MangaToon
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Siêu năng lực / Trùng sinh / Cung đình / Cổ đại / Tu tiên
58.4M
4.8
Tên tác giả: Pojie

Thiên Nguyên đại lục tồn tại những nhân vật có sức mạnh phi thường có thể dời núi lấp biển. Diệp Minh, chỉ là một người bình thường, cha mẹ đã bị tộc người hãm hại, còn bản thân thì bị phế bỏ hết tu vi. Bỗng nhiên có trong tay Thần Linh Bảo Y (Bộ y phục thần kỳ) từ đó tự tay năm bắt cuộc đời mình. Mệnh của ta nằm trong tay ta chứ không phải Ông Trời!

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 423 chương    /    (66108)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-10-03
 12k  2.7k
2
Chapter 2
2019-10-03
 9.3k  674
3
Chapter 3
2019-10-03
 9.2k  884
4
Chapter 4
2019-10-03
 8.3k  495
5
Chapter 5
2019-10-03
 8.1k  609
6
Chapter 6
2019-10-03
 7.4k  281
7
Chapter 7
2019-10-03
 7.2k  284
8
Chapter 8
2019-10-03
 7.6k  219
9
Chapter 9
2019-10-03
 7.4k  205
10
Chapter 10
2019-10-03
 8.2k  756
11
Chapter 11
2019-10-14
 7.4k  411
12
Chapter 12
2019-10-14
 6.7k  441
13
Chapter 13
2019-10-14
 6.6k  294
14
Chapter 14
2019-10-14
 7.5k  291
15
Chapter 15
2019-10-14
 7k  237
16
Chapter 16
2019-10-15
 6.7k  345
17
Chapter 17
2019-10-16
 6.4k  317
18
Chapter 18
2019-10-20
 6.5k  269
19
Chapter 19
2019-10-22
 6.8k  262
20
Chapter 20
2019-10-22
 6.8k  264
21
Chapter 21
2019-10-22
 6.2k  273
22
Chapter 22
2019-10-22
 6.4k  185
23
Chapter 23
2019-10-22
 6.5k  266
24
Chapter 24
2019-10-22
 6.4k  453
25
Chapter 25
2019-10-22
 6.6k  436
26
Chapter 26
2019-10-22
 6.6k  508
27
Chapter 27
2019-10-22
 6.2k  366
28
Chapter 28
2019-10-22
 6.2k  295
29
Chapter 29
2019-10-22
 6.2k  266
30
Chapter 30
2019-10-23
 6.2k  280
31
Chapter 31
2019-10-27
 6.2k  199
32
Chapter 32
2019-10-29
 6.3k  183
33
Chapter 33
2019-10-30
 6k  312
34
Chapter 34
2019-11-03
 6.4k  297
35
Chapter 35
2019-11-05
 6.6k  259
36
Chapter 36
2019-11-06
 6k  287
37
Chapter 37
2019-11-10
 6k  168
38
Chapter 38
2019-11-12
 6.4k  739
39
Chapter 39
2019-11-13
 6k  202
40
Chapter 40
2019-11-17
 5.9k  414
41
Chapter 41
2019-11-19
 5.9k  373
42
Chapter 42
2019-11-20
 6.3k  600
43
Chapter 43
2019-11-24
 6.4k  395
44
Chapter 44
2019-11-26
 5.9k  585
45
Chapter 45
2019-11-27
 6k  213
46
Chapter 46
2019-12-01
 6.4k  184
47
Chapter 47
2019-12-03
 6.1k  181
48
Chapter 48
2019-12-04
 6.2k  165
49
Chapter 49
2019-12-08
 6.1k  314
50
Chapter 50
2019-12-10
 6k  141
51
Chapter 51
2019-12-11
 6.3k  328
52
Chapter 52
2019-12-13
 5.9k  130
53
Chapter 53
2019-12-13
 5.8k  178
54
Chapter 54
2019-12-13
 6k  171
55
Chapter 55
2019-12-13
 6k  311
56
Chapter 56
2019-12-13
 6.2k  289
57
Chapter 57
2019-12-13
 6k  171
58
Chapter 58
2019-12-13
 5.9k  299
59
Chapter 59
2019-12-13
 5.8k  267
60
Chapter 60
2019-12-13
 5.6k  253
61
Chapter 61
