MangaToon
WeChat Siêu Cấp
WeChat Siêu Cấp
Đã Full
Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước / Tu tiên
5M
4.5
Tên tác giả: ShenYu Comics

Sở Thiên Lâm là một chàng trai tốt nghiệp xong liền thất nghiệp, nhưng bất ngờ thay, WeChat trong điện thoại anh chàng bỗng xảy ra biến dị. Từ đây, cuộc sống của Sở Thiên Lâm thay đổi triệt để, đạo cụ tiên giới cứ mua thoải mái, nâng cấp hack like tùy tiện bừa bãi! Hãy xem anh chàng lội ngược dòng, viết lại số mệnh của mình như thế nào!

Truyện này do ShenYu Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (4480)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-15
 3.2k  512
2
Chapter 2
2021-12-22
 2.2k  92
3
Chapter 3
2021-12-22
 2k  82
4
Chapter 4
2021-12-22
 1.9k  80
5
Chapter 5
2021-12-22
 2k  90
6
Chapter 6
2021-12-22
 1.9k  99
7
Chapter 7
2021-12-22
 1.8k  50
8
Chapter 8
2021-12-22
 1.6k  71
9
Chapter 9
2021-12-22
 1.6k  36
10
Chapter 10
2021-12-22
 1.7k  46
11
Chapter 11
2021-12-24
 1.6k  49
12
Chapter 12
2021-12-27
 1.6k  52
13
Chapter 13
2021-12-31
 1.6k  41
14
Chapter 14
2022-01-03
 1.5k  39
15
Chapter 15
2022-01-07
 1.5k  48
16
Chapter 16
2022-01-10
 1.4k  44
17
Chapter 17
2022-01-14
 1.4k  60
18
Chapter 18
2022-01-17
 1.4k  38
19
Chapter 19
2022-01-21
 1.4k  56
20
Chapter 20
2022-01-24
 1.4k  30
21
Chapter 21
2022-01-24
 1.4k  44
22
Chapter 22
2022-01-24
 1.3k  33
23
Chapter 23
2022-01-24
 1.3k  45
24
Chapter 24
2022-01-24
 1.3k  43
25
Chapter 25
2022-01-24
 1.4k  30
26
Chapter 26
2022-01-24
 1.3k  24
27
Chapter 27
2022-01-24
 1.3k  53
28
Chapter 28
2022-01-28
 1.3k  35
29
Chapter 29
2022-01-31
 1.2k  38
30
Chapter 30
2022-02-04
 1.2k  37
31
Chapter 31
2022-02-07
 1.3k  58
32
Chapter 32
2022-10-13
 114  3
33
Chapter 33
2022-02-11
 1.2k  46
34
Chapter 34
2022-02-18
 1.1k  28
35
Chapter 35
2022-02-21
 1.1k  41
36
Chapter 36
2022-02-25
 1.1k  20
37
Chapter 37
2022-02-28
 1.1k  47
38
Chapter 38
2022-03-04
 1k  22
39
Chapter 39
2022-03-04
 1k  7
40
Chapter 40
2022-03-04
 1k  13
41
Chapter 41
2022-03-04
 1k  34
42
Chapter 42
2022-03-04
 1k  19
43
Chapter 43
2022-03-04
 1.1k  38
44
Chapter 44
2022-03-04
 992  19
45
Chapter 45
2022-03-04
 1k  23
46
Chapter 46
2022-03-07
 970  28
47
Chapter 47
2022-03-11
 969  23
48
Chapter 48
2022-03-14
 1k  57
49
Chapter 49
2022-03-18
 1k  52
50
Chapter 50
2022-03-21
 942  34
51
Chapter 51
2022-03-25
 896  12
52
Chapter 52
2022-03-28
 953  33
53
Chapter 53
2022-04-01
 931  31
54
Chapter 54
2022-04-04
 922  29
55
Chapter 55
2022-04-08
 938  38
56
Chapter 56
2022-04-11
 912  19
57
Chapter 57
2022-04-15
 856  25
58
Chapter 58
2022-04-18
 889  43
59
Chapter 59
2022-04-22
 810  25
60
Chapter 60
2022-04-25
 819  22
61
Chapter 61
2022-04-29
 839  53
62
Chapter 62
2022-05-02
 797  18
63
Chapter 63
2022-05-06
 812  23
64
Chapter 64
2022-05-09
 786  13
65
Chapter 65
2022-05-13
 797  16
66
Chapter 66
2022-05-14
 746  12
67
Chapter 67
2022-05-14
 773  16
68
Chapter 68
2022-05-14
 762  10
69
Chapter 69
2022-05-14
 756  12
70
Chapter 70
2022-05-14
 764  12
71
Chapter 71
2022-05-14
 752  6
72
Chapter 72
2022-05-14
 805  17
73
Chapter 73
2022-05-14
 774  13
74
Chapter 74
2022-05-14
 756  11
75
Chapter 75
2022-05-14
 740  28
76
Chapter 76
2022-05-16
 731  20
77
Chapter 77
2022-05-20
 710  22
78
Chapter 78
2022-05-23
 692  19
79
Chapter 79
2022-05-27
 724  42
80
Chapter 80
2022-05-30
 700  11
81
Chapter 81
2022-06-03
 666  13
82
Chapter 82
2022-06-06
 674  13
83
Chapter 83
2022-06-10
 724  19
84
Chapter 84
2022-06-13
 652  22
85
Chapter 85
2022-06-17
 605  18
86
Chapter 86
2022-06-17
 592  7
87
Chapter 87
2022-06-17
 611  10
88
Chapter 88
2022-06-17
