1 Chapter 1
2021-06-09 1.5k 260
2 Chapter 2
2021-06-23 657 41
3 Chapter 3
2021-06-23 552 21
4 Chapter 4
2021-06-23 465 16
5 Chapter 5
2021-06-23 446 11
6 Chapter 6
2021-06-23 411 13
7 Chapter 7
2021-06-23 399 6
8 Chapter 8
2021-06-23 364 6
9 Chapter 9
2021-06-23 368 7
10 Chapter 10
2021-06-23 370 16
11 Chapter 11
2021-06-24 356 19
12 Chapter 12
2021-06-28 313 12
13 Chapter 13
2021-07-01 269 12
14 Chapter 14
2021-07-05 246 17
15 Chapter 15
2021-07-08 210 16
16 Chapter 16
2021-07-12 205 11
17 Chapter 17
2021-07-15 186 10
18 Chapter 18
2021-07-19 152 11
19 Chapter 19
2021-07-22 158 9
20 Chapter 20
2021-07-26 138 22
21 Chapter 21
2021-07-29 126 9
22 Chapter 22
2021-08-02 116 8
23 Chapter 23
2021-08-05 124 8
24 Chapter 24
2021-08-09 107 7
25 Chapter 25
2021-08-12 105 10
26 Chapter 26
2021-08-16 98 10
27 Chapter 27
2021-08-19 85 9
28 Chapter 28
2021-08-23 78 10
29 Chapter 29
2021-08-26 78 7
30 Chapter 30
2021-08-30 73 6
31 Chapter 31
2021-09-02 68 7
32 Chapter 32
2021-09-06 68 4
33 Chapter 33
2021-09-09 52 5
34 Chapter 34
2021-09-13 43 6
35 Chapter 35
2021-09-16 45 7
36 Chapter 36
2021-09-20 44 4
37 Chapter 37
2021-09-23 36 9
38 Chapter 38
2021-09-27 36 4
39 Chapter 39
2021-09-30 37 4
40 Chapter 40
2021-10-04 34 3
41 Chapter 41
2021-10-07 28 6
42 Chapter 42
2021-10-11 27 3
43 Chapter 43
2021-10-14 27 2
44 Chapter 44
2021-10-18 22 3
45 Chapter 45
2021-10-21 21 3
46 Chapter 46
2021-10-25 22 2
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play