MangaToon
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm / Hệ thống / Dị giới / Nghịch tập / Hiền lành
112.5M
4.8
Tên tác giả: TaXue Comic

Nhiếp Lí bị sáu yêu thú cấp thần tấn công, bất hạnh qua đời, nhưng trời giáng xuống một quyển yêu linh thời không, Nhiếp Lí tỉnh lại trở về năm 13 tuổi, trận tai nạn trong tương lai không xảy ra, nữ thần Diệp Tử Vân trong lòng hắn không bị yêu thú giết hại. Kiếp này, hắn sẽ nghịch chuyển vận mệnh, bảo vệ tất cả mọi người xung quanh. Hãy xem chàng thanh niên nhỏ bé yếu ớt thay đổi số mạng, trở thành đại thần trong thế giới yêu thú này!

Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 725 chương    /    (78102)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-14
 12.6k  3.2k
2
Chapter 2
2018-11-14
 7.5k  833
3
Chapter 3
2018-11-14
 7.2k  740
4
Chapter 4
2018-11-17
 6.1k  406
5
Chapter 5
2018-11-20
 5.6k  420
6
Chapter 6
2018-11-21
 5.3k  304
7
Chapter 7
2018-11-21
 5.4k  234
8
Chapter 8
2018-11-21
 5.2k  255
9
Chapter 9
2018-11-21
 5.2k  295
10
Chapter 10
2018-11-21
 5.5k  218
11
Chapter 11
2018-11-21
 5.2k  166
12
Chapter 12
2018-11-21
 5.1k  148
13
Chapter 13
2018-11-21
 5.1k  162
14
Chapter 14
2018-11-21
 4.8k  293
15
Chapter 15
2018-11-23
 4.7k  173
16
Chapter 16
2018-11-23
 4.6k  118
17
Chapter 17
2018-11-23
 4.6k  175
18
Chapter 18
2018-11-23
 4.6k  171
19
Chapter 19
2018-11-23
 4.7k  193
20
Chapter 20
2018-11-23
 4.6k  174
21
Chapter 21
2018-11-23
 4.6k  93
22
Chapter 22
2018-11-23
 4.7k  164
23
Chapter 23
2018-11-23
 4.5k  157
24
Chapter 24
2018-11-23
 4.4k  134
25
Chapter 25
2018-11-23
 4.6k  147
26
Chapter 26
2018-11-23
 4.5k  61
27
Chapter 27
2018-11-23
 4.3k  155
28
Chapter 28
2018-11-23
 4.3k  128
29
Chapter 29
2018-11-23
 4.3k  117
30
Chapter 30
2018-11-23
 4.3k  79
31
Chapter 31
2018-11-23
 4.3k  97
32
Chapter 32
2018-11-23
 4.4k  166
33
Chapter 33
2018-11-23
 4.2k  112
34
Chapter 34
2018-11-23
 4.4k  221
35
Chapter 35
2018-11-23
 4.3k  250
36
Chapter 36
2018-11-23
 4.6k  291
37
Chapter 37
2018-11-23
 4.4k  226
38
Chapter 38
2018-11-23
 4.2k  119
39
Chapter 39
2018-11-23
 4.1k  95
40
Chapter 40
2018-11-23
 4.3k  106
41
Chapter 41
2018-11-23
 4.1k  79
42
Chapter 42
2018-11-23
 4.1k  89
43
Chapter 43
2018-11-23
 4.2k  105
44
Chapter 44
2018-11-23
 4.3k  132
45
Chapter 45
2018-11-23
 4.1k  146
46
Chapter 46
2018-11-24
 4.4k  206
47
Chapter 47
2018-11-25
 4k  37
48
Chapter 48
2018-11-26
 4.2k  76
49
Chapter 49
2018-11-27
 4.5k  149
50
Chapter 50
2018-11-28
 4.2k  242
51
Chapter 51
2018-11-29
 4.1k  91
52
Chapter 52
2018-11-30
 4k  103
53
Chapter 53
2018-12-01
 4k  75
54
Chapter 54
2018-12-02
 4k  82
55
Chapter 55
2018-12-03
 3.9k  45
56
Chapter 56
2018-12-04
 3.9k  118
57
Chapter 57
2018-12-05
 3.9k  48
58
Chapter 58
2018-12-05
 4k  81
59
Chapter 59
2018-12-05
 4k  137
60
Chapter 60
2018-12-05
 4.1k  85
61
Chapter 61
2018-12-05
 4.4k  87
62
Chapter 62
2018-12-05
 4.1k  111
63
Chapter 63
2018-12-05
 4.2k  55
64
Chapter 64
2018-12-05
 4.1k  78
65
Chapter 65
2018-12-05
 4.3k  161
66
Chapter 66
2018-12-05
 4.1k  66
67
Chapter 67
2018-12-05
 4.1k  60
68
Chapter 68
2018-12-05
 4k  83
69
Chapter 69
2018-12-06
 3.8k  85
70
Chapter 70
2018-12-07
 4.1k  121
71
Chapter 71
2018-12-08
 4k  76
72
Chapter 72
2018-12-09
 4k  54
73
Chapter 73
2018-12-10
 4.2k  81
74
Chapter 74
2018-12-11
 3.9k  90
75
Chapter 75
2018-12-12
 4k  82
76
Chapter 76
2018-12-12
 4.3k  144
77
Chapter 77
2018-12-12
 4k  84
78
Chapter 78
2018-12-12
 4k  132
79
