MangaToon
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Harem
43.5M
4.5
Tên tác giả: Haotoon

Dương Minh là một học sinh cao trung, bình thường luôn đánh lộn, trấn học và gian dối khi thi cử, yêu thích hoa khôi mà không dám bày tỏ tình cảm của mình, tham gia dự thi vào trường cao đẳng cũng không có hy vọng. Sau khi gặp một câu chuyện bất ngờ, anh ấy lấy một đồ kỳ lạ…

Truyện này do Haotoon cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 376 chương    /    (25645)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-01-25
 10.3k  963
2
Chapter 2
2019-01-25
 7.3k  298
3
Chapter 3
2019-01-25
 6.8k  171
4
Chapter 4
2019-01-25
 6.7k  226
5
Chapter 5
2019-01-25
 6.7k  290
6
Chapter 6
2019-01-25
 6.5k  134
7
Chapter 7
2019-01-25
 6.2k  191
8
Chapter 8
2019-01-25
 5.7k  108
9
Chapter 9
2019-01-25
 5.5k  148
10
Chapter 10
2019-01-25
 6.7k  317
11
Chapter 11
2019-01-29
 5.8k  231
12
Chapter 12
2019-02-01
 5.2k  151
13
Chapter 13
2019-02-05
 5k  177
14
Chapter 14
2019-02-08
 4.8k  73
15
Chapter 15
2019-02-12
 5.4k  341
16
Chapter 16
2019-02-15
 5.1k  152
17
Chapter 17
2019-02-19
 4.7k  96
18
Chapter 18
2019-02-22
 5.6k  323
19
Chapter 19
2019-02-26
 4.9k  212
20
Chapter 20
2019-03-01
 4.5k  127
21
Chapter 21
2019-03-05
 4.4k  47
22
Chapter 22
2019-03-08
 4.5k  118
23
Chapter 23
2019-03-12
 4.5k  128
24
Chapter 24
2019-03-15
 4.3k  145
25
Chapter 25
2019-03-19
 4.4k  82
26
Chapter 26
2019-03-22
 4.4k  114
27
Chapter 27
2019-03-26
 4.3k  268
28
Chapter 28
2019-03-29
 4.5k  140
29
Chapter 29
2019-04-02
 4.4k  114
30
Chapter 30
2019-04-05
 4.1k  134
31
Chapter 31
2019-04-09
 4.2k  98
32
Chapter 32
2019-04-12
 4.1k  135
33
Chapter 33
2019-04-16
 4k  73
34
Chapter 34
2019-04-19
 3.9k  188
35
Chapter 35
2019-04-23
 4k  72
36
Chapter 36
2019-04-26
 3.8k  40
37
Chapter 37
2019-04-30
 3.9k  78
38
Chapter 38
2019-05-03
 3.8k  127
39
Chapter 39
2019-05-07
 3.8k  196
40
Chapter 40
2019-05-10
 4k  201
41
Chapter 41
2019-05-14
 4k  214
42
Chapter 42
2019-05-17
 4k  228
43
Chapter 43
2019-05-21
 4k  285
44
Chapter 44
2019-05-24
 4.1k  393
45
Chapter 45
2019-05-28
 3.8k  189
46
Chapter 46
2019-05-28
 3.4k  95
47
Chapter 47
2019-05-28
 3.4k  57
48
Chapter 48
2019-05-28
 3.6k  51
49
Chapter 49
2019-05-28
 3.9k  183
50
Chapter 50
2019-05-28
 3.6k  88
51
Chapter 51
2019-05-28
 3.6k  64
52
Chapter 52
2019-05-28
 3.9k  117
53
Chapter 53
2019-05-28
 3.9k  336
54
Chapter 54
2019-05-28
 3.7k  203
55
Chapter 55
2019-05-28
 4.1k  458
56
Chapter 56
2019-05-31
 3.4k  143
57
Chapter 57
2019-06-04
 3.4k  122
58
Chapter 58
2019-06-07
 3.3k  140
59
Chapter 59
2019-06-11
 3.3k  104
60
Chapter 60
2019-06-14
 3.4k  59
61
Chapter 61
2019-06-18
 3.3k  164
62
Chapter 62
2019-06-21
 3.2k  66
63
Chapter 63
2019-06-25
 3.4k  106
64
Chapter 64
2019-06-28
 3.4k  105
65
Chapter 65
2019-07-02
 3.3k  69
66
Chapter 66
2019-07-05
 3.3k  159
67
Chapter 67
2019-07-09
 3.2k  88
68
Chapter 68
2019-07-12
 3.2k  161
69
Chapter 69
2019-07-16
 3.4k  78
