1 Chapter 1
2021-05-10 9.2k 1.3k
2 Chapter 2
2021-06-01 6.3k 405
3 Chapter 3
2021-06-11 4.7k 124
4 Chapter 4
2021-06-11 4.3k 130
5 Chapter 5
2021-06-11 4.2k 102
6 Chapter 6
2021-06-11 3.9k 120
7 Chapter 7
2021-06-11 4k 77
8 Chapter 8
2021-06-11 4.1k 71
9 Chapter 9
2021-06-11 4.2k 53
10 Chapter 10
2021-06-11 4.5k 215
11 Chapter 11
2021-06-15 4.1k 209
12 Chapter 12
2021-06-18 3.8k 166
13 Chapter 13
2021-06-22 3.5k 132
14 Chapter 14
2021-06-25 3.4k 143
15 Chapter 15
2021-06-29 3k 171
16 Chapter 16
2021-07-02 3.2k 113
17 Chapter 17
2021-07-06 2.8k 187
18 Chapter 18
2021-07-09 2.8k 106
19 Chapter 19
2021-07-12 2.3k 73
20 Chapter 20
2021-07-12 2.2k 43
21 Chapter 21
2021-07-12 2.2k 21
22 Chapter 22
2021-07-12 2.2k 46
23 Chapter 23
2021-07-12 2k 18
24 Chapter 24
2021-07-12 1.8k 17
25 Chapter 25
2021-07-12 2k 26
26 Chapter 26
2021-07-12 2k 22
27 Chapter 27
2021-07-12 1.9k 11
28 Chapter 28
2021-07-12 2.5k 80
29 Chapter 29
2021-07-13 2.4k 143
30 Chapter 30
2021-07-16 2.4k 98
31 Chapter 31
2021-07-20 2.1k 91
32 Chapter 32
2021-07-23 2.1k 136
33 Chapter 33
2021-07-27 1.9k 100
34 Chapter 34
2021-07-30 2.1k 94
35 Chapter 35
2021-08-03 2k 110
36 Chapter 36
2021-08-06 2k 135
37 Chapter 37
2021-08-10 1.8k 91
38 Chapter 38
2021-08-13 1.7k 171
39 Chapter 39
2021-08-17 1.6k 121
40 Chapter 40
2021-08-24 1.6k 112
41 Chapter 41
2021-08-31 1.6k 119
42 Chapter 42
2021-09-07 1.3k 93
43 Chapter 43
2021-09-14 663 31
44 Chapter 44
2021-09-14 655 20
45 Chapter 45
2021-09-14 634 10
46 Chapter 46
2021-09-14 563 6
47 Chapter 47
2021-09-14 609 13
48 Chapter 48
2021-09-14 686 15
49 Chapter 49
2021-09-14 637 9
50 Chapter 50
2021-09-14 921 45
51 Chapter 51
2021-09-21 693 55
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play