1 Chapter 1
2020-02-16 40.7k 2.7k
2 Chapter 2
2020-02-16 34.4k 1.2k
3 Chapter 3
2020-02-16 34k 1.3k
4 Chapter 4
2020-02-16 35.1k 1.8k
5 Chapter 5
2020-02-16 30.6k 938
6 Chapter 6
2020-02-16 28.6k 547
7 Chapter 7
2020-02-16 32.1k 1.1k
8 Chapter 8
2020-02-16 31.1k 1.1k
9 Chapter 9
2020-02-16 30.1k 737
10 Chapter 10
2020-02-16 29.1k 609
11 Chapter 11
2020-02-16 29.4k 783
12 Chapter 12
2020-02-16 29.7k 715
13 Chapter 13
2020-02-16 27.2k 686
14 Chapter 14
2020-02-16 28.1k 1k
15 Chapter 15
2020-02-16 26.3k 906
16 Chapter 16
2020-02-16 26.9k 923
17 Chapter 17
2020-02-16 28.1k 1.3k
18 Chapter 18
2020-02-16 26.3k 538
19 Chapter 19
2020-02-16 26k 513
20 Chapter 20
2020-02-16 29.5k 1.1k
21 Chapter 21
2020-02-18 28.2k 1.5k
22 Chapter 22
2020-02-19 26.4k 607
23 Chapter 23
2020-02-21 29.2k 894
24 Chapter 24
2020-02-25 25.5k 960
25 Chapter 25
2020-02-26 28.3k 1.9k
26 Chapter 26
2020-02-28 29.3k 1.8k
27 Chapter 27
2020-03-03 28.6k 969
28 Chapter 28
2020-03-04 27.3k 1.8k
29 Chapter 29
2020-03-06 30k 2.3k
30 Chapter 30
2020-03-10 26.2k 595
31 Chapter 31
2020-03-11 28.2k 1.3k
32 Chapter 32
2020-03-13 28k 1.2k
33 Chapter 33
2020-03-17 25.5k 623
34 Chapter 34
2020-03-18 28.2k 1k
35 Chapter 35
2020-03-22 29k 819
36 Chapter 36
2020-03-25 26.1k 605
37 Chapter 37
2020-03-29 25.1k 957
38 Chapter 38
2020-04-01 24.2k 1.4k
39 Chapter 39
2020-04-05 23k 904
40 Chapter 40
2020-04-05 24.1k 1.6k
41 Chapter 41
2020-04-05 22.7k 1.1k
42 Chapter 42
2020-04-05 22.3k 1.1k
43 Chapter 43
2020-04-05 21.4k 387
44 Chapter 44
2020-04-05 22.7k 560
45 Chapter 45
2020-04-05 24.4k 1.4k
46 Chapter 46
2020-04-05 21.1k 779
47 Chapter 47
2020-04-05 20.3k 578
48 Chapter 48
2020-04-05 14.4k 351
49 Chapter 49
2020-04-05 24k 972
50 Chapter 50
2020-04-08 28.3k 2.3k
51 Chapter 51
2020-04-12 23.9k 1.5k
52 Chapter 52
2020-04-15 20.6k 1.3k
53 Chapter 53
2020-04-19 20k 1.1k
54 Chapter 54
2020-04-22 21.8k 595
55 Chapter 55
2020-04-26 17.6k 483
56 Chapter 56
2020-04-26 18.8k 749
57 Chapter 57
2020-04-26 18.3k 391
58 Chapter 58
2020-04-26 18.2k 460
59 Chapter 59
2020-04-26 19.2k 490
60 Chapter 60
2020-04-26 17.8k 350
61 Chapter 61
2020-04-26 18.9k 986
62 Chapter 62
2020-04-26 18.5k 354
63 Chapter 63
2020-04-26 19.3k 328
64 Chapter 64
2020-04-26 17.5k 290
65 Chapter 65
2020-04-26 20.2k 875
66 Chapter 66
2020-04-29 19.1k 787
67 Chapter 67
2020-05-03 18.1k 1.2k
68 Chapter 68
2020-05-06 18.1k 1.6k
69 Chapter 69
2020-05-10 17.3k 1.2k
70 Chapter 70
2020-05-13 17.2k 1k
71 Chapter 71
2020-05-17 16.2k 338
72 Chapter 72
2020-05-20 15k 509
73 Chapter 73
2020-05-24 15k 477
74 Chapter 74
2020-05-27 14.5k 612
75 Chapter 75
2020-05-30 13.6k 266
76 Chapter 76
2020-05-30 15.7k 838
77 Chapter 77
2020-05-30 12.8k 290
78 Chapter 78
2020-05-30 12.8k 488
79 Chapter 79
2020-05-30 14k 417
80 Chapter 80
2020-05-30 13.6k 269
81 Chapter 81
2020-05-30 12.9k 189
82 Chapter 82
2020-05-30 12.5k 268
83 Chapter 83
2020-05-30 12.5k 303
84 Chapter 84
2020-05-30 12.4k 133
85 Chapter 85
2020-05-30 12.8k 224
86 Chapter 86
2020-05-30 13.3k 228
87 Chapter 87
2020-05-30 12.4k 277
88 Chapter 88
2020-05-30 12.1k 253
89 Chapter 89
2020-05-30 12.3k 179
90 Chapter 90
2020-05-31 13.4k 430
91 Chapter 91
2020-06-03 14.4k 435
92 Chapter 92
2020-06-07 13k 288
93 Chapter 93
2020-06-10 12.9k 378
94 Chapter 94
2020-06-14 11.7k 160
95 Chapter 95
2020-06-17 12.2k 309