70
Chapter 70
2019-07-19
 3.1k  112
71
Chapter 71
2019-07-23
 3.1k  70
72
Chapter 72
2019-07-26
 3.2k  131
73
Chapter 73
2019-07-30
 3k  62
74
Chapter 74
2019-08-02
 3k  44
75
Chapter 75
2019-08-06
 3k  83
76
Chapter 76
2019-08-09
 3.6k  96
77
Chapter 77
2019-08-13
 3.2k  183
78
Chapter 78
2019-08-16
 3k  122
79
Chapter 79
2019-08-20
 3k  93
80
Chapter 80
2019-08-23
 3.3k  127
81
Chapter 81
2019-08-30
 3k  65
82
Chapter 82
2019-09-03
 3.3k  150
83
Chapter 83
2019-09-06
 3k  114
84
Chapter 84
2019-09-10
 2.8k  65
85
Chapter 85
2019-09-13
 2.9k  50
86
Chapter 86
2019-09-17
 3.1k  87
87
Chapter 87
2019-09-20
 2.9k  65
88
Chapter 88
2019-09-24
 2.8k  130
89
Chapter 89
2019-09-27
 3.1k  169
90
Chapter 90
2019-10-01
 2.9k  68
91
Chapter 91
2019-10-04
 2.7k  43
92
Chapter 92
2019-10-08
 2.7k  38
93
Chapter 93
2019-10-11
 2.7k  17
94
Chapter 94
2019-10-15
 2.7k  33
95
Chapter 95
2019-10-18
 2.6k  34
96
Chapter 96
2019-10-22
 2.6k  56
97
Chapter 97
2019-10-25
 2.7k  30
98
Chapter 98
2019-10-29
 2.5k  32
99
Chapter 99
2019-11-01
 2.7k  34
100
Chapter 100
2019-11-05
 2.7k  33
101
Chapter 101
2019-11-08
 2.6k  38
102
Chapter 102
2019-11-12
 2.6k  28
103
Chapter 103
2019-11-15
 2.6k  32
104
Chapter 104
2019-11-19
 2.5k  63
105
Chapter 105
2019-11-22
 2.5k  54
106
Chapter 106
2019-11-26
 2.5k  54
107
Chapter 107
2019-11-29
 2.6k  54
108
Chapter 108
2019-12-03
 2.7k  149
109
Chapter 109
2019-12-06
 2.8k  57
110
Chapter 110
2019-12-10
 3k  64
111
Chapter 111
2019-12-13
 2.6k  57
112
Chapter 112
2019-12-17
 2.7k  40
113
Chapter 113
2019-12-20
 2.8k  91
114
Chapter 114
2019-12-24
 2.6k  38
115
Chapter 115
2019-12-27
 2.7k  51
116
Chapter 116
2019-12-31
 2.8k  89
117
Chapter 117
2020-01-03
 2.6k  34
118
Chapter 118
2020-01-07
 2.4k  70
119
Chapter 119
2020-01-09
 2.3k  40
120
Chapter 120
2020-01-09
 2.4k  22
121
Chapter 121
2020-01-09
 2.3k  23
122
Chapter 122
2020-01-09
 2.3k  41
123
Chapter 123
2020-01-09
 2.2k  55
124
Chapter 124
2020-01-09
 2.4k  89
125
Chapter 125
2020-01-09
 2.2k  36
126
Chapter 126
2020-01-09
 2.3k  25
127
Chapter 127
2020-01-09
 2.3k  71
128
Chapter 128
2020-01-09
 2.3k  59
129
Chapter 129
2020-01-10
 2.5k  96
130
Chapter 130
2020-01-14
 2.3k  18
131
Chapter 131
2020-01-17
 2.3k  40
132
Chapter 132
2020-01-21
 2.3k  41
133
Chapter 133
2020-01-24
 2.2k  41
134
Chapter 134
2020-01-28
 2.2k  34
135
Chapter 135
2020-01-31
 2.2k  41
136
Chapter 136
2020-02-04
 2.2k  56
137
Chapter 137
2020-02-07
 2.3k  55
138
Chapter 138
2020-02-11
 2.3k  64
139
Chapter 139
2020-02-14
 2.3k  61
140
Chapter 140
2020-02-21
 2.3k  59
141
Chapter 141
2020-02-25
 2.2k  40
142
Chapter 142
2020-02-28
 2.2k  57
143
Chapter 143
2020-03-03
 2.2k  210
144
Chapter 144
2020-03-06
 2.3k  148
145
Chapter 145
2020-03-10
 2.4k  133
146
Chapter 146
2020-03-13
 2.5k  191
147
Chapter 147
2020-03-17
 2.2k  60
148
Chapter 148
2020-03-20
 2.2k  96
149
Chapter 149
2020-03-24
 2.2k  93
150
Chapter 150
2020-03-27
 2.3k  135
151
