 28.5k  792
19
Chapter 19
2019-05-28
 28.7k  476
20
Chapter 20
2019-05-28
 30k  1.2k
21
Chapter 21
2019-05-28
 28.5k  851
22
Chapter 22
2019-05-28
 27.1k  748
23
Chapter 23
2019-05-28
 28.4k  771
24
Chapter 24
2019-05-28
 28.1k  1.5k
25
Chapter 25
2019-05-28
 28k  1k
26
Chapter 26
2019-05-28
 25.8k  718
27
Chapter 27
2019-05-28
 25.9k  1.1k
28
Chapter 28
2019-05-28
 24.9k  1.3k
29
Chapter 29
2019-05-28
 24.6k  883
30
Chapter 30
2019-05-28
 25.9k  1k
31
Chapter 31
2019-05-30
 25.6k  1.4k
32
Chapter 32
2019-06-03
 27.2k  1.2k
33
Chapter 33
2019-06-06
 24.9k  1.6k
34
Chapter 34
2019-06-07
 27.5k  1.2k
35
Chapter 35
2019-06-10
 25.8k  897
36
Chapter 36
2019-06-12
 25.4k  651
37
Chapter 37
2019-06-14
 25k  741
38
Chapter 38
2019-06-17
 24.6k  907
39
Chapter 39
2019-06-19
 24k  864
40
Chapter 40
2019-06-21
 23.7k  1.1k
41
Chapter 41
2019-06-24
 23.8k  839
42
Chapter 42
2019-06-26
 23.1k  414
43
Chapter 43
2019-06-28
 24.2k  658
44
Chapter 44
2019-07-01
 25k  999
45
Chapter 45
2019-07-03
 25.8k  1.5k
46
Chapter 46
2019-07-05
 24.2k  1.4k
47
Chapter 47
2019-07-08
 25.9k  3.1k
48
Chapter 48
2019-07-10
 27.5k  1.5k
49
Chapter 49
2019-07-12
 26.7k  1.1k
50
Chapter 50
2019-07-15
 25.5k  677
51
Chapter 51
2019-07-17
 27k  2.2k
52
Chapter 52
2019-07-19
 30.1k  2.6k
53
Chapter 53
2019-07-22
 25.6k  1.5k
54
Chapter 54
2019-07-24
 23.1k  1.3k
55
Chapter 55
2019-07-26
 22.6k  1k
56
Chapter 56
2019-07-29
 21.6k  748
57
Chapter 57
2019-07-31
 22.1k  637
58
Chapter 58
2019-08-02
 22.1k  569
59
Chapter 59
2019-08-05
 23.3k  774
60
Chapter 60
2019-08-07
 22k  610
61
Chapter 61
2019-08-09
 22.1k  583
62
Chapter 62
2019-08-12
 22.7k  743
63
Chapter 63
2019-08-12
 21.9k  1.1k
64
Chapter 64
2019-08-12
 22.2k  528
65
Chapter 65
2019-08-12
 21.2k  651
66
Chapter 66
2019-08-12
 20.6k  501
67
Chapter 67
2019-08-12
 21.3k  721
68
Chapter 68
2019-08-12
 20.9k  666
69
Chapter 69
2019-08-12
 19.4k  363
70
Chapter 70
2019-08-12
 21.5k  415
71
Chapter 71
2019-08-12
 24.6k  1.5k
72
Chapter 72
2019-08-12
 22.2k  978
73
Chapter 73
2019-08-14
 21.7k  1.2k
74
Chapter 74
2019-08-16
 22.3k  1.1k
75
Chapter 75
2019-08-19
 23.2k  1.4k
76
Chapter 76
2019-08-21
 21.2k  632
77
Chapter 77
2019-08-21
 21.3k  704
78
Chapter 78
2019-08-21
 23.2k  1.4k
79
Chapter 79
2019-08-21
 22.9k  1.2k
80
Chapter 80
2019-08-21
 23.3k  1.8k
81
Chapter 81
2019-08-21
 22.4k  993
82
Chapter 82
2019-08-21
 21.2k  718
83
Chapter 83
2019-08-21
 21.5k  1.1k
84
Chapter 84
2019-08-21
 21.2k  711
85
Chapter 85
2019-08-21
 20.8k  880
86
Chapter 86
2019-08-21
 23.1k  986
87
Chapter 87
2019-08-23
 20.4k  701
88
Chapter 88
2019-08-26
 19.9k  665
89
Chapter 89
2019-08-27
 18.6k  355
90
Chapter 90
2019-08-28
 18.6k  453
