MangaToon
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
40.2M
4.6
Tên tác giả: iReader

Tinh Thần Đại Đế, cường giả hàng đầu năm ấy chết dưới tay những kẻ tiểu nhân, không ngờ lại rơi xuống đất. Khi tỉnh dậy, tám vạn (80) năm đã qua đi, cảnh còn người mất. Bốn nghĩa tử năm đó nhận nuôi đã sớm trở thành cường giả của Đại Lục; đến cả chú chó hoang từng cứu còn trở thành Chí tôn của yêu giới...

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 315 chương    /    (41031)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 15k  1.6k
2
Chapter 2
2020-09-02
 11.8k  865
3
Chapter 3
2020-09-02
 10.9k  501
4
Chapter 4
2020-09-02
 10.6k  382
5
Chapter 5
2020-09-02
 10.2k  318
6
Chapter 6
2020-09-02
 10.1k  224
7
Chapter 7
2020-09-02
 10k  135
8
Chapter 8
2020-09-02
 10.2k  301
9
Chapter 9
2020-09-02
 9.4k  301
10
Chapter 10
2020-09-02
 9.4k  257
11
Chapter 11
2020-09-05
 9.6k  249
12
Chapter 12
2020-09-09
 9.9k  261
13
Chapter 13
2020-09-12
 9.1k  229
14
Chapter 14
2020-09-16
 9.5k  258
15
Chapter 15
2020-09-19
 9.5k  328
16
Chapter 16
2020-09-23
 9.5k  463
17
Chapter 17
2020-09-26
 8.8k  186
18
Chapter 18
2020-09-30
 8.9k  378
19
Chapter 19
2020-10-03
 8.9k  340
20
Chapter 20
2020-10-07
 8.3k  178
21
Chapter 21
2020-10-10
 8k  120
22
Chapter 22
2020-10-14
 8.7k  193
23
Chapter 23
2020-10-17
 8.1k  122
24
Chapter 24
2020-10-21
 8k  164
25
Chapter 25
2020-10-24
 8.5k  281
26
Chapter 26
2020-10-28
 8.3k  292
27
Chapter 27
2020-10-31
 8.4k  257
28
Chapter 28
2020-11-04
 8.2k  266
29
Chapter 29
2020-11-07
 8.2k  117
30
Chapter 30
2020-11-11
 8.2k  149
31
Chapter 31
2020-11-14
 8k  127
32
Chapter 32
2020-11-18
 8.3k  344
33
Chapter 33
2020-11-21
 8.2k  130
34
Chapter 34
2020-11-25
 8k  117
35
Chapter 35
2020-11-28
 7.9k  160
36
Chapter 36
2020-12-02
 7.7k  135
37
Chapter 37
2020-12-05
 8.1k  113
38
Chapter 38
2020-12-09
 7.9k  145
39
Chapter 39
2020-12-12
 7.8k  273
40
Chapter 40
2020-12-16
 7.8k  204
41
Chapter 41
2020-12-19
 8k  358
42
Chapter 42
2020-12-23
 7.5k  200
43
Chapter 43
2020-12-26
 7.9k  300
44
Chapter 44
2020-12-30
 7.7k  208
45
Chapter 45
2021-01-02
 7.6k  95
46
Chapter 46
2021-01-06
 7.8k  98
47
Chapter 47
2021-01-09
 7.6k  213
48
Chapter 48
2021-01-13
 7.4k  289
49
Chapter 49
2021-01-16
 8.2k  351
50
Chapter 50
2021-01-20
 7.5k  350
51
Chapter 51
2021-01-23
 7.5k  241
52
Chapter 52
2021-01-27
 7.1k  174
53
Chapter 53
2021-01-30
 7.6k  311
54
Chapter 54
2021-02-03
 7.1k  176
55
Chapter 55
2021-02-06
 7.5k  414
56
Chapter 56
2021-02-10
