1 Chapter 1
2021-05-19 6.6k 1k
2 Chapter 2
2021-06-02 5.3k 241
3 Chapter 3
2021-06-02 5.2k 215
4 Chapter 4
2021-06-02 4.8k 161
5 Chapter 5
2021-06-02 4.7k 200
6 Chapter 6
2021-06-02 4.6k 157
7 Chapter 7
2021-06-02 4.6k 117
8 Chapter 8
2021-06-02 4.7k 229
9 Chapter 9
2021-06-02 4.4k 100
10 Chapter 10
2021-06-02 4.6k 130
11 Chapter 11
2021-06-07 4.5k 122
12 Chapter 12
2021-06-09 4.5k 155
13 Chapter 13
2021-06-14 4.3k 84
14 Chapter 14
2021-06-16 4.1k 248
15 Chapter 15
2021-06-21 4k 109
16 Chapter 16
2021-06-23 4.1k 115
17 Chapter 17
2021-06-28 3.8k 160
18 Chapter 18
2021-06-30 3.7k 215
19 Chapter 19
2021-07-05 3.7k 104
20 Chapter 20
2021-07-07 3.7k 123
21 Chapter 21
2021-07-12 3.7k 182
22 Chapter 22
2021-07-14 3.4k 79
23 Chapter 23
2021-07-19 3.3k 52
24 Chapter 24
2021-07-21 3.2k 95
25 Chapter 25
2021-07-24 3.1k 64
26 Chapter 26
2021-07-24 3.1k 66
27 Chapter 27
2021-07-24 3.2k 51
28 Chapter 28
2021-07-24 3k 67
29 Chapter 29
2021-07-24 3.1k 32
30 Chapter 30
2021-07-24 3k 71
31 Chapter 31
2021-07-24 2.9k 52
32 Chapter 32
2021-07-24 2.9k 36
33 Chapter 33
2021-07-24 2.9k 48
34 Chapter 34
2021-07-24 3.2k 110
35 Chapter 35
2021-07-26 3.1k 78
36 Chapter 36
2021-07-28 3.1k 110
37 Chapter 37
2021-08-02 2.9k 82
38 Chapter 38
2021-08-04 2.9k 76
39 Chapter 39
2021-08-09 2.8k 77
40 Chapter 40
2021-08-11 2.8k 94
41 Chapter 41
2021-08-16 2.7k 67
42 Chapter 42
2021-08-18 2.8k 74
43 Chapter 43
2021-08-23 2.8k 106
44 Chapter 44
2021-08-25 2.8k 104
45 Chapter 45
2021-08-30 2.5k 55
46 Chapter 46
2021-09-01 2.6k 94
47 Chapter 47
2021-09-06 2.3k 51
48 Chapter 48
2021-09-08 2.2k 49
49 Chapter 49
2021-09-13 2.2k 39
50 Chapter 50
2021-09-15 2.2k 50
51 Chapter 51
2021-09-20 2.1k 45
52 Chapter 52
2021-09-22 2.2k 47
53 Chapter 53
2021-09-27 2.3k 96
54 Chapter 54
2021-09-29 2.1k 34
55 Chapter 55
2021-10-04 2.1k 40
56 Chapter 56
2021-10-06 2.1k 40
57 Chapter 57
2021-10-11 2k 34
58 Chapter 58
2021-10-11 1.8k 43
59 Chapter 59
2021-10-11 1.9k 31
60 Chapter 60
2021-10-11 1.9k 32
61 Chapter 61
2021-10-11 1.9k 19
62 Chapter 62
2021-10-11 1.8k 53
63 Chapter 63
2021-10-11 1.8k 32
64 Chapter 64
2021-10-11 1.9k 70
65 Chapter 65
2021-10-13 2k 50
66 Chapter 66
2021-10-18 1.9k 36
67 Chapter 67
2021-10-20 1.9k 46
68 Chapter 68
2021-10-25 1.8k 58
69 Chapter 69
2021-10-27 1.8k 37
70 Chapter 70
2021-11-01 1.9k 60
71 Chapter 71
2021-11-03 1.8k 43
72 Chapter 72
2021-11-08 1.7k 42
73 Chapter 73
2021-11-10 1.8k 62
74 Chapter 74
2021-11-15 1.7k 40
75 Chapter 75
2021-11-15 1.7k 15
76 Chapter 76
2021-11-15 1.6k 27
77 Chapter 77
2021-11-15 1.6k 26
78 Chapter 78
2021-11-15 1.6k 32
79 Chapter 79
2021-11-15 1.5k 20
80 Chapter 80
2021-11-15 1.6k 19
81 Chapter 81
2021-11-15 1.7k 32
82 Chapter 82
2021-11-17 2.3k 394
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play