Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Nữ cường / Báo thù / Trùng sinh / Hệ thống / Sảng văn / Lăng nhăng / Thú cưng
32.3M
4.9
Tên tác giả: The King

Ngược tra một lúc thì vui, ngược tra nhiều lúc thì vui nhiều lần! Nữ chính Tô Lục Hạ kết nối được với hệ thống nghịch tập nữ phụ, xuyên không đến hàng vạn tiểu thế giới, dùng mọi chiêu thức đem "quả báo" đập vào người bọn tra nam tiện nữ! Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 180 chương    /    (51206)
 Đã cập nhật 180 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-26
 19.8k  2.8k
2
Chapter 2
2021-04-07
 16k  1.1k
3
Chapter 3
2021-04-09
 15.8k  1k
4
Chapter 4
2021-04-09
 14.7k  471
5
Chapter 5
2021-04-09
 15k  502
6
Chapter 6
2021-04-09
 14.7k  322
7
Chapter 7
2021-04-09
 13.8k  371
8
Chapter 8
2021-04-09
 13.6k  372
9
Chapter 9
2021-04-09
 13.5k  243
10
Chapter 10
2021-04-09
 14k  261
11
Chapter 11
2021-04-10
 14.3k  500
12
Chapter 12
2021-04-15
 13.6k  410
13
Chapter 13
2021-04-17
 13.6k  520
14
Chapter 14
2021-04-22
 13k  270
15
Chapter 15
2021-04-24
 13.4k  350
16
Chapter 16
2021-04-29
 12.6k  260
17
Chapter 17
2021-05-01
 12.8k  360
18
Chapter 18
2021-05-06
 12.3k  325
19
Chapter 19
2021-05-07
 11.7k  244
20
Chapter 20
2021-05-07
 12.4k  293
21
Chapter 21
2021-05-07
 10.8k  212
22
Chapter 22
2021-05-07
 11k  223
23
Chapter 23
2021-05-07
 10.7k  203
24
Chapter 24
2021-05-07
 11.5k  207
25
Chapter 25
2021-05-07
 10.8k  220
26
Chapter 26
2021-05-07
 10.6k  227
27
Chapter 27
2021-05-07
 10.7k  239
28
Chapter 28
2021-05-07
 10.8k  408
29
Chapter 29
2021-05-08
 11.4k  423
30
Chapter 30
2021-05-13
 11k  400
31
Chapter 31
2021-05-15
 10.7k  342
32
Chapter 32
2021-05-20
 10.6k  280
33
Chapter 33
2021-05-22
 10.4k  1k
34
Chapter 34
2021-05-27
 9.9k  277
35
Chapter 35
2021-05-29
 10.3k  395
36
Chapter 36
2021-06-03
 10.4k  371
37
Chapter 37
2021-06-05
 10k  341
38
Chapter 38
2021-06-10
 9.9k  284
39
Chapter 39
2021-06-12
 9.5k  244
40
Chapter 40
2021-06-17
 9.2k  263
41
Chapter 41
2021-06-19
 9k  252
42
Chapter 42
2021-06-24
 8.7k  250
43
Chapter 43
2021-06-26
 8.8k  232
44
Chapter 44
2021-07-01
 8.5k  281
45
Chapter 45
2021-07-03
 9k  355
46
Chapter 46
2021-07-08
 8.5k  231
47
Chapter 47
2021-07-10
 8.5k  210
48
Chapter 48
2021-07-15
 8.8k  232
49
Chapter 49
2021-07-17
 8.5k  230
50
Chapter 50
2021-07-18
 8.1k  213
51
Chapter 51
2021-07-18
 7.9k  205
52
Chapter 52
2021-07-18
 7.7k  203
53
Chapter 53
2021-07-18
 7.7k  202
54
Chapter 54
2021-07-18