96 Chapter 96
2020-06-21 11.3k 230
97 Chapter 97
2020-06-21 11.1k 365
98 Chapter 98
2020-06-21 10.5k 328
99 Chapter 99
2020-06-21 10.4k 159
100 Chapter 100
2020-06-21 10.9k 163
101 Chapter 101
2020-06-21 9.9k 144
102 Chapter 102
2020-06-21 10.4k 199
103 Chapter 103
2020-06-21 9.8k 235
104 Chapter 104
2020-06-21 9.7k 246
105 Chapter 105
2020-06-21 10.3k 205
106 Chapter 106
2020-06-21 11k 420
107 Chapter 107
2020-06-24 10.8k 254
108 Chapter 108
2020-06-28 10.3k 332
109 Chapter 109
2020-07-01 10.5k 302
110 Chapter 110
2020-07-05 10.1k 292
111 Chapter 111
2020-07-08 10.5k 279
112 Chapter 112
2020-07-12 10k 295
113 Chapter 113
2020-07-15 11.8k 704
114 Chapter 114
2020-07-19 11.4k 839
115 Chapter 115
2020-07-22 10.4k 642
116 Chapter 116
2020-07-26 10.4k 298
117 Chapter 117
2020-07-29 10.7k 247
118 Chapter 118
2020-08-02 10.1k 278
119 Chapter 119
2020-08-05 10.6k 224
120 Chapter 120
2020-08-09 10.6k 176
121 Chapter 121
2020-08-12 10.1k 127
122 Chapter 122
2020-08-16 10k 141
123 Chapter 123
2020-08-19 10.4k 256
124 Chapter 124
2020-08-26 9.9k 183
125 Chapter 125
2020-08-30 10.3k 208
126 Chapter 126
2020-09-06 9.5k 206
127 Chapter 127
2020-09-13 9.6k 374
128 Chapter 128
2020-09-20 9.6k 179
129 Chapter 129
2020-09-27 8.6k 155
130 Chapter 130
2020-10-04 9k 238
131 Chapter 131
2020-10-11 8.4k 146
132 Chapter 132
2020-10-18 9k 161
133 Chapter 133
2020-10-25 7.9k 103
134 Chapter 134
2020-11-01 7.8k 129
135 Chapter 135
2020-11-08 7.5k 93
136 Chapter 136
2020-11-15 8k 148
137 Chapter 137
2020-11-22 8.2k 83
138 Chapter 138
2020-11-29 8.3k 128
139 Chapter 139
2020-12-06 8.3k 137
140 Chapter 140
2020-12-13 8.1k 101
141 Chapter 141
2020-12-20 9.6k 354
142 Chapter 142
2020-12-27 8.1k 281
143 Chapter 143
2021-01-03 8k 233
144 Chapter 144
2021-01-10 7.4k 123
145 Chapter 145
2021-01-17 7.3k 301
146 Chapter 146
2021-01-24 7.1k 162
147 Chapter 147
2021-01-31 7.3k 142
148 Chapter 148
2021-02-07 7.5k 171
149 Chapter 149
2021-02-14 7.2k 178
150 Chapter 150
2021-02-21 7.5k 226
151 Chapter 151
2021-02-28 7.2k 195
152 Chapter 152
2021-03-07 6.8k 181
153 Chapter 153
2021-03-14 6.5k 121
154 Chapter 154
2021-03-21 6.3k 132
155 Chapter 155
2021-03-28 6.6k 179
156 Chapter 156
2021-04-04 6.4k 184
157 Chapter 157
2021-04-11 6.2k 138
158 Chapter 158
2021-04-18 6.3k 197
159 Chapter 159
2021-04-25 6.1k 178
160 Chapter 160
2021-05-02 6.1k 147
161 Chapter 161
2021-05-09 6.5k 172
162 Chapter 162
2021-05-16 6.9k 277
163 Chapter 163
2021-05-23 6.2k 350
164 Chapter 164
2021-05-30 6.2k 232
165 Chapter 165
2021-06-06 5.8k 172
166 Chapter 166
2021-06-13 6k 320
167 Chapter 167
2021-06-20 5.2k 218
168 Chapter 168
2021-06-27 5.3k 474
169 Chapter 169
2021-07-04 4.7k 209
170 Chapter 170
2021-07-11 5.7k 798
171 Chapter 171
2021-10-15 2.6k 186
172 Chapter 172
2021-10-18 2.6k 143
173 Chapter 173
2021-10-22 2.2k 128
174 Chapter 174
2021-10-25 2k 133
175 Chapter 175
2021-10-29 1.9k 106
176 Chapter 176
2021-11-01 2.1k 160
177 Chapter 177
2021-11-05 1.9k 144
178 Chapter 178
2021-11-08 1.8k 155
179 Chapter 179
2021-11-12 1.7k 102
180 Chapter 180
2021-11-15 2k 144
181 Chapter 181
2021-12-26 1.4k 67
182 Chapter 182
2022-01-02 1.3k 65
183 Chapter 183
2022-01-09 1.3k 78
184 Chapter 184
2022-01-16 1k 82
185 Chapter 185
2022-01-23 766 47
186 Chapter 186
2022-01-24 659 69
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play