Đường Dần Tại Dị Giới
Đường Dần Tại Dị Giới
Đường Dần Tại Dị Giới
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Xuyên Không / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Đang cập nhật / Siêu năng lực / Cung đình / Cổ đại / Lội ngược dòng / Lãnh tụ / Leo cao
48.5M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Sau một lần hành động, hắn không cẩn thận xuyên không đến thế giới kì dị đầy hỗn loạn. Kể từ đó tất cả mọi thứ của hắn chỉ tồn tại trong truyền thuyết... Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 393 chương    /    (20007)
 Đã cập nhật 393 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 8.5k  677
2
Chapter 2
2018-11-07
 5.4k  312
3
Chapter 3
2018-11-07
 5.3k  329
4
Chapter 4
2018-11-07
 5k  196
5
Chapter 5
2018-11-07
 4.7k  156
6
Chapter 6
2018-11-07
 4.8k  118
7
Chapter 7
2018-11-07
 4.8k  112
8
Chapter 8
2018-11-07
 5.1k  276
9
Chapter 9
2018-11-13
 4.6k  91
10
Chapter 10
2018-11-16
 4.7k  111
11
Chapter 11
2018-11-20
 4.8k  142
12
Chapter 12
2018-11-20
 4.6k  165
13
Chapter 13
2018-11-23
 4.2k  72
14
Chapter 14
2018-11-23
 3.8k  89
15
Chapter 15
2018-11-23
 4.1k  95
16
Chapter 16
2018-11-23
 3.7k  45
17
Chapter 17
2018-11-26
 3.7k  59
18
Chapter 18
2018-11-27
 3.6k  49
19
Chapter 19
2018-11-28
 3.8k  87
20
Chapter 20
2018-11-29
 3.7k  158
21
Chapter 21
2018-11-30
 3.7k  203
22
Chapter 22
2018-12-01
 3.7k  84
23
Chapter 23
2018-12-02
 3.9k  85
24
Chapter 24
2018-12-03
 3.7k  74
25
Chapter 25
2018-12-04
 3.6k  54
26
Chapter 26
2018-12-05
 3.7k  142
27
Chapter 27
2018-12-06
 3.7k  145
28
Chapter 28
2018-12-07
 3.5k  124
29
Chapter 29
2018-12-08
 3.3k  27
30
Chapter 30
2018-12-09
 3.5k  76
31
Chapter 31
2018-12-10
 3.3k  46
32
Chapter 32
2018-12-11
 3.3k  43
33
Chapter 33
2018-12-12
 3.3k  36
34
Chapter 34
2018-12-12
 3.3k  39
35
Chapter 35
2018-12-12
 3.3k  20
36
Chapter 36
2018-12-12
 3.2k  28
37
Chapter 37
2018-12-12
 3.3k  25
38
Chapter 38
2018-12-12
 3.2k  32
39
Chapter 39
2018-12-12
 3.1k  83
40
Chapter 40
2018-12-12
 3k  13
41
Chapter 41
2018-12-12
 3.1k  30
42
Chapter 42
2018-12-12
 3.1k  44
43
Chapter 43
2018-12-12
 3k  46
44
Chapter 44
2018-12-12
 3.2k  53
45
Chapter 45
2018-12-12
 3k  65
46
Chapter 46
2018-12-12
 2.9k  39
47
Chapter 47
2018-12-12
 3.1k  63
48
Chapter 48
2018-12-12
 3k  50
49
Chapter 49
2018-12-12
 3k  85
50
Chapter 50
2018-12-12
 3k  43
51
Chapter 51
2018-12-12
 3k  52
52
Chapter 52
2018-12-12
 3.3k  227
53
Chapter 53
2018-12-12
 3.2k  45
54
Chapter 54
2018-12-12
 4.4k  64
55
Chapter 55
2018-12-12
 3.1k  27
56
Chapter 56
2018-12-13