 7.8k  248
55
Chapter 55
2021-07-18
 7.8k  201
56
Chapter 56
2021-07-18
 8.1k  203
57
Chapter 57
2021-07-18
 8.5k  203
58
Chapter 58
2021-07-18
 8.7k  201
59
Chapter 59
2021-07-18
 9.8k  394
60
Chapter 60
2021-07-22
 8.3k  405
61
Chapter 61
2021-07-24
 8.3k  300
62
Chapter 62
2021-07-29
 8.1k  351
63
Chapter 63
2021-07-31
 8.6k  391
64
Chapter 64
2021-08-05
 8.3k  237
65
Chapter 65
2021-08-07
 8.1k  260
66
Chapter 66
2021-08-12
 7.9k  221
67
Chapter 67
2021-08-14
 7.7k  243
68
Chapter 68
2021-08-19
 7.6k  212
69
Chapter 69
2021-08-21
 7.5k  223
70
Chapter 70
2021-08-26
 7.4k  213
71
Chapter 71
2021-08-28
 7.3k  215
72
Chapter 72
2021-09-02
 7.3k  492
73
Chapter 73
2021-09-04
 7.6k  312
74
Chapter 74
2021-09-09
 7k  245
75
Chapter 75
2021-09-11
 6.8k  201
76
Chapter 76
2021-09-16
 6.9k  203
77
Chapter 77
2021-09-18
 7.1k  210
78
Chapter 78
2021-09-22
 6.5k  197
79
Chapter 79
2021-09-22
 6.4k  150
80
Chapter 80
2021-09-22
 6.8k  177
81
Chapter 81
2021-09-22
 6.2k  164
82
Chapter 82
2021-09-22
 6.4k  161
83
Chapter 83
2021-09-22
 6.4k  201
84
Chapter 84
2021-09-22
 6.6k  203
85
Chapter 85
2021-09-23
 7k  238
86
Chapter 86
2021-09-25
 7k  366
87
Chapter 87
2021-09-30
 7.1k  325
88
Chapter 88
2021-10-02
 7k  228
89
Chapter 89
2021-10-07
 6.6k  223
90
Chapter 90
2021-10-09
 6.7k  238
91
Chapter 91
2021-10-14
 6.6k  247
92
Chapter 92
2021-10-16
 6.9k  278
93
Chapter 93
2021-10-21
 6.5k  218
94
Chapter 94
2021-10-23
 6.6k  256
95
Chapter 95
2021-10-28
 6.2k  173
96
Chapter 96
2021-10-30
 6.4k  220
97
Chapter 97
2021-11-04
 6.2k  205
98
Chapter 98
2021-11-06
 6.3k  210
99
Chapter 99
2021-11-11
 6.2k  201
100
Chapter 100
2021-11-13
 6.4k  211
101
Chapter 101
2021-11-18
 6.5k  151
102
Chapter 102
2021-11-20
 6.4k  203
103
Chapter 103
2021-11-25
 5.8k  170
104
Chapter 104
2021-11-25
 5.6k  180
105
Chapter 105
2021-11-25
 5.9k  201
106
Chapter 106
2021-11-25
 5.9k  202
107
Chapter 107
2021-11-25
 5.5k  226
108
Chapter 108
2021-11-25
 5.6k  203
109
Chapter 109
2021-11-25
 5.3k  237
110
Chapter 110
2021-11-25
 5.8k  211
111
Chapter 111
2021-11-27
 6.1k  263
112
Chapter 112
2021-12-02
 5.9k  245
113
Chapter 113
2021-12-04
 6k  226
114
Chapter 114
2021-12-09
 5.5k  214
115
Chapter 115
2021-12-11
 5.6k  235
116
Chapter 116
2021-12-16
 5.6k  213
117
Chapter 117
2021-12-18
 5.8k  244
118
Chapter 118
2021-12-23
 5.6k  253
119
Chapter 119
2021-12-25
 5.8k  232
120
Chapter 120
2021-12-30
 5.6k  214
121
Chapter 121
2022-01-01
 5.6k  219
122
Chapter 122