91
Chapter 91
2019-08-29
 19.4k  481
92
Chapter 92
2019-08-30
 18.1k  445
93
Chapter 93
2019-08-30
 19.1k  447
94
Chapter 94
2019-08-30
 20.2k  623
95
Chapter 95
2019-08-30
 19.2k  660
96
Chapter 96
2019-08-30
 18.4k  597
97
Chapter 97
2019-08-30
 19.7k  576
98
Chapter 98
2019-08-30
 17.7k  959
99
Chapter 99
2019-08-30
 17.7k  907
100
Chapter 100
2019-08-30
 21.3k  1.3k
101
Chapter 101
2019-08-30
 19.2k  487
102
Chapter 102
2019-08-30
 18.4k  470
103
Chapter 103
2019-08-30
 17.8k  861
104
Chapter 104
2019-08-30
 18.8k  556
105
Chapter 105
2019-08-30
 19.6k  618
106
Chapter 106
2019-08-30
 18.4k  1k
107
Chapter 107
2019-08-30
 18k  455
108
Chapter 108
2019-08-30
 18.2k  399
109
Chapter 109
2019-08-30
 21.5k  1.1k
110
Chapter 110
2019-08-30
 23.2k  1.9k
111
Chapter 111
2019-08-30
 21.4k  1.4k
112
Chapter 112
2019-08-30
 19.3k  727
113
Chapter 113
2019-08-31
 19.2k  924
114
Chapter 114
2019-09-01
 20.1k  717
115
Chapter 115
2019-09-02
 20.1k  1.2k
116
Chapter 116
2019-09-03
 19.9k  2.1k
117
Chapter 117
2019-09-04
 18.9k  574
118
Chapter 118
2019-09-05
 18.2k  425
119
Chapter 119
2019-09-06
 18k  1.4k
120
Chapter 120
2019-09-07
 18.6k  555
121
Chapter 121
2019-09-08
 20k  968
122
Chapter 122
2019-09-09
 19.2k  476
123
Chapter 123
2019-09-10
 18.7k  442
124
Chapter 124
2019-09-11
 18.6k  819
125
Chapter 125
2019-09-12
 18.6k  732
126
Chapter 126
2019-09-13
 47.1k  1.4k
127
Chapter 127
2019-09-14
 23.3k  1.3k
128
Chapter 128
2019-09-15
 23.5k  1.6k
129
Chapter 129
2019-09-16
 19.1k  381
130
Chapter 130
2019-09-16
 22.7k  889
131
Chapter 131
2019-09-17
 21.1k  1.1k
132
Chapter 132
2019-09-18
 21.1k  1.1k
133
Chapter 133
2019-09-19
 19.6k  543
134
Chapter 134
2019-09-20
 21.8k  891
135
Chapter 135
2019-09-21
 20.3k  558
136
Chapter 136
2019-09-22
 22.4k  1.7k
137
Chapter 137
2019-09-23
 18.9k  1.1k
138
Chapter 138
2019-09-24
 18.5k  833
139
Chapter 139
2019-09-25
 19.3k  548
140
Chapter 140
2019-09-26
 18.8k  587
141
Chapter 141
2019-09-27
 20.1k  515
142
Chapter 142
2019-09-28
 19k  481
143
Chapter 143
2019-09-29
 20.6k  861
144
Chapter 144
2019-09-30
 21.9k  1.3k
145
Chapter 145
2019-10-01
 21.4k  1.4k
146
Chapter 146
2019-10-02
 20.9k  1k
147
Chapter 147
2019-10-03
 24k  2k
148
Chapter 148
2019-10-04
 21.4k  2.2k
149
Chapter 149
2019-10-05
 21.1k  809
150
Chapter 150
2019-10-05
 20.6k  617
151
Chapter 151
2019-10-05
 18.4k  567
152
Chapter 152
2019-10-05
 19.4k  445
153
Chapter 153
2019-10-05
 20k  739
154
Chapter 154
2019-10-05
 19.6k  1.3k
155
Chapter 155
2019-10-05
 20.1k  878
156
Chapter 156
2019-10-05
 19.6k  774
157
Chapter 157
2019-10-05
 19.9k  1.1k
158
Chapter 158
2019-10-05
 19.7k  1k
159
Chapter 159
2019-10-05
 16.4k  1.1k
160
