Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Đã Full
Tình yêu / Cung đình
113.4M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Hàm xuyên vào thiếu gia phủ Tướng quân vừa chết đi sống lại, phát hiện thân thế của bản thân là một câu đố, buộc phải tiếp tục cải trang thành nam giới để sinh tồn. Gặp Tiêu Cẩn Du, vương gia luôn phản cảm với mình, nhưng trong một lần bất ngờ, Tiêu Cẩn Du ngã bị thương ở đầu, khi tỉnh lại vậy mà lại gọi nàng là "nương tử", còn đòi chịu trách nhiệm?! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 341 chương    /    (83293)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 341 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-22
 30.8k  2.3k
2
Chapter 2
2019-09-22
 26.9k  1.1k
3
Chapter 3
2019-09-22
 24.8k  951
4
Chapter 4
2019-09-22
 23.9k  685
5
Chapter 5
2019-09-22
 22.3k  772
6
Chapter 6
2019-09-22
 22.8k  785
7
Chapter 7
2019-09-22
 21.4k  552
8
Chapter 8
2019-09-22
 21.2k  448
9
Chapter 9
2019-09-22
 22.7k  667
10
Chapter 10
2019-09-22
 21.3k  747
11
Chapter 11
2019-09-22
 20.3k  388
12
Chapter 12
2019-09-22
 20.7k  353
13
Chapter 13
2019-09-22
 19.5k  361
14
Chapter 14
2019-09-22
 19.5k  214
15
Chapter 15
2019-09-22
 19.3k  259
16
Chapter 16
2019-09-22
 19.1k  322
17
Chapter 17
2019-09-22
 21.8k  539
18
Chapter 18
2019-09-22
 19k  245
19
Chapter 19
2019-09-22
 18.7k  171
20
Chapter 20
2019-09-22
 19.7k  280
21
Chapter 21
2019-09-26
 18.9k  148
22
Chapter 22
2019-09-28
 20.2k  575
23
Chapter 23
2019-10-03
 18.8k  318
24
Chapter 24
2019-10-05
 19k  339
25
Chapter 25
2019-10-10
 18.8k  181
26
Chapter 26
2019-10-12
 19.9k  425
27
Chapter 27
2019-10-17
 19.6k  328
28
Chapter 28
2019-10-19
 17.9k  149
29
Chapter 29
2019-10-24
 20.2k  491
30
Chapter 30
2019-10-26
 20k  318
31
Chapter 31
2019-10-31
 20.1k  236
32
Chapter 32
2019-11-02
 19.1k  205
33
Chapter 33
2019-11-07
 19.5k  209
34
Chapter 34
2019-11-09
 18.4k  606
35
Chapter 35
2019-11-14
 18k  532
36
Chapter 36
2019-11-16
 17.4k  284
37
Chapter 37
2019-11-21
 17.7k  185
38
Chapter 38
2019-11-23
 16.9k  170
39
Chapter 39
2019-11-28
 15.7k  80
40
Chapter 40
2019-11-30
 18.7k  325
41
Chapter 41
2019-12-05
 16.8k  335
42
Chapter 42
2019-12-07
 17.8k  277
43
Chapter 43
2019-12-12
 16.2k  224
44
Chapter 44
2019-12-14
 16.7k  282
45
Chapter 45
2019-12-19
 16k  123
46
Chapter 46
2019-12-21
 16.4k  321
47
Chapter 47
2019-12-26
 17.1k  222
48
Chapter 48
2019-12-28
 17.2k  575
49
Chapter 49
2020-01-02
 16.8k  199
50
Chapter 50
2020-01-04
 16.4k  155
51
Chapter 51
2020-01-09
 17k  390
52
Chapter 52
2020-01-11
 18.2k  1k
53
Chapter 53
2020-01-16
 16.1k  318
54
Chapter 54
2020-01-18
 16k  375
55
Chapter 55
2020-01-23
 14.8k  169
56
Chapter 56
2020-01-25
 15k  367
57
Chapter 57
2020-01-30
