Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Nữ cường / Báo thù / Trùng sinh / Hệ thống / Sảng văn / Lăng nhăng / Thú cưng
36.9M
4.9
Tên tác giả: The King

Ngược tra một lúc thì vui, ngược tra nhiều lúc thì vui nhiều lần! Nữ chính Tô Lục Hạ kết nối được với hệ thống nghịch tập nữ phụ, xuyên không đến hàng vạn tiểu thế giới, dùng mọi chiêu thức đem "quả báo" đập vào người bọn tra nam tiện nữ! Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 200 chương    /    (73617)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 200 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-26
 21.8k  3.5k
2
Chapter 2
2021-04-07
 17.7k  1.4k
3
Chapter 3
2021-04-09
 17.6k  1.1k
4
Chapter 4
2021-04-09
 16.3k  1.2k
5
Chapter 5
2021-04-09
 16.6k  1.3k
6
Chapter 6
2021-04-09
 16.3k  750
7
Chapter 7
2021-04-09
 15.3k  948
8
Chapter 8
2021-04-09
 15k  685
9
Chapter 9
2021-04-09
 15.3k  459
10
Chapter 10
2021-04-09
 15.5k  428
11
Chapter 11
2021-04-10
 15.8k  630
12
Chapter 12
2021-04-15
 15.1k  507
13
Chapter 13
2021-04-17
 15k  677
14
Chapter 14
2021-04-22
 14.4k  504
15
Chapter 15
2021-04-24
 14.8k  517
16
Chapter 16
2021-04-29
 14k  405
17
Chapter 17
2021-05-01
 14.3k  432
18
Chapter 18
2021-05-06
 13.7k  476
19
Chapter 19
2021-05-07
 13k  368
20
Chapter 20
2021-05-07
 13.7k  427
21
Chapter 21
2021-05-07
 12k  311
22
Chapter 22
2021-05-07
 12.3k  289
23
Chapter 23
2021-05-07
 11.9k  302
24
Chapter 24
2021-05-07
 12.8k  325
25
Chapter 25
2021-05-07
 12k  300
26
Chapter 26
2021-05-07
 11.8k  301
27
Chapter 27
2021-05-07
 11.9k  328
28
Chapter 28
2021-05-07
 11.9k  576
29
Chapter 29
2021-05-08
 12.5k  547
30
Chapter 30
2021-05-13
 12.2k  476
31
Chapter 31
2021-05-15
 11.8k  435
32
Chapter 32
2021-05-20
 11.7k  329
33
Chapter 33
2021-05-22
 11.5k  1.1k
34
Chapter 34
2021-05-27
 11k  359
35
Chapter 35
2021-05-29
 11.4k  515
36
Chapter 36
2021-06-03
 11.5k  466
37
Chapter 37
2021-06-05
 11k  416
38
Chapter 38
2021-06-10
 11k  390
39
Chapter 39
2021-06-12
 10.5k  332
40
Chapter 40
2021-06-17
 10.2k  342
41
Chapter 41
2021-06-19
 9.9k  323
42
Chapter 42
2021-06-24
 9.6k  303
43
Chapter 43
2021-06-26
 9.7k  304
44
Chapter 44
2021-07-01
 9.5k  348
45
Chapter 45
2021-07-03
 10k  437
46
Chapter 46
2021-07-08
 9.5k  275
47
Chapter 47
2021-07-10
 9.4k  322
48
Chapter 48
2021-07-15
 9.8k  276
49
Chapter 49
2021-07-17
 9.5k  270
50
Chapter 50
2021-07-18
 9.1k  311
51
Chapter 51
2021-07-18
 8.8k  271
52
Chapter 52
2021-07-18
 8.6k  270
53
Chapter 53
2021-07-18
 8.7k  282
54
Chapter 54
2021-07-18
 8.7k  321
55
Chapter 55
2021-07-18
 8.8k  261
56
Chapter 56
2021-07-18
 9.1k  240
57
Chapter 57
2021-07-18
 9.5k  230
58
Chapter 58
2021-07-18
 9.7k  250
59