Chapter 160
2019-10-05
 17.4k  438
161
Chapter 161
2019-10-05
 17k  435
162
Chapter 162
2019-10-05
 16.2k  201
163
Chapter 163
2019-10-05
 17.4k  795
164
Chapter 164
2019-10-05
 17.6k  599
165
Chapter 165
2019-10-05
 18k  546
166
Chapter 166
2019-10-05
 15.7k  732
167
Chapter 167
2019-10-05
 19k  530
168
Chapter 168
2019-10-05
 19.7k  874
169
Chapter 169
2019-10-05
 20.9k  902
170
Chapter 170
2019-10-06
 21k  2.5k
171
Chapter 171
2019-10-07
 21.7k  2.5k
172
Chapter 172
2019-10-08
 20k  1.2k
173
Chapter 173
2019-10-09
 21.3k  1.4k
174
Chapter 174
2019-10-10
 18.4k  619
175
Chapter 175
2019-10-11
 17.4k  774
176
Chapter 176
2019-10-12
 16.6k  421
177
Chapter 177
2019-10-12
 16.7k  416
178
Chapter 178
2019-10-12
 17k  401
179
Chapter 179
2019-10-12
 18.2k  591
180
Chapter 180
2019-10-12
 17.6k  384
181
Chapter 181
2019-10-12
 18.8k  827
182
Chapter 182
2019-10-12
 19.6k  1.1k
183
Chapter 183
2019-10-12
 18.7k  814
184
Chapter 184
2019-10-12
 18k  556
185
Chapter 185
2019-10-12
 18.3k  1k
186
Chapter 186
2019-10-12
 17.5k  819
187
Chapter 187
2019-10-12
 18.3k  698
188
Chapter 188
2019-10-12
 18.8k  735
189
Chapter 189
2019-10-12
 19.4k  952
190
Chapter 190
2019-10-12
 16.7k  663
191
Chapter 191
2019-10-12
 17.8k  642
192
Chapter 192
2019-10-14
 17.4k  849
193
Chapter 193
2019-10-19
 16.5k  1.4k
194
Chapter 194
2019-10-21
 18.3k  711
195
Chapter 195
2019-10-26
 17.9k  604
196
Chapter 196
2019-10-28
 18.5k  1.3k
197
Chapter 197
2019-11-01
 18.1k  1.4k
198
Chapter 198
2019-11-04
 17.7k  1.2k
199
Chapter 199
2019-11-08
 17.3k  815
200
Chapter 200
2019-11-11
 17.6k  720
201
Chapter 201
2019-11-15
 17.5k  724
202
Chapter 202
2019-11-18
 18.4k  641
203
Chapter 203
2019-11-22
 18.8k  733
204
Chapter 204
2019-11-25
 19.3k  728
205
Chapter 205
2019-11-29
 19.5k  752
206
Chapter 206
2019-12-02
 18.9k  1.4k
207
Chapter 207
2019-12-06
 19.3k  1.1k
208
Chapter 208
2019-12-09
 18.5k  1.6k
209
Chapter 209
2019-12-13
 17.5k  510
210
Chapter 210
2019-12-16
 17k  680
211
Chapter 211
2019-12-20
 16.2k  454
212
Chapter 212
2019-12-23
 16.9k  619
213
Chapter 213
2019-12-27
 17.8k  592
214
Chapter 214
2019-12-30
 19k  1.1k
215
Chapter 215
2020-01-06
 18.3k  668
216
Chapter 216
2020-01-10
 18.1k  577
217
Chapter 217
2020-01-13
 17.9k  497
218
Chapter 218
2020-01-17
 19.6k  910
219
Chapter 219
2020-01-20
 18.7k  814
220
Chapter 220
2020-01-24
 18.1k  653
221
Chapter 221
2020-01-27
 19.6k  846
222
Chapter 222
2020-01-31
 17.9k  867
223
Chapter 223
2020-02-03
 18.7k  841
224
Chapter 224
2020-02-07
 18.5k  801
225
Chapter 225
2020-02-10
 21.4k  2.1k
226
Chapter 226
2020-02-14
 20k  1.4k
227
Chapter 227
2020-02-17
 19.3k  1k
228
Chapter 228
2020-02-21
 18k  723
229
