1 Chapter 1
2021-06-09 1.5k 260
2 Chapter 2
2021-06-23 655 41
3 Chapter 3
2021-06-23 550 20
4 Chapter 4
2021-06-23 464 16
5 Chapter 5
2021-06-23 446 11
6 Chapter 6
2021-06-23 410 13
7 Chapter 7
2021-06-23 398 6
8 Chapter 8
2021-06-23 363 6
9 Chapter 9
2021-06-23 368 7
10 Chapter 10
2021-06-23 370 16
11 Chapter 11
2021-06-24 356 19
12 Chapter 12
2021-06-28 313 12
13 Chapter 13
2021-07-01 269 12
14 Chapter 14
2021-07-05 246 17
15 Chapter 15
2021-07-08 210 16
16 Chapter 16
2021-07-12 205 11
17 Chapter 17
2021-07-15 186 10
18 Chapter 18
2021-07-19 152 11
19 Chapter 19
2021-07-22 158 9
20 Chapter 20
2021-07-26 137 22
21 Chapter 21
2021-07-29 125 9
22 Chapter 22
2021-08-02 115 8
23 Chapter 23
2021-08-05 123 8
24 Chapter 24
2021-08-09 106 7
25 Chapter 25
2021-08-12 104 10
26 Chapter 26
2021-08-16 97 10
27 Chapter 27
2021-08-19 84 9
28 Chapter 28
2021-08-23 77 10
29 Chapter 29
2021-08-26 77 7
30 Chapter 30
2021-08-30 72 6
31 Chapter 31
2021-09-02 66 7
32 Chapter 32
2021-09-06 66 4
33 Chapter 33
2021-09-09 51 5
34 Chapter 34
2021-09-13 42 6
35 Chapter 35
2021-09-16 43 7
36 Chapter 36
2021-09-20 42 4
37 Chapter 37
2021-09-23 34 9
38 Chapter 38
2021-09-27 35 4
39 Chapter 39
2021-09-30 36 4
40 Chapter 40
2021-10-04 33 3
41 Chapter 41
2021-10-07 27 6
42 Chapter 42
2021-10-11 24 3
43 Chapter 43
2021-10-14 25 2
44 Chapter 44
2021-10-18 3 3
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play