 3.1k  40
57
Chapter 57
2018-12-14
 3k  47
58
Chapter 58
2018-12-15
 3k  55
59
Chapter 59
2018-12-16
 3.1k  92
60
Chapter 60
2018-12-17
 3.3k  138
61
Chapter 61
2018-12-18
 3.4k  65
62
Chapter 62
2018-12-19
 2.9k  25
63
Chapter 63
2018-12-20
 3k  62
64
Chapter 64
2018-12-21
 3.1k  71
65
Chapter 65
2018-12-22
 3k  42
66
Chapter 66
2018-12-23
 3k  55
67
Chapter 67
2018-12-24
 3.1k  60
68
Chapter 68
2018-12-25
 3k  40
69
Chapter 69
2018-12-26
 2.9k  26
70
Chapter 70
2018-12-27
 2.9k  34
71
Chapter 71
2018-12-28
 2.8k  32
72
Chapter 72
2018-12-29
 2.9k  64
73
Chapter 73
2018-12-30
 2.9k  54
74
Chapter 74
2018-12-31
 3k  31
75
Chapter 75
2019-01-01
 2.8k  55
76
Chapter 76
2019-01-02
 2.8k  34
77
Chapter 77
2019-01-03
 2.8k  43
78
Chapter 78
2019-01-04
 2.9k  39
79
Chapter 79
2019-01-05
 2.9k  41
80
Chapter 80
2019-01-06
 2.9k  53
81
Chapter 81
2019-01-07
 2.9k  31
82
Chapter 82
2019-01-08
 2.9k  60
83
Chapter 83
2019-01-09
 2.8k  26
84
Chapter 84
2019-01-10
 2.9k  61
85
Chapter 85
2019-01-11
 2.8k  44
86
Chapter 86
2019-01-12
 2.9k  90
87
Chapter 87
2019-01-13
 2.9k  64
88
Chapter 88
2019-01-14
 2.8k  63
89
Chapter 89
2019-01-15
 3k  65
90
Chapter 90
2019-01-16
 2.7k  56
91
Chapter 91
2019-01-17
 3.2k  33
92
Chapter 92
2019-01-18
 2.9k  65
93
Chapter 93
2019-01-19
 2.8k  52
94
Chapter 94
2019-01-20
 2.7k  47
95
Chapter 95
2019-01-21
 2.7k  37
96
Chapter 96
2019-01-22
 2.6k  53
97
Chapter 97
2019-01-23
 2.7k  48
98
Chapter 98
2019-01-24
 2.8k  40
99
Chapter 99
2019-01-25
 2.8k  31
100
Chapter 100
2019-01-26
 2.6k  30
101
Chapter 101
2019-01-27
 2.5k  31
102
Chapter 102
2019-01-28
 3k  84
103
Chapter 103
2019-01-29
 2.6k  43
104
Chapter 104
2019-01-30
 2.5k  38
105
Chapter 105
2019-01-31
 2.6k  69
106
Chapter 106
2019-02-01
 2.8k  125
107
Chapter 107
2019-02-02
 2.6k  47
108
Chapter 108
2019-02-03
 2.6k  42
109
Chapter 109
2019-02-04
 2.6k  32
110
Chapter 110
2019-02-05
 2.5k  57
111
Chapter 111
2019-02-06
 2.4k  14
112
Chapter 112
2019-02-07
 2.6k  37
113
Chapter 113
2019-02-08
 2.4k  28
114
Chapter 114
2019-02-09
 2.7k  75
115
Chapter 115
2019-02-10
 2.5k  27
116
Chapter 116
2019-02-11
 2.4k  60
117
Chapter 117
2019-02-12
 2.3k  44
118
Chapter 118
2019-02-13
 2.3k  38
119
Chapter 119
2019-02-14
 2.3k  36
120
Chapter 120
2019-02-15
 2.3k  30
121
Chapter 121
2019-02-16
 2.2k  17
122
Chapter 122
2019-02-17
 2.4k  39
123
Chapter 123
2019-02-18
 2.6k  124
124
Chapter 124
2019-02-19
 2.8k  82
125
Chapter 125
2019-02-20
 2.4k  106
126
Chapter 126
2019-02-21
 2.7k  45
127
Chapter 127
2019-02-22
 2.4k  30
128
Chapter 128