Chapter 79
2018-12-12
 4.1k  148
80
Chapter 80
2018-12-12
 4.1k  114
81
Chapter 81
2018-12-12
 4.2k  130
82
Chapter 82
2018-12-12
 3.9k  58
83
Chapter 83
2018-12-12
 3.9k  29
84
Chapter 84
2018-12-12
 3.8k  202
85
Chapter 85
2018-12-12
 3.9k  269
86
Chapter 86
2018-12-13
 4.1k  129
87
Chapter 87
2018-12-14
 4k  146
88
Chapter 88
2018-12-15
 4k  105
89
Chapter 89
2018-12-16
 4k  167
90
Chapter 90
2018-12-17
 4k  127
91
Chapter 91
2018-12-18
 3.9k  98
92
Chapter 92
2018-12-19
 3.9k  78
93
Chapter 93
2018-12-20
 4k  109
94
Chapter 94
2018-12-21
 4k  78
95
Chapter 95
2018-12-22
 4k  44
96
Chapter 96
2018-12-23
 4k  197
97
Chapter 97
2018-12-24
 4.1k  114
98
Chapter 98
2018-12-25
 4k  99
99
Chapter 99
2018-12-26
 4.2k  92
100
Chapter 100
2018-12-27
 4.1k  160
101
Chapter 101
2018-12-28
 4.1k  223
102
Chapter 102
2018-12-29
 3.9k  124
103
Chapter 103
2018-12-30
 3.9k  107
104
Chapter 104
2018-12-31
 3.9k  59
105
Chapter 105
2019-01-01
 3.9k  76
106
Chapter 106
2019-01-02
 3.9k  61
107
Chapter 107
2019-01-03
 3.9k  43
108
Chapter 108
2019-01-04
 4k  154
109
Chapter 109
2019-01-05
 4.1k  202
110
Chapter 110
2019-01-06
 3.9k  243
111
Chapter 111
2019-01-07
 4k  163
112
Chapter 112
2019-01-08
 4k  262
113
Chapter 113
2019-01-09
 3.9k  66
114
Chapter 114
2019-01-10
 4.1k  98
115
Chapter 115
2019-01-11
 3.9k  103
116
Chapter 116
2019-01-12
 3.8k  69
117
Chapter 117
2019-01-13
 3.9k  92
118
Chapter 118
2019-01-14
 3.9k  181
119
Chapter 119
2019-01-15
 4.1k  115
120
Chapter 120
2019-01-16
 3.9k  101
121
Chapter 121
2019-01-17
 3.9k  101
122
Chapter 122
2019-01-18
 4k  227
123
Chapter 123
2019-01-19
 4k  128
124
Chapter 124
2019-01-20
 4k  175
125
Chapter 125
2019-01-21
 3.9k  154
126
Chapter 126
2019-01-22
 3.8k  38
127
Chapter 127
2019-01-23
 4k  157
128
Chapter 128
2019-01-24
 3.8k  251
129
Chapter 129
2019-01-25
 3.9k  110
130
Chapter 130
2019-01-26
 4k  81
131
Chapter 131
2019-01-27
 4.1k  141
132
Chapter 132
2019-01-28
 4.1k  105
133
Chapter 133
2019-01-29
 3.9k  161
134
Chapter 134
2019-01-30
 4.1k  79
135
Chapter 135
2019-01-31
 4k  105
136
Chapter 136
2019-02-01
 3.8k  42
137
Chapter 137
2019-02-02
 3.9k  109
138
Chapter 138
2019-02-03
 3.9k  136
139
Chapter 139
2019-02-04
 3.9k  92
140
Chapter 140
2019-02-05
 3.8k  37
141
Chapter 141
2019-02-06
 3.9k  93
142
Chapter 142
2019-02-07
 3.8k  78
143
Chapter 143
2019-02-08
 3.9k  74
144
Chapter 144
2019-02-09
 4.1k  77
145
Chapter 145
2019-02-10
 3.9k  73
146
Chapter 146
2019-02-11
 4.2k  38
147
Chapter 147
2019-02-12
 4.1k  75
148
Chapter 148
2019-02-13
 3.9k  59
149
Chapter 149
2019-02-14
 3.8k  79
150
Chapter 150
2019-02-15
 3.9k  148
151
Chapter 151
2019-02-16
 3.9k  104
152
Chapter 152
2019-02-17
 4k  132
153
Chapter 153
2019-02-18
 4k  115
154
Chapter 154
2019-02-19
 4k  236
155
Chapter 155
2019-02-20
 4k  70
156
Chapter 156
2019-02-21
 3.9k  80
157
Chapter 157
2019-02-22
 3.9k  110
158
Chapter 158
2019-02-23
 4k  162
159
Chapter 159
2019-02-24
 4.1k  155
160
Chapter 160
2019-02-25
 4.1k  91
161
Chapter 161
2019-02-26
 4.3k  134
162
Chapter 162
2019-02-27
 4k  71
163
Chapter 163
2019-02-28
 4k  55
164
Chapter 164
2019-03-01
 4.2k  87
165
Chapter 165
2019-03-02
 4.1k  82
166
Chapter 166
2019-03-03
 4.2k  115
167
Chapter 167
2019-03-04
 4.2k  137
168
Chapter 168
2019-03-05
 4k  68
169
Chapter 169
2019-03-06
 3.9k  87
170
Chapter 170
2019-03-07
 4k  78
171
Chapter 171
2019-03-08
 3.9k  29
172
Chapter 172
2019-03-09
 4k  83
173
Chapter 173