2019-12-13
 6.1k  195
62
Chapter 62
2019-12-15
 6.2k  299
63
Chapter 63
2019-12-17
 5.8k  458
64
Chapter 64
2019-12-18
 5.9k  131
65
Chapter 65
2019-12-22
 5.7k  154
66
Chapter 66
2019-12-24
 5.7k  183
67
Chapter 67
2019-12-25
 5.9k  210
68
Chapter 68
2019-12-29
 5.9k  267
69
Chapter 69
2019-12-31
 5.8k  212
70
Chapter 70
2020-01-01
 6.1k  230
71
Chapter 71
2020-01-05
 6.4k  428
72
Chapter 72
2020-01-07
 5.7k  217
73
Chapter 73
2020-01-08
 5.9k  373
74
Chapter 74
2020-01-12
 6.1k  537
75
Chapter 75
2020-01-14
 6.2k  252
76
Chapter 76
2020-01-15
 6.1k  243
77
Chapter 77
2020-01-19
 5.7k  145
78
Chapter 78
2020-01-21
 5.5k  199
79
Chapter 79
2020-01-22
 6.1k  602
80
Chapter 80
2020-01-26
 5.6k  134
81
Chapter 81
2020-01-28
 5.9k  249
82
Chapter 82
2020-01-29
 5.8k  238
83
Chapter 83
2020-01-30
 5.7k  240
84
Chapter 84
2020-01-30
 5.2k  196
85
Chapter 85
2020-01-30
 5.5k  140
86
Chapter 86
2020-01-30
 5.7k  413
87
Chapter 87
2020-01-30
 6.2k  391
88
Chapter 88
2020-01-30
 5.7k  214
89
Chapter 89
2020-01-30
 5.9k  321
90
Chapter 90
2020-01-30
 5.4k  379
91
Chapter 91
2020-01-30
 5.8k  273
92
Chapter 92
2020-01-30
 5.8k  568
93
Chapter 93
2020-02-02
 5.7k  260
94
Chapter 94
2020-02-04
 5.4k  482
95
Chapter 95
2020-02-05
 5.8k  220
96
Chapter 96
2020-02-07
 5.5k  256
97
Chapter 97
2020-02-07
 6k  406
98
Chapter 98
2020-02-07
 5.5k  301
99
Chapter 99
2020-02-07
 5.6k  116
100
Chapter 100
2020-02-07
 5.8k  287
101
Chapter 101
2020-02-07
 5.7k  343
102
Chapter 102
2020-02-07
 5.6k  236
103
Chapter 103
2020-02-07
 5.5k  260
104
Chapter 104
2020-02-07
 5.5k  158
105
Chapter 105
2020-02-07
 5.6k  246
106
Chapter 106
2020-02-09
 6k  357
107
Chapter 107
2020-02-11
 5.9k  171
108
Chapter 108
2020-02-12
 6k  486
109
Chapter 109
2020-02-16
 5.6k  959
110
Chapter 110
2020-02-18
 5.6k  227
111
Chapter 111
2020-02-19
 5.5k  232
112
Chapter 112
2020-02-23
 5.8k  170
113
Chapter 113
2020-02-25
 5.7k  248
114
Chapter 114
2020-02-26
 6.1k  302
115
Chapter 115
2020-02-29
 5.4k  159
116
Chapter 116
2020-02-29
 5.4k  221
117
Chapter 117
2020-02-29
 5.4k  250
118
Chapter 118
2020-02-29
 5.3k  267
119
Chapter 119
2020-02-29
 5.2k  247
120
Chapter 120
2020-02-29
 5.4k  369
121
Chapter 121
2020-02-29
 5.3k  226
122
Chapter 122
2020-02-29
 5.2k  141
123
Chapter 123
2020-02-29
 5.5k  184
124
Chapter 124
2020-02-29
 5.5k  225
125
Chapter 125
2020-02-29
 5.3k  52
126
Chapter 126
2020-02-29
 5.1k  120
127
Chapter 127
2020-02-29
 6k  371
128
Chapter 128
2020-02-29
 5.1k  142
129
Chapter 129
2020-02-29
 5.8k  354
130
Chapter 130
2020-03-03
 5.8k  398
131
Chapter 131
2020-03-06
 6.1k  454
132
Chapter 132
2020-03-13
 5.7k  303
133
Chapter 133
2020-03-17
 5.6k  244
134
Chapter 134
2020-03-20
 5.7k  269
135
Chapter 135
2020-03-24
 5.6k  258
136
