MangaToon
Võ Ảnh 3000 Đạo
Võ Ảnh 3000 Đạo
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Mạo Hiểm
36.3M
4.7
Tên tác giả: iReader

Hứa Vô Châu mở mắt ra, phát hiện bản thân xuyên vào một chàng rể phế vật... Chấp nhận số mệnh? Không thể nào! Lợi dụng thần khí gian lận nâng cấp, vả mặt tất cả mọi người!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 270 chương    /    (35849)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-10-28
 12.7k  1.8k
2
Chapter 2
2020-10-28
 8.8k  547
3
Chapter 3
2020-10-28
 8.3k  312
4
Chapter 4
2020-10-28
 9k  737
5
Chapter 5
2020-10-28
 9.2k  529
6
Chapter 6
2020-10-28
 8.6k  566
7
Chapter 7
2020-10-28
 7.8k  238
8
Chapter 8
2020-10-28
 7.3k  469
9
Chapter 9
2020-10-28
 7.3k  109
10
Chapter 10
2020-10-28
 7.9k  333
11
Chapter 11
2020-10-30
 7.6k  246
12
Chapter 12
2020-11-01
 7.5k  244
13
Chapter 13
2020-11-06
 7.5k  410
14
Chapter 14
2020-11-08
 7.6k  324
15
Chapter 15
2020-11-13
 7.4k  336
16
Chapter 16
2020-11-15
 7.1k  258
17
Chapter 17
2020-11-20
 7.2k  194
18
Chapter 18
2020-11-22
 7.1k  174
19
Chapter 19
2020-11-27
 6.8k  191
20
Chapter 20
2020-11-29
 6.5k  142
21
Chapter 21
2020-11-30
 6.6k  349
22
Chapter 22
2020-11-30
 6.4k  127
23
Chapter 23
2020-11-30
 6.4k  92
24
Chapter 24
2020-11-30
 6.5k  105
25
Chapter 25
2020-11-30
 6.8k  174
26
Chapter 26
2020-11-30
 6.6k  111
27
Chapter 27
2020-11-30
 6.8k  158
28
Chapter 28
2020-11-30
 6.3k  100
29
Chapter 29
2020-11-30
 6.6k  125
30
Chapter 30
2020-11-30
 6.7k  520
31
Chapter 31
2020-12-04
 6.4k  101
32
Chapter 32
2020-12-06
 6.7k  193
33
Chapter 33
2020-12-11
 6.5k  135
34
Chapter 34
2020-12-13
 6.7k  175
35
Chapter 35
2020-12-18
 6.5k  118
36
Chapter 36
2020-12-20
 6.4k  160
37
Chapter 37
2020-12-25
 6.1k  107
38
Chapter 38
2020-12-28
 5.8k  85
39
Chapter 39
2021-01-01
 6.3k  131
40
Chapter 40
2021-01-03
 6.1k  159
41
Chapter 41
2021-01-08
 6.2k  121
42
Chapter 42
2021-01-10
 6.8k  185
43
Chapter 43
2021-01-15
 6.1k  122
44
Chapter 44
2021-01-17
 6k  139
45
Chapter 45
2021-01-22
 6.2k  198
46
Chapter 46
2021-01-24
 5.9k  161
47
Chapter 47
2021-01-29
 5.8k  109
48
Chapter 48
2021-01-31
 5.9k  87
49
Chapter 49
2021-02-05
 6.5k  329
50
Chapter 50
2021-02-07
 6.4k  199
51
Chapter 51
2021-02-12
 5.9k  147
52
Chapter 52
2021-02-14
 6.2k  147
53
Chapter 53
2021-02-19
 5.7k  131
54
Chapter 54
2021-02-21
 6k  248
55
Chapter 55
2021-02-26
 5.8k  147
56
Chapter 56
2021-02-28
 5.8k  207
57
Chapter 57
2021-03-05
 5.5k  163
58
Chapter 58
2021-03-07
 5.9k  175
59
Chapter 59
2021-03-12
 5.4k  116
60
Chapter 60
2021-03-14
 5.6k  189
61
Chapter 61
2021-03-19
 5.6k  221
62
Chapter 62
2021-03-21
 5.5k  119
63
Chapter 63
2021-03-26
 5.4k  143
64
Chapter 64
2021-03-28
 5.3k  91