2019-02-23
 2.4k  50
129
Chapter 129
2019-02-24
 2.5k  44
130
Chapter 130
2019-02-25
 2.4k  48
131
Chapter 131
2019-02-26
 2.4k  29
132
Chapter 132
2019-02-27
 2.3k  35
133
Chapter 133
2019-02-28
 2.5k  94
134
Chapter 134
2019-03-01
 2.6k  82
135
Chapter 135
2019-03-02
 2.5k  42
136
Chapter 136
2019-03-03
 2.5k  99
137
Chapter 137
2019-03-04
 2.4k  62
138
Chapter 138
2019-03-05
 2.5k  38
139
Chapter 139
2019-03-06
 2.4k  47
140
Chapter 140
2019-03-07
 2.2k  36
141
Chapter 141
2019-03-08
 2.4k  64
142
Chapter 142
2019-03-09
 2.4k  32
143
Chapter 143
2019-03-10
 2.6k  129
144
Chapter 144
2019-03-11
 2.5k  50
145
Chapter 145
2019-03-12
 2.4k  36
146
Chapter 146
2019-03-13
 2.3k  31
147
Chapter 147
2019-03-14
 2.3k  37
148
Chapter 148
2019-03-15
 2.4k  110
149
Chapter 149
2019-03-16
 2.4k  41
150
Chapter 150
2019-03-17
 2.2k  30
151
Chapter 151
2019-03-18
 2.4k  44
152
Chapter 152
2019-03-19
 2.3k  28
153
Chapter 153
2019-03-20
 2.4k  62
154
Chapter 154
2019-03-21
 2.3k  40
155
Chapter 155
2019-03-22
 2.3k  32
156
Chapter 156
2019-03-23
 2.2k  23
157
Chapter 157
2019-03-24
 2.2k  32
158
Chapter 158
2019-03-25
 2.2k  44
159
Chapter 159
2019-03-26
 2.2k  59
160
Chapter 160
2019-03-27
 2.1k  48
161
Chapter 161
2019-03-28
 2.2k  50
162
Chapter 162
2019-03-29
 2.2k  36
163
Chapter 163
2019-03-30
 2.1k  46
164
Chapter 164
2019-03-31
 2.2k  49
165
Chapter 165
2019-04-01
 2.3k  113
166
Chapter 166
2019-04-02
 2.6k  177
167
Chapter 167
2019-04-03
 3.1k  862
168
Chapter 168
2019-04-04
 2.2k  35
169
Chapter 169
2019-04-05
 2.2k  40
170
Chapter 170
2019-04-06
 2.3k  26
171
Chapter 171
2019-04-07
 2.3k  32
172
Chapter 172
2019-04-08
 2.2k  46
173
Chapter 173
2019-04-09
 2.1k  40
174
Chapter 174
2019-04-10
 2.1k  71
175
Chapter 175
2019-04-11
 2.1k  18
176
Chapter 176
2019-04-12
 2k  31
177
Chapter 177
2019-04-13
 2k  18
178
Chapter 178
2019-04-14
 2k  32
179
Chapter 179
2019-04-15
 2k  30
180
Chapter 180
2019-04-16
 2.2k  53
181
Chapter 181
2019-04-17
 2.2k  56
182
Chapter 182
2019-04-18
 2k  36
183
Chapter 183
2019-04-19
 2.2k  52
184
Chapter 184
2019-04-20
 2k  34
185
Chapter 185
2019-04-21
 2.1k  37
186
Chapter 186
2019-04-22
 2.1k  37
187
Chapter 187
2019-04-23
 2.1k  69
188
Chapter 188
2019-04-24
 2k  28
189
Chapter 189
2019-04-25
 2.1k  56
190
Chapter 190
2019-04-26
 2.2k  33
191
Chapter 191
2019-04-27
 2k  36
192
Chapter 192
2019-04-28
 2.2k  31
193
Chapter 193
2019-04-29
 2k  26
194
Chapter 194
2019-04-30
 2.2k  64
195
Chapter 195
2019-05-01
 2k  39
196
Chapter 196
2019-05-02
 1.9k  38
197
Chapter 197
