1 Chapter 1
2021-05-10 10.2k 1.4k
2 Chapter 2
2021-06-01 7.1k 443
3 Chapter 3
2021-06-11 5.4k 139
4 Chapter 4
2021-06-11 4.9k 158
5 Chapter 5
2021-06-11 4.8k 116
6 Chapter 6
2021-06-11 4.5k 142
7 Chapter 7
2021-06-11 4.5k 95
8 Chapter 8
2021-06-11 4.6k 87
9 Chapter 9
2021-06-11 4.8k 61
10 Chapter 10
2021-06-11 5.1k 225
11 Chapter 11
2021-06-15 4.6k 210
12 Chapter 12
2021-06-18 4.3k 169
13 Chapter 13
2021-06-22 4k 139
14 Chapter 14
2021-06-25 3.8k 155
15 Chapter 15
2021-06-29 3.5k 174
16 Chapter 16
2021-07-02 3.6k 117
17 Chapter 17
2021-07-06 3.2k 183
18 Chapter 18
2021-07-09 3.2k 111
19 Chapter 19
2021-07-12 2.7k 77
20 Chapter 20
2021-07-12 2.7k 46
21 Chapter 21
2021-07-12 2.6k 29
22 Chapter 22
2021-07-12 2.6k 60
23 Chapter 23
2021-07-12 2.4k 21
24 Chapter 24
2021-07-12 2.1k 22
25 Chapter 25
2021-07-12 2.3k 34
26 Chapter 26
2021-07-12 2.4k 28
27 Chapter 27
2021-07-12 2.3k 13
28 Chapter 28
2021-07-12 2.9k 81
29 Chapter 29
2021-07-13 2.7k 144
30 Chapter 30
2021-07-16 2.7k 99
31 Chapter 31
2021-07-20 2.5k 94
32 Chapter 32
2021-07-23 2.5k 142
33 Chapter 33
2021-07-27 2.2k 107
34 Chapter 34
2021-07-30 2.4k 96
35 Chapter 35
2021-08-03 2.3k 118
36 Chapter 36
2021-08-06 2.3k 136
37 Chapter 37
2021-08-10 2.1k 94
38 Chapter 38
2021-08-13 2k 184
39 Chapter 39
2021-08-17 1.9k 119
40 Chapter 40
2021-08-24 2k 120
41 Chapter 41
2021-08-31 1.9k 117
42 Chapter 42
2021-09-07 1.7k 97
43 Chapter 43
2021-09-14 1.1k 41
44 Chapter 44
2021-09-14 1.1k 28
45 Chapter 45
2021-09-14 1.1k 20
46 Chapter 46
2021-09-14 1.1k 8
47 Chapter 47
2021-09-14 1.1k 13
48 Chapter 48
2021-09-14 1.2k 22
49 Chapter 49
2021-09-14 1.2k 16
50 Chapter 50
2021-09-14 1.4k 46
51 Chapter 51
2021-09-21 1.4k 75
52 Chapter 52
2021-09-28 1.5k 79
53 Chapter 53
2021-10-05 1.5k 83
54 Chapter 54
2021-10-12 1.4k 92
55 Chapter 55
2021-10-19 1.3k 53
56 Chapter 56
2021-10-26 1.2k 50
57 Chapter 57
2021-11-02 1.2k 58
58 Chapter 58
2021-11-09 1.1k 36
59 Chapter 59
2021-11-16 1k 67
60 Chapter 60
2021-11-23 1.1k 115
61 Chapter 61
2021-11-29 815 30
62 Chapter 62
2021-11-29 770 16
63 Chapter 63
2021-11-29 859 27
64 Chapter 64
2021-11-29 815 12
65 Chapter 65
2021-11-29 731 5
66 Chapter 66
2021-11-29 789 22
67 Chapter 67
2021-11-29 923 62
68 Chapter 68
2021-11-30 1.2k 86
69 Chapter 69
2021-12-07 997 54
70 Chapter 70
2021-12-14 955 48
71 Chapter 71
2021-12-21 842 37
72 Chapter 72
2021-12-28 892 49
73 Chapter 73
2022-01-04 837 45
74 Chapter 74
2022-01-11 772 48
75 Chapter 75
2022-01-18 636 69
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play