Chapter 229
2020-02-24
 18.9k  881
230
Chapter 230
2020-02-28
 19.3k  1.1k
231
Chapter 231
2020-03-02
 17.5k  640
232
Chapter 232
2020-03-06
 17.2k  691
233
Chapter 233
2020-03-13
 19.3k  1.1k
234
Chapter 234
2020-03-16
 17.9k  825
235
Chapter 235
2020-03-20
 17.8k  638
236
Chapter 236
2020-03-23
 18.4k  725
237
Chapter 237
2020-03-27
 20.5k  1.4k
238
Chapter 238
2020-03-30
 18.9k  785
239
Chapter 239
2020-04-03
 18k  666
240
Chapter 240
2020-04-06
 20.3k  1.6k
241
Chapter 241
2020-04-10
 17.6k  848
242
Chapter 242
2020-04-13
 17.6k  759
243
Chapter 243
2020-04-17
 18.6k  919
244
Chapter 244
2020-04-20
 19.1k  1.1k
245
Chapter 245
2020-04-24
 18.1k  909
246
Chapter 246
2020-04-27
 22.2k  2k
247
Chapter 247
2020-05-01
 18.2k  658
248
Chapter 248
2020-05-04
 18.8k  793
249
Chapter 249
2020-05-08
 18k  855
250
Chapter 250
2020-05-11
 19.3k  854
251
Chapter 251
2020-05-15
 16.5k  936
252
Chapter 252
2020-05-18
 17.2k  1.9k
253
Chapter 253
2020-05-22
 16.6k  686
254
Chapter 254
2020-05-29
 17.6k  915
255
Chapter 255
2020-06-05
 16.1k  563
256
Chapter 256
2020-06-09
 15.8k  981
257
Chapter 257
2020-06-12
 15k  401
258
Chapter 258
2020-06-16
 15.2k  412
259
Chapter 259
2020-06-19
 15.8k  816
260
Chapter 260
2020-06-23
 17.1k  787
261
Chapter 261
2020-06-26
 15.5k  487
262
Chapter 262
2020-06-30
 15.1k  796
263
Chapter 263
2020-07-03
 15.4k  616
264
Chapter 264
2020-07-07
 15.3k  590
265
Chapter 265
2020-07-10
 16.7k  682
266
Chapter 266
2020-07-14
 16.5k  733
267
Chapter 267
2020-07-17
 17.1k  940
268
Chapter 268
2020-07-21
 15.1k  545
269
Chapter 269
2020-07-24
 15.5k  616
270
Chapter 270
2020-07-28
 16k  491
271
Chapter 271
2020-07-31
 15.9k  1.1k
272
Chapter 272
2020-08-04
 17.9k  1.3k
273
Chapter 273
2020-08-07
 15.8k  719
274
Chapter 274
2020-08-11
 15.3k  619
275
Chapter 275
2020-08-14
 18k  1.6k
276
Chapter 276
2020-08-18
 16.8k  731
277
Chapter 277
2020-08-21
 17.8k  935
278
Chapter 278
2020-08-28
 18k  1.4k
279
Chapter 279
2020-09-01
 18.2k  912
280
Chapter 280
2020-09-04
 18.3k  868
281
Chapter 281
2020-09-08
 16.1k  362
282
Chapter 282
2020-09-11
 17.1k  997
283
Chapter 283
2020-09-15
 15k  572
284
Chapter 284
2020-09-18
 15.7k  573
285
Chapter 285
2020-09-22
 16.2k  844
286
Chapter 286
2020-09-25
 14.1k  468
287
Chapter 287
2020-09-29
 15.3k  739
288
Chapter 288
2020-10-02
 14.1k  494
289
Chapter 289
2020-10-06
 13.8k  345
290
Chapter 290
2020-10-09
 14.8k  558
291
Chapter 291
2020-10-13
 14.4k  349
292
Chapter 292
2020-10-16
 12.9k  285
293
Chapter 293
2020-10-20
 12.4k  230
294
Chapter 294
2020-10-23
 12.4k  247
295
Chapter 295
2020-10-27
 13.6k  359
296
Chapter 296
2020-10-30
 12.5k  318
297
Chapter 297
2020-11-03
 12.3k  267
298