65
Chapter 65
2021-04-02
 5.2k  98
66
Chapter 66
2021-04-04
 5.3k  184
67
Chapter 67
2021-04-09
 5.1k  134
68
Chapter 68
2021-04-11
 5k  143
69
Chapter 69
2021-04-16
 4.8k  195
70
Chapter 70
2021-04-18
 4.8k  147
71
Chapter 71
2021-04-23
 4.7k  102
72
Chapter 72
2021-04-25
 4.7k  97
73
Chapter 73
2021-04-25
 4.4k  39
74
Chapter 74
2021-04-25
 4.3k  79
75
Chapter 75
2021-04-25
 4.7k  94
76
Chapter 76
2021-04-25
 4.9k  75
77
Chapter 77
2021-04-25
 5k  321
78
Chapter 78
2021-04-25
 4.6k  130
79
Chapter 79
2021-04-25
 4.5k  134
80
Chapter 80
2021-04-25
 4.5k  55
81
Chapter 81
2021-04-25
 4.3k  29
82
Chapter 82
2021-04-25
 5.1k  143
83
Chapter 83
2021-04-30
 4.8k  118
84
Chapter 84
2021-05-02
 4.8k  160
85
Chapter 85
2021-05-07
 5k  109
86
Chapter 86
2021-05-09
 4.9k  146
87
Chapter 87
2021-05-14
 4.8k  210
88
Chapter 88
2021-05-16
 5k  261
89
Chapter 89
2021-05-21
 4.8k  109
90
Chapter 90
2021-05-23
 4.6k  137
91
Chapter 91
2021-05-28
 4.5k  118
92
Chapter 92
2021-05-30
 4.6k  152
93
Chapter 93
2021-06-04
 4.5k  102
94
Chapter 94
2021-06-06
 4.4k  108
95
Chapter 95
2021-06-11
 4.5k  108
96
Chapter 96
2021-06-13
 4.6k  220
97
Chapter 97
2021-06-18
 4.4k  108
98
Chapter 98
2021-06-20
 4.7k  126
99
Chapter 99
2021-06-25
 4.3k  77
100
Chapter 100
2021-06-27
 4.5k  286
101
Chapter 101
2021-07-02
 4.1k  92
102
Chapter 102
2021-07-04
 3.9k  40
103
Chapter 103
2021-07-04
 3.9k  50
104
Chapter 104
2021-07-04
 3.9k  85
105
Chapter 105
2021-07-04
 3.9k  50
106
Chapter 106
2021-07-04
 4.1k  82
107
Chapter 107
2021-07-04
 3.9k  79
108
Chapter 108
2021-07-04
 4k  77
109
Chapter 109
2021-07-04
 3.9k  75
110
Chapter 110
2021-07-04
 3.9k  51
111
Chapter 111
2021-07-04
 4.2k  150
112
Chapter 112
2021-07-09
 4.2k  127
113
Chapter 113
2021-07-11
 4.3k  183
114
Chapter 114
2021-07-16
 4.1k  108
115
Chapter 115
2021-07-18
 4.2k  167
116
Chapter 116
2021-07-23
 4.2k  109
117
Chapter 117
2021-07-25
 4.2k  239
118
Chapter 118
2021-07-30
 4.1k  112
119
Chapter 119
2021-08-01
 4k  100
120
Chapter 120
2021-08-06
 4.1k  116
121
Chapter 121
2021-08-08
 4k  163
122
Chapter 122
2021-08-13
 3.8k  165
123
Chapter 123
2021-08-15
 4.2k  206
124
Chapter 124
2021-08-20
 4k  164
125
Chapter 125
2021-08-22
 3.9k  145
126
Chapter 126
2021-08-27
 3.9k  142
127
Chapter 127
2021-08-29
 4.1k  190
128
Chapter 128
2021-09-03
 3.9k  153
129
Chapter 129
2021-09-05
 4.2k  214
130
Chapter 130
2021-09-10
 3.8k  129
131
Chapter 131
2021-09-12
 3.9k  219
132
Chapter 132
2021-09-17
 3.7k  146
133
Chapter 133
2021-09-19
 3.6k  160
134
Chapter 134
2021-09-24
 3.8k  119
135
Chapter 135
2021-09-26
 3.6k  154
136
Chapter 136
2021-10-01
 3.6k  138
137
Chapter 137
2021-10-03
 3.8k  166
138
Chapter 138
2021-10-08
