1 Chapter 1
2021-05-10 9.6k 1.4k
2 Chapter 2
2021-06-01 6.6k 423
3 Chapter 3
2021-06-11 5k 129
4 Chapter 4
2021-06-11 4.5k 139
5 Chapter 5
2021-06-11 4.4k 105
6 Chapter 6
2021-06-11 4.1k 124
7 Chapter 7
2021-06-11 4.1k 85
8 Chapter 8
2021-06-11 4.3k 75
9 Chapter 9
2021-06-11 4.4k 60
10 Chapter 10
2021-06-11 4.7k 219
11 Chapter 11
2021-06-15 4.3k 212
12 Chapter 12
2021-06-18 4k 170
13 Chapter 13
2021-06-22 3.6k 135
14 Chapter 14
2021-06-25 3.5k 146
15 Chapter 15
2021-06-29 3.2k 172
16 Chapter 16
2021-07-02 3.3k 115
17 Chapter 17
2021-07-06 2.9k 186
18 Chapter 18
2021-07-09 2.9k 108
19 Chapter 19
2021-07-12 2.5k 72
20 Chapter 20
2021-07-12 2.4k 44
21 Chapter 21
2021-07-12 2.3k 23
22 Chapter 22
2021-07-12 2.4k 49
23 Chapter 23
2021-07-12 2.1k 18
24 Chapter 24
2021-07-12 1.9k 19
25 Chapter 25
2021-07-12 2.1k 29
26 Chapter 26
2021-07-12 2.1k 26
27 Chapter 27
2021-07-12 2.1k 12
28 Chapter 28
2021-07-12 2.7k 81
29 Chapter 29
2021-07-13 2.5k 146
30 Chapter 30
2021-07-16 2.5k 98
31 Chapter 31
2021-07-20 2.3k 93
32 Chapter 32
2021-07-23 2.2k 139
33 Chapter 33
2021-07-27 2k 103
34 Chapter 34
2021-07-30 2.2k 95
35 Chapter 35
2021-08-03 2.1k 115
36 Chapter 36
2021-08-06 2.1k 136
37 Chapter 37
2021-08-10 1.9k 93
38 Chapter 38
2021-08-13 1.8k 175
39 Chapter 39
2021-08-17 1.8k 121
40 Chapter 40
2021-08-24 1.8k 115
41 Chapter 41
2021-08-31 1.7k 121
42 Chapter 42
2021-09-07 1.5k 96
43 Chapter 43
2021-09-14 912 39
44 Chapter 44
2021-09-14 908 24
45 Chapter 45
2021-09-14 886 15
46 Chapter 46
2021-09-14 820 9
47 Chapter 47
2021-09-14 872 13
48 Chapter 48
2021-09-14 961 21
49 Chapter 49
2021-09-14 901 13
50 Chapter 50
2021-09-14 1.2k 49
51 Chapter 51
2021-09-21 1.2k 67
52 Chapter 52
2021-09-28 1.2k 77
53 Chapter 53
2021-10-05 1.2k 81
54 Chapter 54
2021-10-12 959 87
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play