MangaToon
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Đã Full
Huyền huyễn / Mạo Hiểm
20M
4.3
Tên tác giả: TaXue Comic

Từ thế giới hiện đại xuyên không đến cốc thần Nam Châu - Diệp Thần, trở thành chủ nhân Di Hồng Viện. Trên con đường tiến đến Bắc Địch, lại giúp đỡ thánh nữ của tộc Tuyết Ảnh, nhưng không ngờ...

Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 297 chương    /    (12917)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-04-15
 7.8k  1.5k
2
Chapter 2
2020-04-15
 6.6k  643
3
Chapter 3
2020-04-15
 5.1k  562
4
Chapter 4
2020-04-15
 5.3k  425
5
Chapter 5
2020-04-15
 5.3k  552
6
Chapter 6
2020-04-15
 4.6k  458
7
Chapter 7
2020-04-15
 4.7k  357
8
Chapter 8
2020-04-15
 4.8k  535
9
Chapter 9
2020-04-15
 4.1k  278
10
Chapter 10
2020-04-15
 4.1k  278
11
Chapter 11
2020-04-18
 4.3k  294
12
Chapter 12
2020-04-21
 4.4k  354
13
Chapter 13
2020-04-25
 4k  184
14
Chapter 14
2020-04-27
 3.9k  178
15
Chapter 15
2020-04-27
 3.6k  140
16
Chapter 16
2020-04-27
 3.7k  168
17
Chapter 17
2020-04-27
 3.5k  99
18
Chapter 18
2020-04-27
 3.4k  132
19
Chapter 19
2020-04-27
 3.3k  164
20
Chapter 20
2020-04-27
 3k  136
21
Chapter 21
2020-04-27
 2.9k  68
22
Chapter 22
2020-04-27
 3k  93
23
Chapter 23
2020-04-27
 3.2k  167
24
Chapter 24
2020-04-28
 3.3k  475
25
Chapter 25
2020-05-02
 3k  235
26
Chapter 26
2020-05-05
 2.6k  74
27
Chapter 27
2020-05-09
 2.6k  73
28
Chapter 28
2020-05-12
 2.3k  46
29
Chapter 29
2020-05-16
 2.3k  53
30
Chapter 30
2020-05-19
 2.3k  49
31
Chapter 31
2020-05-23
 2.2k  59
32
Chapter 32
2020-05-26
 2.3k  42
33
Chapter 33
2020-05-30
 2.2k  30
34
Chapter 34
2020-06-02
 2.1k  45
35
Chapter 35
2020-06-06
 2k  73
36
Chapter 36
2020-06-09
 1.9k  53
37
Chapter 37
2020-06-13
 1.8k  27
38
Chapter 38
2020-06-16
 1.7k  55
39
Chapter 39
2020-06-20
 1.7k  51
40
Chapter 40
2020-06-23
 1.8k  43
41
Chapter 41
2020-06-27
 1.7k  32
42
Chapter 42
2020-06-30
 1.7k  53
43
Chapter 43
2020-07-04
 1.7k  44
44
Chapter 44
2020-07-07
 1.6k  35
45
Chapter 45
2020-07-11
 1.7k  165
46
Chapter 46
2020-07-14
 1.5k  45
47
Chapter 47
2020-07-18
 1.4k  37
48
Chapter 48
2020-07-21
 1.4k  38
49
Chapter 49
2020-07-25
 1.4k  41
50
Chapter 50
2020-07-28
 1.3k  18
51
Chapter 51
2020-08-01
 1.2k  14
52
Chapter 52
2020-08-04
 1.3k  47
53
Chapter 53
2020-08-07
 1.2k  14
54
Chapter 54
2020-08-07
 1.1k  15
55
Chapter 55
2020-08-07
 1.2k  15
56
Chapter 56
2020-08-07
 1.1k  11
57
Chapter 57
2020-08-07
 1.1k  14
58
Chapter 58
2020-08-07
 1.1k  23
59
Chapter 59
2020-08-07
 1.2k  24
60
Chapter 60
2020-08-07
 1.1k  12
61
Chapter 61
2020-08-07
 1.1k  7
62
Chapter 62
2020-08-07
 1.2k  31
63
Chapter 63
2020-08-08
 1.3k  28
64
Chapter 64
2020-08-11
 1.3k  32
65
Chapter 65
2020-08-15
 1.2k  20
66
Chapter 66
2020-08-18
 1.1k  29
67
Chapter 67
2020-08-22
 1.1k  61
68
Chapter 68
2020-08-25
 1.1k  34
69
Chapter 69
2020-08-29
 1.1k  30
70
Chapter 70