Chapter 136
2020-03-27
 5.5k  194
137
Chapter 137
2020-03-31
 5.4k  230
138
Chapter 138
2020-04-03
 5.5k  195
139
Chapter 139
2020-04-07
 6k  463
140
Chapter 140
2020-04-10
 5.8k  280
141
Chapter 141
2020-04-14
 5.6k  217
142
Chapter 142
2020-04-17
 5.2k  211
143
Chapter 143
2020-04-21
 5.7k  235
144
Chapter 144
2020-04-24
 5.1k  209
145
Chapter 145
2020-04-28
 5.2k  252
146
Chapter 146
2020-05-01
 5.2k  340
147
Chapter 147
2020-05-05
 5k  168
148
Chapter 148
2020-05-08
 5.1k  184
149
Chapter 149
2020-05-15
 4.9k  98
150
Chapter 150
2020-05-19
 5.1k  107
151
Chapter 151
2020-05-22
 4.5k  126
152
Chapter 152
2020-05-26
 5k  202
153
Chapter 153
2020-05-29
 4.8k  100
154
Chapter 154
2020-06-02
 4.6k  117
155
Chapter 155
2020-06-05
 4.8k  187
156
Chapter 156
2020-06-09
 4.8k  181
157
Chapter 157
2020-06-12
 4.8k  142
158
Chapter 158
2020-06-16
 4.8k  178
159
Chapter 159
2020-06-19
 4.6k  191
160
Chapter 160
2020-06-23
 5k  289
161
Chapter 161
2020-06-26
 4.3k  114
162
Chapter 162
2020-06-30
 4.3k  218
163
Chapter 163
2020-07-03
 4.5k  239
164
Chapter 164
2020-07-07
 4.4k  157
165
Chapter 165
2020-07-10
 4.5k  125
166
Chapter 166
2020-07-14
 4.5k  133
167
Chapter 167
2020-07-17
 4.5k  110
168
Chapter 168
2020-07-21
 4.2k  126
169
Chapter 169
2020-07-24
 4.2k  103
170
Chapter 170
2020-07-28
 4.1k  138
171
Chapter 171
2020-07-31
 4.3k  282
172
Chapter 172
2020-08-04
 4.6k  282
173
Chapter 173
2020-08-07
 4.4k  202
174
Chapter 174
2020-08-14
 4k  129
175
Chapter 175
2020-08-18
 4.1k  135
176
Chapter 176
2020-08-21
 4.1k  125
177
Chapter 177
2020-08-25
 4.1k  145
178
Chapter 178
2020-08-28
 4k  199
179
Chapter 179
2020-09-01
 4k  142
180
Chapter 180
2020-09-04
 3.9k  118
181
Chapter 181
2020-09-08
 4.1k  160
182
Chapter 182
2020-09-11
 4k  133
183
Chapter 183
2020-09-15
 3.9k  116
184
Chapter 184
2020-09-18
 4k  193
185
Chapter 185
2020-09-22
 3.7k  92
186
Chapter 186
2020-09-25
 3.9k  262
187
Chapter 187
2020-09-29
 3.7k  93
188
Chapter 188
2020-10-02
 3.4k  117
189
Chapter 189
2020-10-06
 3.6k  97
190
Chapter 190
2020-10-09
 3.5k  88
191
Chapter 191
2020-10-13
 3.6k  101
192
Chapter 192
2020-10-16
 3.5k  62
193
Chapter 193
2020-10-20
 3.5k  94
194
Chapter 194
2020-10-23
 3.4k  64
195
Chapter 195
2020-10-27
 3.4k  45
196
Chapter 196
2020-10-30
 3.5k  74
197
Chapter 197
2020-11-03
 3.3k  60
198
Chapter 198
2020-11-06
 3.1k  47
199
Chapter 199
2020-11-10
 3.2k  51
200
Chapter 200
2020-11-13
 3.3k  73
201
Chapter 201
2020-11-17
 3.2k  63
202
Chapter 202
2020-11-20
 3.7k  74
203
Chapter 203
2020-11-24
 3.4k  86
204
Chapter 204
2020-11-27
 3.5k  111
205
Chapter 205
2020-12-01
 3.5k  51
206
Chapter 206
2020-12-04
 3.3k  93
207
Chapter 207
2020-12-08
 3.2k  56
208
Chapter 208
2020-12-11
 3.3k  107
209
Chapter 209
2020-12-15