 7k  170
57
Chapter 57
2021-02-13
 7k  200
58
Chapter 58
2021-02-17
 6.9k  159
59
Chapter 59
2021-02-20
 7k  295
60
Chapter 60
2021-02-24
 6.8k  127
61
Chapter 61
2021-02-27
 6.7k  87
62
Chapter 62
2021-03-03
 6.7k  75
63
Chapter 63
2021-03-06
 6.5k  121
64
Chapter 64
2021-03-10
 6.9k  233
65
Chapter 65
2021-03-13
 6.7k  134
66
Chapter 66
2021-03-17
 6.9k  208
67
Chapter 67
2021-03-20
 6.6k  113
68
Chapter 68
2021-03-24
 6.6k  92
69
Chapter 69
2021-03-27
 6.3k  109
70
Chapter 70
2021-03-31
 6.5k  117
71
Chapter 71
2021-04-03
 6.4k  162
72
Chapter 72
2021-04-07
 6.4k  120
73
Chapter 73
2021-04-10
 6.7k  174
74
Chapter 74
2021-04-14
 6.4k  193
75
Chapter 75
2021-04-17
 6.5k  126
76
Chapter 76
2021-04-21
 6.2k  115
77
Chapter 77
2021-04-24
 6.2k  225
78
Chapter 78
2021-04-28
 6.5k  197
79
Chapter 79
2021-05-01
 6.4k  283
80
Chapter 80
2021-05-05
 6.3k  209
81
Chapter 81
2021-05-08
 6.2k  155
82
Chapter 82
2021-05-12
 6.4k  174
83
Chapter 83
2021-05-15
 6.4k  197
84
Chapter 84
2021-05-19
 7.8k  225
85
Chapter 85
2021-05-22
 6.2k  111
86
Chapter 86
2021-05-26
 6k  226
87
Chapter 87
2021-05-29
 6k  163
88
Chapter 88
2021-06-02
 6.1k  152
89
Chapter 89
2021-06-05
 6.2k  152
90
Chapter 90
2021-06-09
 6k  160
91
Chapter 91
2021-06-12
 6.4k  141
92
Chapter 92
2021-06-16
 6k  229
93
Chapter 93
2021-06-19
 6.2k  247
94
Chapter 94
2021-06-23
 6.1k  234
95
Chapter 95
2021-06-26
 6k  196
96
Chapter 96
2021-06-28
 5.9k  280
97
Chapter 97
2021-06-28
 5.8k  81
98
Chapter 98
2021-06-28
 5.7k  123
99
Chapter 99
2021-06-28
 5.8k  248
100
Chapter 100
2021-06-28
 5.5k  103
101
Chapter 101
2021-06-28
 5.6k  132
102
Chapter 102
2021-06-28
 5.5k  96
103
Chapter 103
2021-06-28
 5.5k  93
104
Chapter 104
2021-06-28
 6k  151
105
Chapter 105
2021-06-28
 6.2k  238
106
Chapter 106
2021-06-30
 5.6k  190
107
Chapter 107
2021-07-03
 5.6k  254
108
Chapter 108
2021-07-07
 6.1k  312
109
Chapter 109
2021-07-10
 5.9k  320
110
Chapter 110
2021-07-14
 5.8k  273
111
Chapter 111
2021-07-17
 5.6k  309
112
Chapter 112
2021-07-21
 5.7k  285
113
Chapter 113
2021-07-24
 5.8k  408
114
Chapter 114
2021-07-28
 5.8k  205
115
Chapter 115
2021-07-31
 5.2k  177
116
Chapter 116
2021-08-04
 5.3k  300
117
Chapter 117
2021-08-07
 5.3k  170
118
Chapter 118
2021-08-11
 5k  126
119
Chapter 119
2021-08-14
 5.1k  168
120
Chapter 120
2021-08-18
 5k  249
121
Chapter 121
2021-08-21
 4.9k  173
122
Chapter 122
2021-08-25
 4.9k  172
123
Chapter 123
2021-08-28
 4.5k  150
124
Chapter 124
2021-09-01
 4.6k  158
125
Chapter 125
