Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào! Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Hài Hước / Cung đình
77.5M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Chỉ 200 lượng, chỉ 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây, đừng bỏ lỡ!" -- "Vân Tưởng Thường người ngươi thật to gan, dám công khai đấu giá đêm đầu tiên của vương gia?"
Một câu chuyện xuyên không đầy bất ngờ, khóc cười đan xen, rồi số phận n9 nu9 sẽ ra sao....

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 217 chương    /    (124996)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 217 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-29
 25.6k  2.8k
2
Chapter 2
2019-09-29
 19.5k  1.2k
3
Chapter 3
2019-09-29
 21.3k  2.1k
4
Chapter 4
2019-09-29
 17.7k  607
5
Chapter 5
2019-09-29
 16.3k  520
6
Chapter 6
2019-09-29
 18.4k  1.4k
7
Chapter 7
2019-09-29
 17k  912
8
Chapter 8
2019-09-29
 16k  731
9
Chapter 9
2019-09-29
 15.8k  776
10
Chapter 10
2019-09-29
 16k  564
11
Chapter 11
2019-09-29
 16.9k  527
12
Chapter 12
2019-09-29
 16k  659
13
Chapter 13
2019-09-29
 14.7k  355
14
Chapter 14
2019-09-29
 15k  406
15
Chapter 15
2019-09-29
 15.4k  427
16
Chapter 16
2019-09-29
 14.9k  425
17
Chapter 17
2019-09-29
 14.8k  531
18
Chapter 18
2019-09-29
 14.4k  620
19
Chapter 19
2019-09-29
 14.5k  424
20
Chapter 20
2019-09-29
 15.2k  777
21
Chapter 21
2019-10-02
 16k  736
22
Chapter 22
2019-10-05
 15.8k  709
23
Chapter 23
2019-10-09
 14.9k  469
24
Chapter 24
2019-10-12
 13.8k  746
25
Chapter 25
2019-10-16
 14.9k  597
26
Chapter 26
2019-10-19
 13.2k  372
27
Chapter 27
2019-10-23
 15.3k  705
28
Chapter 28
2019-10-24
 15.2k  1.2k
29
Chapter 29
2019-10-24
 14k  725
30
Chapter 30
2019-10-24
 12.7k  379
31
Chapter 31
2019-10-24
 12.9k  375
32
Chapter 32
2019-10-24
 12.2k  270
33
Chapter 33
2019-10-24
 12.7k  463
34
Chapter 34
2019-10-24
 12.3k  318
35
Chapter 35
2019-10-24
 12.6k  312
36
Chapter 36
2019-10-24
 14.3k  766
37
Chapter 37
2019-10-24
 13.2k  651
38
Chapter 38
2019-10-26
 14.4k  719
39
Chapter 39
2019-10-30
 13.5k  822
40
Chapter 40
2019-11-02
 13k  580
41
Chapter 41
2019-11-06
 13.6k  478
42
Chapter 42
2019-11-09
 13.4k  358
43
Chapter 43
2019-11-13
 14.2k  574
44
Chapter 44
2019-11-15
 13.4k  392
45
Chapter 45
2019-11-16
 13.2k  583
46
Chapter 46
2019-11-20
 15k  1.7k
47
Chapter 47
2019-11-22
 13.1k  341
48
Chapter 48
2019-11-23
 13.9k  677
49
Chapter 49
2019-11-27
 12.8k  301
50
Chapter 50
2019-11-29
 12.4k  458
51
Chapter 51
2019-11-30
 13.3k  529
52
Chapter 52
2019-12-04
 12.1k  207
53
Chapter 53
2019-12-06
 12.8k  297
54
Chapter 54
2019-12-07
 13.2k  647
55
Chapter 55
2019-12-11
 13.5k  632
56
Chapter 56
2019-12-13
 12.1k  531
57
Chapter 57
2019-12-14
 12.4k  1.7k
58
Chapter 58
2019-12-18
 12.5k  830
59
Chapter 59
2019-12-20
 12.5k  369
60
Chapter 60
2019-12-21
 11.6k  238
61
Chapter 61
2019-12-21
 12.6k  474
62
Chapter 62
2019-12-21
 11.9k  538
63
Chapter 63
2019-12-21
 11k  444
64
Chapter 64
2019-12-21
 11.6k  477
65
Chapter 65
2019-12-21
 11.3k  647
66
Chapter 66
2019-12-21
 11.4k  355
67
Chapter 67
2019-12-21
