Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Đã Full
Tình yêu / Đam mỹ / Đã Full / LGBT+
36.2M
4.9
Tên tác giả: Mangongchang

Một tài tử phong lưu thay em gái đi vào cung tranh thủ tình cảm với phi tử khác, vốn là đàn ông mà giả vờ thành cô gái trong hậu cung, sẽ làm thế nào để thu được sủng ái? Anh ấy sẽ xảy ra câu chuyện cười ra nước mắt như thế nào với hoàng thượng và thừa tướng?

Truyện này do Mangongchang cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 165 chương    /    (59179)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 165 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-24
 18.9k  1.3k
2
Chapter 2
2019-01-24
 16.4k  1.5k
3
Chapter 3
2019-01-24
 17.1k  1.3k
4
Chapter 4
2019-01-24
 16.6k  1.2k
5
Chapter 5
2019-01-24
 13.7k  382
6
Chapter 6
2019-01-24
 14.1k  255
7
Chapter 7
2019-01-24
 14.9k  931
8
Chapter 8
2019-01-24
 14.4k  1.1k
9
Chapter 9
2019-01-27
 14.1k  656
10
Chapter 10
2019-01-31
 12.7k  738
11
Chapter 11
2019-02-03
 11.3k  365
12
Chapter 12
2019-02-07
 10.6k  265
13
Chapter 13
2019-02-10
 11.7k  769
14
Chapter 14
2019-02-14
 10.8k  292
15
Chapter 15
2019-02-17
 12.2k  793
16
Chapter 16
2019-02-21
 11.6k  517
17
Chapter 17
2019-02-24
 10.9k  525
18
Chapter 18
2019-02-28
 10.9k  543
19
Chapter 19
2019-03-03
 10.1k  218
20
Chapter 20
2019-03-07
 9.9k  283
21
Chapter 21
2019-03-10
 9.7k  214
22
Chapter 22
2019-03-14
 9k  258
23
Chapter 23
2019-03-17
 9.5k  283
24
Chapter 24
2019-03-21
 9.1k  294
25
Chapter 25
2019-03-24
 8.6k  362
26
Chapter 26
2019-03-28
 8.4k  327
27
Chapter 27
2019-03-31
 8.3k  392
28
Chapter 28
2019-04-04
 7.4k  178
29
Chapter 29
2019-04-07
 7.4k  278
30
Chapter 30
2019-04-11
 7.9k  302
31
Chapter 31
2019-04-14
 7.8k  155
32
Chapter 32
2019-04-18
 8.6k  480
33
Chapter 33
2019-04-21
 9.2k  528
34
Chapter 34
2019-04-25
 8.4k  337
35
Chapter 35
2019-04-28
 8.1k  238
36
Chapter 36
2019-05-02
 8.1k  280
37
Chapter 37
2019-05-05
 8.3k  276
38
Chapter 38
2019-05-09
 8.1k  316
39
Chapter 39
2019-05-11
 8.3k  347
40
Chapter 40
2019-05-11
 8.4k  507
41
Chapter 41
2019-05-11
 8.2k  263
42
Chapter 42
2019-05-11
 8.2k  862
43
Chapter 43
2019-05-11
 8.2k  304
44
Chapter 44
2019-05-11
 8.5k  235
45
Chapter 45
2019-05-11
 8.2k  410
46
Chapter 46
2019-05-11
 7.9k  352
47
Chapter 47
2019-05-11
 7.6k  171
48
Chapter 48
2019-05-11
 7.5k  161
49
Chapter 49
2019-05-11
 7.9k  256
50
Chapter 50
2019-05-11
 7.6k  139
51
Chapter 51
2019-05-11
 7.5k  183
52
Chapter 52
2019-05-11
 7.1k  270
53
Chapter 53
2019-05-11
 7k  142
54
Chapter 54
2019-05-11
 7.2k  117
55
Chapter 55
2019-05-11
 7.2k  194
56
Chapter 56
2019-05-11
 7.6k  323
57
Chapter 57
2019-05-11
 7k  379
58
Chapter 58
2019-05-11
 7.4k  529
59
Chapter 59
2019-05-12
 7.3k  570
60
Chapter 60
2019-05-16
 7.5k  301
61
Chapter 61
2019-05-19
 7.1k  192
62
Chapter 62
2019-05-25
 7k  239
63
Chapter 63
2019-05-26
 6.8k  264
64
Chapter 64
2019-06-01
 6.7k  319
65
Chapter 65
2019-06-02
 6.4k  319
66
Chapter 66
2019-06-08
 6.2k  278
67
Chapter 67
2019-06-09
 6.6k  223
68
Chapter 68
2019-06-15
 6.3k  189
69
Chapter 69
2019-06-16
 6.2k  300
70
Chapter 70
2019-06-18
 6.4k  479
71
Chapter 71
2019-06-22
 6.4k  204
72
Chapter 72
2019-06-23
 6.6k  257
73
Chapter 73
2019-06-25
 6.6k  313
74
Chapter 74
2019-06-29
 6.2k  237
75
Chapter 75
2019-06-30
 6.5k  282
76
Chapter 76
2019-07-02
 6.2k  248
77
Chapter 77
2019-07-06
 6.5k  325
78
Chapter 78
2019-07-07
 6.4k  168
79
Chapter 79
2019-07-09
 6.5k  173
80
Chapter 80
2019-07-13
 6.5k  310
81
Chapter 81
2019-07-14
 6.6k  280
82
Chapter 82
2019-07-16
 6.6k  368
83
Chapter 83
2019-07-20
 6.3k  185
84
Chapter 84