 3.3k  95
210
Chapter 210
2020-12-18
 3.4k  144
211
Chapter 211
2020-12-22
 3.3k  128
212
Chapter 212
2020-12-25
 3.2k  130
213
Chapter 213
2020-12-29
 3.1k  70
214
Chapter 214
2021-01-01
 3.2k  63
215
Chapter 215
2021-01-05
 3.2k  102
216
Chapter 216
2021-01-08
 3.2k  103
217
Chapter 217
2021-01-12
 3.2k  105
218
Chapter 218
2021-01-15
 3.3k  120
219
Chapter 219
2021-01-19
 3k  86
220
Chapter 220
2021-01-22
 3.1k  87
221
Chapter 221
2021-01-26
 3k  85
222
Chapter 222
2021-01-29
 3.1k  104
223
Chapter 223
2021-02-02
 3.1k  125
224
Chapter 224
2021-02-05
 3.1k  103
225
Chapter 225
2021-02-09
 3k  64
226
Chapter 226
2021-02-12
 2.9k  60
227
Chapter 227
2021-02-16
 3k  54
228
Chapter 228
2021-02-19
 2.9k  67
229
Chapter 229
2021-02-23
 3k  71
230
Chapter 230
2021-02-26
 3.1k  98
231
Chapter 231
2021-03-02
 2.9k  99
232
Chapter 232
2021-03-05
 2.9k  70
233
Chapter 233
2021-03-09
 2.8k  95
234
Chapter 234
2021-03-12
 2.9k  79
235
Chapter 235
2021-03-16
 2.8k  68
236
Chapter 236
2021-03-19
 2.9k  70
237
Chapter 237
2021-03-23
 2.9k  88
238
Chapter 238
2021-03-26
 3k  107
239
Chapter 239
2021-03-30
 2.8k  104
240
Chapter 240
2021-04-02
 2.7k  57
241
Chapter 241
2021-04-06
 2.7k  92
242
Chapter 242
2021-04-09
 2.8k  79
243
Chapter 243
2021-04-13
 2.6k  93
244
Chapter 244
2021-04-16
 2.7k  69
245
Chapter 245
2021-04-20
 2.7k  86
246
Chapter 246
2021-04-23
 2.6k  70
247
Chapter 247
2021-04-27
 2.5k  62
248
Chapter 248
2021-04-30
 2.5k  75
249
Chapter 249
2021-05-04
 2.6k  94
250
Chapter 250
2021-05-07
 2.7k  79
251
Chapter 251
2021-05-11
 2.5k  59
252
Chapter 252
2021-05-14
 2.6k  90
253
Chapter 253
2021-05-18
 2.5k  86
254
Chapter 254
2021-05-21
 2.5k  73
255
Chapter 255
2021-05-25
 2.5k  102
256
Chapter 256
2021-05-28
 2.5k  98
257
Chapter 257
2021-06-01
 2.5k  103
258
Chapter 258
2021-06-04
 2.4k  118
259
Chapter 259
2021-06-08
 2.3k  106
260
Chapter 260
2021-06-11
 2.2k  84
261
Chapter 261
2021-06-15
 2.4k  111
262
Chapter 262
2021-06-18
 2.5k  87
263
Chapter 263
2021-06-22
 2.3k  68
264
Chapter 264
2021-06-25
 2.2k  64
265
Chapter 265
2021-06-29
 2.3k  109
266
Chapter 266
2021-07-02
 2.2k  84
267
Chapter 267
2021-07-06
 2.2k  88
268
Chapter 268
2021-07-09
 2.3k  108
269
Chapter 269
2021-07-13
 2.2k  94
270
Chapter 270
2021-07-16
 2.3k  67
271
Chapter 271
2021-07-20
 2.2k  97
272
Chapter 272
2021-07-23
 2.1k  69
273
Chapter 273
2021-07-27
 2.1k  94
274
Chapter 274
2021-07-30
 2.1k  88
275
Chapter 275
2021-08-03
 2.2k  104
276
Chapter 276
2021-08-06
 2.1k  96
277
Chapter 277
2021-08-10
 2.1k  79
278
Chapter 278
2021-08-13
 2.1k  57
279
Chapter 279
2021-08-17
 2.5k  197
280
Chapter 280
2021-08-20
 2.1k  113
281
Chapter 281
2021-08-20
 1.8k  49
282
Chapter 282
2021-08-20
 1.8k  26
283
Chapter 283
2021-08-20
 1.8k  35
284
