1 Chapter 1
2020-09-25 30.4k 2.2k
2 Chapter 2
2020-09-25 23.2k 739
3 Chapter 3
2020-09-25 25.4k 764
4 Chapter 4
2020-09-25 22.6k 545
5 Chapter 5
2020-09-25 22.8k 296
6 Chapter 6
2020-09-25 24.5k 647
7 Chapter 7
2020-09-25 24.4k 462
8 Chapter 8
2020-09-25 23.4k 575
9 Chapter 9
2020-09-25 21.9k 264
10 Chapter 10
2020-09-25 28.5k 1k
11 Chapter 11
2020-09-27 24.4k 519
12 Chapter 12
2020-10-04 23.3k 443
13 Chapter 13
2020-10-11 23.7k 530
14 Chapter 14
2020-10-18 23.5k 623
15 Chapter 15
2020-10-25 23.2k 413
16 Chapter 16
2020-10-27 20.8k 137
17 Chapter 17
2020-10-27 22.1k 406
18 Chapter 18
2020-10-27 20.8k 437
19 Chapter 19
2020-10-27 19.6k 249
20 Chapter 20
2020-10-27 20.4k 442
21 Chapter 21
2020-10-27 19.4k 258
22 Chapter 22
2020-10-27 19.9k 285
23 Chapter 23
2020-10-27 19.4k 196
24 Chapter 24
2020-10-27 21.7k 399
25 Chapter 25
2020-10-27 22.1k 618
26 Chapter 26
2020-11-01 21.6k 372
27 Chapter 27
2020-11-08 21.2k 304
28 Chapter 28
2020-11-15 23.2k 480
29 Chapter 29
2020-11-22 21.6k 279
30 Chapter 30
2020-11-29 20.1k 276
31 Chapter 31
2020-12-06 21.1k 416
32 Chapter 32
2020-12-13 19.4k 287
33 Chapter 33
2020-12-20 20.3k 389
34 Chapter 34
2020-12-27 20.7k 471
35 Chapter 35
2021-01-03 21.2k 421
36 Chapter 36
2021-01-10 20.3k 428
37 Chapter 37
2021-01-17 21.3k 672
38 Chapter 38
2021-01-24 18.5k 616
39 Chapter 39
2021-01-31 18.3k 741
40 Chapter 40
2021-02-07 19.3k 475
41 Chapter 41
2021-02-14 19.1k 413
42 Chapter 42
2021-02-21 19.7k 556
43 Chapter 43
2021-02-28 18.7k 426
44 Chapter 44
2021-03-07 17.8k 485
45 Chapter 45
2021-03-14 18.4k 495
46 Chapter 46
2021-03-21 17.8k 430
47 Chapter 47
2021-03-28 18.5k 505
48 Chapter 48
2021-04-04 16.7k 547
49 Chapter 49
2021-04-11 16.2k 492
50 Chapter 50
2021-04-18 15.7k 339
51 Chapter 51
2021-04-25 15.2k 679
52 Chapter 52
2021-05-02 16.4k 531
53 Chapter 53
2021-05-08 13.4k 300
54 Chapter 54
2021-05-08 13.4k 406
55 Chapter 55
2021-05-08 13.3k 132
56 Chapter 56
2021-05-08 13k 83
57 Chapter 57
2021-05-08 12.4k 267
58 Chapter 58
2021-05-08 12.3k 494
59 Chapter 59
2021-05-08 12.3k 792
60 Chapter 60
2021-05-08 12k 112
61 Chapter 61
2021-05-08 12.9k 130
62 Chapter 62
2021-05-08 13.5k 256
63 Chapter 63
2021-05-09 15k 602
64 Chapter 64
2021-05-16 13.3k 460
65 Chapter 65
2021-05-23 14.2k 550
66 Chapter 66
2021-05-30 12.6k 509
67 Chapter 67
2021-06-03 12.7k 550
68 Chapter 68
2021-06-06 12.8k 463
69 Chapter 69
2021-06-10 12.2k 561
70 Chapter 70
2021-06-13 11.9k 402
71 Chapter 71
2021-06-17 11.6k 401
72 Chapter 72
2021-06-20 11.9k 359
73 Chapter 73
2021-06-24 12.5k 413
74 Chapter 74
2021-06-27 12.8k 629
75 Chapter 75
2021-07-01 12.7k 584
76 Chapter 76
2021-07-04 12.3k 503
77 Chapter 77
2021-07-08 12.8k 667
78 Chapter 78
2021-07-11 11.8k 484
79 Chapter 79
2021-07-15 12.8k 913
80 Chapter 80
2021-07-18 11.7k 734
81 Chapter 81
2021-07-22 12.2k 845
82 Chapter 82
2021-07-25 11.7k 528
83 Chapter 83
2021-07-29 11.2k 492
84 Chapter 84
2021-08-01 11k 381
85 Chapter 85
2021-08-05 11.3k 560
86 Chapter 86
2021-08-08 10.4k 484
87 Chapter 87
2021-08-12 9.6k 417
88 Chapter 88
2021-08-15 9.5k 497
89 Chapter 89
2021-08-19 9.2k 362
90 Chapter 90
2021-08-22 9.3k 385
91 Chapter 91
2021-08-26 8.3k 511
92 Chapter 92
2021-08-29 9k 607
93 Chapter 93
2021-09-02 8.5k 328
94 Chapter 94
2021-09-04 6.9k 202
95 Chapter 95
2021-09-04 6.7k 82
96 Chapter 96
2021-09-04 6.6k 155
97 Chapter 97
2021-09-04 6.4k 183
98 Chapter 98
2021-09-04 5.8k 224
99 Chapter 99
2021-09-04 6k 114
100 Chapter 100
2021-09-04 6.3k 129
101 Chapter 101
2021-09-04 6.2k 129
102 Chapter 102
2021-09-04 6.1k 124
103 Chapter 103
2021-09-04 6.3k 328
104 Chapter 104
2021-09-05 7.4k 368
105 Chapter 105
2021-09-09 6.4k 362
106 Chapter 106
2021-09-12 6.4k 368
107 Chapter 107
2021-09-16 6.1k 280
108 Chapter 108
2021-09-19 5.8k 284
109 Chapter 109
2021-09-23 6k 321
110 Chapter 110
2021-09-26 5.2k 267
111 Chapter 111
2021-09-30 5.5k 342
112 Chapter 112
2021-10-03 5.5k 308
113 Chapter 113
2021-10-07 5.7k 309
114 Chapter 114
2021-10-10 5.3k 242
115 Chapter 115
2021-10-14 4.8k 226
116 Chapter 116
2021-10-17 4.4k 277
117 Chapter 117
2021-10-21 4.4k 168
118 Chapter 118
2021-10-24 4.4k 251
119 Chapter 119
2021-10-28 4.3k 189
120 Chapter 120
2021-10-31 4.1k 199
121 Chapter 121
2021-11-04 4k 175
122 Chapter 122
2021-11-07 4.1k 180
123 Chapter 123
2021-11-11 3.8k 201
124 Chapter 124
2021-11-14 3.8k 199
125 Chapter 125
2021-11-18 3.6k 148
126 Chapter 126
2021-11-21 3.5k 171
127 Chapter 127
2021-11-25 3.3k 175
128 Chapter 128
2021-11-28 3.3k 202
129 Chapter 129
2021-12-02 2.9k 175
130 Chapter 130
2021-12-05 2.7k 263
131 Chapter 131
2021-12-09 1.6k 143
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play