Chapter 59
2021-07-18
 10.8k  542
60
Chapter 60
2021-07-22
 9.2k  500
61
Chapter 61
2021-07-24
 9.3k  344
62
Chapter 62
2021-07-29
 9k  418
63
Chapter 63
2021-07-31
 9.6k  476
64
Chapter 64
2021-08-05
 9.2k  281
65
Chapter 65
2021-08-07
 9k  347
66
Chapter 66
2021-08-12
 8.8k  290
67
Chapter 67
2021-08-14
 8.6k  346
68
Chapter 68
2021-08-19
 8.5k  239
69
Chapter 69
2021-08-21
 8.4k  278
70
Chapter 70
2021-08-26
 8.2k  238
71
Chapter 71
2021-08-28
 8.2k  246
72
Chapter 72
2021-09-02
 8.2k  593
73
Chapter 73
2021-09-04
 8.5k  364
74
Chapter 74
2021-09-09
 7.9k  309
75
Chapter 75
2021-09-11
 7.7k  227
76
Chapter 76
2021-09-16
 7.8k  239
77
Chapter 77
2021-09-18
 8.1k  241
78
Chapter 78
2021-09-22
 7.3k  248
79
Chapter 79
2021-09-22
 7.3k  257
80
Chapter 80
2021-09-22
 7.8k  245
81
Chapter 81
2021-09-22
 7.1k  230
82
Chapter 82
2021-09-22
 7.3k  223
83
Chapter 83
2021-09-22
 7.2k  244
84
Chapter 84
2021-09-22
 7.4k  280
85
Chapter 85
2021-09-23
 7.9k  323
86
Chapter 86
2021-09-25
 7.8k  447
87
Chapter 87
2021-09-30
 8k  377
88
Chapter 88
2021-10-02
 7.9k  270
89
Chapter 89
2021-10-07
 7.5k  281
90
Chapter 90
2021-10-09
 7.6k  284
91
Chapter 91
2021-10-14
 7.5k  317
92
Chapter 92
2021-10-16
 7.8k  357
93
Chapter 93
2021-10-21
 7.4k  272
94
Chapter 94
2021-10-23
 7.4k  325
95
Chapter 95
2021-10-28
 7k  226
96
Chapter 96
2021-10-30
 7.3k  249
97
Chapter 97
2021-11-04
 7.1k  231
98
Chapter 98
2021-11-06
 7.1k  230
99
Chapter 99
2021-11-11
 7.1k  219
100
Chapter 100
2021-11-13
 7.3k  292
101
Chapter 101
2021-11-18
 7.4k  249
102
Chapter 102
2021-11-20
 7.2k  263
103
Chapter 103
2021-11-25
 6.7k  278
104
Chapter 104
2021-11-25
 6.5k  235
105
Chapter 105
2021-11-25
 6.8k  250
106
Chapter 106
2021-11-25
 6.8k  267
107
Chapter 107
2021-11-25
 6.3k  271
108
Chapter 108
2021-11-25
 6.5k  262
109
Chapter 109
2021-11-25
 6.2k  273
110
Chapter 110
2021-11-25
 6.7k  273
111
Chapter 111
2021-11-27
 6.9k  333
112
Chapter 112
2021-12-02
 6.8k  358
113
Chapter 113
2021-12-04
 6.9k  305
114
Chapter 114
2021-12-09
 6.4k  267
115
Chapter 115
2021-12-11
 6.4k  275
116
Chapter 116
2021-12-16
 6.4k  244
117
Chapter 117
2021-12-18
 6.6k  299
118
Chapter 118
2021-12-23
 6.5k  292
119
Chapter 119
2021-12-25
 6.6k  277
120
Chapter 120
2021-12-30
 6.5k  259
121
Chapter 121
2022-01-01
 6.5k  251
122
Chapter 122
2022-01-06
 6.6k  259
123
Chapter 123
2022-01-08
 6.7k  295
124
Chapter 124
2022-01-13
 5.7k  251
125
Chapter 125
2022-01-13
 5.9k  248
126
Chapter 126
2022-01-13
 5.8k  237
127
Chapter 127
2022-01-13
 5.6k  244
128
Chapter 128
2022-01-13
 5.6k  228
129
Chapter 129
2022-01-13
 5.6k  280
130
Chapter 130
2022-01-13
 5.4k  293
131
Chapter 131
2022-01-13