Chapter 151
2020-03-31
 2.2k  92
152
Chapter 152
2020-04-03
 2.1k  58
153
Chapter 153
2020-04-07
 2.1k  42
154
Chapter 154
2020-04-10
 2.2k  37
155
Chapter 155
2020-04-14
 2.1k  61
156
Chapter 156
2020-04-17
 2k  76
157
Chapter 157
2020-04-21
 2.2k  48
158
Chapter 158
2020-04-24
 2.1k  37
159
Chapter 159
2020-04-28
 2.1k  54
160
Chapter 160
2020-05-01
 2.1k  63
161
Chapter 161
2020-05-05
 2.1k  57
162
Chapter 162
2020-05-08
 2k  26
163
Chapter 163
2020-05-12
 2k  25
164
Chapter 164
2020-05-15
 1.9k  34
165
Chapter 165
2020-05-19
 1.9k  8
166
Chapter 166
2020-05-22
 2k  23
167
Chapter 167
2020-05-26
 1.9k  66
168
Chapter 168
2020-05-29
 2.1k  93
169
Chapter 169
2020-06-02
 2k  55
170
Chapter 170
2020-06-05
 2k  63
171
Chapter 171
2020-06-09
 2.1k  144
172
Chapter 172
2020-06-12
 2k  87
173
Chapter 173
2020-06-16
 2k  65
174
Chapter 174
2020-06-19
 2k  122
175
Chapter 175
2020-06-23
 2k  39
176
Chapter 176
2020-06-26
 2k  42
177
Chapter 177
2020-06-30
 1.9k  56
178
Chapter 178
2020-07-03
 1.9k  54
179
Chapter 179
2020-07-07
 2k  49
180
Chapter 180
2020-07-10
 1.8k  74
181
Chapter 181
2020-07-14
 1.8k  58
182
Chapter 182
2020-07-17
 1.9k  80
183
Chapter 183
2020-07-21
 1.8k  68
184
Chapter 184
2020-07-24
 1.8k  42
185
Chapter 185
2020-07-28
 1.7k  20
186
Chapter 186
2020-07-31
 1.8k  64
187
Chapter 187
2020-08-04
 1.7k  66
188
Chapter 188
2020-08-07
 1.8k  68
189
Chapter 189
2020-08-11
 1.7k  59
190
Chapter 190
2020-08-14
 1.7k  42
191
Chapter 191
2020-08-18
 1.6k  42
192
Chapter 192
2020-08-21
 1.6k  34
193
Chapter 193
2020-08-25
 1.6k  15
194
Chapter 194
2020-08-28
 1.6k  51
195
Chapter 195
2020-09-01
 1.7k  40
196
Chapter 196
2020-09-04
 1.7k  70
197
Chapter 197
2020-09-08
 1.5k  19
198
Chapter 198
2020-09-11
 1.5k  35
199
Chapter 199
2020-09-15
 1.5k  52
200
Chapter 200
2020-09-18
 1.6k  41
201
Chapter 201
2020-09-22
 1.4k  20
202
Chapter 202
2020-09-25
 1.4k  27
203
Chapter 203
2020-09-29
 1.4k  14
204
Chapter 204
2020-10-02
 1.5k  28
205
Chapter 205
2020-10-06
 1.4k  33
206
Chapter 206
2020-10-09
 1.4k  34
207
Chapter 207
2020-10-13
 1.4k  27
208
Chapter 208
2020-10-16
 1.4k  39
209
Chapter 209
2020-10-20
 1.4k  22
210
Chapter 210
2020-10-23
 1.4k  34
211
Chapter 211
2020-10-27
 1.4k  43
212
Chapter 212
2020-10-30
 1.3k  64
213
Chapter 213
2020-11-03
 1.4k  59
214
Chapter 214
2020-11-06
 1.4k  38
215
Chapter 215
2020-11-10
 1.4k  30
216
Chapter 216
2020-11-13
 1.3k  51
217
Chapter 217
2020-11-17
 1.3k  36
218
Chapter 218
2020-11-20
 1.4k  39
219
Chapter 219
2020-11-24
 1.4k  54
220
Chapter 220
2020-11-27
 1.3k  45
221
Chapter 221
2020-12-01
 1.3k  43
222
Chapter 222
2020-12-04
 1.4k  48
223
Chapter 223
2020-12-08
 1.3k  28
224
Chapter 224
2020-12-11
 1.3k  56
225
Chapter 225
2020-12-15
 1.2k  25
226
Chapter 226
2020-12-18
 1.3k  49
227
Chapter 227
2020-12-22
 1.2k  58
228
Chapter 228
2020-12-25
 1.2k  28
229
Chapter 229
2020-12-29
 1.3k  22
230
Chapter 230
2021-01-01
 1.2k  57
231
Chapter 231