Chapter 298
2020-11-06
 12.6k  229
299
Chapter 299
2020-11-10
 12.3k  219
300
Chapter 300
2020-11-13
 12.5k  442
301
Chapter 301
2020-11-17
 12k  288
302
Chapter 302
2020-11-20
 13k  286
303
Chapter 303
2020-11-24
 13.1k  397
304
Chapter 304
2020-11-27
 12.5k  260
305
Chapter 305
2020-12-01
 11.8k  334
306
Chapter 306
2020-12-04
 12.2k  359
307
Chapter 307
2020-12-08
 11.4k  264
308
Chapter 308
2020-12-11
 11.9k  342
309
Chapter 309
2020-12-15
 11.3k  226
310
Chapter 310
2020-12-18
 11.9k  209
311
Chapter 311
2020-12-22
 11.2k  198
312
Chapter 312
2020-12-25
 11.2k  270
313
Chapter 313
2020-12-29
 12.7k  619
314
Chapter 314
2021-01-01
 11.4k  306
315
Chapter 315
2021-01-05
 12.6k  603
316
Chapter 316
2021-01-08
 12k  370
317
Chapter 317
2021-01-12
 11.1k  195
318
Chapter 318
2021-01-15
 11.9k  233
319
Chapter 319
2021-01-19
 10.4k  501
320
Chapter 320
2021-01-22
 10.3k  647
321
Chapter 321
2021-01-26
 9.7k  686
322
Chapter 322
2021-01-29
 9.6k  989
323
Chapter 323
2021-02-02
 9k  656
324
Chapter 324
2021-02-05
 9.1k  365
325
Chapter 325
2021-02-09
 9.6k  610
326
Chapter 326
2021-02-12
 9.2k  313
327
Chapter 327
2021-02-16
 9k  450
328
Chapter 328
2021-02-19
 8.7k  425
329
Chapter 329
2021-02-23
 9k  511
330
Chapter 330
2021-02-26
 8.9k  396
331
Chapter 331
2021-03-02
 8.9k  487
332
Chapter 332
2021-03-05
 8.8k  606
333
Chapter 333
2021-03-09
 8.7k  316
334
Chapter 334
2021-03-12
 8.4k  709
335
Chapter 335
2021-03-16
 8.9k  350
336
Chapter 336
2021-03-19
 8.7k  600
337
Chapter 337
2021-03-23
 8.5k  381
338
Chapter 338
2021-03-26
 8.5k  354
339
Chapter 339
2021-03-30
 7.8k  298
340
Chapter 340
2021-04-02
 7.9k  273
341
Chapter 341
2021-04-06
 7.7k  305
342
Chapter 342
2021-04-09
 7.4k  241
343
Chapter 343
2021-04-13
 8.2k  443
344
Chapter 344
2021-04-16
 8k  247
345
Chapter 345
2021-04-20
 7.8k  322
346
Chapter 346
2021-04-23
 7.8k  307
347
Chapter 347
2021-04-27
 8.8k  449
348
Chapter 348
2021-04-30
 8.3k  283
349
Chapter 349
2021-05-04
 7.7k  379
350
Chapter 350
2021-05-07
 7.8k  294
351
Chapter 351
2021-05-11
 8.6k  446
352
Chapter 352
2021-05-14
 8.3k  409
353
Chapter 353
2021-05-18
 8.3k  474
354
Chapter 354
2021-05-21
 8.8k  577
355
Chapter 355
2021-05-25
 9.1k  671
356
Chapter 356
2021-05-28
 8.8k  411
357
Chapter 357
2021-06-01
 7.9k  306
358
Chapter 358
2021-06-04
 8.4k  453
359
Chapter 359
2021-06-08
 7.9k  318
360
Chapter 360
2021-06-11
 8.3k  468
361
Chapter 361
2021-06-15
 8.1k  538
362
Chapter 362
2021-06-18
 7.6k  405
363
Chapter 363
2021-06-22
 7.2k  310
364
Chapter 364
2021-06-25
 7.3k  308
365
Chapter 365
2021-06-29
 7.5k  291
366
Chapter 366
2021-07-02
 7.5k  258
367
Chapter 367
2021-07-06
 7.8k  321
368
Chapter 368
2021-07-09