2020-09-01
 1.2k  18
71
Chapter 71
2020-09-05
 1.1k  12
72
Chapter 72
2020-09-08
 1.1k  24
73
Chapter 73
2020-09-12
 1.1k  23
74
Chapter 74
2020-09-15
 968  14
75
Chapter 75
2020-09-19
 996  11
76
Chapter 76
2020-09-22
 1k  19
77
Chapter 77
2020-09-26
 940  19
78
Chapter 78
2020-09-29
 964  22
79
Chapter 79
2020-10-03
 966  13
80
Chapter 80
2020-10-06
 939  20
81
Chapter 81
2020-10-10
 914  17
82
Chapter 82
2020-10-13
 898  12
83
Chapter 83
2020-10-17
 861  15
84
Chapter 84
2020-10-20
 871  22
85
Chapter 85
2020-10-23
 831  12
86
Chapter 86
2020-10-23
 834  28
87
Chapter 87
2020-10-23
 794  14
88
Chapter 88
2020-10-23
 753  10
89
Chapter 89
2020-10-23
 774  15
90
Chapter 90
2020-10-23
 762  14
91
Chapter 91
2020-10-23
 764  10
92
Chapter 92
2020-10-23
 758  12
93
Chapter 93
2020-10-23
 780  13
94
Chapter 94
2020-10-23
 859  22
95
Chapter 95
2020-10-24
 820  17
96
Chapter 96
2020-10-27
 805  13
97
Chapter 97
2020-10-31
 803  12
98
Chapter 98
2020-11-03
 845  24
99
Chapter 99
2020-11-07
 864  24
100
Chapter 100
2020-11-10
 858  19
101
Chapter 101
2020-11-14
 838  21
102
Chapter 102
2020-11-17
 825  11
103
Chapter 103
2020-11-21
 785  24
104
Chapter 104
2020-11-24
 792  20
105
Chapter 105
2020-11-28
 786  16
106
Chapter 106
2020-12-01
 730  13
107
Chapter 107
2020-12-05
 777  11
108
Chapter 108
2020-12-08
 744  30
109
Chapter 109
2020-12-12
 711  17
110
Chapter 110
2020-12-15
 741  15
111
Chapter 111
2020-12-19
 711  13
112
Chapter 112
2020-12-22
 722  13
113
Chapter 113
2020-12-26
 696  7
114
Chapter 114
2020-12-29
 688  9
115
Chapter 115
2021-01-02
 660  10
116
Chapter 116
2021-01-05
 690  19
117
Chapter 117
2021-01-09
 697  24
118
Chapter 118
2021-01-12
 697  27
119
Chapter 119
2021-01-16
 665  20
120
Chapter 120
2021-01-19
 688  14
121
Chapter 121
2021-01-23
 649  21
122
Chapter 122
2021-01-26
 615  23
123
Chapter 123
2021-01-30
 621  13
124
Chapter 124
2021-02-02
 631  22
125
Chapter 125
2021-02-06
 646  23
126
Chapter 126
2021-02-09
 669  17
127
Chapter 127
2021-02-13
 647  27
128
Chapter 128
2021-02-16
 608  18
129
Chapter 129
2021-02-20
 602  14
130
Chapter 130
2021-02-23
 651  27
131
Chapter 131
2021-02-27
 632  18
132
Chapter 132
2021-03-02
 603  13
133
Chapter 133
2021-03-06
 591  19
134
Chapter 134
2021-03-09
 618  52
135
Chapter 135
2021-03-13
 553  11
136
Chapter 136
2021-03-13
 577  12
137
Chapter 137
2021-03-13
 531  9
138
Chapter 138
2021-03-13
 530  11
139
Chapter 139
2021-03-13
 530  30
140
Chapter 140
2021-03-13
 625  27
141
Chapter 141
2021-03-16
 558  20
142
Chapter 142
2021-03-20
 562  15
143
Chapter 143
2021-03-23
 600  31
144
Chapter 144
2021-03-27
 592  20
145
Chapter 145
2021-03-30
 559  12
146
Chapter 146
2021-04-03
 532  20
147
Chapter 147
2021-04-06
 534  10
148
Chapter 148
2021-04-10
 504  11
149
Chapter 149
2021-04-13
 531  27
150
Chapter 150
2021-04-17
 494  11
151
Chapter 151
2021-04-20
 493  14