 3.8k  175
139
Chapter 139
2021-10-10
 3.7k  195
140
Chapter 140
2021-10-15
 3.5k  155
141
Chapter 141
2021-10-17
 3.4k  145
142
Chapter 142
2021-10-22
 3.4k  101
143
Chapter 143
2021-10-24
 3.4k  102
144
Chapter 144
2021-10-29
 3.2k  73
145
Chapter 145
2021-10-31
 3.4k  165
146
Chapter 146
2021-11-05
 3.3k  194
147
Chapter 147
2021-11-07
 3.3k  97
148
Chapter 148
2021-11-12
 3.4k  94
149
Chapter 149
2021-11-14
 3.1k  77
150
Chapter 150
2021-11-19
 3.2k  85
151
Chapter 151
2021-11-21
 3.3k  91
152
Chapter 152
2021-11-26
 3.3k  109
153
Chapter 153
2021-11-28
 3.4k  254
154
Chapter 154
2021-12-03
 3k  111
155
Chapter 155
2021-12-05
 3k  92
156
Chapter 156
2021-12-10
 3.1k  67
157
Chapter 157
2021-12-12
 2.9k  98
158
Chapter 158
2021-12-17
 2.9k  108
159
Chapter 159
2021-12-19
 2.9k  115
160
Chapter 160
2021-12-24
 2.9k  125
161
Chapter 161
2021-12-26
 2.9k  98
162
Chapter 162
2021-12-31
 3k  109
163
Chapter 163
2022-01-01
 2.8k  60
164
Chapter 164
2022-01-01
 2.9k  66
165
Chapter 165
2022-01-01
 2.8k  36
166
Chapter 166
2022-01-01
 2.7k  23
167
Chapter 167
2022-01-01
 2.8k  44
168
Chapter 168
2022-01-01
 2.9k  65
169
Chapter 169
2022-01-01
 2.6k  28
170
Chapter 170
2022-01-01
 2.7k  28
171
Chapter 171
2022-01-01
 2.7k  36
172
Chapter 172
2022-01-01
 2.7k  59
173
Chapter 173
2022-01-02
 2.9k  91
174
Chapter 174
2022-01-07
 2.8k  100
175
Chapter 175
2022-01-09
 3k  172
176
Chapter 176
2022-01-14
 2.8k  162
177
Chapter 177
2022-01-16
 3k  197
178
Chapter 178
2022-01-21
 2.8k  114
179
Chapter 179
2022-01-23
 3k  119
180
Chapter 180
2022-01-28
 3.1k  139
181
Chapter 181
2022-01-30
 3k  132
182
Chapter 182
2022-02-04
 2.9k  136
183
Chapter 183
2022-02-06
 3.1k  124
184
Chapter 184
2022-02-11
 3.1k  136
185
Chapter 185
2022-02-13
 2.8k  83
186
Chapter 186
2022-02-18
 2.7k  88
187
Chapter 187
2022-02-20
 2.8k  93
188
Chapter 188
2022-02-25
 2.8k  92
189
Chapter 189
2022-02-27
 2.7k  112
190
Chapter 190
2022-03-04
 2.6k  68
191
Chapter 191
2022-03-06
 2.7k  86
192
Chapter 192
2022-03-11
 2.5k  58
193
Chapter 193
2022-03-13
 2.6k  89
194
Chapter 194
2022-03-18
 2.4k  69
195
Chapter 195
2022-03-20
 2.4k  84
196
Chapter 196
2022-03-25
 2.3k  82
197
Chapter 197
2022-03-27
 2.4k  177
198
Chapter 198
2022-04-01
 2.3k  63
199
Chapter 199
2022-04-03
 2.4k  102
200
Chapter 200
2022-04-08
 2.3k  99
201
Chapter 201
2022-04-10
 2.4k  118
202
Chapter 202
2022-04-15
 2.2k  88
203
Chapter 203
2022-04-17
 2.3k  63
204
Chapter 204
2022-04-22
 2.2k  72
205
Chapter 205
2022-04-24
 2.2k  74
206
Chapter 206
2022-04-29
 2.1k  53
207
Chapter 207
2022-05-01
 2.2k  79
208
Chapter 208
2022-05-06
 2.1k  128
209
Chapter 209
2022-05-08
 2.1k  71
210
Chapter 210
2022-05-13
 2k  69
211
Chapter 211