 12.4k  701
68
Chapter 68
2019-12-21
 11.7k  290
69
Chapter 69
2019-12-21
 12.1k  492
70
Chapter 70
2019-12-21
 12.5k  697
71
Chapter 71
2019-12-21
 11.3k  932
72
Chapter 72
2019-12-21
 11.3k  463
73
Chapter 73
2019-12-21
 11.2k  372
74
Chapter 74
2019-12-21
 11.2k  360
75
Chapter 75
2019-12-21
 11.4k  487
76
Chapter 76
2019-12-21
 10.9k  251
77
Chapter 77
2019-12-21
 10.3k  117
78
Chapter 78
2019-12-21
 10.1k  330
79
Chapter 79
2019-12-21
 10.6k  288
80
Chapter 80
2019-12-21
 12.4k  548
81
Chapter 81
2019-12-27
 11.9k  388
82
Chapter 82
2019-12-28
 12k  454
83
Chapter 83
2020-01-01
 10.9k  361
84
Chapter 84
2020-01-03
 11.2k  363
85
Chapter 85
2020-01-04
 11.4k  331
86
Chapter 86
2020-01-08
 11.5k  615
87
Chapter 87
2020-01-10
 12k  754
88
Chapter 88
2020-01-11
 11k  339
89
Chapter 89
2020-01-15
 11.6k  730
90
Chapter 90
2020-01-17
 12k  644
91
Chapter 91
2020-01-18
 12k  693
92
Chapter 92
2020-01-22
 11.8k  537
93
Chapter 93
2020-01-24
 11.4k  1.1k
94
Chapter 94
2020-01-25
 12.3k  1.1k
95
Chapter 95
2020-01-29
 11.2k  627
96
Chapter 96
2020-01-29
 9.9k  472
97
Chapter 97
2020-01-29
 10.9k  281
98
Chapter 98
2020-01-29
 11.3k  319
99
Chapter 99
2020-01-29
 10.4k  255
100
Chapter 100
2020-01-29
 11.1k  600
101
Chapter 101
2020-01-29
 10.7k  456
102
Chapter 102
2020-01-29
 10.3k  338
103
Chapter 103
2020-01-29
 11.1k  954
104
Chapter 104
2020-01-29
 9.9k  342
105
Chapter 105
2020-01-29
 10.9k  1.1k
106
Chapter 106
2020-01-31
 10.8k  422
107
Chapter 107
2020-02-01
 11.5k  512
108
Chapter 108
2020-02-05
 11.1k  774
109
Chapter 109
2020-02-07
 10.8k  699
110
Chapter 110
2020-02-08
 11.8k  966
111
Chapter 111
2020-02-10
 10k  678
112
Chapter 112
2020-02-10
 10.6k  546
113
Chapter 113
2020-02-11
 9.9k  712
114
Chapter 114
2020-02-11
 10.1k  432
115
Chapter 115
2020-02-12
 9.6k  502
116
Chapter 116
2020-02-12
 9.8k  425
117
Chapter 117
2020-02-12
 10.6k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-13
 10.6k  623
119
Chapter 119
2020-02-13
 9.8k  367
120
Chapter 120
2020-02-14
 9.9k  516
121
Chapter 121
2020-02-14
 9.6k  325
122
Chapter 122
2020-02-14
 10.1k  819
123
Chapter 123
2020-02-15
 10.2k  306
124
Chapter 124
2020-02-19
 10.9k  787
125
Chapter 125
2020-02-21
 9.7k  522
126
Chapter 126
2020-02-22
 9.8k  301
127
Chapter 127
2020-02-26
 9.5k  341
128
Chapter 128
2020-02-28
 9.1k  357
129
Chapter 129
2020-02-29
 10.5k  500
130
Chapter 130
2020-03-04
 11.4k  965
131
Chapter 131
2020-03-06
 9.3k  385
132
Chapter 132
2020-03-07
 9.6k  697
133
Chapter 133
2020-03-08
 8.2k  283
134
Chapter 134
2020-03-08
 8.2k  203
135
Chapter 135
2020-03-08
 9.1k  344
136
Chapter 136
2020-03-08
 8.7k  519
137
Chapter 137
2020-03-08
 8.3k  271
138
Chapter 138
2020-03-08
 7.8k  170
139
Chapter 139
2020-03-08
 8.3k  365
140
Chapter 140
2020-03-08
 8k  519
141
Chapter 141
2020-03-08
 8.2k  452
142
Chapter 142
2020-03-08
 10.2k  835
143
Chapter 143
2020-03-11
 10.9k  881
144
Chapter 144
2020-03-13
 11.1k  1.1k
145
Chapter 145
2020-03-14
 11.7k  1.8k
146
Chapter 146
2020-03-18
 11.3k  1.1k
147
Chapter 147
2020-03-20
 11.4k  1.6k
148
Chapter 148
2020-03-21