 5.9k  258
132
Chapter 132
2022-01-15
 6k  270
133
Chapter 133
2022-01-20
 5.8k  248
134
Chapter 134
2022-01-22
 6.2k  337
135
Chapter 135
2022-01-27
 5.9k  302
136
Chapter 136
2022-01-29
 5.6k  269
137
Chapter 137
2022-02-03
 5.6k  237
138
Chapter 138
2022-02-05
 5.8k  255
139
Chapter 139
2022-02-10
 5.4k  265
140
Chapter 140
2022-02-12
 5.6k  252
141
Chapter 141
2022-02-17
 5.3k  247
142
Chapter 142
2022-02-19
 5.6k  267
143
Chapter 143
2022-02-24
 5.3k  325
144
Chapter 144
2022-02-26
 5.7k  293
145
Chapter 145
2022-03-03
 5.5k  277
146
Chapter 146
2022-03-05
 6k  331
147
Chapter 147
2022-03-10
 5.9k  417
148
Chapter 148
2022-03-12
 5.6k  390
149
Chapter 149
2022-03-15
 4.9k  241
150
Chapter 150
2022-03-15
 4.8k  253
151
Chapter 151
2022-03-15
 4.8k  320
152
Chapter 152
2022-03-15
 4.7k  315
153
Chapter 153
2022-03-15
 4.7k  291
154
Chapter 154
2022-03-15
 4.9k  322
155
Chapter 155
2022-03-15
 5.7k  371
156
Chapter 156
2022-03-17
 5.4k  328
157
Chapter 157
2022-03-19
 5.5k  407
158
Chapter 158
2022-03-24
 5.3k  358
159
Chapter 159
2022-03-26
 5.2k  407
160
Chapter 160
2022-03-31
 5.1k  316
161
Chapter 161
2022-04-02
 5.2k  378
162
Chapter 162
2022-04-07
 5.2k  331
163
Chapter 163
2022-04-09
 5.3k  345
164
Chapter 164
2022-04-14
 4.7k  346
165
Chapter 165
2022-04-16
 4.8k  394
166
Chapter 166
2022-04-20
 4.3k  305
167
Chapter 167
2022-04-20
 4.3k  313
168
Chapter 168
2022-04-20
 4.4k  333
169
Chapter 169
2022-04-20
 4.8k  347
170
Chapter 170
2022-04-20
 4.3k  317
171
Chapter 171
2022-04-20
 4.2k  324
172
Chapter 172
2022-04-20
 4.6k  318
173
Chapter 173
2022-04-21
 4.9k  333
174
Chapter 174
2022-04-23
 4.7k  422
175
Chapter 175
2022-04-28
 4.6k  313
176
Chapter 176
2022-04-30
 5k  331
177
Chapter 177
2022-05-05
 4.7k  348
178
Chapter 178
2022-05-07
 4.5k  349
179
Chapter 179
2022-05-12
 4.7k  346
180
Chapter 180
2022-05-14
 4.7k  400
181
Chapter 181
2022-05-19
 4.6k  368
182
Chapter 182
2022-05-21
 4.4k  400
183
Chapter 183
2022-05-26
 4.1k  358
184
Chapter 184
2022-05-28
 4.4k  503
185
Chapter 185
2022-06-02
 4.2k  324
186
Chapter 186
2022-06-04
 4.4k  360
187
Chapter 187
2022-06-09
 4k  380
188
Chapter 188
2022-06-11
 4.1k  439
189
Chapter 189
2022-06-16
 4k  374
190
Chapter 190
2022-06-18
 3.9k  434
191
Chapter 191
2022-06-20
 3.5k  109
192
Chapter 192
2022-06-20
 3.2k  119
193
Chapter 193
2022-06-20
 3.1k  108
194
Chapter 194
2022-06-20
 3k  122
195
Chapter 195
2022-06-20
 3.1k  168
196
Chapter 196
2022-06-20
 3k  166
197
Chapter 197
2022-06-20
 3.7k  400
198
Chapter 198
2022-06-23
 3.5k  300
199
Chapter 199
2022-06-25
 3.3k  350
200
Chapter 200
2022-06-30
 2k  192
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play