Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
86.7M
4.7
Tên tác giả: Chudao Comic

Gia tộc phá sản, bị vị hôn phu đá. Trong một đêm mưa tuyết, cô gặp được vị kim chủ là Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu vãn gia tộc, cô vứt bỏ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh để qua đêm với anh ta. Sau đó cô sánh bước bên anh trong giàu sang, nhung lụa, nhưng không ngờ anh ta lại là... Cô đã khóc những giọt nước mắt ân hận. “Hóa ra anh đã gài bẫy tôi”. Anh nhìn cô lạnh lùng đáp: “Gài cô, là sai lầm lớn nhất của đời tôi”. Hóa ra anh chưa từng yêu cô. Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 313 chương    /    (39920)
 Đã cập nhật 313 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-16
 22.4k  1.3k
2
Chapter 2
2019-09-16
 20.5k  547
3
Chapter 3
2019-09-16
 19.5k  406
4
Chapter 4
2019-09-16
 16.7k  277
5
Chapter 5
2019-09-16
 15k  181
6
Chapter 6
2019-09-16
 14.9k  242
7
Chapter 7
2019-09-16
 14.9k  212
8
Chapter 8
2019-09-16
 15.9k  397
9
Chapter 9
2019-09-16
 14.6k  170
10
Chapter 10
2019-09-16
 14.5k  173
11
Chapter 11
2019-09-16
 14.3k  309
12
Chapter 12
2019-09-16
 13.7k  187
13
Chapter 13
2019-09-16
 13.7k  109
14
Chapter 14
2019-09-16
 13.7k  117
15
Chapter 15
2019-09-16
 13.3k  233
16
Chapter 16
2019-09-16
 13.2k  412
17
Chapter 17
2019-09-16
 13.1k  252
18
Chapter 18
2019-09-16
 12.3k  229
19
Chapter 19
2019-09-16
 11.6k  253
20
Chapter 20
2019-09-16
 13.4k  620
21
Chapter 21
2019-09-17
 12.6k  305
22
Chapter 22
2019-09-19
 13.4k  427
23
Chapter 23
2019-09-24
 13.5k  310
24
Chapter 24
2019-09-26
 12.4k  289
25
Chapter 25
2019-10-01
 11.9k  247
26
Chapter 26
2019-10-03
 11k  351
27
Chapter 27
2019-10-08
 10.7k  244
28
Chapter 28
2019-10-10
 12k  329
29
Chapter 29
2019-10-15
 12.7k  256
30
Chapter 30
2019-10-17
 11.7k  198
31
Chapter 31
2019-10-22
 10.1k  176
32
Chapter 32
2019-10-24
 10k  438
33
Chapter 33
2019-10-29
 9.4k  204
34
Chapter 34
2019-10-31
 9.8k  226
35
Chapter 35
2019-11-05
 9.2k  298
36
Chapter 36
2019-11-07
 9.1k  166
37
Chapter 37
2019-11-12
 8.6k  141
38
Chapter 38
2019-11-14
 8.1k  136
39
Chapter 39
2019-11-18
 7.4k  90
40
Chapter 40
2019-11-18
 8k  121
41
Chapter 41
2019-11-18
 7.8k  122
42
Chapter 42
2019-11-18
 7.9k  234
43
Chapter 43
2019-11-18
 7.9k  265
44
Chapter 44
2019-11-18
 7.8k  105
45
Chapter 45
2019-11-18
 7.6k  226
46
Chapter 46
2019-11-18
 7.5k  150
47
Chapter 47
2019-11-18
 7.7k  111
48
Chapter 48
2019-11-18
 7.5k  132
49
