1 Chapter 1
2021-04-16 4.8k 1k
2 Chapter 2
2021-04-28 3.3k 207
3 Chapter 3
2021-04-30 3k 84
4 Chapter 4
2021-04-30 2.5k 68
5 Chapter 5
2021-04-30 2.2k 50
6 Chapter 6
2021-04-30 2.2k 36
7 Chapter 7
2021-04-30 2.3k 66
8 Chapter 8
2021-04-30 2.2k 27
9 Chapter 9
2021-04-30 2.1k 35
10 Chapter 10
2021-04-30 2.4k 101
11 Chapter 11
2021-05-02 2.2k 85
12 Chapter 12
2021-05-04 2.1k 130
13 Chapter 13
2021-05-09 1.9k 59
14 Chapter 14
2021-05-11 1.9k 94
15 Chapter 15
2021-05-16 1.7k 54
16 Chapter 16
2021-05-18 1.6k 57
17 Chapter 17
2021-05-23 1.5k 43
18 Chapter 18
2021-05-25 1.5k 52
19 Chapter 19
2021-05-30 1.3k 32
20 Chapter 20
2021-06-01 1.4k 45
21 Chapter 21
2021-06-06 1.4k 62
22 Chapter 22
2021-06-08 1.1k 29
23 Chapter 23
2021-06-08 1.1k 16
24 Chapter 24
2021-06-08 1.1k 15
25 Chapter 25
2021-06-08 1.1k 15
26 Chapter 26
2021-06-08 1.1k 13
27 Chapter 27
2021-06-08 1k 10
28 Chapter 28
2021-06-08 1k 14
29 Chapter 29
2021-06-08 1k 15
30 Chapter 30
2021-06-08 1k 10
31 Chapter 31
2021-06-08 1.1k 11
32 Chapter 32
2021-06-08 1.3k 75
33 Chapter 33
2021-06-13 1.1k 41
34 Chapter 34
2021-06-15 1.1k 59
35 Chapter 35
2021-06-20 1.1k 52
36 Chapter 36
2021-06-22 1.1k 70
37 Chapter 37
2021-06-27 1k 56
38 Chapter 38
2021-06-29 1.1k 85
39 Chapter 39
2021-07-04 877 36
40 Chapter 40
2021-07-06 883 47
41 Chapter 41
2021-07-11 812 38
42 Chapter 42
2021-07-13 808 35
43 Chapter 43
2021-07-18 733 46
44 Chapter 44
2021-07-20 727 42
45 Chapter 45
2021-07-25 622 40
46 Chapter 46
2021-07-27 553 34
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play