2019-03-10
 4.1k  65
174
Chapter 174
2019-03-11
 4.2k  112
175
Chapter 175
2019-03-12
 4.1k  60
176
Chapter 176
2019-03-13
 4k  160
177
Chapter 177
2019-03-14
 3.8k  109
178
Chapter 178
2019-03-15
 4k  118
179
Chapter 179
2019-03-16
 3.7k  66
180
Chapter 180
2019-03-16
 3.7k  97
181
Chapter 181
2019-03-16
 3.7k  54
182
Chapter 182
2019-03-16
 3.7k  45
183
Chapter 183
2019-03-16
 3.8k  68
184
Chapter 184
2019-03-16
 3.9k  72
185
Chapter 185
2019-03-16
 4.2k  94
186
Chapter 186
2019-03-16
 3.9k  95
187
Chapter 187
2019-03-16
 3.8k  100
188
Chapter 188
2019-03-16
 3.8k  60
189
Chapter 189
2019-03-16
 3.9k  190
190
Chapter 190
2019-03-16
 4.1k  94
191
Chapter 191
2019-03-16
 4.1k  151
192
Chapter 192
2019-03-16
 3.9k  165
193
Chapter 193
2019-03-16
 3.8k  106
194
Chapter 194
2019-03-16
 4k  144
195
Chapter 195
2019-03-16
 3.9k  168
196
Chapter 196
2019-03-16
 4k  130
197
Chapter 197
2019-03-16
 4k  104
198
Chapter 198
2019-03-16
 3.8k  118
199
Chapter 199
2019-03-16
 4.1k  98
200
Chapter 200
2019-03-17
 4.5k  143
201
Chapter 201
2019-03-18
 4.1k  192
202
Chapter 202
2019-03-19
 3.8k  124
203
Chapter 203
2019-03-20
 3.9k  164
204
Chapter 204
2019-03-21
 3.9k  120
205
Chapter 205
2019-03-22
 3.9k  116
206
Chapter 206
2019-03-23
 4k  156
207
Chapter 207
2019-03-24
 3.7k  169
208
Chapter 208
2019-03-25
 3.9k  52
209
Chapter 209
2019-03-26
 3.8k  100
210
Chapter 210
2019-03-27
 3.7k  92
211
Chapter 211
2019-03-28
 3.9k  92
212
Chapter 212
2019-03-29
 3.7k  83
213
Chapter 213
2019-03-30
 3.6k  129
214
Chapter 214
2019-03-31
 3.6k  39
215
Chapter 215
2019-04-01
 3.7k  101
216
Chapter 216
2019-04-02
 3.8k  153
217
Chapter 217
2019-04-03
 3.7k  98
218
Chapter 218
2019-04-04
 3.7k  122
219
Chapter 219
2019-04-05
 3.6k  36
220
Chapter 220
2019-04-06
 3.7k  72
221
Chapter 221
2019-04-07
 3.6k  51
222
Chapter 222
2019-04-08
 3.6k  88
223
Chapter 223
2019-04-09
 3.5k  55
224
Chapter 224
2019-04-10
 3.6k  53
225
Chapter 225
2019-04-11
 3.6k  87
226
Chapter 226
2019-04-12
 3.6k  61
227
Chapter 227
2019-04-13
 3.6k  49
228
Chapter 228
2019-04-14
 3.7k  59
229
Chapter 229
2019-04-15
 3.8k  68
230
Chapter 230
2019-04-16
 3.7k  58
231
Chapter 231
2019-04-17
 4.1k  125
232
Chapter 232
2019-04-18
 3.6k  102
233
Chapter 233
2019-04-19
 3.7k  83
234
Chapter 234
2019-04-20
 3.8k  71
235
Chapter 235
2019-04-21
 3.6k  76
236
Chapter 236
2019-04-22
 3.7k  78
237
Chapter 237
2019-04-23
 3.8k  105
238
Chapter 238
2019-04-24
 3.7k  66
239
Chapter 239
2019-04-25
 3.6k  45
240
Chapter 240
2019-04-26
 3.6k  97
241
Chapter 241
2019-04-27
 3.6k  55
242
Chapter 242
2019-04-28
 3.7k  334
243
Chapter 243
2019-04-29
 3.7k  139
244
Chapter 244
2019-04-30
 3.7k  546
245
Chapter 245
2019-05-01
 3.7k  226
246
Chapter 246
2019-05-02
 3.7k  78
247
Chapter 247
2019-05-03
 3.5k  74
248
Chapter 248
2019-05-04
 3.6k  68
249
Chapter 249
2019-05-05
 3.7k  128
250
Chapter 250
2019-05-06
 3.6k  72
251
Chapter 251
2019-05-07
 3.6k  89
252
Chapter 252
2019-05-08
 3.6k  76
253
Chapter 253
2019-05-09
 3.8k  134
254
Chapter 254
2019-05-10
 3.7k  101
255
Chapter 255
2019-05-11
 3.7k  76
256
Chapter 256
2019-05-12
 3.6k  74
257
Chapter 257
2019-05-13
 3.7k  56
258
Chapter 258
2019-05-14
 3.7k  83
259
Chapter 259
2019-05-15
 3.7k  78
260
Chapter 260
2019-05-16
 3.7k  103
261
Chapter 261
2019-05-17
 3.6k  63
262
Chapter 262
2019-05-18
 3.6k  52
263
Chapter 263
2019-05-19
 3.8k  95
264
Chapter 264
2019-05-20
 3.9k  71
265
Chapter 265
2019-05-21
 3.9k  80