2022-01-06
 5.8k  225
123
Chapter 123
2022-01-08
 5.9k  225
124
Chapter 124
2022-01-13
 4.9k  225
125
Chapter 125
2022-01-13
 5.1k  216
126
Chapter 126
2022-01-13
 4.9k  217
127
Chapter 127
2022-01-13
 4.8k  209
128
Chapter 128
2022-01-13
 4.8k  216
129
Chapter 129
2022-01-13
 4.8k  212
130
Chapter 130
2022-01-13
 4.7k  224
131
Chapter 131
2022-01-13
 5.2k  200
132
Chapter 132
2022-01-15
 5.3k  222
133
Chapter 133
2022-01-20
 5.1k  200
134
Chapter 134
2022-01-22
 5.4k  231
135
Chapter 135
2022-01-27
 5.1k  216
136
Chapter 136
2022-01-29
 4.9k  240
137
Chapter 137
2022-02-03
 4.8k  204
138
Chapter 138
2022-02-05
 5.1k  217
139
Chapter 139
2022-02-10
 4.7k  219
140
Chapter 140
2022-02-12
 4.8k  205
141
Chapter 141
2022-02-17
 4.6k  220
142
Chapter 142
2022-02-19
 4.8k  213
143
Chapter 143
2022-02-24
 4.5k  270
144
Chapter 144
2022-02-26
 4.9k  251
145
Chapter 145
2022-03-03
 4.7k  241
146
Chapter 146
2022-03-05
 5.1k  280
147
Chapter 147
2022-03-10
 5k  353
148
Chapter 148
2022-03-12
 4.7k  342
149
Chapter 149
2022-03-15
 4k  205
150
Chapter 150
2022-03-15
 3.9k  223
151
Chapter 151
2022-03-15
 3.9k  240
152
Chapter 152
2022-03-15
 3.8k  258
153
Chapter 153
2022-03-15
 3.8k  249
154
Chapter 154
2022-03-15
 3.9k  237
155
Chapter 155
2022-03-15
 4.8k  237
156
Chapter 156
2022-03-17
 4.5k  225
157
Chapter 157
2022-03-19
 4.6k  356
158
Chapter 158
2022-03-24
 4.4k  261
159
Chapter 159
2022-03-26
 4.3k  342
160
Chapter 160
2022-03-31
 4.1k  256
161
Chapter 161
2022-04-02
 4.2k  325
162
Chapter 162
2022-04-07
 4.2k  257
163
Chapter 163
2022-04-09
 4.3k  303
164
Chapter 164
2022-04-14
 3.7k  276
165
Chapter 165
2022-04-16
 3.8k  322
166
Chapter 166
2022-04-20
 3.2k  202
167
Chapter 167
2022-04-20
 3.2k  202
168
Chapter 168
2022-04-20
 3.3k  204
169
Chapter 169
2022-04-20
 3.5k  203
170
Chapter 170
2022-04-20
 3.2k  203
171
Chapter 171
2022-04-20
 3.1k  205
172
Chapter 172
2022-04-20
 3.5k  209
173
Chapter 173
2022-04-21
 3.8k  276
174
Chapter 174
2022-04-23
 3.6k  377
175
Chapter 175
2022-04-28
 3.4k  229
176
Chapter 176
2022-04-30
 3.8k  306
177
Chapter 177
2022-05-05
 3.3k  255
178
Chapter 178
2022-05-07
 3.2k  251
179
Chapter 179
2022-05-12
 3k  262
180
Chapter 180
2022-05-14
 2.7k  256
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ
Trường học/Huyền huyễn/Xuyên Không
Tiểu Công Chúa Trọng Sinh : Ta Là Nữ Hoàng Ác Ma
Tiểu Công Chúa Trọng Sinh : Ta Là Nữ Hoàng Ác Ma
Huyền huyễn/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play