 7.1k  334
369
Chapter 369
2021-07-13
 7.1k  288
370
Chapter 370
2021-07-16
 7k  315
371
Chapter 371
2021-07-17
 6.4k  170
372
Chapter 372
2021-07-17
 5.9k  140
373
Chapter 373
2021-07-17
 5.9k  229
374
Chapter 374
2021-07-17
 6.1k  123
375
Chapter 375
2021-07-17
 6k  119
376
Chapter 376
2021-07-17
 6k  88
377
Chapter 377
2021-07-17
 5.8k  129
378
Chapter 378
2021-07-17
 5.7k  71
379
Chapter 379
2021-07-17
 5.5k  135
380
Chapter 380
2021-07-17
 6.3k  272
381
Chapter 381
2021-07-20
 6.1k  383
382
Chapter 382
2021-07-23
 6.2k  399
383
Chapter 383
2021-07-27
 6.4k  380
384
Chapter 384
2021-07-30
 6.4k  339
385
Chapter 385
2021-08-03
 6.3k  361
386
Chapter 386
2021-08-06
 6k  323
387
Chapter 387
2021-08-10
 6.2k  319
388
Chapter 388
2021-08-13
 5.7k  474
389
Chapter 389
2021-08-17
 5.9k  356
390
Chapter 390
2021-08-20
 6.1k  345
391
Chapter 391
2021-08-24
 5.5k  306
392
Chapter 392
2021-08-27
 5.6k  308
393
Chapter 393
2021-08-31
 5.4k  296
394
Chapter 394
2021-09-03
 5.8k  313
395
Chapter 395
2021-09-07
 5.5k  351
396
Chapter 396
2021-09-10
 5.8k  420
397
Chapter 397
2021-09-14
 4.6k  167
398
Chapter 398
2021-09-17
 4.6k  182
399
Chapter 399
2021-09-21
 4.5k  174
400
Chapter 400
2021-09-24
 4.7k  275
401
Chapter 401
2021-09-28
 4.4k  204
402
Chapter 402
2021-10-01
 4.7k  204
403
Chapter 403
2021-10-05
 4.6k  233
404
Chapter 404
2021-10-08
 4.7k  239
405
Chapter 405
2021-10-12
 4.3k  247
406
Chapter 406
2021-10-15
 4.2k  161
407
Chapter 407
2021-10-19
 4.1k  140
408
Chapter 408
2021-10-22
 4k  177
409
Chapter 409
2021-10-26
 3.8k  121
410
Chapter 410
2021-10-29
 4k  138
411
Chapter 411
2021-11-02
 4.4k  204
412
Chapter 412
2021-11-05
 4.4k  163
413
Chapter 413
2021-11-09
 4.1k  178
414
Chapter 414
2021-11-12
 4k  139
415
Chapter 415
2021-11-16
 3.8k  147
416
Chapter 416
2021-11-19
 4k  149
417
Chapter 417
2021-11-23
 4.1k  180
418
Chapter 418
2021-11-26
 4k  158
419
Chapter 419
2021-11-30
 3.8k  153
420
Chapter 420
2021-12-03
 3.8k  222
421
Chapter 421
2021-12-07
 3.7k  168
422
Chapter 422
2021-12-10
 3.7k  171
423
Chapter 423
2021-12-14
 4.1k  237
424
Chapter 424
2021-12-17
 3.7k  208
425
Chapter 425
2021-12-21
 3.3k  87
426
Chapter 426
2021-12-21
 3.3k  42
427
Chapter 427
2021-12-21
 3.2k  32
428
Chapter 428
2021-12-21
 3.3k  43
429
Chapter 429
2021-12-21
 3.6k  76
430
Chapter 430
2021-12-21
 3.3k  56
431
Chapter 431
2021-12-21
 3.2k  53
432
Chapter 432
2021-12-21
 3.8k  168
433
Chapter 433
2021-12-24
 3.6k  171
434
Chapter 434
2021-12-28
 3.7k  159
435
Chapter 435
2021-12-31
 3.7k  219
436
Chapter 436
2022-01-04
 3.6k  174
437
Chapter 437
2022-01-07
 3.8k  215
438
Chapter 438
2022-01-11
 4.5k  372
439
Chapter 439
2022-01-14
 4.5k  282