2019-05-03
 2k  16
198
Chapter 198
2019-05-04
 2.6k  60
199
Chapter 199
2019-05-05
 2.1k  37
200
Chapter 200
2019-05-06
 2.1k  34
201
Chapter 201
2019-05-07
 2.1k  41
202
Chapter 202
2019-05-08
 2k  26
203
Chapter 203
2019-05-09
 2.1k  39
204
Chapter 204
2019-05-10
 2.2k  55
205
Chapter 205
2019-05-11
 1.9k  23
206
Chapter 206
2019-05-12
 2.2k  70
207
Chapter 207
2019-05-13
 2.1k  56
208
Chapter 208
2019-05-14
 1.9k  23
209
Chapter 209
2019-05-15
 2.1k  59
210
Chapter 210
2019-05-16
 2.1k  37
211
Chapter 211
2019-05-17
 2k  42
212
Chapter 212
2019-05-18
 2k  33
213
Chapter 213
2019-05-19
 2k  30
214
Chapter 214
2019-05-20
 1.9k  20
215
Chapter 215
2019-05-21
 2k  32
216
Chapter 216
2019-05-22
 1.8k  27
217
Chapter 217
2019-05-23
 1.8k  15
218
Chapter 218
2019-05-24
 1.8k  34
219
Chapter 219
2019-05-25
 1.8k  29
220
Chapter 220
2019-05-26
 1.8k  25
221
Chapter 221
2019-05-27
 1.9k  30
222
Chapter 222
2019-05-28
 1.9k  42
223
Chapter 223
2019-05-29
 1.8k  20
224
Chapter 224
2019-05-30
 1.8k  26
225
Chapter 225
2019-05-31
 1.8k  25
226
Chapter 226
2019-06-01
 1.8k  21
227
Chapter 227
2019-06-02
 1.8k  23
228
Chapter 228
2019-06-03
 1.9k  31
229
Chapter 229
2019-06-04
 1.8k  23
230
Chapter 230
2019-06-05
 1.8k  13
231
Chapter 231
2019-06-06
 1.8k  24
232
Chapter 232
2019-06-07
 1.8k  20
233
Chapter 233
2019-06-08
 1.8k  18
234
Chapter 234
2019-06-09
 1.8k  30
235
Chapter 235
2019-06-10
 1.7k  26
236
Chapter 236
2019-06-11
 1.9k  33
237
Chapter 237
2019-06-12
 1.8k  25
238
Chapter 238
2019-06-13
 1.9k  75
239
Chapter 239
2019-06-14
 1.7k  44
240
Chapter 240
2019-06-14
 1.7k  33
241
Chapter 241
2019-06-14
 1.9k  27
242
Chapter 242
2019-06-14
 1.7k  29
243
Chapter 243
2019-06-14
 1.8k  48
244
Chapter 244
2019-06-14
 1.8k  64
245
Chapter 245
2019-06-14
 1.7k  27
246
Chapter 246
2019-06-14
 1.7k  21
247
Chapter 247
2019-06-14
 1.7k  33
248
Chapter 248
2019-06-14
 1.6k  22
249
Chapter 249
2019-06-14
 1.6k  17
250
Chapter 250
2019-06-15
 1.8k  43
251
Chapter 251
2019-06-16
 1.8k  44
252
Chapter 252
2019-06-17
 1.8k  31
253
Chapter 253
2019-06-18
 1.8k  50
254
Chapter 254
2019-06-19
 1.7k  39
255
Chapter 255
2019-06-20
 1.6k  22
256
Chapter 256
2019-06-21
 1.7k  23
257
Chapter 257
2019-06-22
 1.8k  56
258
Chapter 258
2019-06-23
 1.7k  24
259
Chapter 259
2019-06-24
 1.7k  30
260
Chapter 260
2019-06-25
 1.8k  24
261
Chapter 261
2019-06-26
 1.7k  13
262
Chapter 262
2019-06-27
 1.7k  22
263
Chapter 263
2019-06-28
 1.6k  22
264
Chapter 264
2019-06-29
 1.8k  39
265
Chapter 265
2019-06-30
 1.8k  24
266
Chapter 266
2019-07-01
