MangaToon
Vương Gia Xấu Xa Đừng Dây Vào Ta
Vương Gia Xấu Xa Đừng Dây Vào Ta
Tiếp tục cập nhật
Xuyên Không
30M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Người thân hãm hại, người thương phản bội, trong thời thế loạn lạc này, nàng chỉ có thể không ngừng vươn lên, tìm chỗ nương tựa. Tính toán đủ mọi mưu kế, ai ngờ lại gặp một vương gia què còn mưu mô hơn cả nàng?

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 267 chương    /    (19594)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-08
 12.5k  1.7k
2
Chapter 2
2021-03-08
 10.4k  335
3
Chapter 3
2021-03-08
 9.8k  219
4
Chapter 4
2021-03-08
 10.2k  276
5
Chapter 5
2021-03-08
 8.7k  132
6
Chapter 6
2021-03-08
 9.5k  204
7
Chapter 7
2021-03-08
 9.1k  190
8
Chapter 8
2021-03-08
 9k  187
9
Chapter 9
2021-03-08
 8.4k  126
10
Chapter 10
2021-03-08
 10.2k  426
11
Chapter 11
2021-03-13
 8.8k  163
12
Chapter 12
2021-03-15
 8.5k  174
13
Chapter 13
2021-03-20
 8.3k  229
14
Chapter 14
2021-03-22
 7.9k  252
15
Chapter 15
2021-03-27
 7.8k  323
16
Chapter 16
2021-03-29
 6.7k  125
17
Chapter 17
2021-04-03
 6.2k  88
18
Chapter 18
2021-04-05
 6.7k  115
19
Chapter 19
2021-04-10
 6k  75
20
Chapter 20
2021-04-12
 6.3k  168
21
Chapter 21
2021-04-17
 5.8k  137
22
Chapter 22
2021-04-19
 5.5k  125
23
Chapter 23
2021-04-24
 5k  106
24
Chapter 24
2021-04-26
 5.1k  96
25
Chapter 25
2021-05-01
 5k  94
26
Chapter 26
2021-05-03
 5.3k  78
27
Chapter 27
2021-05-08
 5.2k  84
28
Chapter 28
2021-05-10
 5.2k  175
29
Chapter 29
2021-05-15
 4.8k  94
30
Chapter 30
2021-05-17
 4.7k  108
31
Chapter 31
2021-05-22
 4.6k  213
32
Chapter 32
2021-05-24
 4.7k  198
33
Chapter 33
2021-05-29
 4.8k  274
34
Chapter 34
2021-05-31
 5k  204
35
Chapter 35
2021-06-05
 5k  294
36
Chapter 36
2021-06-07
 4.7k  174
37
Chapter 37
2021-06-12
 4.5k  88
38
Chapter 38
2021-06-14
 4.6k  124
39
Chapter 39
2021-06-19
 4.7k  163
40
Chapter 40
2021-06-21
 4.7k  144
41
Chapter 41
2021-06-26
 4.9k  203
42
Chapter 42
2021-06-28
 4.4k  110
43
Chapter 43
2021-07-03
 4.4k  142
44
Chapter 44
2021-07-05
 3.9k  67
45
Chapter 45
2021-07-05
 4k  63
46
Chapter 46
2021-07-05
 3.8k  31
47
Chapter 47
2021-07-05
 3.8k  67
48
Chapter 48
2021-07-05
 3.9k  40
49
Chapter 49
2021-07-05
 4.1k  51
50
Chapter 50
2021-07-05
 3.6k  74
51
Chapter 51
2021-07-05
 3.6k  50
52
Chapter 52
2021-07-05
 3.5k  52
53
Chapter 53
2021-07-05
 3.5k  53
54
Chapter 54
2021-07-05
 4.1k  169
55
Chapter 55
2021-07-10
 3.8k  185
56
Chapter 56
2021-07-12
 4k  128
57
Chapter 57
2021-07-17
 3.9k  115
58
Chapter 58
2021-07-19
 4k  111
59
Chapter 59
2021-07-24
 3.7k  72
60
Chapter 60
2021-07-26
 3.9k  110
61
Chapter 61
2021-07-31
 3.5k  68
62
Chapter 62
2021-08-02
 3.6k  101