 15.5k  308
58
Chapter 58
2020-02-01
 13.6k  236
59
Chapter 59
2020-02-06
 14.2k  256
60
Chapter 60
2020-02-08
 15.2k  261
61
Chapter 61
2020-02-13
 14.3k  222
62
Chapter 62
2020-02-15
 13.6k  115
63
Chapter 63
2020-02-20
 13.5k  158
64
Chapter 64
2020-02-21
 13.8k  180
65
Chapter 65
2020-02-21
 15.2k  472
66
Chapter 66
2020-02-21
 16.1k  574
67
Chapter 67
2020-02-21
 14.5k  366
68
Chapter 68
2020-02-21
 14k  165
69
Chapter 69
2020-02-21
 13.9k  183
70
Chapter 70
2020-02-21
 13.8k  421
71
Chapter 71
2020-02-21
 14.3k  196
72
Chapter 72
2020-02-21
 13.6k  192
73
Chapter 73
2020-02-21
 13.7k  169
74
Chapter 74
2020-02-22
 14.9k  356
75
Chapter 75
2020-02-27
 12.6k  114
76
Chapter 76
2020-02-29
 14k  560
77
Chapter 77
2020-03-05
 13.4k  238
78
Chapter 78
2020-03-07
 12.7k  234
79
Chapter 79
2020-03-12
 13.3k  185
80
Chapter 80
2020-03-14
 13.3k  158
81
Chapter 81
2020-03-19
 14k  235
82
Chapter 82
2020-03-21
 14.1k  923
83
Chapter 83
2020-03-26
 14.1k  283
84
Chapter 84
2020-03-28
 14.5k  403
85
Chapter 85
2020-04-02
 14.2k  260
86
Chapter 86
2020-04-04
 14.9k  356
87
Chapter 87
2020-04-09
 14.1k  215
88
Chapter 88
2020-04-11
 15k  335
89
Chapter 89
2020-04-16
 14.3k  200
90
Chapter 90
2020-04-18
 14.6k  247
91
Chapter 91
2020-04-23
 13.5k  165
92
Chapter 92
2020-04-25
 14.6k  386
93
Chapter 93
2020-04-30
 14.2k  188
94
Chapter 94
2020-05-02
 14.4k  255
95
Chapter 95
2020-05-07
 13.4k  390
96
Chapter 96
2020-05-09
 12.4k  208
97
Chapter 97
2020-05-14
 12.6k  108
98
Chapter 98
2020-05-16
 13.2k  342
99
Chapter 99
2020-05-21
 12.2k  148
100
Chapter 100
2020-05-23
 12.2k  145
101
Chapter 101
2020-05-28
 14.3k  745
102
Chapter 102
2020-05-30
 12.3k  216
103
Chapter 103
2020-06-04
 11.9k  110
104
Chapter 104
2020-06-06
 12.4k  209
105
Chapter 105
2020-06-11
 11.7k  128
106
Chapter 106
2020-06-13
 13.2k  275
107
Chapter 107
2020-06-18
 12.5k  377
108
Chapter 108
2020-06-20
 13.7k  456
109
Chapter 109
2020-06-25
 13.3k  352
110
Chapter 110
2020-06-27
 12.7k  239
111
Chapter 111
2020-07-02
 13.1k  392
112
Chapter 112
2020-07-04
 12.5k  267
113
Chapter 113
2020-07-09
 14.6k  623
114
Chapter 114
2020-07-11
 12.6k  193
115
Chapter 115
2020-07-16
 12.2k  212
116
Chapter 116
2020-07-18
 12.7k  262
117
Chapter 117
2020-07-23
 12.7k  235
118
Chapter 118
2020-07-25
 13.3k  480
119
Chapter 119
2020-07-30
 13k  352
120
Chapter 120
2020-08-01
 13.2k  247
121
Chapter 121
2020-08-06
 12.5k  371
122
Chapter 122
2020-08-08
 12.6k  230
123
Chapter 123
2020-08-13
 12.3k  270
124
Chapter 124
2020-08-15
 13.1k  331
125
Chapter 125
2020-08-20
 12.1k  276
126
Chapter 126
2020-08-20
 12.8k  444
127
Chapter 127
2020-08-20
 11.8k  204
128
Chapter 128
2020-08-20
 10.5k  56
129
Chapter 129
2020-08-20
 10.7k  212
130