152
Chapter 152
2021-04-24
 509  18
153
Chapter 153
2021-04-27
 497  15
154
Chapter 154
2021-05-01
 478  9
155
Chapter 155
2021-05-02
 420  6
156
Chapter 156
2021-05-02
 430  10
157
Chapter 157
2021-05-02
 446  5
158
Chapter 158
2021-05-02
 415  10
159
Chapter 159
2021-05-02
 408  4
160
Chapter 160
2021-05-02
 424  8
161
Chapter 161
2021-05-02
 414  4
162
Chapter 162
2021-05-02
 426  6
163
Chapter 163
2021-05-02
 414  9
164
Chapter 164
2021-05-02
 451  12
165
Chapter 165
2021-05-04
 455  14
166
Chapter 166
2021-05-08
 431  14
167
Chapter 167
2021-05-11
 434  7
168
Chapter 168
2021-05-15
 450  21
169
Chapter 169
2021-05-18
 430  12
170
Chapter 170
2021-05-22
 434  14
171
Chapter 171
2021-05-25
 456  16
172
Chapter 172
2021-05-29
 441  16
173
Chapter 173
2021-06-01
 408  10
174
Chapter 174
2021-06-05
 414  10
175
Chapter 175
2021-06-08
 398  14
176
Chapter 176
2021-06-12
 398  20
177
Chapter 177
2021-06-15
 387  5
178
Chapter 178
2021-06-19
 379  9
179
Chapter 179
2021-06-22
 380  9
180
Chapter 180
2021-06-26
 367  11
181
Chapter 181
2021-06-29
 375  19
182
Chapter 182
2021-07-03
 353  10
183
Chapter 183
2021-07-06
 352  16
184
Chapter 184
2021-07-10
 356  16
185
Chapter 185
2021-07-13
 357  9
186
Chapter 186
2021-07-17
 349  8
187
Chapter 187
2021-07-20
 340  10
188
Chapter 188
2021-07-24
 358  7
189
Chapter 189
2021-07-27
 350  10
190
Chapter 190
2021-07-31
 342  10
191
Chapter 191
2021-08-03
 338  7
192
Chapter 192
2021-08-07
 322  10
193
Chapter 193
2021-08-07
 310  7
194
Chapter 194
2021-08-07
 306  15
195
Chapter 195
2021-08-07
 315  16
196
Chapter 196
2021-08-07
 340  28
197
Chapter 197
2021-08-07
 312  10
198
Chapter 198
2021-08-07
 300  10
199
Chapter 199
2021-08-07
 293  6
200
Chapter 200
2021-08-07
 299  8
201
Chapter 201
2021-08-07
 302  7
202
Chapter 202
2021-08-07
 341  14
203
Chapter 203
2021-08-10
 338  14
204
Chapter 204
2021-08-14
 336  22
205
Chapter 205
2021-08-17
 322  11
206
Chapter 206
2021-08-21
 317  10
207
Chapter 207
2021-08-24
 310  14
208
Chapter 208
2021-08-28
 296  8
209
Chapter 209
2021-08-31
 297  8
210
Chapter 210
2021-09-04
 297  8
211
Chapter 211
2021-09-07
 284  5
212
Chapter 212
2021-09-11
 292  12
213
Chapter 213
2021-09-14
 267  6
214
Chapter 214
2021-09-18
 276  8
215
Chapter 215
2021-09-21
 279  6
216
Chapter 216
2021-09-25
 274  7
217
Chapter 217
2021-09-28
 272  8
218
Chapter 218
2021-10-02
 260  10
219
Chapter 219
2021-10-05
 258  8
220
Chapter 220
2021-10-09
 253  8
221
Chapter 221
2021-10-12
 252  10
222
Chapter 222
2021-10-16
 237  4
223
Chapter 223
2021-10-16
 220  6
224
Chapter 224
2021-10-16
 224  5
225
Chapter 225
2021-10-16
 217  6
226
Chapter 226
2021-10-16
 212  5
227
Chapter 227
2021-10-16
 218  3
228
Chapter 228
2021-10-16
 211  5
229
Chapter 229
2021-10-16
 209  4
230
Chapter 230
2021-10-16
 215  5
231
Chapter 231
2021-10-16
 210  3
232
Chapter 232
2021-10-16