2021-09-04
 4.8k  164
126
Chapter 126
2021-09-08
 4.5k  118
127
Chapter 127
2021-09-11
 4.6k  155
128
Chapter 128
2021-09-15
 4.3k  181
129
Chapter 129
2021-09-18
 4.3k  127
130
Chapter 130
2021-09-22
 4.4k  203
131
Chapter 131
2021-09-25
 4.1k  111
132
Chapter 132
2021-09-29
 4.2k  99
133
Chapter 133
2021-10-02
 4.2k  98
134
Chapter 134
2021-10-06
 4k  97
135
Chapter 135
2021-10-09
 4.1k  111
136
Chapter 136
2021-10-13
 3.9k  80
137
Chapter 137
2021-10-16
 4.1k  130
138
Chapter 138
2021-10-20
 4k  119
139
Chapter 139
2021-10-23
 4.1k  244
140
Chapter 140
2021-10-27
 3.9k  125
141
Chapter 141
2021-10-30
 4.1k  132
142
Chapter 142
2021-11-03
 3.9k  108
143
Chapter 143
2021-11-06
 3.7k  69
144
Chapter 144
2021-11-10
 3.6k  91
145
Chapter 145
2021-11-13
 3.6k  96
146
Chapter 146
2021-11-17
 3.7k  119
147
Chapter 147
2021-11-19
 3.5k  69
148
Chapter 148
2021-11-19
 3.4k  44
149
Chapter 149
2021-11-19
 3.4k  45
150
Chapter 150
2021-11-19
 3.3k  48
151
Chapter 151
2021-11-19
 3.4k  48
152
Chapter 152
2021-11-19
 3.2k  22
153
Chapter 153
2021-11-19
 3.4k  62
154
Chapter 154
2021-11-20
 3.5k  78
155
Chapter 155
2021-11-24
 3.5k  84
156
Chapter 156
2021-11-27
 3.6k  99
157
Chapter 157
2021-12-01
 3.5k  115
158
Chapter 158
2021-12-04
 3.6k  99
159
Chapter 159
2021-12-08
 3.4k  125
160
Chapter 160
2021-12-11
 3.3k  59
161
Chapter 161
2021-12-15
 3.4k  66
162
Chapter 162
2021-12-18
 3.4k  98
163
Chapter 163
2021-12-22
 3.5k  119
164
Chapter 164
2021-12-24
 3.2k  37
165
Chapter 165
2021-12-24
 3.1k  30
166
Chapter 166
2021-12-24
 3.2k  71
167
Chapter 167
2021-12-24
 3.3k  86
168
Chapter 168
2021-12-24
 3.2k  111
169
Chapter 169
2021-12-24
 3.2k  62
170
Chapter 170
2021-12-24
 3.3k  118
171
Chapter 171
2021-12-25
 3.3k  148
172
Chapter 172
2021-12-29
 3.5k  140
173
Chapter 173
2022-01-01
 3.2k  94
174
Chapter 174
2022-01-05
 3.1k  85
175
Chapter 175
2022-01-08
 3.2k  99
176
Chapter 176
2022-01-12
 3.1k  120
177
Chapter 177
2022-01-15
 3.1k  120
178
Chapter 178
2022-01-19
 3.1k  105
179
Chapter 179
2022-01-21
 3.1k  59
180
Chapter 180
2022-01-21
 2.8k  66
181
Chapter 181
2022-01-21
 2.9k  52
182
Chapter 182
2022-01-21
 2.8k  30
183
Chapter 183
2022-01-21
 2.9k  32
184
Chapter 184
2022-01-21
 2.9k  45
185
Chapter 185
2022-01-21
 3.1k  80
186
Chapter 186
2022-01-22
 3.1k  80
187
Chapter 187
2022-01-26
 3.2k  108
188
Chapter 188
2022-01-29
 3k  109
189
Chapter 189
2022-02-02
 3k  87
190
Chapter 190
2022-02-05
 3.1k  198
191
Chapter 191
2022-02-09
 3.1k  178
192
Chapter 192