Chapter 130
2020-08-20
 10.3k  112
131
Chapter 131
2020-08-20
 10.8k  93
132
Chapter 132
2020-08-20
 11.5k  187
133
Chapter 133
2020-08-20
 11.9k  229
134
Chapter 134
2020-08-20
 11.2k  199
135
Chapter 135
2020-08-20
 12k  261
136
Chapter 136
2020-08-22
 12.5k  256
137
Chapter 137
2020-08-27
 12.1k  211
138
Chapter 138
2020-08-29
 12.9k  609
139
Chapter 139
2020-09-03
 12.1k  382
140
Chapter 140
2020-09-05
 12.1k  297
141
Chapter 141
2020-09-10
 12.2k  241
142
Chapter 142
2020-09-12
 12.1k  227
143
Chapter 143
2020-09-17
 12.2k  254
144
Chapter 144
2020-09-19
 11.9k  429
145
Chapter 145
2020-09-24
 11.3k  175
146
Chapter 146
2020-09-26
 11.6k  169
147
Chapter 147
2020-10-01
 12.1k  309
148
Chapter 148
2020-10-03
 12.6k  264
149
Chapter 149
2020-10-08
 11.9k  238
150
Chapter 150
2020-10-10
 12.3k  252
151
Chapter 151
2020-10-15
 10.8k  95
152
Chapter 152
2020-10-17
 11.6k  251
153
Chapter 153
2020-10-22
 10.4k  153
154
Chapter 154
2020-10-24
 12.2k  280
155
Chapter 155
2020-10-29
 11.4k  213
156
Chapter 156
2020-10-31
 11.1k  196
157
Chapter 157
2020-11-05
 10.2k  237
158
Chapter 158
2020-11-07
 10.7k  304
159
Chapter 159
2020-11-12
 11.2k  455
160
Chapter 160
2020-11-14
 10.2k  134
161
Chapter 161
2020-11-19
 10.5k  104
162
Chapter 162
2020-11-21
 10.7k  155
163
Chapter 163
2020-11-26
 10k  183
164
Chapter 164
2020-11-28
 11k  241
165
Chapter 165
2020-12-03
 11.1k  439
166
Chapter 166
2020-12-05
 10.9k  294
167
Chapter 167
2020-12-10
 10.2k  383
168
Chapter 168
2020-12-12
 11k  257
169
Chapter 169
2020-12-17
 10k  509
170
Chapter 170
2020-12-19
 10.3k  268
171
Chapter 171
2020-12-24
 9.4k  301
172
Chapter 172
2020-12-24
 9.6k  200
173
Chapter 173
2020-12-24
 9.5k  162
174
Chapter 174
2020-12-24
 9.4k  166
175
Chapter 175
2020-12-24
 9.6k  212
176
Chapter 176
2020-12-24
 9.8k  243
177
Chapter 177
2020-12-24
 9.4k  332
178
Chapter 178
2020-12-24
 9.3k  181
179
Chapter 179
2020-12-24
 8.4k  74
180
Chapter 180
2020-12-24
 10.1k  194
181
Chapter 181
2020-12-26
 10.5k  337
182
Chapter 182
2020-12-31
 9.9k  359
183
Chapter 183
2021-01-02
 9.5k  126
184
Chapter 184
2021-01-07
 9.7k  413
185
Chapter 185
2021-01-09
 9.6k  172
186
Chapter 186
2021-01-14
 9.7k  176
187
Chapter 187
2021-01-16
 10.2k  174
188
Chapter 188
2021-01-21
 10.5k  482
189
Chapter 189
2021-01-23
 10.7k  305
190
Chapter 190
2021-01-26
 8.6k  130
191
Chapter 191
2021-01-26
 9.3k  188
192
Chapter 192
2021-01-26
 8.6k  239
193
Chapter 193
2021-01-26
 8.6k  177
194
Chapter 194
2021-01-26
 8.3k  150
195
Chapter 195
2021-01-26
 8.7k  179
196
Chapter 196
2021-01-26
 8.9k  130
197
Chapter 197
2021-01-26
 8.8k  120
198
Chapter 198
2021-01-26
 8.9k  133
199
Chapter 199
2021-01-26
 9.4k  230
200
Chapter 200
2021-01-28
 9.7k  356
201
Chapter 201