266
Chapter 266
2019-05-22
 3.9k  143
267
Chapter 267
2019-05-23
 3.8k  98
268
Chapter 268
2019-05-24
 3.8k  191
269
Chapter 269
2019-05-25
 3.8k  107
270
Chapter 270
2019-05-26
 3.7k  114
271
Chapter 271
2019-05-27
 3.9k  130
272
Chapter 272
2019-05-28
 4k  85
273
Chapter 273
2019-05-29
 3.8k  85
274
Chapter 274
2019-05-30
 3.9k  77
275
Chapter 275
2019-05-31
 3.8k  68
276
Chapter 276
2019-06-01
 3.7k  71
277
Chapter 277
2019-06-02
 3.7k  58
278
Chapter 278
2019-06-03
 3.7k  83
279
Chapter 279
2019-06-04
 3.6k  19
280
Chapter 280
2019-06-05
 3.8k  122
281
Chapter 281
2019-06-06
 3.8k  149
282
Chapter 282
2019-06-07
 3.7k  113
283
Chapter 283
2019-06-08
 3.6k  97
284
Chapter 284
2019-06-09
 3.6k  93
285
Chapter 285
2019-06-10
 3.6k  106
286
Chapter 286
2019-06-11
 3.6k  71
287
Chapter 287
2019-06-12
 3.6k  77
288
Chapter 288
2019-06-13
 3.7k  172
289
Chapter 289
2019-06-14
 3.8k  48
290
Chapter 290
2019-06-15
 3.9k  117
291
Chapter 291
2019-06-16
 4.1k  130
292
Chapter 292
2019-06-17
 3.8k  113
293
Chapter 293
2019-06-18
 3.8k  155
294
Chapter 294
2019-06-19
 3.8k  133
295
Chapter 295
2019-06-20
 3.8k  133
296
Chapter 296
2019-06-20
 3.6k  83
297
Chapter 297
2019-06-20
 3.6k  93
298
Chapter 298
2019-06-20
 3.6k  50
299
Chapter 299
2019-06-20
 3.9k  48
300
Chapter 300
2019-06-20
 3.9k  97
301
Chapter 301
2019-06-20
 4.3k  199
302
Chapter 302
2019-06-20
 3.8k  232
303
Chapter 303
2019-06-20
 3.8k  109
304
Chapter 304
2019-06-20
 3.8k  99
305
Chapter 305
2019-06-20
 3.8k  140
306
Chapter 306
2019-06-21
 4k  218
307
Chapter 307
2019-06-22
 3.9k  219
308
Chapter 308
2019-06-23
 3.8k  144
309
Chapter 309
2019-06-24
 3.7k  128
310
Chapter 310
2019-06-25
 3.9k  120
311
Chapter 311
2019-06-26
 3.8k  167
312
Chapter 312
2019-06-27
 3.9k  166
313
Chapter 313
2019-06-28
 3.7k  152
314
Chapter 314
2019-06-29
 3.9k  194
315
Chapter 315
2019-06-30
 3.8k  147
316
Chapter 316
2019-07-01
 3.7k  111
317
Chapter 317
2019-07-02
 3.9k  201
318
Chapter 318
2019-07-03
 3.9k  231
319
Chapter 319
2019-07-04
 3.8k  90
320
Chapter 320
2019-07-05
 3.8k  88
321
Chapter 321
2019-07-06
 4k  143
322
Chapter 322
2019-07-07
 3.9k  126
323
Chapter 323
2019-07-08
 3.9k  140
324
Chapter 324
2019-07-09
 3.8k  100
325
Chapter 325
2019-07-10
 4k  154
326
Chapter 326
2019-07-11
 3.7k  52
327
Chapter 327
2019-07-12
 3.7k  65
328
Chapter 328
2019-07-13
 3.7k  54
329
Chapter 329
2019-07-14
 3.7k  71
330
Chapter 330
2019-07-15
 3.8k  74
331
Chapter 331
2019-07-16
 3.7k  109
332
Chapter 332
2019-07-17
 3.7k  86
333
Chapter 333
2019-07-18
 3.8k  89
334
Chapter 334
2019-07-19
 3.6k  59
335
Chapter 335
2019-07-20
 3.6k  75
336
Chapter 336
2019-07-21
 3.5k  71
337
Chapter 337
2019-07-22
 3.6k  135
338
Chapter 338
2019-07-23
 3.5k  43
339
Chapter 339
2019-07-23
 3.6k  111
340
Chapter 340
2019-07-23
 3.8k  98
341
Chapter 341
2019-07-23
 3.6k  104
342
Chapter 342
2019-07-23
 3.7k  99
343
Chapter 343
2019-07-23
 3.8k  91
344
Chapter 344
2019-07-23
 3.9k  210
345
Chapter 345
2019-07-23
 3.6k  74
346
Chapter 346
2019-07-23
 4k  140
347
Chapter 347
2019-07-23
 3.7k  162
348
Chapter 348
2019-07-23
 3.7k  89
349
Chapter 349
2019-07-24
 3.8k  132
350
Chapter 350
2019-07-25
 3.8k  118
351
Chapter 351
2019-07-26
 3.9k  104
352
Chapter 352
2019-07-27
 3.7k  70
353
Chapter 353
2019-07-28
 3.8k  127
354
Chapter 354
2019-07-29
 3.6k  113
355
Chapter 355
2019-07-30
 3.7k  118
356
Chapter 356
2019-07-31
 3.8k  102
357
Chapter 357
2019-08-01
 3.7k  87