440
Chapter 440
2022-01-18
 3.9k  181
441
Chapter 441
2022-01-21
 3.6k  223
442
Chapter 442
2022-01-25
 3.5k  181
443
Chapter 443
2022-01-28
 3.2k  122
444
Chapter 444
2022-02-01
 3.2k  184
445
Chapter 445
2022-02-04
 3.2k  142
446
Chapter 446
2022-02-08
 3k  151
447
Chapter 447
2022-02-11
 3k  124
448
Chapter 448
2022-02-15
 2.8k  112
449
Chapter 449
2022-02-18
 2.8k  101
450
Chapter 450
2022-02-22
 2.8k  106
451
Chapter 451
2022-02-25
 2.8k  120
452
Chapter 452
2022-03-01
 2.6k  75
453
Chapter 453
2022-03-04
 2.6k  92
454
Chapter 454
2022-03-08
 2.5k  92
455
Chapter 455
2022-03-11
 2.6k  92
456
Chapter 456
2022-03-15
 2.4k  89
457
Chapter 457
2022-03-18
 2.4k  95
458
Chapter 458
2022-03-22
 2.4k  129
459
Chapter 459
2022-03-25
 2.3k  93
460
Chapter 460
2022-03-29
 2.3k  87
461
Chapter 461
2022-04-01
 2.4k  97
462
Chapter 462
2022-04-05
 2.5k  98
463
Chapter 463
2022-04-08
 2.4k  103
464
Chapter 464
2022-04-12
 2.3k  71
465
Chapter 465
2022-04-15
 2.2k  79
466
Chapter 466
2022-04-19
 2.1k  77
467
Chapter 467
2022-04-22
 2.1k  64
468
Chapter 468
2022-04-26
 2.1k  74
469
Chapter 469
2022-04-29
 2k  85
470
Chapter 470
2022-05-03
 2k  56
471
Chapter 471
2022-05-06
 2k  60
472
Chapter 472
2022-05-10
 2.1k  106
473
Chapter 473
2022-05-13
 2.2k  78
474
Chapter 474
2022-05-17
 2.1k  79
475
Chapter 475
2022-05-20
 1.9k  63
476
Chapter 476
2022-05-24
 2k  75
477
Chapter 477
2022-05-27
 2k  70
478
Chapter 478
2022-05-31
 1.9k  69
479
Chapter 479
2022-06-03
 1.8k  79
480
Chapter 480
2022-06-07
 1.8k  66
481
Chapter 481
2022-06-10
 1.9k  94
482
Chapter 482
2022-06-14
 1.8k  71
483
Chapter 483
2022-06-17
 1.8k  69
484
Chapter 484
2022-06-21
 1.8k  73
485
Chapter 485
2022-06-24
 1.8k  81
486
Chapter 486
2022-06-28
 1.8k  97
487
Chapter 487
2022-07-01
 1.7k  83
488
Chapter 488
2022-07-05
 1.6k  75
489
Chapter 489
2022-07-08
 1.5k  68
490
Chapter 490
2022-07-12
 1.5k  70
491
Chapter 491
2022-07-15
 1.4k  73
492
Chapter 492
2022-07-19
 1.3k  62
493
Chapter 493
2022-07-22
 1.3k  107
494
Chapter 494
2022-07-26
 1.3k  64
495
Chapter 495
2022-07-29
 1.3k  78
496
Chapter 496
2022-08-02
 1.2k  90
497
Chapter 497
2022-08-05
 1.2k  70
498
Chapter 498
2022-08-09
 1k  79
499
Chapter 499
2022-08-12
 633  55
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Trùng sinh báo thù/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Dịu dàng
Cuộc Sống Hoang Đảo Của Tôi Và Các Cô Gái
Cuộc Sống Hoang Đảo Của Tôi Và Các Cô Gái
Hành động/Mạo Hiểm
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Nữ Phụ Vô Cảm
Nữ Phụ Vô Cảm
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cẩu huyết ngược tâm đến rơi nước mắt
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play