2021-01-05
 1.2k  46
232
Chapter 232
2021-01-08
 1.2k  21
233
Chapter 233
2021-01-12
 1.2k  41
234
Chapter 234
2021-01-15
 1.2k  42
235
Chapter 235
2021-01-19
 1.2k  37
236
Chapter 236
2021-01-22
 1.2k  23
237
Chapter 237
2021-01-26
 1.1k  17
238
Chapter 238
2021-01-29
 1.1k  38
239
Chapter 239
2021-02-02
 1.1k  31
240
Chapter 240
2021-02-05
 1.1k  57
241
Chapter 241
2021-02-09
 1.1k  30
242
Chapter 242
2021-02-12
 1.1k  49
243
Chapter 243
2021-02-16
 1.1k  33
244
Chapter 244
2021-02-19
 1.1k  44
245
Chapter 245
2021-02-23
 1.2k  39
246
Chapter 246
2021-02-26
 1.1k  18
247
Chapter 247
2021-03-02
 1.1k  26
248
Chapter 248
2021-03-05
 1.1k  17
249
Chapter 249
2021-03-09
 1.1k  28
250
Chapter 250
2021-03-12
 1.1k  30
251
Chapter 251
2021-03-16
 1.1k  59
252
Chapter 252
2021-03-19
 1.1k  29
253
Chapter 253
2021-03-23
 1.1k  38
254
Chapter 254
2021-03-26
 1.1k  16
255
Chapter 255
2021-03-30
 1.1k  53
256
Chapter 256
2021-04-02
 1k  29
257
Chapter 257
2021-04-06
 1.1k  41
258
Chapter 258
2021-04-09
 998  18
259
Chapter 259
2021-04-09
 998  17
260
Chapter 260
2021-04-09
 969  15
261
Chapter 261
2021-04-09
 996  37
262
Chapter 262
2021-04-09
 957  29
263
Chapter 263
2021-04-09
 933  18
264
Chapter 264
2021-04-09
 950  28
265
Chapter 265
2021-04-09
 945  22
266
Chapter 266
2021-04-09
 922  22
267
Chapter 267
2021-04-09
 922  8
268
Chapter 268
2021-04-09
 998  56
269
Chapter 269
2021-04-13
 979  18
270
Chapter 270
2021-04-16
 946  24
271
Chapter 271
2021-04-20
 961  19
272
Chapter 272
2021-04-23
 1k  47
273
Chapter 273
2021-04-27
 987  21
274
Chapter 274
2021-04-30
 931  37
275
Chapter 275
2021-05-04
 923  19
276
Chapter 276
2021-05-07
 886  19
277
Chapter 277
2021-05-08
 851  18
278
Chapter 278
2021-05-08
 847  41
279
Chapter 279
2021-05-08
 956  48
280
Chapter 280
2021-05-08
 885  26
281
Chapter 281
2021-05-08
 878  75
282
Chapter 282
2021-05-08
 850  55
283
Chapter 283
2021-05-08
 845  10
284
Chapter 284
2021-05-08
 856  17
285
Chapter 285
2021-05-08
 885  25
286
Chapter 286
2021-05-08
 913  41
287
Chapter 287
2021-05-11
 913  41
288
Chapter 288
2021-05-14
 915  32
289
Chapter 289
2021-05-18
 873  35
290
Chapter 290
2021-05-21
 891  49
291
Chapter 291
2021-05-25
 906  31
292
Chapter 292
2021-05-28
 899  44
293
Chapter 293
2021-06-01
 829  28
294
Chapter 294
2021-06-04
 885  35
295
Chapter 295
2021-06-08
 903  34
296
Chapter 296
2021-06-11
 812  21
297
Chapter 297
2021-06-15
 798  28
298
Chapter 298
2021-06-18
 879  32
299
Chapter 299
2021-06-22
 790  27
300
Chapter 300
2021-06-25
 812  28
301
Chapter 301
2021-06-29
 858  38
302
Chapter 302
2021-07-02
 797  26
303
Chapter 303
2021-07-06
 790  24
304
Chapter 304
2021-07-09
 785  22
305
Chapter 305
2021-07-13
 783  38
306
Chapter 306
2021-07-16
 773  21
307
Chapter 307
2021-07-20
 782  30
308
Chapter 308
2021-07-23
 774  32
309
Chapter 309
2021-07-27
 736  33
310
Chapter 310
2021-07-30
 731  14
311
Chapter 311
2021-08-01
 676  13
312
Chapter 312
2021-08-01
 701  10
313
Chapter 313
2021-08-01
 673  17
314
Chapter 314
2021-08-01
 658  13
315
Chapter 315
2021-08-01
 679  25
316
Chapter 316
2021-08-01
 728  14
317
Chapter 317
2021-08-01
 690  22
318
Chapter 318
2021-08-01
 675  18
319
Chapter 319
2021-08-01
 701  16
320
Chapter 320
2021-08-01
 748  50
321
Chapter 321
2021-08-03
 781  48
322
Chapter 322
2021-08-06
 719  42
323
Chapter 323
2021-08-10
 737  38
324
Chapter 324
2021-08-13
 703  35
325
Chapter 325
2021-08-17
 740  20
326
Chapter 326
2021-08-20
 697  25
327
Chapter 327
2021-08-24
 693  26
328
Chapter 328
2021-08-27
 670  24
329
Chapter 329
2021-08-31
 658  31
330
Chapter 330
2021-09-03
 675  23
331
Chapter 331
2021-09-07
 717  35
332
Chapter 332
2021-09-10
 665  27
333
Chapter 333
2021-09-14
 642  14
334
Chapter 334
2021-09-17
 630  23
335
Chapter 335
2021-09-21
 768  31
336
Chapter 336
2021-09-24
 626  24
337
Chapter 337
2021-09-28
 618  29
338
Chapter 338
2021-10-01
 610  24
339
Chapter 339
2021-10-05
 642  36
340
Chapter 340
2021-10-08
 591  70
341
Chapter 341
2021-10-12
 573  55
342
Chapter 342
2021-10-15
 550  20
343
Chapter 343
2021-10-19
 580  17
344
Chapter 344
2021-10-22
 591  35
345
Chapter 345
2021-10-26
 552  23
346
Chapter 346
2021-10-29
 543  23
347
Chapter 347
2021-11-02
 545  16
348
Chapter 348
2021-11-05
 548  22
349
Chapter 349
2021-11-09
 534  14
350
Chapter 350
2021-11-12
 561  28
351
Chapter 351
2021-11-16
 515  23
352
Chapter 352
2021-11-19
 515  17
353
Chapter 353
2021-11-23
 519  12
354
Chapter 354
2021-11-26
 515  9
355
Chapter 355
2021-11-30
 491  14
356
Chapter 356
2021-12-03
 474  15
357
Chapter 357
2021-12-07
 475  25
358
Chapter 358
2021-12-10
 463  20
359
Chapter 359
2021-12-14
 492  22
360
Chapter 360
2021-12-17
 485  20
361
Chapter 361
2021-12-21
 520  20
362
Chapter 362
2021-12-24
 478  23
363
Chapter 363
2021-12-28
 467  21
364
Chapter 364
2021-12-31
 464  36
365
Chapter 365
2022-01-04
 465  35
366
Chapter 366
2022-01-07
 487  17
367
Chapter 367
2022-01-11
 480  21
368
Chapter 368
2022-01-14
 432  22
369
Chapter 369
2022-01-18
 428  21
370
Chapter 370
2022-01-21
 444  20
371
Chapter 371
2022-01-25
 421  18
372
Chapter 372
2022-01-28
 421  37
373
Chapter 373
2022-02-01
 418  31
374
Chapter 374
2022-02-04
 483  30
375
Chapter 375
2022-02-08
 433  31
376
Chapter 376
2022-02-11
 665  156
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mặt Nạ Chân Lý
Mặt Nạ Chân Lý
Trường học/Hành động/Xuyên Không/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Giao dịch thân xác/Vô dụng/Loser
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Trường học/Hành động
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Tình yêu/Hài Hước/Viễn tưởng/Trùng sinh/Hậu cung/Đô thị/Lội ngược dòng/Bác sĩ
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
[ĐN Tokyo Revengers X Conan] Con Ghệ Ngông Drop
[ĐN Tokyo Revengers X Conan] Con Ghệ Ngông Drop
Trường học/Fanfic
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play