358
Chapter 358
2019-08-02
 3.7k  109
359
Chapter 359
2019-08-03
 3.6k  130
360
Chapter 360
2019-08-04
 3.8k  123
361
Chapter 361
2019-08-05
 3.8k  99
362
Chapter 362
2019-08-06
 3.7k  121
363
Chapter 363
2019-08-07
 3.8k  106
364
Chapter 364
2019-08-07
 3.7k  101
365
Chapter 365
2019-08-07
 3.7k  84
366
Chapter 366
2019-08-07
 3.8k  216
367
Chapter 367
2019-08-07
 3.9k  152
368
Chapter 368
2019-08-07
 3.8k  49
369
Chapter 369
2019-08-07
 3.9k  246
370
Chapter 370
2019-08-07
 3.8k  101
371
Chapter 371
2019-08-07
 3.7k  71
372
Chapter 372
2019-08-07
 4.1k  120
373
Chapter 373
2019-08-07
 3.9k  127
374
Chapter 374
2019-08-07
 3.6k  71
375
Chapter 375
2019-08-07
 3.9k  65
376
Chapter 376
2019-08-07
 3.7k  97
377
Chapter 377
2019-08-07
 3.6k  33
378
Chapter 378
2019-08-07
 3.7k  100
379
Chapter 379
2019-08-07
 3.7k  78
380
Chapter 380
2019-08-07
 3.8k  54
381
Chapter 381
2019-08-07
 3.7k  104
382
Chapter 382
2019-08-07
 4k  191
383
Chapter 383
2019-08-07
 3.9k  79
384
Chapter 384
2019-08-07
 3.8k  67
385
Chapter 385
2019-08-07
 3.9k  96
386
Chapter 386
2019-08-07
 4.3k  371
387
Chapter 387
2019-08-12
 4k  118
388
Chapter 388
2019-08-12
 4.3k  313
389
Chapter 389
2019-08-16
 4.7k  427
390
Chapter 390
2019-08-20
 4.1k  271
391
Chapter 391
2019-08-23
 4.4k  170
392
Chapter 392
2019-08-26
 4.5k  187
393
Chapter 393
2019-08-30
 4.2k  835
394
Chapter 394
2019-09-02
 4.3k  206
395
Chapter 395
2019-09-06
 4.4k  249
396
Chapter 396
2019-09-09
 4.3k  158
397
Chapter 397
2019-09-13
 4.2k  153
398
Chapter 398
2019-09-16
 4.5k  235
399
Chapter 399
2019-09-20
 4.3k  137
400
Chapter 400
2019-09-23
 4.3k  167
401
Chapter 401
2019-09-27
 4.2k  128
402
Chapter 402
2019-09-30
 4.3k  156
403
Chapter 403
2019-10-07
 4.1k  89
404
Chapter 404
2019-10-07
 4.1k  116
405
Chapter 405
2019-10-11
 4.1k  108
406
Chapter 406
2019-10-15
 4k  189
407
Chapter 407
2019-10-18
 4.2k  255
408
Chapter 408
2019-10-22
 3.9k  124
409
Chapter 409
2019-10-25
 4k  96
410
Chapter 410
2019-10-28
 4.1k  95
411
Chapter 411
2019-11-01
 4k  160
412
Chapter 412
2019-11-08
 4.2k  161
413
Chapter 413
2019-11-11
 4k  126
414
Chapter 414
2019-11-15
 4k  146
415
Chapter 415
2019-11-18
 4.1k  225
416
Chapter 416
2019-11-25
 4k  164
417
Chapter 417
2019-11-26
 4.2k  230
418
Chapter 418
2019-11-29
 4k  152
419
Chapter 419
2019-12-04
 3.9k  99
420
Chapter 420
2019-12-04
 4k  147
421
Chapter 421
2019-12-07
 4.9k  134
422
Chapter 422
2019-12-12
 5.5k  192
423
Chapter 423
2019-12-15
 4.6k  342
424
Chapter 424
2019-12-18
 4.3k  140
425
Chapter 425
2019-12-21
 4k  139
426
Chapter 426
2019-12-24
 4k  88
427
Chapter 427
2019-12-26
 4k  92
428
Chapter 428
2020-01-02
 3.9k  73
429
Chapter 429
2020-01-09
 3.9k  122
430
Chapter 430
2020-01-12
 4.2k  240
431
Chapter 431
2020-01-19
 3.9k  92
432
Chapter 432
2020-01-23
 4.1k  219
433
Chapter 433
2020-01-26
 3.9k  207
434
Chapter 434
2020-01-30
 4k  191
435
Chapter 435
2020-02-02
 4.1k  144
436
Chapter 436
2020-02-06
 4.1k  206
437
Chapter 437
2020-02-09
 4k  141
438
Chapter 438
2020-02-13
 4k  133
439
Chapter 439
2020-02-16
 3.9k  102
440
Chapter 440
2020-02-20
 4.1k  198
441
Chapter 441
2020-02-23
 4k  164
442
Chapter 442
2020-02-27
 3.9k  147
443
Chapter 443
2020-03-01
 4k  205
444
Chapter 444
2020-03-05
 3.9k  118
445
Chapter 445
2020-03-08
 4k  140
446
Chapter 446
2020-03-12
 4k  264
447
Chapter 447
2020-03-15
 3.8k  154
448
Chapter 448
2020-03-19
 3.8k  205
449
Chapter 449
2020-03-22
 4.1k  455
450
Chapter 450