Chapter 49
2019-11-19
 7.4k  220
50
Chapter 50
2019-11-21
 7.6k  152
51
Chapter 51
2019-11-26
 7.4k  166
52
Chapter 52
2019-11-28
 7.1k  148
53
Chapter 53
2019-12-03
 7k  123
54
Chapter 54
2019-12-05
 7.3k  178
55
Chapter 55
2019-12-10
 6.6k  168
56
Chapter 56
2019-12-12
 6.6k  150
57
Chapter 57
2019-12-17
 6.3k  115
58
Chapter 58
2019-12-19
 6.7k  266
59
Chapter 59
2019-12-24
 6.7k  112
60
Chapter 60
2019-12-26
 7.1k  180
61
Chapter 61
2019-12-31
 7.3k  156
62
Chapter 62
2020-01-02
 6.4k  127
63
Chapter 63
2020-01-07
 6.4k  205
64
Chapter 64
2020-01-09
 6.6k  144
65
Chapter 65
2020-01-14
 7.3k  158
66
Chapter 66
2020-01-16
 6.4k  147
67
Chapter 67
2020-01-21
 6.8k  219
68
Chapter 68
2020-01-23
 6.4k  198
69
Chapter 69
2020-01-28
 6.9k  216
70
Chapter 70
2020-01-30
 6.5k  186
71
Chapter 71
2020-02-04
 6.1k  171
72
Chapter 72
2020-02-05
 5.8k  182
73
Chapter 73
2020-02-05
 5.6k  156
74
Chapter 74
2020-02-05
 6k  163
75
Chapter 75
2020-02-05
 5.6k  140
76
Chapter 76
2020-02-05
 5.9k  204
77
Chapter 77
2020-02-05
 5.8k  148
78
Chapter 78
2020-02-05
 5.8k  122
79
Chapter 79
2020-02-05
 5.8k  103
80
Chapter 80
2020-02-05
 5.2k  104
81
Chapter 81
2020-02-05
 5.9k  212
82
Chapter 82
2020-02-06
 7.3k  314
83
Chapter 83
2020-02-11
 5.7k  109
84
Chapter 84
2020-02-13
 5.7k  97
85
Chapter 85
2020-02-14
 5.5k  138
86
Chapter 86
2020-02-14
 4.8k  77
87
Chapter 87
2020-02-14
 5.4k  75
88
Chapter 88
2020-02-14
 5.2k  130
89
Chapter 89
2020-02-14
 5.3k  91
90
Chapter 90
2020-02-14
 4.9k  78
91
Chapter 91
2020-02-14
 5.2k  86
92
Chapter 92
2020-02-14
 5.4k  168
93
Chapter 93
2020-02-14
 5.3k  68
94
Chapter 94
2020-02-14
 5.8k  186
95
Chapter 95
2020-02-18
 6.1k  300
96
Chapter 96
2020-02-20
 5.7k  161
97
Chapter 97
2020-02-25
 5.8k  107
98
Chapter 98
2020-02-27
 6k  191
99
Chapter 99
2020-02-28
 5.6k  86
100
Chapter 100
2020-02-28
 5.8k  96
101
Chapter 101
2020-02-28
 5.6k  170
102
Chapter 102
2020-02-28
 5.6k  118
103
Chapter 103
2020-02-28
 5.8k  206
104
Chapter 104
2020-02-28
 6.1k  293
105
Chapter 105
2020-02-28
 5.5k  56
106
Chapter 106
2020-02-28
 5.6k  224
107
Chapter 107
2020-02-28
 5.7k  268
108
Chapter 108
2020-02-28
 5.8k  100
109
Chapter 109
2020-02-28
 5.6k  164
110
Chapter 110
2020-02-28
 5.2k  117
111
Chapter 111
2020-02-28
 6.1k  516
112
Chapter 112
2020-02-28
 5.7k  149
113
Chapter 113
2020-02-28
 5.6k  109
114
Chapter 114
2020-02-28
 5.2k  77
115
Chapter 115
2020-02-28
 5.2k  69
116
Chapter 116
2020-02-28
 5.5k  91