63
Chapter 63
2021-08-07
 3.4k  84
64
Chapter 64
2021-08-09
 3.6k  120
65
Chapter 65
2021-08-14
 3.5k  136
66
Chapter 66
2021-08-16
 3.3k  113
67
Chapter 67
2021-08-21
 3.3k  108
68
Chapter 68
2021-08-23
 3.4k  141
69
Chapter 69
2021-08-28
 2.9k  104
70
Chapter 70
2021-08-30
 3k  135
71
Chapter 71
2021-09-04
 3.3k  149
72
Chapter 72
2021-09-06
 3.2k  151
73
Chapter 73
2021-09-11
 2.9k  71
74
Chapter 74
2021-09-13
 3k  99
75
Chapter 75
2021-09-18
 2.8k  63
76
Chapter 76
2021-09-20
 3k  79
77
Chapter 77
2021-09-25
 3k  67
78
Chapter 78
2021-09-27
 2.8k  99
79
Chapter 79
2021-10-02
 2.7k  103
80
Chapter 80
2021-10-04
 2.8k  63
81
Chapter 81
2021-10-09
 2.8k  58
82
Chapter 82
2021-10-11
 2.8k  67
83
Chapter 83
2021-10-16
 2.7k  50
84
Chapter 84
2021-10-18
 2.6k  48
85
Chapter 85
2021-10-23
 2.5k  34
86
Chapter 86
2021-10-25
 2.6k  105
87
Chapter 87
2021-10-30
 2.7k  61
88
Chapter 88
2021-11-01
 2.6k  67
89
Chapter 89
2021-11-06
 2.5k  52
90
Chapter 90
2021-11-08
 2.6k  68
91
Chapter 91
2021-11-13
 2.5k  78
92
Chapter 92
2021-11-15
 2.7k  109
93
Chapter 93
2021-11-20
 2.3k  48
94
Chapter 94
2021-11-22
 2.5k  62
95
Chapter 95
2021-11-27
 2.3k  65
96
Chapter 96
2021-11-29
 2.3k  65
97
Chapter 97
2021-12-04
 2.3k  48
98
Chapter 98
2021-12-06
 2.3k  84
99
Chapter 99
2021-12-11
 2.4k  61
100
Chapter 100
2021-12-13
 2.5k  65
101
Chapter 101
2021-12-18
 2.3k  44
102
Chapter 102
2021-12-20
 2.2k  52
103
Chapter 103
2021-12-25
 2.1k  61
104
Chapter 104
2021-12-27
 2.1k  142
105
Chapter 105
2022-01-01
 2.1k  35
106
Chapter 106
2022-01-03
 2.2k  41
107
Chapter 107
2022-01-08
 2.1k  36
108
Chapter 108
2022-01-10
 2k  47
109
Chapter 109
2022-01-15
 1.9k  38
110
Chapter 110
2022-01-17
 2.1k  58
111
Chapter 111
2022-01-22
 2k  46
112
Chapter 112
2022-01-24
 2.1k  99
113
Chapter 113
2022-01-29
 2.2k  46
114
Chapter 114
2022-01-31
 2.1k  58
115
Chapter 115
2022-02-03
 1.8k  46
116
Chapter 116
2022-02-03
 1.8k  54
117
Chapter 117
2022-02-03
 1.7k  15
118
Chapter 118
2022-02-03
 1.6k  15
119
Chapter 119
2022-02-03
 1.7k  10
120
Chapter 120
2022-02-03
 1.8k  24
121
Chapter 121
2022-02-03
 1.9k  53
122
Chapter 122
2022-02-05
 2k  70
123
Chapter 123
2022-02-07
 2k  60
124
Chapter 124
2022-02-12
 2k  55
125
Chapter 125
2022-02-14
 1.9k  69
126
Chapter 126
2022-02-19
 1.9k  30
127
Chapter 127
2022-02-21
 1.9k  56
128
Chapter 128
2022-02-26
 1.9k  45
129
Chapter 129
2022-02-28
 1.9k  112
130
Chapter 130
2022-03-05
 1.9k  118
131
Chapter 131
2022-03-07
 1.8k  51
132
Chapter 132
2022-03-09
 1.7k  44
133
Chapter 133
2022-03-09
 1.5k  14
134
Chapter 134
2022-03-09
 1.7k  59
135
Chapter 135
2022-03-09
 1.6k  33
136
Chapter 136
2022-03-09
 1.7k  29