2021-01-30
 9.8k  378
202
Chapter 202
2021-02-04
 10k  224
203
Chapter 203
2021-02-06
 9k  192
204
Chapter 204
2021-02-11
 8.7k  167
205
Chapter 205
2021-02-11
 9.2k  152
206
Chapter 206
2021-02-11
 9.1k  202
207
Chapter 207
2021-02-11
 8.5k  279
208
Chapter 208
2021-02-11
 8.1k  230
209
Chapter 209
2021-02-11
 7.9k  249
210
Chapter 210
2021-02-11
 7.7k  145
211
Chapter 211
2021-02-11
 8.1k  131
212
Chapter 212
2021-02-11
 7.9k  111
213
Chapter 213
2021-02-11
 8.3k  105
214
Chapter 214
2021-02-11
 9.6k  298
215
Chapter 215
2021-02-13
 9k  171
216
Chapter 216
2021-02-18
 9.4k  308
217
Chapter 217
2021-02-20
 9.5k  217
218
Chapter 218
2021-02-25
 9k  204
219
Chapter 219
2021-02-27
 10.1k  630
220
Chapter 220
2021-03-04
 8.7k  292
221
Chapter 221
2021-03-06
 9.1k  246
222
Chapter 222
2021-03-11
 8.4k  342
223
Chapter 223
2021-03-13
 10k  453
224
Chapter 224
2021-03-18
 8.3k  234
225
Chapter 225
2021-03-20
 8.3k  300
226
Chapter 226
2021-03-25
 8.5k  375
227
Chapter 227
2021-03-27
 8.5k  396
228
Chapter 228
2021-04-01
 8.5k  345
229
Chapter 229
2021-04-03
 8.8k  281
230
Chapter 230
2021-04-08
 8.3k  186
231
Chapter 231
2021-04-10
 7.7k  187
232
Chapter 232
2021-04-15
 7.3k  168
233
Chapter 233
2021-04-17
 7.5k  231
234
Chapter 234
2021-04-22
 7.4k  231
235
Chapter 235
2021-04-24
 7.5k  211
236
Chapter 236
2021-04-29
 7k  198
237
Chapter 237
2021-05-01
 7.4k  265
238
Chapter 238
2021-05-06
 7.4k  338
239
Chapter 239
2021-05-08
 7.8k  249
240
Chapter 240
2021-05-13
 6.6k  130
241
Chapter 241
2021-05-15
 6.8k  235
242
Chapter 242
2021-05-20
 7.1k  283
243
Chapter 243
2021-05-22
 6.9k  174
244
Chapter 244
2021-05-27
 6.9k  280
245
Chapter 245
2021-05-29
 6.5k  167
246
Chapter 246
2021-06-02
 5.7k  79
247
Chapter 247
2021-06-02
 5.9k  129
248
Chapter 248
2021-06-02
 5.5k  141
249
Chapter 249
2021-06-02
 5.6k  53
250
Chapter 250
2021-06-02
 5.6k  79
251
Chapter 251
2021-06-02
 5.3k  36
252
Chapter 252
2021-06-02
 5.2k  65
253
Chapter 253
2021-06-02
 4.9k  48
254
Chapter 254
2021-06-02
 5.2k  71
255
Chapter 255
2021-06-02
 5.3k  89
256
Chapter 256
2021-06-03
 5.6k  204
257
Chapter 257
2021-06-05
 6k  266
258
Chapter 258
2021-06-10
 5.8k  206
259
Chapter 259
2021-06-12
 5.4k  161
260
Chapter 260
2021-06-17
 5.1k  145
261
Chapter 261
2021-06-19
 5.4k  176
262
Chapter 262
2021-06-24
 5.2k  148
263
Chapter 263
2021-06-26
 5.2k  147
264
Chapter 264
2021-07-01
 5k  161
265
Chapter 265
2021-07-03
 4.9k  144
266
Chapter 266
2021-07-08
 4.8k  134
267
Chapter 267
2021-07-10
 4.9k  120
268
Chapter 268
2021-07-15
 4.7k  142
269
Chapter 269
2021-07-17
 4.7k  116
270
Chapter 270
2021-07-22
 4.4k  96
271
Chapter 271
2021-07-22
 4.2k  62
272
Chapter 272
2021-07-22
 4.1k  21
273
Chapter 273
2021-07-22