117
Chapter 117
2020-02-28
 5.1k  94
118
Chapter 118
2020-02-28
 6k  225
119
Chapter 119
2020-03-03
 6.2k  144
120
Chapter 120
2020-03-05
 6.6k  316
121
Chapter 121
2020-03-10
 5.6k  134
122
Chapter 122
2020-03-12
 5.6k  198
123
Chapter 123
2020-03-12
 5.4k  215
124
Chapter 124
2020-03-12
 5.7k  105
125
Chapter 125
2020-03-12
 5.2k  88
126
Chapter 126
2020-03-12
 5.1k  75
127
Chapter 127
2020-03-12
 5.1k  72
128
Chapter 128
2020-03-12
 5.3k  95
129
Chapter 129
2020-03-12
 5.9k  207
130
Chapter 130
2020-03-12
 5.5k  89
131
Chapter 131
2020-03-12
 5.2k  52
132
Chapter 132
2020-03-12
 6.5k  417
133
Chapter 133
2020-03-17
 6k  202
134
Chapter 134
2020-03-19
 6.7k  304
135
Chapter 135
2020-03-24
 5.7k  222
136
Chapter 136
2020-03-26
 7k  549
137
Chapter 137
2020-03-31
 6k  132
138
Chapter 138
2020-04-02
 5.7k  148
139
Chapter 139
2020-04-07
 5.5k  98
140
Chapter 140
2020-04-09
 5.8k  147
141
Chapter 141
2020-04-14
 5.9k  228
142
Chapter 142
2020-04-16
 5.7k  129
143
Chapter 143
2020-04-21
 5.7k  237
144
Chapter 144
2020-04-22
 5k  84
145
Chapter 145
2020-04-22
 4.6k  41
146
Chapter 146
2020-04-22
 4.6k  66
147
Chapter 147
2020-04-22
 4.8k  43
148
Chapter 148
2020-04-22
 4.6k  68
149
Chapter 149
2020-04-22
 5.1k  98
150
Chapter 150
2020-04-22
 5.1k  124
151
Chapter 151
2020-04-22
 5.2k  63
152
Chapter 152
2020-04-22
 4.7k  65
153
Chapter 153
2020-04-22
 5.2k  141
154
Chapter 154
2020-04-23
 6k  289
155
Chapter 155
2020-04-28
 5.9k  250
156
Chapter 156
2020-04-30
 5.4k  198
157
Chapter 157
2020-05-05
 4.7k  148
158
Chapter 158
2020-05-07
 5k  126
159
Chapter 159
2020-05-12
 4.7k  91
160
Chapter 160
2020-05-14
 5k  118
161
Chapter 161
2020-05-19
 4.8k  155
162
Chapter 162
2020-05-21
 4.5k  66
163
Chapter 163
2020-05-26
 4.4k  76
164
Chapter 164
2020-05-28
 5k  242
165
Chapter 165
2020-06-02
 4.3k  110
166
Chapter 166
2020-06-04
 4.6k  204
167
Chapter 167
2020-06-09
 5k  276
168
Chapter 168
2020-06-11
 4.5k  87
169
Chapter 169
2020-06-16
 4.1k  67
170
Chapter 170
2020-06-18
 4.6k  115
171
Chapter 171
2020-06-23
 4k  60
172
Chapter 172
2020-06-25
 4.6k  341
173
Chapter 173
2020-06-30
 4.5k  199
174
Chapter 174
2020-07-02
 4.2k  135
175
Chapter 175
2020-07-07
 4.1k  52
176
Chapter 176
2020-07-09
 3.8k  69
177
Chapter 177
2020-07-14
 4k  62
178
Chapter 178
2020-07-16
 3.7k  68
179
Chapter 179
2020-07-21
 3.7k  58
180
Chapter 180
2020-07-23
 3.8k  72
181
Chapter 181
2020-07-28
 3.6k  84
182
Chapter 182
2020-07-30
 4.1k  195
