Tu Chân Bốn Vạn Năm
Tu Chân Bốn Vạn Năm Tu Chân Bốn Vạn Năm
Tu Chân Bốn Vạn Năm
Đã Full
Hành động / Viễn tưởng
14.8M
4.6
Tên tác giả: Haotoon

“Nếu như vũ trụ này là một khu rừng u ám đầy mùi chết chóc và máu tanh thì chúng tôi, những tu chân giả, sẽ nguyện dùng tính mạng để đốt thành những đốm lửa nhỏ bé!". 40 nghìn năm tu chân, Một truyền kỳ về một thiếu niên biên giới nhiệt huyết đã thống lĩnh ngân hà vạn vật Truyện này do Haotoon cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 372 chương    /    (4549)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 372 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-27
 3.8k  212
2
Chapter 2
2018-12-27
 2.6k  66
3
Chapter 3
2018-12-27
 2.4k  52
4
Chapter 4
2018-12-27
 2k  20
5
Chapter 5
2018-12-27
 2.1k  46
6
Chapter 6
2018-12-27
 1.9k  29
7
Chapter 7
2018-12-27
 1.9k  24
8
Chapter 8
2018-12-27
 1.8k  36
9
Chapter 9
2019-01-01
 1.7k  19
10
Chapter 10
2019-01-08
 1.6k  20
11
Chapter 11
2019-01-15
 1.6k  39
12
Chapter 12
2019-01-22
 1.5k  21
13
Chapter 13
2019-01-29
 1.6k  11
14
Chapter 14
2019-02-05
 1.4k  35
15
Chapter 15
2019-02-12
 1.5k  21
16
Chapter 16
2019-02-19
 1.4k  20
17
Chapter 17
2019-02-26
 1.4k  13
18
Chapter 18
2019-03-05
 1.4k  20
19
Chapter 19
2019-03-12
 1.3k  15
20
Chapter 20
2019-03-19
 1.6k  43
21
Chapter 21
2019-03-26
 1.4k  16
22
Chapter 22
2019-04-02
 1.3k  19
23
Chapter 23
2019-04-09
 1.3k  22
24
Chapter 24
2019-04-16
 1.3k  49
25
Chapter 25
2019-04-23
 1.3k  13
26
Chapter 26
2019-04-30
 1.3k  30
27
Chapter 27
2019-05-07
 1.3k  18
28
Chapter 28
2019-05-14
 1.3k  27
29
Chapter 29
2019-05-21
 1.3k  21
30
Chapter 30
2019-05-25
 1.2k  14
31
Chapter 31
2019-06-01
 1.2k  11
32
Chapter 32
2019-06-08
 1.2k  8
33
Chapter 33
2019-06-15
 1.3k  12
34
Chapter 34
2019-06-22
 1.2k  22
35
Chapter 35
2019-06-29
 1.2k  19
36
Chapter 36
2019-07-06
 1.3k  21
37
Chapter 37
2019-07-13
 1.3k  26
38
Chapter 38
2019-07-20
 1.2k  17
39
Chapter 39
2019-07-22
 1.3k  21
40
Chapter 40
2019-07-27
 1.2k  23
41
Chapter 41
2019-07-29
 1.2k  21
42
Chapter 42
2019-08-03
 1.2k  16
43
Chapter 43
2019-08-05
 1.2k  10
44
Chapter 44
2019-08-10
 1.2k  17
45
Chapter 45
2019-08-12
 1.2k  12
46
Chapter 46
2019-08-17
 1.3k  20
47
Chapter 47
2019-08-19
 1.2k  89
48
Chapter 48
2019-08-24
 1.3k  18
49
Chapter 49
2019-08-26
 1.2k  18
50
Chapter 50
2019-08-31
 1.2k  9
51
Chapter 51
2019-09-02
 1.2k  16
52
Chapter 52
2019-09-07
 1.2k  20
53
Chapter 53
2019-09-09
 1.1k  18
54
Chapter 54
2019-09-14
 1.2k  16
55
Chapter 55
2019-09-16
 1.1k  17
56
Chapter 56
2019-09-21
 1.1k  15
57
Chapter 57
2019-09-23
 1.1k  11
58
Chapter 58
2019-09-28
 1.1k  12
59
Chapter 59
2019-09-30
 1.1k  20
60
Chapter 60
2019-10-05
 1.1k  23
61
Chapter 61
2019-10-07
 1.1k  16
62
Chapter 62
2019-10-12
 1.2k  12
63