2022-02-12
 3.1k  117
193
Chapter 193
2022-02-16
 2.9k  80
194
Chapter 194
2022-02-19
 3k  84
195
Chapter 195
2022-02-23
 2.8k  78
196
Chapter 196
2022-02-26
 2.9k  68
197
Chapter 197
2022-03-02
 2.9k  68
198
Chapter 198
2022-03-05
 2.8k  74
199
Chapter 199
2022-03-09
 2.7k  102
200
Chapter 200
2022-03-12
 2.8k  98
201
Chapter 201
2022-03-16
 2.7k  88
202
Chapter 202
2022-03-19
 2.7k  119
203
Chapter 203
2022-03-23
 2.7k  80
204
Chapter 204
2022-03-26
 2.8k  128
205
Chapter 205
2022-03-30
 2.6k  72
206
Chapter 206
2022-04-02
 2.6k  97
207
Chapter 207
2022-04-06
 2.5k  80
208
Chapter 208
2022-04-09
 2.5k  74
209
Chapter 209
2022-04-13
 2.6k  78
210
Chapter 210
2022-04-16
 2.5k  59
211
Chapter 211
2022-04-17
 2.3k  52
212
Chapter 212
2022-04-17
 2.3k  56
213
Chapter 213
2022-04-17
 2.3k  30
214
Chapter 214
2022-04-17
 2.3k  65
215
Chapter 215
2022-04-17
 2.3k  49
216
Chapter 216
2022-04-17
 2.3k  55
217
Chapter 217
2022-04-17
 2.2k  91
218
Chapter 218
2022-04-17
 2.2k  52
219
Chapter 219
2022-04-17
 2.2k  33
220
Chapter 220
2022-04-17
 2.8k  110
221
Chapter 221
2022-04-20
 2.5k  76
222
Chapter 222
2022-04-23
 2.3k  63
223
Chapter 223
2022-04-27
 2.3k  95
224
Chapter 224
2022-04-30
 2.4k  81
225
Chapter 225
2022-05-04
 2.3k  93
226
Chapter 226
2022-05-07
 2.2k  59
227
Chapter 227
2022-05-11
 2.2k  58
228
Chapter 228
2022-05-14
 2.2k  70
229
Chapter 229
2022-05-18
 2.2k  72
230
Chapter 230
2022-05-21
 2.2k  37
231
Chapter 231
2022-05-25
 2.1k  54
232
Chapter 232
2022-05-28
 2.1k  74
233
Chapter 233
2022-06-01
 2.1k  49
234
Chapter 234
2022-06-04
 1.9k  35
235
Chapter 235
2022-06-04
 1.9k  21
236
Chapter 236
2022-06-04
 1.9k  26
237
Chapter 237
2022-06-04
 1.9k  15
238
Chapter 238
2022-06-04
 1.9k  14
239
Chapter 239
2022-06-04
 1.9k  26
240
Chapter 240
2022-06-04
 1.9k  58
241
Chapter 241
2022-06-04
 1.8k  17
242
Chapter 242
2022-06-04
 1.9k  45
243
Chapter 243
2022-06-04
 1.9k  36
244
Chapter 244
2022-06-04
 2k  63
245
Chapter 245
2022-06-08
 2k  47
246
Chapter 246
2022-06-11
 2k  92
247
Chapter 247
2022-06-15
 1.9k  66
248
Chapter 248
2022-06-18
 1.9k  71
249
Chapter 249
2022-06-22
 1.9k  58
250
Chapter 250
2022-06-25
 1.8k  50
251
Chapter 251
2022-06-29
 1.8k  74
252
Chapter 252
2022-07-02
 1.9k  67
253
Chapter 253
2022-07-06
 2k  83
254
Chapter 254
2022-07-09
 1.8k  64
255
Chapter 255
2022-07-13
 1.7k  67
256
Chapter 256
2022-07-16
 1.8k  95
257
Chapter 257
2022-07-20
 1.7k  72
258
Chapter 258
2022-07-23
 1.6k  56
259
Chapter 259
2022-07-24
 1.5k  31
