1 Chapter 1
2021-06-09 1.5k 261
2 Chapter 2
2021-06-23 652 41
3 Chapter 3
2021-06-23 548 20
4 Chapter 4
2021-06-23 463 16
5 Chapter 5
2021-06-23 445 11
6 Chapter 6
2021-06-23 409 12
7 Chapter 7
2021-06-23 396 6
8 Chapter 8
2021-06-23 361 6
9 Chapter 9
2021-06-23 366 7
10 Chapter 10
2021-06-23 367 16
11 Chapter 11
2021-06-24 356 19
12 Chapter 12
2021-06-28 311 12
13 Chapter 13
2021-07-01 267 12
14 Chapter 14
2021-07-05 245 17
15 Chapter 15
2021-07-08 208 16
16 Chapter 16
2021-07-12 204 11
17 Chapter 17
2021-07-15 185 10
18 Chapter 18
2021-07-19 151 11
19 Chapter 19
2021-07-22 157 9
20 Chapter 20
2021-07-26 136 22
21 Chapter 21
2021-07-29 123 9
22 Chapter 22
2021-08-02 113 8
23 Chapter 23
2021-08-05 120 8
24 Chapter 24
2021-08-09 104 7
25 Chapter 25
2021-08-12 102 10
26 Chapter 26
2021-08-16 95 10
27 Chapter 27
2021-08-19 83 9
28 Chapter 28
2021-08-23 75 10
29 Chapter 29
2021-08-26 75 7
30 Chapter 30
2021-08-30 70 6
31 Chapter 31
2021-09-02 64 7
32 Chapter 32
2021-09-06 62 4
33 Chapter 33
2021-09-09 47 5
34 Chapter 34
2021-09-13 39 5
35 Chapter 35
2021-09-16 38 8
36 Chapter 36
2021-09-20 35 4
37 Chapter 37
2021-09-23 28 3
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play