2019-07-21
 6.4k  251
85
Chapter 85
2019-07-23
 6.8k  669
86
Chapter 86
2019-07-25
 6.1k  371
87
Chapter 87
2019-07-25
 5.8k  333
88
Chapter 88
2019-07-25
 6.1k  309
89
Chapter 89
2019-07-25
 5.9k  213
90
Chapter 90
2019-07-25
 6.4k  145
91
Chapter 91
2019-07-25
 6k  294
92
Chapter 92
2019-07-25
 6.5k  310
93
Chapter 93
2019-07-25
 5.9k  200
94
Chapter 94
2019-07-25
 6.3k  312
95
Chapter 95
2019-07-25
 6.3k  197
96
Chapter 96
2019-07-27
 6.4k  241
97
Chapter 97
2019-07-28
 6.4k  235
98
Chapter 98
2019-07-30
 7.1k  493
99
Chapter 99
2019-08-03
 6.6k  274
100
Chapter 100
2019-08-04
 6.8k  329
101
Chapter 101
2019-08-06
 6.1k  278
102
Chapter 102
2019-08-10
 5.9k  324
103
Chapter 103
2019-08-11
 5.7k  243
104
Chapter 104
2019-08-13
 5.6k  206
105
Chapter 105
2019-08-17
 5.8k  254
106
Chapter 106
2019-08-18
 6.2k  366
107
Chapter 107
2019-08-20
 6k  574
108
Chapter 108
2019-08-24
 5.3k  289
109
Chapter 109
2019-08-25
 5.4k  272
110
Chapter 110
2019-08-27
 5.8k  320
111
Chapter 111
2019-08-31
 5.6k  349
112
Chapter 112
2019-09-01
 5.5k  267
113
Chapter 113
2019-09-03
 6k  407
114
Chapter 114
2019-09-07
 5.5k  240
115
Chapter 115
2019-09-08
 5.4k  274
116
Chapter 116
2019-09-10
 5.7k  245
117
Chapter 117
2019-09-14
 4.9k  102
118
Chapter 118
2019-09-15
 5.3k  224
119
Chapter 119
2019-09-17
 5.1k  215
120
Chapter 120
2019-09-21
 4.8k  225
121
Chapter 121
2019-09-22
 5k  290
122
Chapter 122
2019-09-24
 5.1k  387
123
Chapter 123
2019-09-28
 5.6k  380
124
Chapter 124
2019-09-29
 4.8k  258
125
Chapter 125
2019-10-01
 4.6k  285
126
Chapter 126
2019-10-05
 4.7k  190
127
Chapter 127
2019-10-06
 4.4k  164
128
Chapter 128
2019-10-08
 4.8k  321
129
Chapter 129
2019-10-12
 4.5k  292
130
Chapter 130
2019-10-13
 4.4k  327
131
Chapter 131
2019-10-15
 4.7k  467
132
Chapter 132
2019-10-24
 4.2k  241
133
Chapter 133
2019-11-06
 4.2k  323
134
Chapter 134
2019-11-06
 5.6k  1k
135
Chapter 135
2019-11-26
 4.4k  270
136
Chapter 136
2019-11-27
 4.5k  254
137
Chapter 137
2019-12-04
 4.8k  521
138
Chapter 138
2019-12-22
 4.4k  169
139
Chapter 139
2019-12-27
 4.2k  125
140
Chapter 140
2019-12-27
 5k  454
141
Chapter 141
2020-02-03
 4.4k  241
142
Chapter 142
2020-02-05
 5.3k  483
143
Chapter 143
2020-02-10
 6.1k  1k
144
Chapter 144
2020-05-23
 4.3k  374
145
Chapter 145
2020-05-26
 4.2k  291
146
Chapter 146
2020-05-30
 4.2k  171
147
Chapter 147
2020-06-02
 4.3k  222
148
Chapter 148
2020-06-06
 4k  259
149
Chapter 149
2020-06-09
 4.4k  321
150
Chapter 150
2020-06-13
 3.9k  159
151
Chapter 151
2020-06-16
 4k  161
152
Chapter 152
2020-06-20
 4.4k  176
153
Chapter 153
2020-06-23
 4.6k  249
154
Chapter 154
2020-06-27
 4.3k  120
155
Chapter 155
2020-06-30
 4.3k  348
156
Chapter 156
2020-07-04
 4k  191
157
Chapter 157
2020-07-07
 4.3k  484
158
Chapter 158
2020-07-11
 4.3k  260
159
Chapter 159
2020-07-14
 4.4k  394
160
Chapter 160
2020-07-21
 4.2k  242
161
Chapter 161
2020-07-25
 4.2k  251
162
Chapter 162
2020-07-28
 4.5k  288
163
Chapter 163
2020-08-04
 4.4k  271
164
Chapter 164
2020-08-15
 4.7k  257
165
Chapter 165
2020-08-22
 11.3k  1.8k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mồng Ba Tháng Ba
Mồng Ba Tháng Ba
Hành động/Tình yêu/Đam mỹ/Đang cập nhật/LGBT+
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Nguyện Vì Người Từ Bỏ Giang Sơn
Nguyện Vì Người Từ Bỏ Giang Sơn
Đam mỹ/LGBT+
BÍ MẬT HÔN NHÂN - Phi Yến
BÍ MẬT HÔN NHÂN - Phi Yến
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Công Chúa Vô Cảm Bị Lãng Quên
Công Chúa Vô Cảm Bị Lãng Quên
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Đã Full
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play