137
Chapter 137
2022-03-09
 1.6k  20
138
Chapter 138
2022-03-09
 1.7k  43
139
Chapter 139
2022-03-12
 1.7k  45
140
Chapter 140
2022-03-14
 1.7k  54
141
Chapter 141
2022-03-19
 1.8k  47
142
Chapter 142
2022-03-21
 1.7k  60
143
Chapter 143
2022-03-26
 1.7k  46
144
Chapter 144
2022-03-28
 1.4k  144
145
Chapter 145
2022-04-02
 1.5k  42
146
Chapter 146
2022-04-04
 1.5k  68
147
Chapter 147
2022-04-09
 1.5k  49
148
Chapter 148
2022-04-11
 1.7k  85
149
Chapter 149
2022-04-16
 1.5k  58
150
Chapter 150
2022-04-18
 1.5k  80
151
Chapter 151
2022-04-23
 1.4k  41
152
Chapter 152
2022-04-25
 1.3k  36
153
Chapter 153
2022-04-25
 1.3k  20
154
Chapter 154
2022-04-25
 1.4k  22
155
Chapter 155
2022-04-25
 1.3k  34
156
Chapter 156
2022-04-25
 1.3k  28
157
Chapter 157
2022-04-25
 1.3k  14
158
Chapter 158
2022-04-25
 1.3k  29
159
Chapter 159
2022-04-25
 1.5k  62
160
Chapter 160
2022-04-30
 1.5k  37
161
Chapter 161
2022-05-02
 1.4k  40
162
Chapter 162
2022-05-07
 1.4k  38
163
Chapter 163
2022-05-09
 1.3k  55
164
Chapter 164
2022-05-14
 1.3k  49
165
Chapter 165
2022-05-16
 1.3k  36
166
Chapter 166
2022-05-21
 1.4k  20
167
Chapter 167
2022-05-23
 1.2k  47
168
Chapter 168
2022-05-26
 1.1k  26
169
Chapter 169
2022-05-26
 1k  18
170
Chapter 170
2022-05-26
 1.1k  13
171
Chapter 171
2022-05-26
 1k  9
172
Chapter 172
2022-05-26
 1.1k  23
173
Chapter 173
2022-05-26
 1.1k  16
174
Chapter 174
2022-05-26
 1.3k  33
175
Chapter 175
2022-05-28
 1.3k  22
176
Chapter 176
2022-05-30
 1.3k  74
177
Chapter 177
2022-06-04
 1.3k  52
178
Chapter 178
2022-06-06
 1.3k  66
179
Chapter 179
2022-06-11
 1.3k  67
180
Chapter 180
2022-06-13
 1.3k  44
181
Chapter 181
2022-06-18
 1.1k  31
182
Chapter 182
2022-06-19
 1k  20
183
Chapter 183
2022-06-19
 1k  16
184
Chapter 184
2022-06-19
 937  8
185
Chapter 185
2022-06-19
 990  11
186
Chapter 186
2022-06-19
 987  13
187
Chapter 187
2022-06-19
 975  8
188
Chapter 188
2022-06-19
 998  18
189
Chapter 189
2022-06-19
 982  23
190
Chapter 190
2022-06-19
 973  17
191
Chapter 191
2022-06-19
 1.1k  29
192
Chapter 192
2022-06-20
 1.2k  63
193
Chapter 193
2022-06-25
 1.2k  61
194
Chapter 194
2022-06-27
 1.2k  59
195
Chapter 195
2022-07-02
 1.1k  50
196
Chapter 196
2022-07-04
 1.1k  45
197
Chapter 197
2022-07-09
 1.1k  33
198
Chapter 198
2022-07-11
 1.1k  69
199
Chapter 199
2022-07-16
 1k  86
200
Chapter 200
2022-07-18
 1.1k  83
201
Chapter 201
2022-07-23
 1k  46
202
Chapter 202
2022-07-25
 1k  69
203
Chapter 203
2022-07-30
 951  37
204
Chapter 204
2022-08-01
 1k  46
205
Chapter 205
2022-08-06
 969  30
206
Chapter 206
2022-08-08
 836  16
207
Chapter 207
2022-08-08
 820  20
208
Chapter 208
2022-08-08
 794  7
209
Chapter 209
2022-08-08