183
Chapter 183
2020-08-04
 3.7k  62
184
Chapter 184
2020-08-06
 4k  116
185
Chapter 185
2020-08-11
 3.6k  55
186
Chapter 186
2020-08-13
 4.2k  126
187
Chapter 187
2020-08-18
 3.5k  70
188
Chapter 188
2020-08-20
 3.8k  221
189
Chapter 189
2020-08-25
 3.7k  93
190
Chapter 190
2020-08-27
 4.1k  107
191
Chapter 191
2020-09-01
 3.3k  76
192
Chapter 192
2020-09-03
 3.4k  81
193
Chapter 193
2020-09-08
 3.3k  39
194
Chapter 194
2020-09-10
 3.2k  42
195
Chapter 195
2020-09-15
 3.2k  42
196
Chapter 196
2020-09-17
 3.4k  45
197
Chapter 197
2020-09-22
 3.1k  53
198
Chapter 198
2020-09-24
 3k  40
199
Chapter 199
2020-09-29
 2.7k  23
200
Chapter 200
2020-10-01
 2.9k  38
201
Chapter 201
2020-10-06
 2.7k  22
202
Chapter 202
2020-10-07
 2.4k  17
203
Chapter 203
2020-10-07
 2.3k  12
204
Chapter 204
2020-10-07
 2.2k  16
205
Chapter 205
2020-10-07
 2.3k  34
206
Chapter 206
2020-10-07
 2.3k  12
207
Chapter 207
2020-10-07
 2.6k  15
208
Chapter 208
2020-10-07
 2.4k  17
209
Chapter 209
2020-10-07
 2.3k  20
210
Chapter 210
2020-10-07
 2.3k  13
211
Chapter 211
2020-10-07
 2.8k  51
212
Chapter 212
2020-10-08
 3.5k  106
213
Chapter 213
2020-10-13
 2.8k  28
214
Chapter 214
2020-10-15
 2.9k  39
215
Chapter 215
2020-10-20
 2.6k  22
216
Chapter 216
2020-10-22
 2.6k  36
217
Chapter 217
2020-10-27
 2.5k  27
218
Chapter 218
2020-10-29
 2.6k  25
219
Chapter 219
2020-11-03
 2.3k  25
220
Chapter 220
2020-11-05
 2.3k  27
221
Chapter 221
2020-11-10
 2.2k  36
222
Chapter 222
2020-11-12
 2.2k  44
223
Chapter 223
2020-11-17
 2.3k  37
224
Chapter 224
2020-11-19
 2.3k  26
225
Chapter 225
2020-11-20
 1.9k  16
226
Chapter 226
2020-11-20
 1.8k  19
227
Chapter 227
2020-11-20
 1.9k  17
228
Chapter 228
2020-11-20
 1.8k  22
229
Chapter 229
2020-11-20
 2k  34
230
Chapter 230
2020-11-20
 1.9k  23
231
Chapter 231
2020-11-20
 1.9k  17
232
Chapter 232
2020-11-20
 1.8k  32
233
Chapter 233
2020-11-20
 1.8k  19
234
Chapter 234
2020-11-20
 2.5k  64
235
Chapter 235
2020-11-24
 2.1k  69
236
Chapter 236
2020-11-26
 2.1k  89
237
Chapter 237
2020-12-01
 2k  50
238
Chapter 238
2020-12-03
 2.2k  59
239
Chapter 239
2020-12-08
 2k  26
240
Chapter 240
2020-12-10
 2.1k  31
241
Chapter 241
2020-12-15
 1.9k  39
242
Chapter 242
2020-12-17
 2.3k  71
243
Chapter 243
2020-12-22
 2k  25
244
Chapter 244
2020-12-24
 2.2k  51
245
Chapter 245
2020-12-29
 1.9k  20
246
Chapter 246
2020-12-31
 2.2k  49
247
Chapter 247
2021-01-05
 2k  33
248
Chapter 248
2021-01-07
 2k  36
249
Chapter 249