2020-03-26
 3.8k  124
451
Chapter 451
2020-03-29
 3.9k  146
452
Chapter 452
2020-04-02
 3.8k  122
453
Chapter 453
2020-04-05
 3.8k  122
454
Chapter 454
2020-04-09
 3.9k  176
455
Chapter 455
2020-04-12
 3.8k  186
456
Chapter 456
2020-04-16
 3.8k  127
457
Chapter 457
2020-04-19
 3.8k  248
458
Chapter 458
2020-04-23
 4k  311
459
Chapter 459
2020-04-26
 3.8k  157
460
Chapter 460
2020-04-30
 4.4k  634
461
Chapter 461
2020-05-25
 3.8k  217
462
Chapter 462
2020-05-29
 3.6k  168
463
Chapter 463
2020-06-01
 3.8k  193
464
Chapter 464
2020-06-05
 3.6k  122
465
Chapter 465
2020-06-08
 3.6k  97
466
Chapter 466
2020-06-12
 3.6k  82
467
Chapter 467
2020-06-15
 3.5k  95
468
Chapter 468
2020-06-19
 3.5k  68
469
Chapter 469
2020-06-22
 3.5k  101
470
Chapter 470
2020-06-26
 3.5k  92
471
Chapter 471
2020-06-29
 3.7k  196
472
Chapter 472
2020-07-03
 3.5k  70
473
Chapter 473
2020-07-06
 3.4k  125
474
Chapter 474
2020-07-10
 3.4k  126
475
Chapter 475
2020-07-13
 3.7k  275
476
Chapter 476
2020-07-30
 3.1k  64
477
Chapter 477
2020-07-31
 3.3k  94
478
Chapter 478
2020-08-04
 3.2k  75
479
Chapter 479
2020-08-06
 3.2k  83
480
Chapter 480
2020-08-07
 3.2k  92
481
Chapter 481
2020-08-11
 3.3k  89
482
Chapter 482
2020-08-13
 3k  62
483
Chapter 483
2020-08-14
 3.1k  105
484
Chapter 484
2020-08-18
 3.2k  71
485
Chapter 485
2020-08-20
 3.2k  144
486
Chapter 486
2020-08-21
 3.3k  131
487
Chapter 487
2020-08-25
 3.1k  46
488
Chapter 488
2020-08-28
 3.1k  73
489
Chapter 489
2020-08-27
 3k  76
490
Chapter 490
2020-09-01
 3k  54
491
Chapter 491
2020-09-03
 2.6k  168
492
Chapter 492
2020-09-04
 3.2k  54
493
Chapter 493
2020-09-08
 3k  46
494
Chapter 494
2020-09-10
 2.9k  53
495
Chapter 495
2020-09-11
 2.9k  74
496
Chapter 496
2020-09-15
 2.9k  41
497
Chapter 497
2020-09-18
 2.9k  26
498
Chapter 498
2020-09-22
 2.9k  53
499
Chapter 499
2020-09-24
 2.9k  81
500
Chapter 500
2020-09-25
 2.9k  62
501
Chapter 501
2020-09-29
 2.8k  63
502
Chapter 502
2020-10-02
 2.8k  47
503
Chapter 503
2020-10-06
 2.7k  131
504
Chapter 504
2020-10-09
 2.7k  69
505
Chapter 505
2020-10-13
 2.7k  79
506
Chapter 506
2020-10-16
 2.9k  99
507
Chapter 507
2020-10-20
 2.8k  114
508
Chapter 508
2020-10-23
 2.9k  103
509
Chapter 509
2020-11-10
 2.7k  46
510
Chapter 510
2020-11-13
 2.7k  52
511
Chapter 511
2020-11-17
 2.6k  29
512
Chapter 512
2020-11-20
 2.9k  45
513
Chapter 513
2020-11-24
 2.5k  45
514
Chapter 514
2020-11-27
 2.6k  37
515
Chapter 515
2020-12-01
 2.4k  41
516
Chapter 516
2020-12-04
 2.5k  43
517
Chapter 517
2020-12-08
 2.5k  28
518
Chapter 518
2020-12-11
 2.4k  57
519
Chapter 519
2020-12-15
 2.4k  54
520
Chapter 520
2020-12-18
 2.5k  79
521
Chapter 521
2020-12-22
 2.4k  40
522
Chapter 522
2020-12-25
 2.4k  45
523
Chapter 523
2020-12-29
 2.4k  93
524
Chapter 524
2021-01-01
 2.4k  101
525
Chapter 525
2021-01-05
 2.4k  71
526
Chapter 526
2021-01-08
 2.4k  70
527
Chapter 527
2021-01-12
 2.3k  64
528
Chapter 528
2021-01-15
 2.4k  36
529
Chapter 529
2021-01-19
 2.3k  43
530
Chapter 530
2021-01-22
 2.4k  55
531
Chapter 531
2021-01-26
 2.3k  75
532
Chapter 532
2021-01-29
 2.3k  50
533
Chapter 533
2021-02-02
 2.4k  73
534
Chapter 534
2021-02-05
 2.4k  67
535
Chapter 535
2021-02-09
 2.3k  49
536
Chapter 536
2021-02-12
 2.3k  63
537
Chapter 537
2021-02-16
 2.3k  59
538
Chapter 538
2021-02-19
 2.3k  70
539
Chapter 539
2021-02-23
 2.2k  43
540
Chapter 540
2021-02-26
 2.3k  82
541
Chapter 541
2021-03-02
 2.2k  57
542
Chapter 542
2021-03-05
 2.3k  74
