MangaToon
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Đã Full
Tình yêu / Truy thê / Nữ cường / Vương phi / Harem / Sảng văn / 419 / Công chúa
49.9M
4.8
Tên tác giả: xiamen1819

Trưởng công chúa Viêm triều có một đêm xuân với vương gia, còn là do công chúa chủ động "mua" một đêm của vương gia, nhưng giá mua lại là nửa mảnh ngọc bội?! Trưởng công chúa thật ra là nữ diêm vương của địa phủ, nữ diêm vương này cực kỳ lợi hại, còn bá chiếm hậu cung nuôi đàn ông. Hãy xem các mỹ nam đủ loại cùng tranh giành, ghen tuông nhau vì nữ diêm vương, sau cùng nữ diêm vương sẽ chọn ai đây?

Truyện này do xiamen1819 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (47759)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-27
 30.6k  3.1k
2
Chapter 2
2021-09-03
 24k  680
3
Chapter 3
2021-09-03
 27.3k  700
4
Chapter 4
2021-09-03
 20k  437
5
Chapter 5
2021-09-03
 20.2k  330
6
Chapter 6
2021-09-03
 26.1k  437
7
Chapter 7
2021-09-03
 20.4k  437
8
Chapter 8
2021-09-03
 20.7k  419
9
Chapter 9
2021-09-03
 20.1k  387
10
Chapter 10
2021-09-03
 21.2k  1.1k
11
Chapter 11
2021-09-05
 30k  696
12
Chapter 12
2021-09-08
 19.5k  696
13
Chapter 13
2021-09-12
 18.1k  470
14
Chapter 14
2021-09-13
 18.4k  372
15
Chapter 15
2021-09-14
 16.2k  357
16
Chapter 16
2021-09-15
 14.8k  469
17
Chapter 17
2021-09-19
 14.7k  341
18
Chapter 18
2021-09-22
 14.5k  413
19
Chapter 19
2021-09-26
 13.8k  352
20
Chapter 20
2021-09-27
 13.9k  401
21
Chapter 21
2021-09-27
 13.1k  198
22
Chapter 22
2021-09-27
 12.7k  236
23
Chapter 23
2021-09-27
 12.9k  148
24
Chapter 24
2021-09-27
 13.7k  242
25
Chapter 25
2021-09-27
 13.5k  164
26
Chapter 26
2021-09-27
 13.9k  272
27
Chapter 27
2021-09-29
 13.5k  314
28
Chapter 28
2021-10-03
 13k  310
29
Chapter 29
2021-10-06
 13.4k  351
30
Chapter 30
2021-10-10
 13.1k  378
31
Chapter 31
2021-10-13
 13.8k  348
32
Chapter 32
2021-10-17
 12.9k  300
33
Chapter 33
2021-10-20
 13k  364
34
Chapter 34
2021-10-24
 13k  341
35
Chapter 35
2021-10-27
 12.7k  211
36
Chapter 36
2021-10-27
 12.3k  200
37
Chapter 37
2021-10-27
 11.8k  158
38
Chapter 38
2021-10-27
 12.3k  301
39
Chapter 39
2021-10-27
 12.7k  374
40
Chapter 40
2021-10-27
 12.2k  218
41
Chapter 41
2021-10-27
 11.4k  167
42
Chapter 42
2021-10-27
 12.4k  501
43
Chapter 43
2021-10-31
 13k  414
44
Chapter 44
2021-11-03
 12.2k  340
45
Chapter 45
2021-11-07
 11.9k  353
46
Chapter 46
2021-11-10
 11.6k  307
47
Chapter 47
2021-11-14
 11.3k  251
48
Chapter 48
2021-11-17
 11.8k  327
49
Chapter 49
2021-11-21
 11.9k  514
50
Chapter 50
2021-11-24
 11.3k  416
51
Chapter 51
2021-11-28
 11.4k  320
52
Chapter 52
2021-12-01