2022-05-15
 2k  116
212
Chapter 212
2022-05-20
 2.1k  64
213
Chapter 213
2022-05-22
 2k  64
214
Chapter 214
2022-05-25
 1.8k  30
215
Chapter 215
2022-05-25
 1.9k  36
216
Chapter 216
2022-05-25
 1.9k  38
217
Chapter 217
2022-05-25
 1.8k  35
218
Chapter 218
2022-05-25
 1.8k  47
219
Chapter 219
2022-05-25
 1.7k  31
220
Chapter 220
2022-05-25
 1.8k  49
221
Chapter 221
2022-05-27
 1.8k  82
222
Chapter 222
2022-05-29
 2k  75
223
Chapter 223
2022-06-03
 1.8k  96
224
Chapter 224
2022-06-05
 1.9k  79
225
Chapter 225
2022-06-10
 1.9k  90
226
Chapter 226
2022-06-12
 1.8k  54
227
Chapter 227
2022-06-17
 1.7k  74
228
Chapter 228
2022-06-19
 1.8k  68
229
Chapter 229
2022-06-24
 1.7k  53
230
Chapter 230
2022-06-26
 1.7k  63
231
Chapter 231
2022-07-01
 1.7k  70
232
Chapter 232
2022-07-03
 1.8k  92
233
Chapter 233
2022-07-08
 1.6k  43
234
Chapter 234
2022-07-10
 1.6k  52
235
Chapter 235
2022-07-15
 1.7k  99
236
Chapter 236
2022-07-17
 1.5k  56
237
Chapter 237
2022-07-22
 1.6k  79
238
Chapter 238
2022-07-24
 1.6k  68
239
Chapter 239
2022-07-29
 1.5k  48
240
Chapter 240
2022-07-31
 1.6k  62
241
Chapter 241
2022-08-05
 1.5k  56
242
Chapter 242
2022-08-07
 1.6k  51
243
Chapter 243
2022-08-12
 1.6k  175
244
Chapter 244
2022-08-14
 1.6k  84
245
Chapter 245
2022-08-19
 1.5k  53
246
Chapter 246
2022-08-21
 1.6k  68
247
Chapter 247
2022-08-26
 1.4k  31
248
Chapter 248
2022-08-28
 1.5k  57
249
Chapter 249
2022-09-02
 1.4k  43
250
Chapter 250
2022-09-04
 1.4k  63
251
Chapter 251
2022-09-09
 1.2k  37
252
Chapter 252
2022-09-11
 1.3k  52
253
Chapter 253
2022-09-16
 1.2k  53
254
Chapter 254
2022-09-18
 1.2k  42
255
Chapter 255
2022-09-23
 1.2k  31
256
Chapter 256
2022-09-25
 1.2k  64
257
Chapter 257
2022-09-30
 1.1k  37
258
Chapter 258
2022-10-02
 1.1k  75
259
Chapter 259
2022-10-07
 1.1k  45
260
Chapter 260
2022-10-09
 1.1k  43
261
Chapter 261
2022-10-14
 926  51
262
Chapter 262
2022-10-16
 976  50
263
Chapter 263
2022-10-21
 934  28
264
Chapter 264
2022-10-23
 938  52
265
Chapter 265
2022-10-28
 854  32
266
Chapter 266
2022-10-30
 851  40
267
Chapter 267
2022-11-04
 884  85
268
Chapter 268
2022-11-18
 693  41
269
Chapter 269
2022-11-25
 565  34
270
Chapter 270
2022-12-02
 441  21
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đệ Tử Của Ta Đều Siêu Thần
Đệ Tử Của Ta Đều Siêu Thần
Huyền huyễn/Harem/Jack Sue/Vạn người mê
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Tu tiên
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
<Đam Mỹ> Tha Cho Em Đi , Anh Hai
<Đam Mỹ> Tha Cho Em Đi , Anh Hai
Trường học/Đam mỹ/Đã Full
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp/Ngược luyến tình thâm/Hôn nhân ngược luyến
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play