Chapter 284
2021-08-20
 1.8k  21
285
Chapter 285
2021-08-20
 1.8k  19
286
Chapter 286
2021-08-20
 1.8k  24
287
Chapter 287
2021-08-20
 1.9k  53
288
Chapter 288
2021-08-20
 1.8k  31
289
Chapter 289
2021-08-20
 1.8k  30
290
Chapter 290
2021-08-20
 2.2k  172
291
Chapter 291
2021-08-24
 2.2k  111
292
Chapter 292
2021-08-27
 2k  98
293
Chapter 293
2021-08-31
 2k  95
294
Chapter 294
2021-09-03
 1.9k  75
295
Chapter 295
2021-09-07
 1.8k  68
296
Chapter 296
2021-09-10
 1.8k  159
297
Chapter 297
2021-09-14
 1.7k  60
298
Chapter 298
2021-09-17
 1.7k  82
299
Chapter 299
2021-09-21
 1.6k  49
300
Chapter 300
2021-09-24
 1.6k  41
301
Chapter 301
2021-09-28
 1.6k  38
302
Chapter 302
2021-10-01
 1.6k  42
303
Chapter 303
2021-10-05
 1.6k  29
304
Chapter 304
2021-10-08
 1.6k  31
305
Chapter 305
2021-10-12
 1.5k  47
306
Chapter 306
2021-10-15
 1.5k  54
307
Chapter 307
2021-10-19
 1.5k  70
308
Chapter 308
2021-10-22
 1.5k  23
309
Chapter 309
2021-10-26
 1.6k  56
310
Chapter 310
2021-10-29
 1.5k  28
311
Chapter 311
2021-11-02
 1.4k  36
312
Chapter 312
2021-11-05
 1.5k  38
313
Chapter 313
2021-11-09
 1.4k  34
314
Chapter 314
2021-11-12
 1.4k  22
315
Chapter 315
2021-11-12
 1.3k  17
316
Chapter 316
2021-11-12
 1.4k  14
317
Chapter 317
2021-11-12
 1.4k  32
318
Chapter 318
2021-11-12
 1.4k  29
319
Chapter 319
2021-11-12
 1.4k  22
320
Chapter 320
2021-11-12
 1.4k  34
321
Chapter 321
2021-11-12
 1.5k  50
322
Chapter 322
2021-11-16
 1.4k  70
323
Chapter 323
2021-11-19
 1.4k  57
324
Chapter 324
2021-11-23
 1.4k  26
325
Chapter 325
2021-11-26
 1.4k  32
326
Chapter 326
2021-11-30
 1.3k  31
327
Chapter 327
2021-12-03
 1.4k  46
328
Chapter 328
2021-12-07
 1.3k  34
329
Chapter 329
2021-12-10
 1.4k  40
330
Chapter 330
2021-12-14
 1.3k  34
331
Chapter 331
2021-12-17
 1.4k  69
332
Chapter 332
2021-12-21
 1.3k  44
333
Chapter 333
2021-12-24
 1.4k  48
334
Chapter 334
2021-12-28
 1.3k  49
335
Chapter 335
2021-12-31
 1.3k  49
336
Chapter 336
2022-01-04
 1.2k  27
337
Chapter 337
2022-01-07
 1.3k  56
338
Chapter 338
2022-01-11
 1.3k  55
339
Chapter 339
2022-01-14
 1.3k  37
340
Chapter 340
2022-01-18
 1.2k  48
341
Chapter 341
2022-01-21
 1.3k  48
342
Chapter 342
2022-01-25
 1.2k  42
343
Chapter 343
2022-01-28
 1.2k  30
344
Chapter 344
2022-02-01
 1.2k  37
345
Chapter 345
2022-02-04
 1.2k  30
346
Chapter 346
2022-02-08
 1.2k  68
347
Chapter 347
2022-02-11
 1.2k  36
348
Chapter 348
2022-02-15
 1.1k  25
349
Chapter 349
2022-02-18
 1.1k  33
350
Chapter 350
2022-02-22
 1.2k  38
351
Chapter 351
2022-02-25
 1.1k  32
352
Chapter 352
2022-03-01
 1.1k  43
353
Chapter 353
2022-03-04
 1.1k  33
354
Chapter 354
2022-03-08
 1.1k  34
355
Chapter 355
2022-03-11
 1.1k  74
356
Chapter 356
2022-03-15
 1.1k  45
357
Chapter 357
2022-03-18
 1.1k  35
358
Chapter 358
2022-03-22