543
Chapter 543
2021-03-09
 2.2k  70
544
Chapter 544
2021-03-12
 2.2k  52
545
Chapter 545
2021-03-16
 2.1k  51
546
Chapter 546
2021-03-19
 2.2k  82
547
Chapter 547
2021-03-23
 2.2k  62
548
Chapter 548
2021-03-26
 2.1k  61
549
Chapter 549
2021-03-30
 2.2k  56
550
Chapter 550
2021-04-02
 2.2k  93
551
Chapter 551
2021-04-06
 2.1k  93
552
Chapter 552
2021-04-09
 2.2k  138
553
Chapter 553
2021-04-13
 2.1k  82
554
Chapter 554
2021-04-16
 2k  44
555
Chapter 555
2021-04-20
 2k  44
556
Chapter 556
2021-04-23
 2k  58
557
Chapter 557
2021-04-27
 2k  55
558
Chapter 558
2021-04-30
 2k  54
559
Chapter 559
2021-05-04
 2k  72
560
Chapter 560
2021-05-07
 2.1k  96
561
Chapter 561
2021-05-11
 2.1k  118
562
Chapter 562
2021-05-14
 2k  148
563
Chapter 563
2021-05-18
 2k  90
564
Chapter 564
2021-05-21
 2k  78
565
Chapter 565
2021-05-25
 2.1k  103
566
Chapter 566
2021-05-28
 2k  85
567
Chapter 567
2021-06-01
 1.9k  71
568
Chapter 568
2021-06-04
 1.8k  62
569
Chapter 569
2021-06-08
 1.8k  50
570
Chapter 570
2021-06-11
 1.8k  97
571
Chapter 571
2021-06-15
 1.8k  46
572
Chapter 572
2021-06-18
 1.8k  35
573
Chapter 573
2021-06-22
 1.7k  40
574
Chapter 574
2021-06-25
 1.8k  50
575
Chapter 575
2021-06-29
 1.7k  52
576
Chapter 576
2021-07-02
 1.7k  79
577
Chapter 577
2021-07-06
 1.7k  60
578
Chapter 578
2021-07-09
 1.8k  72
579
Chapter 579
2021-07-13
 1.8k  102
580
Chapter 580
2021-07-16
 1.7k  99
581
Chapter 581
2021-07-20
 1.8k  66
582
Chapter 582
2021-07-23
 1.7k  69
583
Chapter 583
2021-07-27
 1.7k  65
584
Chapter 584
2021-07-30
 1.6k  67
585
Chapter 585
2021-08-03
 1.6k  67
586
Chapter 586
2021-08-06
 1.6k  81
587
Chapter 587
2021-08-10
 1.6k  82
588
Chapter 588
2021-08-13
 1.6k  124
589
Chapter 589
2021-08-17
 1.6k  114
590
Chapter 590
2021-08-20
 1.5k  74
591
Chapter 591
2021-08-24
 1.5k  73
592
Chapter 592
2021-08-27
 1.5k  54
593
Chapter 593
2021-08-31
 1.4k  58
594
Chapter 594
2021-09-03
 1.4k  84
595
Chapter 595
2021-09-07
 1.4k  121
596
Chapter 596
2021-09-10
 1.4k  60
597
Chapter 597
2021-09-14
 1.3k  51
598
Chapter 598
2021-09-17
 1.3k  51
599
Chapter 599
2021-09-21
 1.2k  54
600
Chapter 600
2021-09-24
 1.4k  62
601
Chapter 601
2021-09-28
 1.3k  49
602
Chapter 602
2021-10-01
 1.3k  39
603
Chapter 603
2021-10-05
 1.3k  59
604
Chapter 604
2021-10-08
 1.2k  50
605
Chapter 605
2021-10-12
 1.2k  83
606
Chapter 606
2021-10-15
 1.2k  53
607
Chapter 607
2021-10-19
 1.2k  64
608
Chapter 608
2021-10-22
 1.2k  34
609
Chapter 609
2021-10-26
 1.2k  87
610
Chapter 610
2021-10-29
 1.2k  75
611
Chapter 611
2021-11-02
 1.2k  57
612
Chapter 612
2021-11-05
 1.1k  37
613
Chapter 613
2021-11-09
 1.1k  20
614
Chapter 614
2021-11-12
 1.1k  32
615
Chapter 615
2021-11-16
 1.1k  25
616
Chapter 616
2021-11-19
 1.1k  24
617
Chapter 617
2021-11-23
 1.1k  34
618
Chapter 618
2021-11-26
 1.1k  29
619
Chapter 619
2021-11-30
 1.1k  43
620
Chapter 620
2021-12-03
 1.1k  61
621
Chapter 621
2021-12-07
 1.1k  47
622
Chapter 622
2021-12-10
 1.1k  45
623
Chapter 623
2021-12-14
 1k  38
624
Chapter 624
2021-12-17
 1k  43
625
Chapter 625
2021-12-21
 1k  39
626
Chapter 626
2021-12-24
 999  33
627
Chapter 627
2021-12-28
 999  37
628
Chapter 628
2021-12-31
 1k  35
629
Chapter 629
2022-01-04
 1k  38
630
Chapter 630
2022-01-07
 1k  48
631
Chapter 631
2022-01-14
 954  39
632
Chapter 632
2022-01-18
 988  48
633
Chapter 633
2022-01-21
 957  38
634
Chapter 634
2022-01-25
 942  36
635
Chapter 635
2022-01-28
 926  37
636
Chapter 636
2022-02-01
 951  29
