MangaToon
ราชามังกรไล่ตามภรรยา
ราชามังกรไล่ตามภรรยา
เซเรียล
661.2k
4.4
ชื่อนักเขียน: Xiaomingtaiji

เมื่อสาวมีวิญญาณยาหน้าตาอ่อนหวานแต่มีจิตใจเข้มแข็ง ได้พบกับราชามังกรในอนาคตที่มีความปรารถนาอันแรงกล้า การแสวงหาความรักอันหอมหวานเริ่มต้นขึ้น

Xiaomingtaijiมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 141 ตอนแล้ว    /    (1524)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2023-05-22
 568  151
2
ตอนที่ 2
2023-05-22
 450  64
3
ตอนที่ 3
2023-05-22
 382  30
4
ตอนที่ 4
2023-05-22
 344  39
5
ตอนที่ 5
2023-05-22
 300  20
6
ตอนที่ 6
2023-05-22
 298  31
7
ตอนที่ 7
2023-05-22
 353  15
8
ตอนที่ 8
2023-05-22
 276  23
9
ตอนที่ 9
2023-05-22
 260  7
10
ตอนที่ 10
2023-05-22
 281  7
11
ตอนที่ 11
2023-05-22
 310  32
12
ตอนที่ 12
2023-05-22
 248  16
13
ตอนที่ 13
2023-05-22
 235  13
14
ตอนที่ 14
2023-05-22
 268  27
15
ตอนที่ 15
2023-05-22
 218  25
16
ตอนที่ 16
2023-05-25
 192  29
17
ตอนที่ 17
2023-05-31
 196  20
18
ตอนที่ 18
2023-06-01
 191  24
19
ตอนที่ 19
2023-06-07
 165  14
20
ตอนที่ 20
2023-06-08
 155  4
21
ตอนที่ 21
2023-06-08
 163  8
22
ตอนที่ 22
2023-06-08
 157  12
23
ตอนที่ 23
2023-06-14
 151  26
24
ตอนที่ 24
2023-06-15
 151  18
25
ตอนที่ 25
2023-06-21
 131  16
26
ตอนที่ 26
2023-06-22
 136  13
27
ตอนที่ 27
2023-06-24
 118  8
28
ตอนที่ 28
2023-06-24
 127  5
29
ตอนที่ 29
2023-06-24
 121  8
30
ตอนที่ 30
2023-06-28
 137  16
31
ตอนที่ 31
2023-06-29
 139  15
32
ตอนที่ 32
2023-07-05
 113  4
33
ตอนที่ 33
2023-07-05
 107  3
34
ตอนที่ 34
2023-07-05
 107  5
35
ตอนที่ 35
2023-07-05
 115  7
36
ตอนที่ 36
2023-07-06
 139  16
37
ตอนที่ 37
2023-07-12
 117  11
38
ตอนที่ 38
2023-07-13
 128  7
39
ตอนที่ 39
2023-07-19
 126  12
40
ตอนที่ 40
2023-07-20
 120  14
41
ตอนที่ 41
2023-07-26
 113  18
42
ตอนที่ 42
2023-07-27
 107  13
43
ตอนที่ 43
2023-08-02
 112  14
44
ตอนที่ 44
2023-08-02
 97  13
45
ตอนที่ 45
2023-08-02
 92  4
46
ตอนที่ 46
2023-08-03
 123  25
47
ตอนที่ 47
2023-08-09
 94  18
48
ตอนที่ 48
2023-08-10
 102  17
49
ตอนที่ 49
2023-08-16
 91  13
50
ตอนที่ 50
2023-08-17
 101  19
51
ตอนที่ 51
2023-08-23
 95  14
52
ตอนที่ 52
2023-08-24
 98  17
53
ตอนที่ 53
2023-08-25
 101  12
54
ตอนที่ 54
2023-08-25
 101  11
55
ตอนที่ 55
2023-08-25
 107  17
56
ตอนที่ 56
2023-08-30
 88  10
57
ตอนที่ 57
2023-08-31
 87  13
58
ตอนที่ 58
2023-09-06
 90  11
59
ตอนที่ 59
2023-09-07
 84  9
60
ตอนที่ 60
2023-09-13
 79  8
61
ตอนที่ 61
2023-09-14
 87  15
62
ตอนที่ 62
2023-09-20
 75  10
63
ตอนที่ 63
2023-09-20
 89  8
64
ตอนที่ 64
2023-09-20
 79  3
65
ตอนที่ 65
2023-09-20
 73  1
66
ตอนที่ 66
2023-09-20
 75  3
67
ตอนที่ 67
2023-09-20
 66  6
68
ตอนที่ 68
2023-09-21
 80  11
69
ตอนที่ 69
2023-09-27
 84  11
70
ตอนที่ 70
2023-09-28
 77  13
71
ตอนที่ 71
2023-10-04
 74  10
72
ตอนที่ 72
2023-10-05
 80  12
73
ตอนที่ 73
2023-10-11
 65  8
74
ตอนที่ 74
2023-10-11
 69  2
75
ตอนที่ 75
2023-10-11
 65  8
76
ตอนที่ 76
2023-10-11
 65  6
77
ตอนที่ 77
2023-10-11
 64  3
