MangaToon
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn
60.2M
4.9
Tên tác giả: iReader

Ba năm trước, Vân Thanh Nham bất ngờ từ nhân gian rơi vào tiên giới. Ba nghìn năm sau, hắn trở thành vân đế của tiên giới, phá được hư không, trở về nhân giới. Hắn phát hiện thời gian ở đây mới chỉ qua có 3 năm. "Trước đây ta không có sức mạnh bảo vệ những người ta yêu thương, bây giờ, cả thế giới đều phải quỳ dưới chân ta

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 345 chương    /    (64048)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-20
 19.1k  1.9k
2
Chapter 2
2020-05-20
 16.1k  656
3
Chapter 3
2020-05-20
 14.3k  661
4
Chapter 4
2020-05-20
 13.1k  312
5
Chapter 5
2020-05-20
 14.7k  834
6
Chapter 6
2020-05-20
 13.3k  587
7
Chapter 7
2020-05-20
 11.1k  226
8
Chapter 8
2020-05-20
 12.3k  873
9
Chapter 9
2020-05-20
 12k  804
10
Chapter 10
2020-05-20
 12.5k  636
11
Chapter 11
2020-05-22
 11.2k  515
12
Chapter 12
2020-05-27
 11.3k  557
13
Chapter 13
2020-05-29
 11.3k  448
14
Chapter 14
2020-06-03
 11.5k  405
15
Chapter 15
2020-06-05
 10.9k  472
16
Chapter 16
2020-06-10
 11.6k  413
17
Chapter 17
2020-06-12
 11.2k  479
18
Chapter 18
2020-06-17
 11.5k  337
19
Chapter 19
2020-06-19
 11.9k  353
20
Chapter 20
2020-06-24
 11.7k  874
21
Chapter 21
2020-06-26
 11.1k  277
22
Chapter 22
2020-07-01
 11.6k  441
23
Chapter 23
2020-07-03
 10.5k  210
24
Chapter 24
2020-07-08
 9.7k  210
25
Chapter 25
2020-07-10
 10.6k  588
26
Chapter 26
2020-07-15
 10.4k  379
27
Chapter 27
2020-07-17
 10.7k  496
28
Chapter 28
2020-07-22
 10.4k  305
29
Chapter 29
2020-07-24
 10.5k  288
30
Chapter 30
2020-07-29
 10.7k  386
31
Chapter 31
2020-07-31
 9.9k  327
32
Chapter 32
2020-08-01
 9.7k  346
33
Chapter 33
2020-08-01
 9.6k  118
34
Chapter 34
2020-08-01
 10.1k  172
35
Chapter 35
2020-08-01
 10.5k  434
36
Chapter 36
2020-08-01
 10k  303
37
Chapter 37
2020-08-01
 10.5k  400
38
Chapter 38
2020-08-05
 10.1k  254
39
Chapter 39
2020-08-07
 10.2k  315
40
Chapter 40
2020-08-12
 10.3k  377
41
Chapter 41
2020-08-14
 10.4k  719
42
Chapter 42
2020-08-19
 10.2k  302
43
Chapter 43
2020-08-21
 9.5k  386
44
Chapter 44
2020-08-26
 9.5k  333
45
Chapter 45
2020-08-28
 9.7k  200
46
Chapter 46
2020-09-02
 9.2k  201
47
Chapter 47
2020-09-04
 9.3k  199
48
Chapter 48
2020-09-09
 9.1k  191
49
Chapter 49
2020-09-11
 8.9k  304
50
Chapter 50
2020-09-16
 8.6k  237
51
Chapter 51
2020-09-18
 8.9k  301
52
Chapter 52
2020-09-23
 8.9k  269
53
Chapter 53
2020-09-25
 9.1k  284
54
Chapter 54
2020-09-30
 8.2k  181
55
Chapter 55
2020-10-02
 8.5k  161
56
Chapter 56
2020-10-07
 8.8k  182
57
Chapter 57
2020-10-09
 8.6k  145
58
Chapter 58
2020-10-14
 8.3k  368
59
Chapter 59
2020-10-16
 8.5k  229
60
Chapter 60
2020-10-21
 8.6k  133
61
Chapter 61
2020-10-23
 8.3k  175
62
Chapter 62
2020-10-26
 8.7k  306
63
Chapter 63
2020-10-28
 8.1k  235
64
Chapter 64
2020-10-30
 8.1k  184
65
Chapter 65
2020-10-31
 8k  220
66
Chapter 66
2020-10-31
 8.2k  139
67
Chapter 67
2020-10-31
 8.2k  142
68
Chapter 68
2020-10-31
 8.4k  320
69
Chapter 69
2020-10-31
 8.2k  232
70
Chapter 70
2020-10-31
 7.8k  102
71
Chapter 71
2020-10-31
 8k  205
72
Chapter 72
2020-10-31
 7.8k  165
73
Chapter 73
2020-10-31
 7.8k  202
74
Chapter 74
2020-10-31
 8.2k  196
75
Chapter 75
2020-11-02
 8k  188
76
Chapter 76
2020-11-04
 8.4k  208
77
Chapter 77
2020-11-06
 7.9k  124
78
Chapter 78
2020-11-09
 8.2k  245
79
Chapter 79
2020-11-11
 8.1k  187
80
Chapter 80
2020-11-13
 7.8k  269
81
Chapter 81
2020-11-16
 7.7k  200
82
Chapter 82
2020-11-18
 7.6k  81
83
Chapter 83
2020-11-20
 7.7k  131
84
Chapter 84
2020-11-23
 7.5k  107
85
Chapter 85
2020-11-25
 7.3k  111
86
Chapter 86
2020-11-27
 7.5k  99
87
Chapter 87
2020-11-30
 7.9k  136
88
Chapter 88
2020-12-02
 7.7k  181
89
Chapter 89
2020-12-04
 7.6k  246
90
Chapter 90
2020-12-07
 7.6k  211
91
Chapter 91
2020-12-09
 7.5k  83
92
Chapter 92
2020-12-11
 7.7k  130
93
Chapter 93
2020-12-14
 7.6k  208
94
Chapter 94
2020-12-16
 7.6k  165
95
Chapter 95
2020-12-18
 7.4k  238
96
Chapter 96
2020-12-21
 7.6k  191
97
Chapter 97
2020-12-23
 7.2k  154
98
Chapter 98
2020-12-25
 7.5k  270
99
Chapter 99
2020-12-28
 8.3k  775
100
Chapter 100
2020-12-30
 7.5k  192
101
Chapter 101
2021-01-01
 7.5k  290
102
Chapter 102
2021-01-04
 7.3k  65
103
Chapter 103
2021-01-06
 7.4k  201
104
Chapter 104
2021-01-08
 7.5k  233
105
Chapter 105
2021-01-11
 7.1k  273
106
Chapter 106
2021-01-13
 7.2k  223
107
Chapter 107
2021-01-15
 7.9k  274
108
Chapter 108
2021-01-18
 7.8k  272
109
Chapter 109
2021-01-20
 7.5k  187
110
Chapter 110
2021-01-22
 7.6k  157
111
Chapter 111
2021-01-25
 7.5k  112
112
Chapter 112
2021-01-27
 7.5k  140
113
Chapter 113
2021-01-29
 7.6k  203
114
Chapter 114
2021-02-01
 7.3k  201
115
Chapter 115
2021-02-03
 7.6k  280
116
Chapter 116
2021-02-05
 6.7k  125
117
Chapter 117
2021-02-05
 7.2k  165
118
Chapter 118
2021-02-05
 6.8k  130
119
Chapter 119
2021-02-05
 6.7k  213
120
Chapter 120
2021-02-05
 6.8k  107
121
Chapter 121
2021-02-05
 6.6k  111
122
Chapter 122
2021-02-05
 6.6k  126
123
Chapter 123
2021-02-05
 6.9k  190
124
Chapter 124
2021-02-05
 6.3k  104
125
Chapter 125
2021-02-05
 6.6k  55
126
Chapter 126
2021-02-05
 7.1k  157
127
Chapter 127
2021-02-08
 7.3k  151
128
Chapter 128
2021-02-10
 7.1k  181
129
Chapter 129
2021-02-12
 7k  224
130
Chapter 130
2021-02-15
 7k  170
131
Chapter 131
2021-02-17
 7.1k  266
132
Chapter 132
2021-02-19
 7k  215
133
Chapter 133
2021-02-22
 6.7k  182
134
Chapter 134
2021-02-24
 6.6k  286
135
Chapter 135
2021-02-26
 6.7k  262
136
Chapter 136
2021-03-01
 6.7k  205
137
Chapter 137
2021-03-03
 6.3k  133
138
Chapter 138
2021-03-05
 6.3k  116
139
Chapter 139
2021-03-08
 6.4k  176
140
Chapter 140
2021-03-10
 6.4k  174
141
Chapter 141
2021-03-12
 6.7k  192
142
Chapter 142
2021-03-15
 6.5k  158
143
Chapter 143
2021-03-17
 6.2k  114
144
Chapter 144
2021-03-19
 6.2k  217
145
Chapter 145
2021-03-22
 5.9k  182
146
Chapter 146
2021-03-24
 6k  165
147
Chapter 147
2021-03-26
 6.3k  289
148
Chapter 148
2021-03-29
 5.9k  157
149
Chapter 149
2021-03-31
 6k  225
150
Chapter 150
2021-04-02
 6k  206
151
Chapter 151
2021-04-04
 5.6k  227
152
Chapter 152
2021-04-04
 5.4k  124
153
Chapter 153
2021-04-04
 5.4k  169
154
Chapter 154
2021-04-04
 5.3k  123
155
Chapter 155
2021-04-04
 5.3k  146
156
Chapter 156
2021-04-04
 5.1k  70
157
Chapter 157
2021-04-04
 5.2k  69
158
Chapter 158
2021-04-04
 5k  52
159
Chapter 159
2021-04-04
 4.9k  52
160
Chapter 160
2021-04-04
 5.1k  80
161
Chapter 161
2021-04-05
 5.4k  117
162
Chapter 162
2021-04-07
 5.5k  138
163
Chapter 163
2021-04-09
 5.4k  134
164
Chapter 164
2021-04-12
 5.3k  73
165
Chapter 165
2021-04-14
 5.4k  108
166
Chapter 166
2021-04-16
 5.4k  145
167
Chapter 167
2021-04-19
 5.2k  129
168
Chapter 168
2021-04-21
 5.5k  163
169
Chapter 169
2021-04-23
 5.1k  284
170
Chapter 170
2021-04-26
 5.2k  199
171
Chapter 171
2021-04-28
 5.1k  247
172
Chapter 172
2021-04-30
 5.2k  167
173
Chapter 173
2021-05-03
 5.6k  231
174
Chapter 174
2021-05-05
 5.1k  472
175
Chapter 175
2021-05-07
 4.9k  220
176
Chapter 176
2021-05-10
 4.9k  175
177
Chapter 177
2021-05-12
 5.1k  187
178
Chapter 178
2021-05-14
 4.9k  177
179
Chapter 179
2021-05-17
 4.8k  178
180
Chapter 180
2021-05-19
 4.9k  256
181
Chapter 181
2021-05-21
 5k  207
182
Chapter 182
2021-05-24
 4.8k  204
183
Chapter 183
2021-05-26
 4.9k  237
184
Chapter 184
2021-05-28
 4.8k  195
185
Chapter 185
2021-05-31
 4.8k  212
186
Chapter 186
2021-06-02
 4.6k  198
187
Chapter 187
2021-06-04
 4.6k  193
188
Chapter 188
2021-06-07
 4.5k  146
189
Chapter 189
2021-06-09
 4.3k  131
190
Chapter 190
2021-06-11
 4.5k  115
191
Chapter 191
2021-06-14
 4.4k  171
192
Chapter 192
2021-06-16
 4.6k  250
193
Chapter 193
2021-06-18
 4.7k  198
194
Chapter 194
2021-06-21
 4.3k  211
195
Chapter 195
2021-06-23
 4.5k  181
196
Chapter 196
2021-06-25
 4.4k  170
197
Chapter 197
2021-06-28
 4.3k  115
198
Chapter 198
2021-06-30
 4.2k  228
199
Chapter 199
2021-07-02
 4.4k  135
200
Chapter 200
2021-07-05
 4.3k  159
201
Chapter 201
2021-07-07
 4.2k  161
202
Chapter 202
2021-07-09
 4.3k  166
203
Chapter 203
2021-07-12
 4.3k  218
204
Chapter 204
2021-07-14
 4.2k  167
205
Chapter 205
2021-07-16
 4.3k  248
206
Chapter 206
2021-07-21
 4.2k  165
207
Chapter 207
2021-07-23
 4.3k  171
208
Chapter 208
2021-07-28
 4.2k  147
209
Chapter 209
2021-07-30
 4.5k  268
210
Chapter 210
2021-08-04
 4.4k  203
211
Chapter 211
2021-08-06
 4.3k  191
212
Chapter 212
2021-08-11
 4.2k  141
213
Chapter 213
2021-08-13
 4.2k  175
214
Chapter 214
2021-08-18
 4.2k  158
215
Chapter 215
2021-08-20
 4.1k  251
216
Chapter 216
2021-08-25
 3.9k  143
217
Chapter 217
2021-08-27
 3.9k  212
218
Chapter 218
2021-09-01
 3.7k  143
219
Chapter 219
2021-09-03
 3.9k  150
220
Chapter 220
2021-09-08
 3.6k  111
221
Chapter 221
2021-09-10
 3.6k  118
222
Chapter 222
2021-09-15
 3.4k  77
223
Chapter 223
2021-09-17
 3.4k  67
224
Chapter 224
2021-09-22
 3.3k  81
225
Chapter 225
2021-09-24
 3.4k  87
226
Chapter 226
2021-09-29
 3.3k  103
227
Chapter 227
2021-10-01
 3.3k  110
228
Chapter 228
2021-10-06
 3.3k  94
229
Chapter 229
2021-10-08
 3.4k  104
230
Chapter 230
2021-10-13
 3.4k  85
231
Chapter 231
2021-10-15
 3.3k  106
232
Chapter 232
2021-10-20
 3.2k  126
233
Chapter 233
2021-10-22
 3.2k  113
234
Chapter 234
2021-10-27
 3.2k  114
235
Chapter 235
2021-10-29
 3.2k  99
236
Chapter 236
2021-11-03
 3.3k  86
237
Chapter 237
2021-11-05
 3.2k  79
238
Chapter 238
2021-11-10
 3.1k  64
239
Chapter 239
2021-11-12
 3.2k  101
240
Chapter 240
2021-11-17
 3k  96
241
Chapter 241
2021-11-19
 3.1k  83
242
Chapter 242
2021-11-24
 3.1k  110
243
Chapter 243
2021-11-26
 2.9k  72
244
Chapter 244
2021-12-01
 2.9k  69
245
Chapter 245
2021-12-03
 3k  76
246
Chapter 246
2021-12-08
 3k  76
247
Chapter 247
2021-12-10
 2.9k  74
248
Chapter 248
2021-12-15
 2.9k  96
249
Chapter 249
2021-12-17
 2.9k  63
250
Chapter 250
2021-12-22
 2.9k  69
251
Chapter 251
2021-12-24
 2.9k  163
252
Chapter 252
2021-12-29
 2.8k  113
253
Chapter 253
2021-12-31
 2.9k  84
254
Chapter 254
2022-01-05
 2.8k  92
255
Chapter 255
2022-01-07
 2.8k  151
256
Chapter 256
2022-01-12
 2.6k  97
257
Chapter 257
2022-01-14
 2.7k  129
258
Chapter 258
2022-01-19
 2.6k  94
259
Chapter 259
2022-01-21
 2.7k  101
260
Chapter 260
2022-01-26
 2.6k  95
261
Chapter 261
2022-01-28
 2.6k  97
262
Chapter 262
2022-02-02
 2.6k  118
263
Chapter 263
2022-02-04
 2.7k  77
264
Chapter 264
2022-02-09
 2.6k  107
265
Chapter 265
2022-02-11
 2.7k  103
266
Chapter 266
2022-02-16
 2.7k  79
267
Chapter 267
2022-02-18
 2.8k  167
268
Chapter 268
2022-02-23
 2.7k  64
269
Chapter 269
2022-02-25
 2.7k  103
270
Chapter 270
2022-02-26
 2.5k  112
271
Chapter 271
2022-02-26
 2.4k  44
272
Chapter 272
2022-02-26
 2.4k  49
273
Chapter 273
2022-02-26
 2.4k  43
274
Chapter 274
2022-02-26
 2.5k  99
275
Chapter 275
2022-02-26
 2.6k  282
276
Chapter 276
2022-02-26
 2.3k  35
277
Chapter 277
2022-02-26
 2.3k  46
278
Chapter 278
2022-02-26
 2.5k  48
279
Chapter 279
2022-02-26
 2.7k  88
280
Chapter 280
2022-03-02
 2.6k  124
281
Chapter 281
2022-03-04
 2.7k  160
282
Chapter 282
2022-03-09
 2.6k  137
283
Chapter 283
2022-03-11
 2.5k  69
284
Chapter 284
2022-03-16
 2.4k  73
285
Chapter 285
2022-03-18
 2.5k  82
286
Chapter 286
2022-03-23
 2.4k  58
287
Chapter 287
2022-03-25
 2.7k  160
288
Chapter 288
2022-03-30
 2.4k  65
289
Chapter 289
2022-04-01
 2.4k  117
290
Chapter 290
2022-04-06
 2.5k  96
291
Chapter 291
2022-04-08
 2.4k  130
292
Chapter 292
2022-04-13
 2.3k  72
293
Chapter 293
2022-04-15
 2.3k  82
294
Chapter 294
2022-04-20
 2.3k  71
295
Chapter 295
2022-04-22
 2.4k  76
296
Chapter 296
2022-04-27
 2.2k  82
297
Chapter 297
2022-04-29
 2.3k  91
298
Chapter 298
2022-05-04
 2.1k  52
299
Chapter 299
2022-05-06
 2.3k  107
300
Chapter 300
2022-05-11
 2.2k  57
301
Chapter 301
2022-05-13
 2.2k  84
302
Chapter 302
2022-05-18
 2.1k  69
303
Chapter 303
2022-05-20
 2.2k  77
304
Chapter 304
2022-05-25
 2.2k  59
305
Chapter 305
2022-05-27
 2.1k  65
306
Chapter 306
2022-06-01
 2.1k  55
307
Chapter 307
2022-06-03
 2.2k  118
308
Chapter 308
2022-06-08
 2k  57
309
Chapter 309
2022-06-10
 2.1k  69
310
Chapter 310
2022-06-15
 2k  55
311
Chapter 311
2022-06-17
 1.9k  52
312
Chapter 312
2022-06-22
 1.9k  68
313
Chapter 313
2022-06-24
 1.9k  83
314
Chapter 314
2022-06-29
 1.9k  104
315
Chapter 315
2022-07-01
 1.9k  55
316
Chapter 316
2022-07-06
 1.9k  52
317
Chapter 317
2022-07-08
 1.8k  69
318
Chapter 318
2022-07-13
 1.7k  81
319
Chapter 319
2022-07-15
 1.7k  85
320
Chapter 320
2022-07-20
 1.6k  131
321
Chapter 321
2022-07-22
 1.7k  144
322
Chapter 322
2022-07-27
 1.5k  70
323
Chapter 323
2022-07-29
 1.6k  86
324
Chapter 324
2022-08-03
 1.5k  55
325
Chapter 325
2022-08-05
 1.5k  74
326
Chapter 326
2022-08-10
 1.4k  60
327
Chapter 327
2022-08-12
 1.5k  71
328
Chapter 328
2022-08-17
 1.5k  64
329
Chapter 329
2022-08-19
 1.5k  104
330
Chapter 330
2022-08-24
 1.4k  46
331
Chapter 331
2022-08-26
 1.5k  76
332
Chapter 332
2022-08-31
 1.3k  52
333
Chapter 333
2022-09-02
 1.3k  54
334
Chapter 334
2022-09-07
 1.2k  46
335
Chapter 335
2022-09-09
 1.2k  55
336
Chapter 336
2022-09-14
 1.1k  41
337
Chapter 337
2022-09-16
 1.1k  40
338
Chapter 338
2022-09-21
 993  34
339
Chapter 339
2022-09-23
 1k  47
340
Chapter 340
2022-09-28
 825  36
341
Chapter 341
2022-09-30
 733  24
342
Chapter 342
2022-10-01
 675  16
343
Chapter 343
2022-10-02
 635  23
344
Chapter 344
2022-10-03
 541  28
345
Chapter 345
2022-10-05
 56  6
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Cung đình/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Ngạo mạn/Thần tiên
Tôn Thượng
Tôn Thượng
Hành động/Huyền huyễn/Trùng sinh báo thù/Tu tiên
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
「 All Sanzu 」 Tình Say
「 All Sanzu 」 Tình Say
Tình yêu/Đam mỹ/Fanfic
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
Tình yêu/Cưới trước yêu sau/Nữ cường/Tình yêu vượt giai cấp
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play