 11k  289
53
Chapter 53
2021-12-05
 10.4k  203
54
Chapter 54
2021-12-07
 10.4k  277
55
Chapter 55
2021-12-07
 10.7k  184
56
Chapter 56
2021-12-07
 9.5k  90
57
Chapter 57
2021-12-07
 10.1k  151
58
Chapter 58
2021-12-07
 10.6k  305
59
Chapter 59
2021-12-07
 9.9k  174
60
Chapter 60
2021-12-07
 10k  211
61
Chapter 61
2021-12-08
 10.6k  335
62
Chapter 62
2021-12-12
 10.3k  283
63
Chapter 63
2021-12-15
 10.3k  227
64
Chapter 64
2021-12-19
 10.3k  267
65
Chapter 65
2021-12-22
 10.2k  280
66
Chapter 66
2021-12-26
 9.9k  247
67
Chapter 67
2021-12-29
 10.7k  639
68
Chapter 68
2022-01-02
 9.6k  277
69
Chapter 69
2022-01-05
 9.8k  336
70
Chapter 70
2022-01-08
 9k  144
71
Chapter 71
2022-01-08
 8.6k  104
72
Chapter 72
2022-01-08
 8.7k  179
73
Chapter 73
2022-01-08
 8.6k  239
74
Chapter 74
2022-01-08
 8.7k  179
75
Chapter 75
2022-01-08
 8.7k  85
76
Chapter 76
2022-01-08
 8.4k  99
77
Chapter 77
2022-01-08
 8.6k  163
78
Chapter 78
2022-01-08
 8.6k  118
79
Chapter 79
2022-01-08
 9.5k  292
80
Chapter 80
2022-01-09
 9.4k  305
81
Chapter 81
2022-01-12
 9.4k  403
82
Chapter 82
2022-01-16
 9.4k  530
83
Chapter 83
2022-01-19
 9.1k  367
84
Chapter 84
2022-01-23
 8.8k  318
85
Chapter 85
2022-01-26
 8.9k  347
86
Chapter 86
2022-01-30
 8.7k  356
87
Chapter 87
2022-02-02
 9.4k  364
88
Chapter 88
2022-02-06
 9.1k  388
89
Chapter 89
2022-02-09
 8.6k  342
90
Chapter 90
2022-02-13
 8.4k  221
91
Chapter 91
2022-02-16
 8.7k  330
92
Chapter 92
2022-02-20
 8k  190
93
Chapter 93
2022-02-21
 7.9k  242
94
Chapter 94
2022-02-21
 7.7k  104
95
Chapter 95
2022-02-21
 7.1k  107
96
Chapter 96
2022-02-21
 7.6k  114
97
Chapter 97
2022-02-21
 7.2k  97
98
Chapter 98
2022-02-21
 7k  96
99
Chapter 99
2022-02-21
 8k  152
100
Chapter 100
2022-02-23
 8.4k  390
101
Chapter 101
2022-02-27
 9k  388
102
Chapter 102
2022-03-02
 7.9k  266
103
Chapter 103
2022-03-06
 7.6k  208
104
Chapter 104
2022-03-09
 7.5k  318
105
Chapter 105
2022-03-13
 7.2k  252
106
Chapter 106
2022-03-16
 7.2k  264
107
Chapter 107
2022-03-20
 6.9k  229
108
Chapter 108
2022-03-23
 7.2k  334
109
Chapter 109
2022-03-27
 6.9k  215
110
Chapter 110
2022-03-30
 6.7k  204
111
Chapter 111
2022-04-02
 6.2k  183
112
Chapter 112
2022-04-02
 6.4k  119
113
Chapter 113
2022-04-02
 7k  187
114
Chapter 114
2022-04-02
 6.3k  89
115
Chapter 115
2022-04-02
 6k  68
116
Chapter 116
2022-04-02
 6.1k  64
117
Chapter 117
2022-04-02
 6k  61
118
Chapter 118
2022-04-02
 6k  72
119
Chapter 119
2022-04-02
 6.2k  103
120
Chapter 120
2022-04-02
 6.7k  200
121
Chapter 121
2022-04-03
 7k  296
122
Chapter 122
2022-04-06
 7.6k  658
123
Chapter 123
2022-04-10