 232  5
233
Chapter 233
2021-10-19
 229  9
234
Chapter 234
2021-10-23
 209  6
235
Chapter 235
2021-10-26
 216  5
236
Chapter 236
2021-10-30
 212  6
237
Chapter 237
2021-11-02
 217  8
238
Chapter 238
2021-11-06
 210  5
239
Chapter 239
2021-11-09
 213  5
240
Chapter 240
2021-11-13
 213  4
241
Chapter 241
2021-11-16
 216  14
242
Chapter 242
2021-11-20
 214  5
243
Chapter 243
2021-11-23
 210  10
244
Chapter 244
2021-11-27
 205  12
245
Chapter 245
2021-11-30
 203  11
246
Chapter 246
2021-12-04
 199  7
247
Chapter 247
2021-12-07
 208  5
248
Chapter 248
2021-12-11
 215  13
249
Chapter 249
2021-12-14
 211  8
250
Chapter 250
2021-12-17
 187  4
251
Chapter 251
2021-12-17
 185  6
252
Chapter 252
2021-12-17
 174  3
253
Chapter 253
2021-12-17
 188  4
254
Chapter 254
2021-12-17
 182  3
255
Chapter 255
2021-12-17
 199  7
256
Chapter 256
2021-12-17
 192  5
257
Chapter 257
2021-12-18
 199  6
258
Chapter 258
2021-12-21
 194  4
259
Chapter 259
2021-12-25
 194  3
260
Chapter 260
2021-12-28
 181  7
261
Chapter 261
2022-01-01
 185  10
262
Chapter 262
2022-01-04
 180  4
263
Chapter 263
2022-01-08
 170  15
264
Chapter 264
2022-03-05
 159  11
265
Chapter 265
2022-03-08
 159  5
266
Chapter 266
2022-03-12
 166  3
267
Chapter 267
2022-03-15
 173  3
268
Chapter 268
2022-03-19
 172  4
269
Chapter 269
2022-03-22
 158  6
270
Chapter 270
2022-03-26
 171  9
271
Chapter 271
2022-03-29
 172  7
272
Chapter 272
2022-04-02
 175  6
273
Chapter 273
2022-04-05
 166  17
274
Chapter 274
2022-04-09
 141  9
275
Chapter 275
2022-04-12
 140  3
276
Chapter 276
2022-04-16
 137  4
277
Chapter 277
2022-04-19
 128  9
278
Chapter 278
2022-04-23
 131  4
279
Chapter 279
2022-04-26
 132  6
280
Chapter 280
2022-04-30
 140  4
281
Chapter 281
2022-05-03
 128  5
282
Chapter 282
2022-05-07
 130  3
283
Chapter 283
2022-05-10
 132  3
284
Chapter 284
2022-05-14
 133  3
285
Chapter 285
2022-05-17
 133  3
286
Chapter 286
2022-05-21
 132  3
287
Chapter 287
2022-05-24
 135  6
288
Chapter 288
2022-05-28
 136  3
289
Chapter 289
2022-05-31
 133  5
290
Chapter 290
2022-06-04
 143  3
291
Chapter 291
2022-06-07
 132  5
292
Chapter 292
2022-06-11
 126  3
293
Chapter 293
2022-06-14
 130  3
294
Chapter 294
2022-06-18
 129  5
295
Chapter 295
2022-06-21
 125  3
296
Chapter 296
2022-06-25
 125  3
297
Chapter 297
2022-06-28
 198  20
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiến Hóa Thần Chủng
Tiến Hóa Thần Chủng
Hành động/Huyền huyễn
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Bảo Kiếm Của Tôi
Bảo Kiếm Của Tôi
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Viễn tưởng
Đại Quy Giáp Sư
Đại Quy Giáp Sư
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng
Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng
Đã Full/Cưới trước yêu sau/Yêu thầm/Hợp đồng tình yêu/Ngọt sủng-1
Ấm Áp Từ Anh
Ấm Áp Từ Anh
Tình yêu/Đã Full/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play