260
Chapter 260
2022-07-24
 1.5k  39
261
Chapter 261
2022-07-24
 1.5k  29
262
Chapter 262
2022-07-24
 1.5k  25
263
Chapter 263
2022-07-24
 1.5k  16
264
Chapter 264
2022-07-24
 1.5k  28
265
Chapter 265
2022-07-24
 1.6k  63
266
Chapter 266
2022-07-24
 1.5k  24
267
Chapter 267
2022-07-24
 1.5k  27
268
Chapter 268
2022-07-24
 1.6k  59
269
Chapter 269
2022-07-27
 1.6k  34
270
Chapter 270
2022-07-30
 1.5k  58
271
Chapter 271
2022-08-03
 1.5k  38
272
Chapter 272
2022-08-06
 1.6k  88
273
Chapter 273
2022-08-10
 1.4k  39
274
Chapter 274
2022-08-13
 1.5k  45
275
Chapter 275
2022-08-17
 1.4k  42
276
Chapter 276
2022-08-20
 1.4k  53
277
Chapter 277
2022-08-24
 1.4k  61
278
Chapter 278
2022-08-27
 1.4k  53
279
Chapter 279
2022-08-31
 1.3k  53
280
Chapter 280
2022-09-03
 1.4k  69
281
Chapter 281
2022-09-07
 1.2k  46
282
Chapter 282
2022-09-10
 1.3k  44
283
Chapter 283
2022-09-14
 1.3k  43
284
Chapter 284
2022-09-17
 1.2k  39
285
Chapter 285
2022-09-21
 1.1k  34
286
Chapter 286
2022-09-24
 1.1k  41
287
Chapter 287
2022-09-28
 1.1k  41
288
Chapter 288
2022-10-01
 1.1k  39
289
Chapter 289
2022-10-05
 1k  43
290
Chapter 290
2022-10-08
 1k  45
291
Chapter 291
2022-10-12
 979  19
292
Chapter 292
2022-10-15
 964  30
293
Chapter 293
2022-10-19
 933  48
294
Chapter 294
2022-10-22
 930  47
295
Chapter 295
2022-10-26
 868  27
296
Chapter 296
2022-10-29
 853  24
297
Chapter 297
2022-11-02
 814  25
298
Chapter 298
2022-11-05
 818  23
299
Chapter 299
2022-11-09
 761  20
300
Chapter 300
2022-11-12
 744  23
301
Chapter 301
2022-11-13
 634  11
302
Chapter 302
2022-11-13
 644  6
303
Chapter 303
2022-11-13
 654  7
304
Chapter 304
2022-11-13
 631  12
305
Chapter 305
2022-11-13
 645  12
306
Chapter 306
2022-11-13
 627  9
307
Chapter 307
2022-11-13
 597  14
308
Chapter 308
2022-11-13
 580  13
309
Chapter 309
2022-11-13
 605  18
310
Chapter 310
2022-11-13
 677  32
311
Chapter 311
2022-11-16
 644  40
312
Chapter 312
2022-11-19
 638  43
313
Chapter 313
2022-11-23
 578  28
314
Chapter 314
2022-11-26
 546  31
315
Chapter 315
2022-11-30
 366  31
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Hành động/Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Shota
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Tôi Quyết Đấu Tra Nam
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Tôi Quyết Đấu Tra Nam
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí
Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí
Tình yêu/Showbiz/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play