Chapter 63
2019-10-14
 1.1k  21
64
Chapter 64
2019-10-19
 1.1k  18
65
Chapter 65
2019-10-21
 1.1k  11
66
Chapter 66
2019-10-26
 1.1k  10
67
Chapter 67
2019-10-28
 1.2k  15
68
Chapter 68
2019-11-02
 1.1k  8
69
Chapter 69
2019-11-04
 1.1k  18
70
Chapter 70
2019-11-09
 1.1k  7
71
Chapter 71
2019-11-11
 1.1k  9
72
Chapter 72
2019-11-16
 1.1k  5
73
Chapter 73
2019-11-18
 1.1k  14
74
Chapter 74
2019-11-23
 1.1k  11
75
Chapter 75
2019-11-25
 1.2k  17
76
Chapter 76
2019-11-30
 1.1k  10
77
Chapter 77
2019-12-02
 1k  10
78
Chapter 78
2019-12-07
 1.1k  9
79
Chapter 79
2019-12-09
 1.1k  16
80
Chapter 80
2019-12-14
 1k  12
81
Chapter 81
2019-12-16
 1.1k  14
82
Chapter 82
2019-12-21
 1.1k  11
83
Chapter 83
2019-12-23
 1.2k  17
84
Chapter 84
2019-12-28
 1.1k  15
85
Chapter 85
2019-12-30
 1k  4
86
Chapter 86
2019-12-31
 1k  10
87
Chapter 87
2019-12-31
 1.1k  17
88
Chapter 88
2019-12-31
 1.1k  22
89
Chapter 89
2019-12-31
 1.1k  15
90
Chapter 90
2019-12-31
 1k  10
91
Chapter 91
2019-12-31
 1.1k  11
92
Chapter 92
2019-12-31
 1.1k  10
93
Chapter 93
2019-12-31
 1.1k  25
94
Chapter 94
2019-12-31
 1.1k  21
95
Chapter 95
2019-12-31
 1.1k  26
96
Chapter 96
2020-01-04
 1.1k  10
97
Chapter 97
2020-01-06
 1k  18
98
Chapter 98
2020-01-11
 1.1k  13
99
Chapter 99
2020-01-13
 1k  16
100
Chapter 100
2020-01-18
 1k  11
101
Chapter 101
2020-01-20
 1.1k  4
102
Chapter 102
2020-01-25
 1k  20
103
Chapter 103
2020-01-27
 1k  15
104
Chapter 104
2020-02-01
 1k  13
105
Chapter 105
2020-02-03
 1.1k  24
106
Chapter 106
2020-02-08
 1k  8
107
Chapter 107
2020-02-10
 987  24
108
Chapter 108
2020-02-15
 1k  16
109
Chapter 109
2020-02-17
 983  17
110
Chapter 110
2020-02-22
 1k  8
111
Chapter 111
2020-02-24
 1.1k  16
112
Chapter 112
2020-02-29
 1.1k  7
113
Chapter 113
2020-03-02
 1k  13
114
Chapter 114
2020-03-07
 1k  8
115
Chapter 115
2020-03-09
 1k  15
116
Chapter 116
2020-03-14
 1.5k  13
117
Chapter 117
2020-03-16
 1.1k  17
118
Chapter 118
2020-03-21
 1k  11
119
Chapter 119
2020-03-23
 1.1k  8
120
Chapter 120
2020-03-28
 1.1k  24
121
Chapter 121
2020-03-30
 960  25
122
Chapter 122
2020-04-03
 965  8
123
Chapter 123
2020-04-03
 1.1k  17
124
Chapter 124
2020-04-03
 923  9
125
Chapter 125
2020-04-03
 1k  10
126
Chapter 126
2020-04-03
 915  10
127
Chapter 127
2020-04-03
 889  13
128
Chapter 128
2020-04-03
 899  10
129
Chapter 129
2020-04-03
 920  6
130
Chapter 130
2020-04-03
 921  11
131
Chapter 131
2020-04-03
 1k  7
132
Chapter 132
2020-04-04
 1.2k  26
133
Chapter 133
2020-04-06
 1.1k  31
134
Chapter 134
2020-04-11
 1k  9
135
Chapter 135
2020-04-13
 1.1k  35
136
Chapter 136
2020-04-18
 975  21
137
Chapter 137
2020-04-20
 1.1k  18
138
Chapter 138
2020-04-25
 952  24
139
Chapter 139
2020-04-27
 959  15
140
Chapter 140
2020-05-02
 927  28
141
Chapter 141
2020-05-04
 933  25