 592  11
89
Chapter 89
2022-06-17
 604  16
90
Chapter 90
2022-06-17
 611  16
91
Chapter 91
2022-06-17
 608  13
92
Chapter 92
2022-06-17
 654  20
93
Chapter 93
2022-06-20
 587  20
94
Chapter 94
2022-06-24
 600  19
95
Chapter 95
2022-06-27
 578  27
96
Chapter 96
2022-07-01
 581  15
97
Chapter 97
2022-07-04
 592  12
98
Chapter 98
2022-07-08
 606  35
99
Chapter 99
2022-07-11
 552  13
100
Chapter 100
2022-07-15
 538  22
101
Chapter 101
2022-07-18
 534  18
102
Chapter 102
2022-07-18
 531  10
103
Chapter 103
2022-07-18
 499  8
104
Chapter 104
2022-07-18
 508  23
105
Chapter 105
2022-07-18
 499  12
106
Chapter 106
2022-07-18
 488  10
107
Chapter 107
2022-07-18
 512  13
108
Chapter 108
2022-07-18
 538  25
109
Chapter 109
2022-07-22
 508  13
110
Chapter 110
2022-07-25
 519  16
111
Chapter 111
2022-07-29
 480  22
112
Chapter 112
2022-08-01
 452  19
113
Chapter 113
2022-08-05
 423  34
114
Chapter 114
2022-08-08
 442  16
115
Chapter 115
2022-08-12
 431  7
116
Chapter 116
2022-08-13
 401  6
117
Chapter 117
2022-08-13
 397  11
118
Chapter 118
2022-08-13
 396  12
119
Chapter 119
2022-08-13
 366  8
120
Chapter 120
2022-08-13
 404  11
121
Chapter 121
2022-08-13
 415  24
122
Chapter 122
2022-08-13
 369  18
123
Chapter 123
2022-08-13
 367  10
124
Chapter 124
2022-08-13
 404  17
125
Chapter 125
2022-08-13
 382  20
126
Chapter 126
2022-08-15
 394  19
127
Chapter 127
2022-08-19
 389  11
128
Chapter 128
2022-08-22
 396  36
129
Chapter 129
2022-08-26
 386  14
130
Chapter 130
2022-08-29
 364  12
131
Chapter 131
2022-09-02
 348  10
132
Chapter 132
2022-09-05
 335  16
133
Chapter 133
2022-09-09
 329  7
134
Chapter 134
2022-09-12
 298  16
135
Chapter 135
2022-09-16
 308  16
136
Chapter 136
2022-09-19
 286  11
137
Chapter 137
2022-09-23
 256  14
138
Chapter 138
2022-09-25
 245  9
139
Chapter 139
2022-09-25
 240  11
140
Chapter 140
2022-09-25
 231  7
141
Chapter 141
2022-09-25
 242  5
142
Chapter 142
2022-09-25
 227  5
143
Chapter 143
2022-09-25
 216  9
144
Chapter 144
2022-09-25
 216  7
145
Chapter 145
2022-09-25
 224  5
146
Chapter 146
2022-09-25
 224  8
147
Chapter 147
2022-09-25
 226  9
148
Chapter 148
2022-09-26
 250  13
149
Chapter 149
2022-09-30
 216  8
150
Chapter 150
2022-10-03
 212  6
151
Chapter 151
2022-10-07
 205  6
152
Chapter 152
2022-10-10
 215  9
153
Chapter 153
2022-10-14
 203  9
154
Chapter 154
2022-10-17
 187  6
155
Chapter 155
2022-10-17
 179  4
156
Chapter 156
2022-10-17
 182  7
157
Chapter 157
2022-10-17
 181  4
158
Chapter 158
2022-10-17
 184  7
159
Chapter 159
2022-10-17
 177  4
160
Chapter 160
2022-10-17
 176  4
161
Chapter 161
2022-10-17
 183  9
162
Chapter 162
2022-10-21
 203  19
163
Chapter 163
2022-10-24
 200  12
164
Chapter 164
2022-10-28
 189  10
165
Chapter 165
2022-10-31
 179  8
166
Chapter 166
2022-11-04
 177  9
167
Chapter 167
2022-11-07
 166  12
168
Chapter 168
2022-11-11
 157  6
169
Chapter 169
2022-11-14
 155  5
170
Chapter 170
2022-11-18
 160  6
171
Chapter 171
2022-11-21
 151  6
172
Chapter 172
2022-11-25
 145  5
173
Chapter 173
2022-11-28
 138  5
174
Chapter 174
2022-12-02
 147  5
175
Chapter 175
2022-12-05
 130  11
176
Chapter 176
2022-12-09
 130  6
177
Chapter 177
2022-12-12
 125  6
178
Chapter 178
2022-12-16
 139  12
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Đặc Công Mỹ Nữ Của Tôi
Cô Vợ Đặc Công Mỹ Nữ Của Tôi
Hành động/Tình yêu/Hài Hước/Mạo Hiểm/Đã Full/Đô thị
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Vua Thiếu Niên Dị Năng
Vua Thiếu Niên Dị Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Tình yêu/Đã Full/Ngọt ngào sủng thê
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play