2021-01-12
 1.8k  35
250
Chapter 250
2021-01-14
 1.9k  42
251
Chapter 251
2021-01-19
 2k  36
252
Chapter 252
2021-01-21
 1.9k  34
253
Chapter 253
2021-01-26
 1.9k  70
254
Chapter 254
2021-01-28
 2.2k  106
255
Chapter 255
2021-02-02
 2k  75
256
Chapter 256
2021-02-04
 2k  53
257
Chapter 257
2021-02-09
 2k  75
258
Chapter 258
2021-02-11
 1.8k  38
259
Chapter 259
2021-02-16
 1.7k  38
260
Chapter 260
2021-02-18
 1.8k  50
261
Chapter 261
2021-02-23
 1.9k  60
262
Chapter 262
2021-02-25
 1.9k  95
263
Chapter 263
2021-03-02
 1.7k  38
264
Chapter 264
2021-03-04
 1.8k  82
265
Chapter 265
2021-03-09
 1.8k  45
266
Chapter 266
2021-03-11
 1.8k  57
267
Chapter 267
2021-03-16
 1.6k  50
268
Chapter 268
2021-03-18
 1.8k  73
269
Chapter 269
2021-03-23
 1.5k  30
270
Chapter 270
2021-03-25
 1.6k  51
271
Chapter 271
2021-03-30
 1.5k  45
272
Chapter 272
2021-03-31
 1.2k  24
273
Chapter 273
2021-03-31
 1.3k  13
274
Chapter 274
2021-03-31
 1.2k  13
275
Chapter 275
2021-03-31
 1.2k  15
276
Chapter 276
2021-03-31
 1.1k  13
277
Chapter 277
2021-03-31
 1.2k  14
278
Chapter 278
2021-03-31
 1.2k  10
279
Chapter 279
2021-03-31
 1.2k  10
280
Chapter 280
2021-03-31
 1.1k  31
281
Chapter 281
2021-03-31
 1.4k  31
282
Chapter 282
2021-04-01
 1.7k  107
283
Chapter 283
2021-04-06
 1.5k  74
284
Chapter 284
2021-04-08
 1.6k  79
285
Chapter 285
2021-04-13
 1.4k  45
286
Chapter 286
2021-04-15
 1.4k  47
287
Chapter 287
2021-04-20
 1.4k  40
288
Chapter 288
2021-04-21
 1.2k  19
289
Chapter 289
2021-04-21
 1.1k  19
290
Chapter 290
2021-04-21
 1.1k  15
291
Chapter 291
2021-04-21
 1.1k  12
292
Chapter 292
2021-04-21
 1.2k  17
293
Chapter 293
2021-04-21
 1.1k  21
294
Chapter 294
2021-04-21
 1.1k  18
295
Chapter 295
2021-04-21
 1.2k  18
296
Chapter 296
2021-04-21
 1.2k  16
297
Chapter 297
2021-04-21
 1.4k  31
298
Chapter 298
2021-04-22
 1.9k  129
299
Chapter 299
2021-04-27
 1.5k  53
300
Chapter 300
2021-04-29
 1.6k  95
301
Chapter 301
2021-05-04
 1.5k  75
302
Chapter 302
2021-05-06
 1.5k  72
303
Chapter 303
2021-05-11
 1.5k  71
304
Chapter 304
2021-05-13
 1.7k  93
305
Chapter 305
2021-05-18
 2k  123
306
Chapter 306
2021-05-20
 1.9k  92
307
Chapter 307
2021-05-25
 1.7k  63
308
Chapter 308
2021-05-27
 1.7k  91
309
Chapter 309
2021-06-01
 1.4k  53
310
Chapter 310
2021-06-03
 1.6k  99
311
Chapter 311
2021-06-08
 1.3k  74
312
Chapter 312
2021-06-10
 1.8k  226
313
Chapter 313
2021-08-13
 1.3k  181
Đề xuất liên quan
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play