 4.3k  82
274
Chapter 274
2021-07-22
 4.2k  61
275
Chapter 275
2021-07-22
 4.3k  81
276
Chapter 276
2021-07-22
 4.2k  89
277
Chapter 277
2021-07-22
 3.9k  48
278
Chapter 278
2021-07-22
 3.8k  27
279
Chapter 279
2021-07-22
 4k  91
280
Chapter 280
2021-07-22
 4.6k  122
281
Chapter 281
2021-07-24
 4.6k  228
282
Chapter 282
2021-07-29
 4.6k  242
283
Chapter 283
2021-07-31
 4.4k  172
284
Chapter 284
2021-08-05
 4.2k  139
285
Chapter 285
2021-08-07
 4.1k  170
286
Chapter 286
2021-08-12
 4.1k  145
287
Chapter 287
2021-08-14
 4k  145
288
Chapter 288
2021-08-19
 3.9k  188
289
Chapter 289
2021-08-21
 4k  154
290
Chapter 290
2021-08-26
 3.7k  131
291
Chapter 291
2021-08-28
 3.7k  129
292
Chapter 292
2021-09-02
 3.7k  126
293
Chapter 293
2021-09-04
 3.6k  157
294
Chapter 294
2021-09-09
 3.2k  123
295
Chapter 295
2021-09-11
 3.3k  114
296
Chapter 296
2021-09-16
 3k  92
297
Chapter 297
2021-09-18
 2.7k  52
298
Chapter 298
2021-09-18
 2.7k  55
299
Chapter 299
2021-09-18
 2.8k  44
300
Chapter 300
2021-09-18
 3k  64
301
Chapter 301
2021-09-18
 2.8k  107
302
Chapter 302
2021-09-18
 2.7k  50
303
Chapter 303
2021-09-18
 2.6k  38
304
Chapter 304
2021-09-18
 2.7k  76
305
Chapter 305
2021-09-18
 2.5k  71
306
Chapter 306
2021-09-18
 2.6k  112
307
Chapter 307
2021-09-18
 3.2k  114
308
Chapter 308
2021-09-23
 2.9k  81
309
Chapter 309
2021-09-25
 2.9k  86
310
Chapter 310
2021-09-30
 2.8k  94
311
Chapter 311
2021-10-02
 2.8k  92
312
Chapter 312
2021-10-07
 2.8k  94
313
Chapter 313
2021-10-09
 3k  101
314
Chapter 314
2021-10-14
 2.9k  179
315
Chapter 315
2021-10-16
 2.8k  133
316
Chapter 316
2021-10-21
 2.7k  56
317
Chapter 317
2021-10-23
 2.7k  83
318
Chapter 318
2021-10-28
 2.7k  125
319
Chapter 319
2021-10-30
 2.7k  81
320
Chapter 320
2021-11-04
 2.4k  43
321
Chapter 321
2021-11-04
 2.4k  24
322
Chapter 322
2021-11-04
 2.4k  21
323
Chapter 323
2021-11-04
 2.4k  29
324
Chapter 324
2021-11-04
 2.4k  15
325
Chapter 325
2021-11-04
 2.5k  17
326
Chapter 326
2021-11-04
 2.5k  29
327
Chapter 327
2021-11-04
 2.8k  128
328
Chapter 328
2021-11-06
 2.7k  83
329
Chapter 329
2021-11-11
 2.6k  82
330
Chapter 330
2021-11-13
 2.6k  79
331
Chapter 331
2021-11-18
 2.7k  89
332
Chapter 332
2021-11-20
 2.5k  65
333
Chapter 333
2021-11-25
 2.4k  67
334
Chapter 334
2021-11-27
 2.7k  104
335
Chapter 335
2021-12-02
 2.6k  100
336
Chapter 336
2021-12-09
 2.5k  76
337
Chapter 337
2021-12-16
 2.6k  96
338
Chapter 338
2021-12-23
 2.8k  89
339
Chapter 339
2021-12-30
 2.6k  95
340
Chapter 340
2022-01-06
 3.5k  311
341
Chapter 341
2022-01-17
 3.8k  513
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Sự Trả Thù Của 4 Vị Thống Lĩnh
Sự Trả Thù Của 4 Vị Thống Lĩnh
Tình yêu/Viễn tưởng/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play