1 Chapter 1
2021-05-10 11.4k 1.4k
2 Chapter 2
2021-06-01 8k 459
3 Chapter 3
2021-06-11 6.2k 154
4 Chapter 4
2021-06-11 5.5k 176
5 Chapter 5
2021-06-11 5.4k 132
6 Chapter 6
2021-06-11 5.1k 157
7 Chapter 7
2021-06-11 5.1k 105
8 Chapter 8
2021-06-11 5.2k 98
9 Chapter 9
2021-06-11 5.4k 74
10 Chapter 10
2021-06-11 5.6k 236
11 Chapter 11
2021-06-15 5.1k 222
12 Chapter 12
2021-06-18 4.8k 172
13 Chapter 13
2021-06-22 4.4k 140
14 Chapter 14
2021-06-25 4.3k 161
15 Chapter 15
2021-06-29 3.9k 177
16 Chapter 16
2021-07-02 4.1k 118
17 Chapter 17
2021-07-06 3.6k 188
18 Chapter 18
2021-07-09 3.6k 115
19 Chapter 19
2021-07-12 3.2k 83
20 Chapter 20
2021-07-12 3.1k 48
21 Chapter 21
2021-07-12 3k 32
22 Chapter 22
2021-07-12 3.1k 72
23 Chapter 23
2021-07-12 2.7k 23
24 Chapter 24
2021-07-12 2.5k 26
25 Chapter 25
2021-07-12 2.7k 37
26 Chapter 26
2021-07-12 2.7k 30
27 Chapter 27
2021-07-12 2.6k 14
28 Chapter 28
2021-07-12 3.3k 85
29 Chapter 29
2021-07-13 3k 144
30 Chapter 30
2021-07-16 3k 102
31 Chapter 31
2021-07-20 2.8k 95
32 Chapter 32
2021-07-23 2.8k 146
33 Chapter 33
2021-07-27 2.5k 109
34 Chapter 34
2021-07-30 2.7k 97
35 Chapter 35
2021-08-03 2.6k 115
36 Chapter 36
2021-08-06 2.6k 142
37 Chapter 37
2021-08-10 2.4k 91
38 Chapter 38
2021-08-13 2.3k 200
39 Chapter 39
2021-08-17 2.2k 120
40 Chapter 40
2021-08-24 2.3k 116
41 Chapter 41
2021-08-31 2.3k 124
42 Chapter 42
2021-09-07 2k 100
43 Chapter 43
2021-09-14 1.4k 48
44 Chapter 44
2021-09-14 1.4k 31
45 Chapter 45
2021-09-14 1.4k 24
46 Chapter 46
2021-09-14 1.4k 13
47 Chapter 47
2021-09-14 1.4k 14
48 Chapter 48
2021-09-14 1.5k 23
49 Chapter 49
2021-09-14 1.5k 18
50 Chapter 50
2021-09-14 1.7k 46
51 Chapter 51
2021-09-21 1.7k 75
52 Chapter 52
2021-09-28 1.9k 81
53 Chapter 53
2021-10-05 1.8k 83
54 Chapter 54
2021-10-12 1.7k 93
55 Chapter 55
2021-10-19 1.7k 55
56 Chapter 56
2021-10-26 1.6k 51
57 Chapter 57
2021-11-02 1.5k 59
58 Chapter 58
2021-11-09 1.4k 38
59 Chapter 59
2021-11-16 1.3k 76
60 Chapter 60
2021-11-23 1.4k 124
61 Chapter 61
2021-11-29 1.1k 49
62 Chapter 62
2021-11-29 1.1k 19
63 Chapter 63
2021-11-29 1.2k 34
64 Chapter 64
2021-11-29 1.1k 19
65 Chapter 65
2021-11-29 1k 5
66 Chapter 66
2021-11-29 1.1k 24
67 Chapter 67
2021-11-29 1.2k 63
68 Chapter 68
2021-11-30 1.5k 90
69 Chapter 69
2021-12-07 1.3k 54
70 Chapter 70
2021-12-14 1.3k 49
71 Chapter 71
2021-12-21 1.1k 40
72 Chapter 72
2021-12-28 1.2k 49
73 Chapter 73
2022-01-04 1.2k 46
74 Chapter 74
2022-01-11 1.2k 49
75 Chapter 75
2022-01-18 1.2k 86
76 Chapter 76
2022-01-25 1.3k 107
77 Chapter 77
2022-02-01 1.2k 50
78 Chapter 78
2022-02-08 1.2k 68
79 Chapter 79
2022-02-15 1.2k 57
80 Chapter 80
2022-02-22 1.1k 54
81 Chapter 81
2022-03-01 1k 38
82 Chapter 82
2022-03-08 1.1k 58
83 Chapter 83
2022-03-15 1k 67
84 Chapter 84
2022-03-22 903 39
85 Chapter 85
2022-03-29 834 33
86 Chapter 86
2022-04-05 913 58
87 Chapter 87
2022-05-06 720 33
88 Chapter 88
2022-05-13 733 34
89 Chapter 89
2022-05-20 600 45
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play