 6.8k  297
124
Chapter 124
2022-04-13
 7.6k  425
125
Chapter 125
2022-04-17
 7.2k  389
126
Chapter 126
2022-04-20
 7.2k  372
127
Chapter 127
2022-04-24
 6.9k  326
128
Chapter 128
2022-04-27
 6.6k  248
129
Chapter 129
2022-05-01
 6.3k  190
130
Chapter 130
2022-05-04
 6.1k  202
131
Chapter 131
2022-05-07
 5.9k  156
132
Chapter 132
2022-05-07
 5.1k  59
133
Chapter 133
2022-05-07
 5.1k  58
134
Chapter 134
2022-05-07
 5k  63
135
Chapter 135
2022-05-07
 5.1k  89
136
Chapter 136
2022-05-07
 5.3k  126
137
Chapter 137
2022-05-07
 5k  89
138
Chapter 138
2022-05-07
 5.2k  70
139
Chapter 139
2022-05-07
 5k  79
140
Chapter 140
2022-05-07
 5.6k  193
141
Chapter 141
2022-05-08
 5.5k  183
142
Chapter 142
2022-05-11
 5.4k  260
143
Chapter 143
2022-05-15
 6.2k  158
144
Chapter 144
2022-05-18
 5.5k  234
145
Chapter 145
2022-05-22
 5.2k  190
146
Chapter 146
2022-05-25
 5.4k  223
147
Chapter 147
2022-05-29
 4.9k  134
148
Chapter 148
2022-06-01
 4.7k  127
149
Chapter 149
2022-06-05
 4.8k  157
150
Chapter 150
2022-06-08
 4.8k  205
151
Chapter 151
2022-06-12
 4.9k  208
152
Chapter 152
2022-06-15
 4.2k  163
153
Chapter 153
2022-06-19
 4.4k  186
154
Chapter 154
2022-06-22
 4.1k  124
155
Chapter 155
2022-06-26
 4k  98
156
Chapter 156
2022-06-29
 4k  134
157
Chapter 157
2022-07-03
 4k  168
158
Chapter 158
2022-07-05
 3.3k  54
159
Chapter 159
2022-07-05
 3.4k  78
160
Chapter 160
2022-07-05
 3.2k  58
161
Chapter 161
2022-07-05
 3.1k  44
162
Chapter 162
2022-07-05
 3k  37
163
Chapter 163
2022-07-05
 3k  49
164
Chapter 164
2022-07-05
 3.3k  82
165
Chapter 165
2022-07-06
 3.7k  138
166
Chapter 166
2022-07-10
 3.2k  111
167
Chapter 167
2022-07-13
 3.2k  171
168
Chapter 168
2022-07-17
 3.2k  104
169
Chapter 169
2022-07-20
 3.2k  130
170
Chapter 170
2022-07-24
 3.3k  146
171
Chapter 171
2022-07-27
 3k  115
172
Chapter 172
2022-07-31
 2.9k  106
173
Chapter 173
2022-08-03
 3.5k  206
174
Chapter 174
2022-08-07
 3.1k  108
175
Chapter 175
2022-08-10
 3.6k  219
176
Chapter 176
2022-08-14
 3.4k  172
177
Chapter 177
2022-08-17
 3.4k  120
178
Chapter 178
2022-08-21
 4.1k  333
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Nghịch tập/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Vương Phi Là Bạch Liên Hoa
Vương Phi Là Bạch Liên Hoa
Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Chênh lệch tuổi/Số mệnh/Sảng văn/Nghịch tập/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Gặp gỡ cẩu huyết/Oan gia ngõ hẹp/Dịu dàng/Gái ngoan/Hiền lành
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
Đam mỹ/Đã Full/Siêu năng lực
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play