637
Chapter 637
2022-02-04
 914  31
638
Chapter 638
2022-02-08
 915  25
639
Chapter 639
2022-02-11
 935  49
640
Chapter 640
2022-02-15
 898  31
641
Chapter 641
2022-02-18
 932  93
642
Chapter 642
2022-02-22
 877  30
643
Chapter 643
2022-02-25
 868  40
644
Chapter 644
2022-03-01
 819  21
645
Chapter 645
2022-03-04
 857  35
646
Chapter 646
2022-03-08
 803  16
647
Chapter 647
2022-03-11
 826  43
648
Chapter 648
2022-03-15
 801  27
649
Chapter 649
2022-03-18
 799  40
650
Chapter 650
2022-03-22
 772  27
651
Chapter 651
2022-03-25
 755  32
652
Chapter 652
2022-03-29
 719  40
653
Chapter 653
2022-04-01
 716  27
654
Chapter 654
2022-04-05
 753  51
655
Chapter 655
2022-04-08
 737  60
656
Chapter 656
2022-04-12
 721  34
657
Chapter 657
2022-04-15
 713  41
658
Chapter 658
2022-04-19
 712  38
659
Chapter 659
2022-04-22
 712  32
660
Chapter 660
2022-04-26
 683  20
661
Chapter 661
2022-04-29
 665  22
662
Chapter 662
2022-05-03
 673  33
663
Chapter 663
2022-05-06
 693  45
664
Chapter 664
2022-05-10
 660  20
665
Chapter 665
2022-05-13
 655  26
666
Chapter 666
2022-05-17
 675  41
667
Chapter 667
2022-05-20
 649  34
668
Chapter 668
2022-05-24
 639  29
669
Chapter 669
2022-05-27
 635  26
670
Chapter 670
2022-05-31
 661  30
671
Chapter 671
2022-06-03
 653  55
672
Chapter 672
2022-06-07
 635  31
673
Chapter 673
2022-06-10
 649  29
674
Chapter 674
2022-06-14
 637  38
675
Chapter 675
2022-06-17
 625  48
676
Chapter 676
2022-06-21
 601  23
677
Chapter 677
2022-06-24
 587  45
678
Chapter 678
2022-06-28
 560  34
679
Chapter 679
2022-07-01
 558  29
680
Chapter 680
2022-07-05
 562  20
681
Chapter 681
2022-07-08
 538  24
682
Chapter 682
2022-07-12
 488  14
683
Chapter 683
2022-07-15
 489  23
684
Chapter 684
2022-07-19
 466  19
685
Chapter 685
2022-07-22
 460  29
686
Chapter 686
2022-07-26
 449  31
687
Chapter 687
2022-07-29
 435  24
688
Chapter 688
2022-08-02
 436  18
689
Chapter 689
2022-08-05
 415  18
690
Chapter 690
2022-08-09
 402  19
691
Chapter 691
2022-08-12
 414  22
692
Chapter 692
2022-08-16
 410  13
693
Chapter 693
2022-08-19
 394  13
694
Chapter 694
2022-08-23
 391  19
695
Chapter 695
2022-08-26
 386  12
696
Chapter 696
2022-08-30
 353  16
697
Chapter 697
2022-09-02
 353  10
698
Chapter 698
2022-09-06
 351  12
699
Chapter 699
2022-09-09
 350  12
700
Chapter 700
2022-09-13
 336  12
701
Chapter 701
2022-09-16
 328  11
702
Chapter 702
2022-09-20
 310  13
703
Chapter 703
2022-09-23
 311  15
704
Chapter 704
2022-09-27
 297  14
705
Chapter 705
2022-09-30
 294  5
706
Chapter 706
2022-10-04
 279  47
707
Chapter 707
2022-10-07
 290  12
708
Chapter 708
2022-10-11
 289  7
709
Chapter 709
2022-10-14
 290  6
710
Chapter 710
2022-10-18
 261  9
711
Chapter 711
2022-10-21
 269  6
712
Chapter 712
2022-10-25
 256  5
713
Chapter 713
2022-10-28
 255  9
714
Chapter 714
2022-11-01
 245  7
715
Chapter 715
2022-11-04
 248  7
716
Chapter 716
2022-11-08
 221  4
717
Chapter 717
2022-11-11
 225  7
718
Chapter 718
2022-11-15
 203  3
719
Chapter 719
2022-11-18
 183  6
720
Chapter 720
2022-11-22
 172  7
721
Chapter 721
2022-11-25
 168  4
722
Chapter 722
2022-11-29
 149  4
723
Chapter 723
2022-12-02
 140  9
724
Chapter 724
2022-12-06
 110  6
725
Chapter 725
2022-12-09
 70  2
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu năng lực/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
Người Cũ À!Em Vẫn Là Của Tôi
Người Cũ À!Em Vẫn Là Của Tôi
Trường học/Tình yêu/Đã Full
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play