 12.1k  1.9k
149
Chapter 149
2020-03-25
 11.5k  1.3k
150
Chapter 150
2020-03-27
 12.7k  1.2k
151
Chapter 151
2020-03-28
 13.2k  1.9k
152
Chapter 152
2020-04-01
 11.6k  1.6k
153
Chapter 153
2020-04-03
 10.5k  2.1k
154
Chapter 154
2020-04-04
 10.7k  1.9k
155
Chapter 155
2020-04-08
 10.8k  1.1k
156
Chapter 156
2020-04-10
 10.3k  619
157
Chapter 157
2020-04-11
 10.5k  1.5k
158
Chapter 158
2020-04-15
 10.6k  727
159
Chapter 159
2020-04-17
 10.2k  750
160
Chapter 160
2020-04-18
 10.1k  686
161
Chapter 161
2020-04-22
 10.5k  682
162
Chapter 162
2020-04-24
 10.3k  1.3k
163
Chapter 163
2020-04-29
 10.2k  1k
164
Chapter 164
2020-05-01
 9.5k  605
165
Chapter 165
2020-05-06
 9k  708
166
Chapter 166
2020-05-08
 9.3k  711
167
Chapter 167
2020-05-13
 9.5k  803
168
Chapter 168
2020-06-03
 8.1k  648
169
Chapter 169
2020-06-15
 7.8k  556
170
Chapter 170
2020-06-22
 7.6k  355
171
Chapter 171
2020-06-29
 7.7k  801
172
Chapter 172
2020-07-06
 7k  346
173
Chapter 173
2020-07-13
 6.9k  310
174
Chapter 174
2020-07-20
 6.9k  495
175
Chapter 175
2020-07-27
 7k  384
176
Chapter 176
2020-08-03
 6.6k  326
177
Chapter 177
2020-08-10
 6.6k  272
178
Chapter 178
2020-08-17
 6.3k  503
179
Chapter 179
2020-08-24
 6.7k  456
180
Chapter 180
2020-08-31
 5.6k  287
181
Chapter 181
2020-09-07
 5.8k  218
182
Chapter 182
2020-09-14
 5.6k  181
183
Chapter 183
2020-09-21
 4.9k  212
184
Chapter 184
2020-09-28
 4.8k  68
185
Chapter 185
2020-10-05
 4.8k  199
186
Chapter 186
2020-10-12
 4.4k  122
187
Chapter 187
2020-10-19
 4.5k  109
188
Chapter 188
2020-11-02
 4.7k  427
189
Chapter 189
2020-11-09
 4.3k  150
190
Chapter 190
2020-11-16
 4k  137
191
Chapter 191
2020-11-23
 3.8k  92
192
Chapter 192
2020-11-30
 3.7k  83
193
Chapter 193
2020-12-07
 3.5k  116
194
Chapter 194
2020-12-14
 3.2k  89
195
Chapter 195
2020-12-21
 3.2k  80
196
Chapter 196
2020-12-28
 3.2k  92
197
Chapter 197
2021-01-04
 3.1k  230
198
Chapter 198
2021-01-18
 3.1k  102
199
Chapter 199
2021-01-25
 3k  102
200
Chapter 200
2021-02-01
 3.2k  86
201
Chapter 201
2021-02-08
 3.1k  101
202
Chapter 202
2021-02-15
 3k  66
203
Chapter 203
2021-02-22
 3.1k  159
204
Chapter 204
2021-03-01
 3.2k  161
205
Chapter 205
2021-03-08
 3k  190
206
Chapter 206
2021-03-15
 2.7k  139
207
Chapter 207
2021-03-22
 2.7k  144
208
Chapter 208
2021-03-29
 2.5k  148
209
Chapter 209
2021-04-05
 2.7k  146
210
Chapter 210
2021-04-12
 2.6k  127
211
Chapter 211
2021-04-19
 2.5k  105
212
Chapter 212
2021-04-26
 2.4k  71
213
Chapter 213
2021-05-03
 2.5k  153
214
Chapter 214
2021-05-10
 2.6k  248
215
Chapter 215
2021-05-17
 2.5k  94
216
Chapter 216
2021-05-24
 2.8k  206
217
Chapter 217
2021-05-31
 4.5k  903
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cửu Châu Thiên Không Thành
Cửu Châu Thiên Không Thành
Tình yêu/Cưới trước yêu sau/Ép hôn/Báo thù/Cung đình/Vương phi/Dị tộc
Cô Dâu Bí Mật
Cô Dâu Bí Mật
Tình yêu/Tổng tài
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
[Xuyên Nhanh] Vào Hệ Thống Công Lược
[Xuyên Nhanh] Vào Hệ Thống Công Lược
Trường học/Xuyên Không/Viễn tưởng
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play