142
Chapter 142
2020-05-09
 974  12
143
Chapter 143
2020-05-11
 969  20
144
Chapter 144
2020-05-16
 888  9
145
Chapter 145
2020-05-18
 881  11
146
Chapter 146
2020-05-23
 897  18
147
Chapter 147
2020-05-25
 951  17
148
Chapter 148
2020-05-30
 881  8
149
Chapter 149
2020-06-01
 844  8
150
Chapter 150
2020-06-06
 893  7
151
Chapter 151
2020-06-08
 887  8
152
Chapter 152
2020-06-13
 813  14
153
Chapter 153
2020-06-15
 838  10
154
Chapter 154
2020-06-20
 885  8
155
Chapter 155
2020-06-22
 910  16
156
Chapter 156
2020-06-27
 837  8
157
Chapter 157
2020-06-29
 831  9
158
Chapter 158
2020-07-04
 803  20
159
Chapter 159
2020-07-06
 790  16
160
Chapter 160
2020-07-11
 805  13
161
Chapter 161
2020-07-13
 791  8
162
Chapter 162
2020-07-18
 772  13
163
Chapter 163
2020-07-20
 753  7
164
Chapter 164
2020-07-25
 756  14
165
Chapter 165
2020-07-27
 807  11
166
Chapter 166
2020-08-01
 754  5
167
Chapter 167
2020-08-03
 760  18
168
Chapter 168
2020-08-08
 775  9
169
Chapter 169
2020-08-10
 765  12
170
Chapter 170
2020-08-15
 709  6
171
Chapter 171
2020-08-17
 750  16
172
Chapter 172
2020-08-22
 759  9
173
Chapter 173
2020-08-24
 766  30
174
Chapter 174
2020-08-29
 695  9
175
Chapter 175
2020-08-31
 693  12
176
Chapter 176
2020-09-05
 672  4
177
Chapter 177
2020-09-07
 669  6
178
Chapter 178
2020-09-12
 697  13
179
Chapter 179
2020-09-14
 690  14
180
Chapter 180
2020-09-19
 684  7
181
Chapter 181
2020-09-21
 687  7
182
Chapter 182
2020-09-26
 671  3
183
Chapter 183
2020-09-28
 704  4
184
Chapter 184
2020-10-03
 636  3
185
Chapter 185
2020-10-05
 641  4
186
Chapter 186
2020-10-10
 682  10
187
Chapter 187
2020-10-12
 606  3
188
Chapter 188
2020-10-17
 625  6
189
Chapter 189
2020-10-19
 580  6
190
Chapter 190
2020-10-24
 602  15
191
Chapter 191
2020-10-26
 588  5
192
Chapter 192
2020-10-31
 603  7
193
Chapter 193
2020-11-02
 617  3
194
Chapter 194
2020-11-07
 601  3
195
Chapter 195
2020-11-09
 605  7
196
Chapter 196
2020-11-14
 573  6
197
Chapter 197
2020-11-16
 567  7
198
Chapter 198
2020-11-21
 561  7
199
Chapter 199
2020-11-23
 546  5
200
Chapter 200
2020-11-27
 548  6
201
Chapter 201
2020-11-27
 514  4
202
Chapter 202
2020-11-27
 548  7
203
Chapter 203
2020-11-27
 550  4
204
Chapter 204
2020-11-27
 560  4
205
Chapter 205
2020-11-27
 523  7
206
Chapter 206
2020-11-27
 508  8
207
Chapter 207
2020-11-27
 512  6
208
Chapter 208
2020-11-27
 506  7
209
Chapter 209
2020-11-27
 534  9
210
Chapter 210
2020-11-28
 549  10
211
Chapter 211
2020-11-30
 587  10
212
Chapter 212
2020-12-05
 591  17
213
Chapter 213
2020-12-07
 538  7
214
Chapter 214
2020-12-12
 489  5
215
Chapter 215
2020-12-14
 502  4
216
Chapter 216
2020-12-19
 497  5
217
Chapter 217
2020-12-21
 520  9
218
Chapter 218
2020-12-26
 499  5
219
Chapter 219
2020-12-28
 520  8
220
Chapter 220
2021-01-02
 489  8
221
Chapter 221
2021-01-04
 505  8
222
Chapter 222
2021-01-09
 480  7
223
Chapter 223
2021-01-11
 528  7
224
Chapter 224
2021-01-16
 498  6
225
Chapter 225
2021-01-18
 489  7
226
Chapter 226
2021-01-23
 497  11
227
Chapter 227
2021-01-25
 467  6
228
Chapter 228
2021-01-30
 465  13
229
Chapter 229
2021-02-01
 486  6
230
Chapter 230
2021-02-06
 468  4
231
Chapter 231
2021-02-08
 463  9
232
Chapter 232
2021-02-13
 440  7
233
Chapter 233
2021-02-15
 459  9
234
Chapter 234
2021-02-20
 435  7
235
Chapter 235
2021-02-22
 425  13
236
Chapter 236
2021-02-27
 398  9
237
Chapter 237
2021-03-01
 387  9
238
Chapter 238
2021-03-06
 386  9
239
Chapter 239
2021-03-08
 403  19
240
Chapter 240
2021-03-13
 392  15
241
Chapter 241
2021-03-15
 390  8
242
Chapter 242
2021-03-20
 367  23
243
Chapter 243
2021-03-22
 373  7
244
Chapter 244
2021-03-27
 342  8
245
Chapter 245
2021-03-29
 326  8
246
Chapter 246
2021-04-03
 335  10
247
Chapter 247
2021-04-05
 349  8
248
Chapter 248
2021-04-10
 322  8
249
Chapter 249
2021-04-12
 314  9
250
Chapter 250
2021-04-17
 320  8
251
Chapter 251
2021-04-19
 327  7
252
Chapter 252
2021-04-24
 318  9
253
Chapter 253
2021-04-26
 317  11
254
Chapter 254
2021-04-30
 317  3
255
Chapter 255
2021-04-30
 305  8
256
Chapter 256
2021-04-30
 288  6
257
Chapter 257
2021-04-30
 272  7
258
Chapter 258
2021-04-30
 288  3
259
Chapter 259
2021-04-30
 269  3
260
Chapter 260
2021-04-30
 269  6
261
Chapter 261
2021-04-30
 284  3
262
Chapter 262
2021-04-30
 255  4
263
Chapter 263
2021-04-30
 264  4
264
Chapter 264
2021-05-01
 275  7
265
Chapter 265
2021-05-03
 272  8
266
Chapter 266
2021-05-08
 259  6
267
Chapter 267
2021-05-10
 258  5
268
Chapter 268
2021-05-15
 261  5
269
Chapter 269
2021-05-17
 263  8
270
Chapter 270
2021-05-22
 260  6
271
Chapter 271
2021-05-24
 249  4
272
Chapter 272
2021-05-29
 243  9
273
Chapter 273
2021-05-31
 242  6
274
Chapter 274
2021-06-05
 228  8
275
Chapter 275
2021-06-07
 234  8
276
Chapter 276
2021-06-12
 219  6
277
Chapter 277
2021-06-14
 247  5
278
Chapter 278
2021-06-19
 213  3
279
Chapter 279
2021-06-21
 224  5
280
Chapter 280
2021-06-26
 224  6
281
Chapter 281
2021-06-28
 215  5
282
Chapter 282
2021-07-03
 210  5
283
Chapter 283
2021-07-05
 201  8
284
Chapter 284
2021-07-10
 202  7
285
Chapter 285
2021-07-12
 203  18
286
Chapter 286
2021-07-17
 196  6
287
Chapter 287
2021-07-19
 190  3
288
Chapter 288
2021-07-24
 189  9
289
Chapter 289
2021-07-26
 199  10
290
Chapter 290
2021-07-31
 190  6
291
Chapter 291
2021-08-02
 188  5
292
Chapter 292
2021-08-07
 185  5
293
Chapter 293
2021-08-09
 187  8
294
Chapter 294
2021-08-14
 177  5
295
Chapter 295
2021-08-16
 182  6
296
Chapter 296
2021-08-21
 177  4
297
Chapter 297
2021-08-23
 171  6
298
Chapter 298
2021-08-28
 172  6
299