 780  11
210
Chapter 210
2022-08-08
 810  30
211
Chapter 211
2022-08-08
 788  17
212
Chapter 212
2022-08-08
 765  8
213
Chapter 213
2022-08-08
 914  47
214
Chapter 214
2022-08-13
 899  36
215
Chapter 215
2022-08-15
 945  39
216
Chapter 216
2022-08-20
 900  29
217
Chapter 217
2022-08-22
 952  27
218
Chapter 218
2022-08-27
 870  36
219
Chapter 219
2022-08-29
 967  46
220
Chapter 220
2022-09-03
 867  24
221
Chapter 221
2022-09-05
 940  40
222
Chapter 222
2022-09-10
 808  40
223
Chapter 223
2022-09-12
 851  43
224
Chapter 224
2022-09-15
 659  12
225
Chapter 225
2022-09-15
 598  10
226
Chapter 226
2022-09-15
 625  10
227
Chapter 227
2022-09-15
 593  7
228
Chapter 228
2022-09-15
 591  6
229
Chapter 229
2022-09-15
 602  11
230
Chapter 230
2022-09-15
 671  27
231
Chapter 231
2022-09-17
 691  27
232
Chapter 232
2022-09-19
 730  27
233
Chapter 233
2022-09-24
 664  20
234
Chapter 234
2022-09-26
 682  23
235
Chapter 235
2022-10-01
 587  8
236
Chapter 236
2022-10-02
 613  22
237
Chapter 237
2022-10-03
 616  36
238
Chapter 238
2022-10-08
 604  15
239
Chapter 239
2022-10-10
 602  24
240
Chapter 240
2022-10-15
 542  31
241
Chapter 241
2022-10-17
 548  26
242
Chapter 242
2022-10-20
 455  9
243
Chapter 243
2022-10-20
 450  5
244
Chapter 244
2022-10-20
 435  10
245
Chapter 245
2022-10-20
 458  10
246
Chapter 246
2022-10-20
 426  3
247
Chapter 247
2022-10-20
 419  2
248
Chapter 248
2022-10-20
 539  10
249
Chapter 249
2022-10-22
 522  16
250
Chapter 250
2022-10-24
 543  22
251
Chapter 251
2022-10-29
 481  12
252
Chapter 252
2022-10-31
 507  18
253
Chapter 253
2022-11-05
 468  11
254
Chapter 254
2022-11-07
 467  17
255
Chapter 255
2022-11-12
 440  16
256
Chapter 256
2022-11-14
 454  17
257
Chapter 257
2022-11-19
 392  9
258
Chapter 258
2022-11-21
 344  12
259
Chapter 259
2022-11-22
 290  7
260
Chapter 260
2022-11-22
 295  5
261
Chapter 261
2022-11-22
 288  3
262
Chapter 262
2022-11-22
 283  5
263
Chapter 263
2022-11-22
 289  10
264
Chapter 264
2022-11-22
 313  10
265
Chapter 265
2022-11-22
 346  14
266
Chapter 266
2022-11-26
 325  16
267
Chapter 267
2022-11-28
 327  24
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Chiếm hữu cao/Trung thành
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Harem
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Xuyên Không/Ép hôn/Cung đấu/Hậu cung/Bá đạo/Cổ đại/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Chiếm hữu cao
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Tình yêu/Đã Full/Thương trường/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt ngào sủng thê
Bác Sĩ Kiều, Xin Đừng Manh Động
Bác Sĩ Kiều, Xin Đừng Manh Động
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play