 1.1k  46
359
Chapter 359
2022-03-25
 1k  41
360
Chapter 360
2022-03-29
 1k  32
361
Chapter 361
2022-04-01
 1k  30
362
Chapter 362
2022-04-05
 1k  29
363
Chapter 363
2022-04-08
 1k  36
364
Chapter 364
2022-04-12
 1k  31
365
Chapter 365
2022-04-15
 1k  25
366
Chapter 366
2022-04-19
 970  34
367
Chapter 367
2022-04-22
 975  29
368
Chapter 368
2022-04-26
 1k  28
369
Chapter 369
2022-04-29
 989  24
370
Chapter 370
2022-05-03
 1k  39
371
Chapter 371
2022-05-06
 1k  29
372
Chapter 372
2022-05-10
 943  35
373
Chapter 373
2022-05-13
 925  25
374
Chapter 374
2022-05-17
 923  16
375
Chapter 375
2022-05-20
 911  49
376
Chapter 376
2022-05-24
 911  35
377
Chapter 377
2022-05-27
 915  22
378
Chapter 378
2022-05-31
 872  19
379
Chapter 379
2022-06-03
 914  37
380
Chapter 380
2022-06-07
 903  41
381
Chapter 381
2022-06-10
 866  37
382
Chapter 382
2022-06-14
 858  27
383
Chapter 383
2022-06-17
 858  22
384
Chapter 384
2022-06-21
 816  24
385
Chapter 385
2022-06-24
 824  28
386
Chapter 386
2022-06-28
 805  30
387
Chapter 387
2022-07-01
 799  38
388
Chapter 388
2022-07-05
 805  27
389
Chapter 389
2022-07-08
 802  25
390
Chapter 390
2022-07-12
 778  34
391
Chapter 391
2022-07-15
 780  38
392
Chapter 392
2022-07-19
 766  34
393
Chapter 393
2022-07-22
 715  30
394
Chapter 394
2022-07-26
 707  39
395
Chapter 395
2022-07-29
 723  26
396
Chapter 396
2022-08-02
 684  22
397
Chapter 397
2022-08-05
 677  21
398
Chapter 398
2022-08-06
 619  13
399
Chapter 399
2022-08-06
 607  10
400
Chapter 400
2022-08-06
 640  26
401
Chapter 401
2022-08-06
 601  6
402
Chapter 402
2022-08-06
 600  7
403
Chapter 403
2022-08-06
 604  8
404
Chapter 404
2022-08-06
 618  7
405
Chapter 405
2022-08-06
 649  15
406
Chapter 406
2022-08-06
 626  9
407
Chapter 407
2022-08-06
 760  39
408
Chapter 408
2022-08-09
 655  40
409
Chapter 409
2022-08-12
 687  71
410
Chapter 410
2022-08-16
 642  58
411
Chapter 411
2022-08-19
 654  30
412
Chapter 412
2022-08-23
 659  36
413
Chapter 413
2022-08-26
 624  22
414
Chapter 414
2022-08-30
 568  20
415
Chapter 415
2022-09-02
 632  41
416
Chapter 416
2022-09-06
 514  19
417
Chapter 417
2022-09-09
 526  26
418
Chapter 418
2022-09-13
 484  11
419
Chapter 419
2022-09-16
 489  20
420
Chapter 420
2022-09-20
 417  20
421
Chapter 421
2022-09-23
 399  12
422
Chapter 422
2022-09-27
 317  15
423
Chapter 423
2022-09-30
 55  5
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hài Hước/Cung đình/Cổ đại/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Trung thành/Vô dụng
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
[KNY + Tokyo Revengers] Mộng Trụ Tomioka Seifure
[KNY + Tokyo Revengers] Mộng Trụ Tomioka Seifure
Xuyên Không/Đã Full/Nữ cường/Kimetsu no Yaiba/Tokyo Revengers
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play