Chapter 299
2021-08-30
 190  9
300
Chapter 300
2021-09-04
 177  4
301
Chapter 301
2021-09-06
 196  7
302
Chapter 302
2021-09-11
 182  5
303
Chapter 303
2021-09-11
 189  3
304
Chapter 304
2021-09-11
 186  8
305
Chapter 305
2021-09-11
 184  4
306
Chapter 306
2021-09-11
 166  5
307
Chapter 307
2021-09-11
 166  4
308
Chapter 308
2021-09-11
 177  4
309
Chapter 309
2021-09-11
 186  6
310
Chapter 310
2021-09-11
 177  9
311
Chapter 311
2021-09-11
 171  3
312
Chapter 312
2021-09-11
 181  7
313
Chapter 313
2021-09-13
 191  15
314
Chapter 314
2021-09-18
 169  8
315
Chapter 315
2021-09-20
 182  5
316
Chapter 316
2021-09-25
 190  10
317
Chapter 317
2021-09-27
 193  44
318
Chapter 318
2021-10-02
 203  9
319
Chapter 319
2021-10-04
 192  15
320
Chapter 320
2021-10-09
 178  6
321
Chapter 321
2021-10-11
 171  6
322
Chapter 322
2021-10-16
 157  3
323
Chapter 323
2021-10-18
 161  4
324
Chapter 324
2021-10-23
 161  7
325
Chapter 325
2021-10-25
 156  4
326
Chapter 326
2021-10-30
 156  4
327
Chapter 327
2021-11-01
 159  9
328
Chapter 328
2021-11-06
 163  6
329
Chapter 329
2021-11-08
 161  8
330
Chapter 330
2021-11-13
 160  5
331
Chapter 331
2021-11-15
 148  6
332
Chapter 332
2021-11-20
 149  7
333
Chapter 333
2021-11-22
 156  11
334
Chapter 334
2021-11-27
 160  10
335
Chapter 335
2021-11-29
 160  11
336
Chapter 336
2021-12-04
 150  7
337
Chapter 337
2021-12-06
 144  8
338
Chapter 338
2021-12-11
 149  5
339
Chapter 339
2021-12-13
 144  4
340
Chapter 340
2021-12-18
 145  4
341
Chapter 341
2021-12-20
 142  8
342
Chapter 342
2021-12-25
 139  6
343
Chapter 343
2021-12-27
 140  3
344
Chapter 344
2022-01-01
 140  4
345
Chapter 345
2022-01-03
 142  7
346
Chapter 346
2022-01-08
 149  9
347
Chapter 347
2022-01-10
 136  5
348
Chapter 348
2022-01-15
 133  4
349
Chapter 349
2022-01-17
 124  5
350
Chapter 350
2022-01-22
 116  3
351
Chapter 351
2022-01-24
 125  5
352
Chapter 352
2022-01-29
 117  3
353
Chapter 353
2022-01-31
 115  4
354
Chapter 354
2022-02-05
 112  7
355
Chapter 355
2022-02-07
 112  5
356
Chapter 356
2022-02-12
 106  4
357
Chapter 357
2022-02-14
 114  5
358
Chapter 358
2022-02-19
 99  5
359
Chapter 359
2022-02-21
 104  11
360
Chapter 360
2022-02-26
 101  5
361
Chapter 361
2022-02-28
 97  3
362
Chapter 362
2022-03-05
 100  4
363
Chapter 363
2022-03-07
 101  3
364
Chapter 364
2022-03-12
 99  3
365
Chapter 365
2022-03-14
 102  9
366
Chapter 366
2022-03-19
 95  4
367
Chapter 367
2022-03-21
 86  7
368
Chapter 368
2022-03-26
 89  4
369
Chapter 369
2022-03-28
 89  3
370
Chapter 370
2022-04-02
 84  6
371
Chapter 371
2022-04-04
 84  4
372
Chapter 372
2022-04-11
 118  24
Đề xuất liên quan
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Bào Trù Thiên Hạ
Bào Trù Thiên Hạ
Hành động/Cung đình
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play