78
ตอนที่ 78
2023-10-12
 66  8
79
ตอนที่ 79
2023-10-18
 55  8
80
ตอนที่ 80
2023-10-19
 51  8
81
ตอนที่ 81
2023-10-25
 46  4
82
ตอนที่ 82
2023-10-26
 52  12
83
ตอนที่ 83
2023-11-01
 46  8
84
ตอนที่ 84
2023-11-02
 48  6
85
ตอนที่ 85
2023-11-08
 49  10
86
ตอนที่ 86
2023-11-09
 50  7
87
ตอนที่ 87
2023-11-15
 43  6
88
ตอนที่ 88
2023-11-16
 43  4
89
ตอนที่ 89
2023-11-22
 35  6
90
ตอนที่ 90
2023-11-23
 41  10
91
ตอนที่ 91
2023-11-29
 35  6
92
ตอนที่ 92
2023-11-30
 33  3
93
ตอนที่ 93
2023-12-06
 28  7
94
ตอนที่ 94
2023-12-07
 29  3
95
ตอนที่ 95
2023-12-13
 29  4
96
ตอนที่ 96
2023-12-14
 36  8
97
ตอนที่ 97
2023-12-20
 25  4
98
ตอนที่ 98
2023-12-21
 26  9
99
ตอนที่ 99
2023-12-27
 14  3
100
ตอนที่ 100
2023-12-28
 24  9
101
ตอนที่ 101
2024-01-03
 19  10
102
ตอนที่ 102
2024-01-10
 15  4
103
ตอนที่ 103
2024-01-11
 24  7
104
ตอนที่ 104
2024-01-17
 14  6
105
ตอนที่ 105
2024-01-18
 13  6
106
ตอนที่ 106
2024-01-24
 13  3
107
ตอนที่ 107
2024-01-25
 14  12
108
ตอนที่ 108
2024-01-31
 13  7
109
ตอนที่ 109
2024-02-01
 11  8
110
ตอนที่ 110
2024-02-07
 9  4
111
ตอนที่ 111
2024-02-08
 8  4
112
ตอนที่ 112
2024-02-14
 14  5
113
ตอนที่ 113
2024-02-15
 13  3
114
ตอนที่ 114
2024-02-21
 7  6
115
ตอนที่ 115
2024-02-22
 8  11
116
ตอนที่ 116
2024-02-28
 7  6
117
ตอนที่ 117
2024-02-29
 6  7
118
ตอนที่ 118
2024-03-06
 3  4
119
ตอนที่ 119
2024-03-07
 4  7
120
ตอนที่ 120
2024-03-13
 6  3
121
ตอนที่ 121
2024-03-14
 6  2
122
ตอนที่ 122
2024-03-20
 4  1
123
ตอนที่ 123
2024-03-21
 6  5
124
ตอนที่ 124
2024-03-27
 5  3
125
ตอนที่ 125
2024-03-28
 6  3
126
ตอนที่ 126
2024-04-03
 5  3
127
ตอนที่ 127
2024-04-04
 5  1
128
ตอนที่ 128
2024-04-10
 5  0
129
ตอนที่ 129
2024-04-11
 4  2
130
ตอนที่ 130
2024-04-17
 4  1
131
ตอนที่ 131
2024-04-18
 5  1
132
ตอนที่ 132
2024-04-24
 4  0
133
ตอนที่ 133
2024-04-25
 4  1
134
ตอนที่ 134
2024-05-01
 3  0
135
ตอนที่ 135
2024-05-02
 4  0
136
ตอนที่ 136
2024-05-08
 2  2
137
ตอนที่ 137
2024-05-09
 3  1
138
ตอนที่ 138
2024-05-15
 2  1
139
ตอนที่ 139
2024-05-16
 2  0
140
ตอนที่ 140
2024-05-22
 2  0
141
ตอนที่ 141
2024-05-23
 1  0
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ใต้เท้า ได้โปรดรับหนูไปเลี้ยงนะ
ใต้เท้า ได้โปรดรับหนูไปเลี้ยงนะ
โรแมนซ์/จีนโบราณ/ตลก
ท่านเทวดา อย่ายั่วฉันเล่นนะ
ท่านเทวดา อย่ายั่วฉันเล่นนะ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/อัพใหม่
ฮาเร็มของฮ่องเต้หญิง
ฮาเร็มของฮ่องเต้หญิง
โรแมนซ์/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/ฮาเร็ม/แก้แค้น/เกิดใหม่
ท่านลอร์ดสงคราม
ท่านลอร์ดสงคราม
แอ็คชั่น/ผจญภัย/แก้แค้น/ฝ่าอุปสรรค/ลูกผู้ชาย
คำนับราชินีของฉัน
คำนับราชินีของฉัน
โรแมนซ์/ดราม่า/แก้แค้น/ฮอต/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด/วงการบันเทิง
ฉันไม่เคยรักคุณ
ฉันไม่เคยรักคุณ
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/ชีวิตในเมือง
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
ไทย
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง