1 Chapter 1
2021-05-10 9.8k 1.4k
2 Chapter 2
2021-06-01 6.7k 424
3 Chapter 3
2021-06-11 5.1k 135
4 Chapter 4
2021-06-11 4.6k 141
5 Chapter 5
2021-06-11 4.5k 107
6 Chapter 6
2021-06-11 4.2k 128
7 Chapter 7
2021-06-11 4.2k 85
8 Chapter 8
2021-06-11 4.3k 81
9 Chapter 9
2021-06-11 4.5k 61
10 Chapter 10
2021-06-11 4.8k 223
11 Chapter 11
2021-06-15 4.3k 211
12 Chapter 12
2021-06-18 4.1k 168
13 Chapter 13
2021-06-22 3.7k 137
14 Chapter 14
2021-06-25 3.6k 147
15 Chapter 15
2021-06-29 3.2k 173
16 Chapter 16
2021-07-02 3.4k 115
17 Chapter 17
2021-07-06 3k 185
18 Chapter 18
2021-07-09 3k 110
19 Chapter 19
2021-07-12 2.5k 73
20 Chapter 20
2021-07-12 2.5k 44
21 Chapter 21
2021-07-12 2.4k 24
22 Chapter 22
2021-07-12 2.5k 54
23 Chapter 23
2021-07-12 2.2k 18
24 Chapter 24
2021-07-12 2k 20
25 Chapter 25
2021-07-12 2.2k 30
26 Chapter 26
2021-07-12 2.2k 26
27 Chapter 27
2021-07-12 2.1k 13
28 Chapter 28
2021-07-12 2.7k 81
29 Chapter 29
2021-07-13 2.5k 146
30 Chapter 30
2021-07-16 2.5k 97
31 Chapter 31
2021-07-20 2.3k 93
32 Chapter 32
2021-07-23 2.3k 139
33 Chapter 33
2021-07-27 2.1k 105
34 Chapter 34
2021-07-30 2.2k 95
35 Chapter 35
2021-08-03 2.2k 117
36 Chapter 36
2021-08-06 2.2k 137
37 Chapter 37
2021-08-10 2k 93
38 Chapter 38
2021-08-13 1.9k 179
39 Chapter 39
2021-08-17 1.8k 121
40 Chapter 40
2021-08-24 1.8k 120
41 Chapter 41
2021-08-31 1.8k 119
42 Chapter 42
2021-09-07 1.6k 97
43 Chapter 43
2021-09-14 1k 39
44 Chapter 44
2021-09-14 1k 26
45 Chapter 45
2021-09-14 980 16
46 Chapter 46
2021-09-14 918 9
47 Chapter 47
2021-09-14 965 14
48 Chapter 48
2021-09-14 1.1k 33
49 Chapter 49
2021-09-14 1k 13
50 Chapter 50
2021-09-14 1.3k 49
51 Chapter 51
2021-09-21 1.3k 72
52 Chapter 52
2021-09-28 1.4k 77
53 Chapter 53
2021-10-05 1.3k 83
54 Chapter 54
2021-10-12 1.2k 92
55 Chapter 55
2021-10-19 1.2k 52
56 Chapter 56
2021-10-26 1k 48
57 Chapter 57
2021-11-02 1k 57
58 Chapter 58
2021-11-09 889 35
59 Chapter 59
2021-11-16 808 65
60 Chapter 60
2021-11-23 777 104
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play