 1.7k  27
267
Chapter 267
2019-07-02
 1.7k  61
268
Chapter 268
2019-07-03
 1.7k  32
269
Chapter 269
2019-07-04
 1.8k  66
270
Chapter 270
2019-07-05
 1.8k  38
271
Chapter 271
2019-07-06
 1.7k  29
272
Chapter 272
2019-07-07
 1.6k  36
273
Chapter 273
2019-07-08
 1.6k  26
274
Chapter 274
2019-07-09
 1.5k  25
275
Chapter 275
2019-07-10
 1.6k  25
276
Chapter 276
2019-07-11
 1.5k  27
277
Chapter 277
2019-07-12
 1.5k  24
278
Chapter 278
2019-07-13
 1.5k  12
279
Chapter 279
2019-07-14
 1.4k  25
280
Chapter 280
2019-07-15
 1.5k  36
281
Chapter 281
2019-07-16
 1.5k  23
282
Chapter 282
2019-07-17
 1.8k  24
283
Chapter 283
2019-07-18
 1.8k  37
284
Chapter 284
2019-07-19
 1.7k  50
285
Chapter 285
2019-07-20
 1.8k  70
286
Chapter 286
2019-07-21
 1.5k  12
287
Chapter 287
2019-07-22
 1.6k  27
288
Chapter 288
2019-07-23
 1.6k  36
289
Chapter 289
2019-07-24
 1.5k  23
290
Chapter 290
2019-07-25
 1.6k  24
291
Chapter 291
2019-07-26
 1.5k  18
292
Chapter 292
2019-07-27
 1.7k  19
293
Chapter 293
2019-07-28
 1.6k  31
294
Chapter 294
2019-07-29
 1.5k  15
295
Chapter 295
2019-07-30
 1.6k  25
296
Chapter 296
2019-07-31
 1.5k  22
297
Chapter 297
2019-08-01
 1.6k  35
298
Chapter 298
2019-08-02
 1.6k  23
299
Chapter 299
2019-08-03
 1.6k  28
300
Chapter 300
2019-08-04
 1.5k  36
301
Chapter 301
2019-08-05
 1.6k  27
302
Chapter 302
2019-08-06
 1.5k  38
303
Chapter 303
2019-08-07
 1.6k  23
304
Chapter 304
2019-08-08
 1.5k  27
305
Chapter 305
2019-08-09
 1.5k  28
306
Chapter 306
2019-08-10
 1.5k  37
307
Chapter 307
2019-08-11
 1.5k  53
308
Chapter 308
2019-08-12
 1.5k  29
309
Chapter 309
2019-08-13
 1.5k  34
310
Chapter 310
2019-08-14
 1.6k  36
311
Chapter 311
2019-08-15
 1.5k  31
312
Chapter 312
2019-08-16
 1.5k  26
313
Chapter 313
2019-08-17
 1.5k  25
314
Chapter 314
2019-08-18
 1.4k  27
315
Chapter 315
2019-08-19
 1.4k  32
316
Chapter 316
2019-08-20
 1.4k  28
317
Chapter 317
2019-08-21
 1.4k  23
318
Chapter 318
2019-08-22
 1.4k  24
319
Chapter 319
2019-08-23
 1.4k  39
320
Chapter 320
2019-08-24
 1.6k  102
321
Chapter 321
2019-08-25
 1.4k  27
322
Chapter 322
2019-08-26
 1.4k  26
323
Chapter 323
2019-08-27
 1.4k  18
324
Chapter 324
2019-08-28
 1.4k  23
325
Chapter 325
2019-08-29
 1.4k  24
326
Chapter 326
2019-08-30
 1.5k  38
327
Chapter 327
2019-08-31
 1.6k  23
328
Chapter 328
2019-09-01
 1.5k  33
329
Chapter 329
2019-09-03
 1.4k  25
330
Chapter 330
2019-09-05
 1.5k  38
331
Chapter 331
2019-09-10
 1.6k  42
332
Chapter 332
2019-09-18
 1.7k  62
333
Chapter 333
2019-09-29
 1.4k  29
334
Chapter 334
2019-09-30
 1.6k  61
335
Chapter 335
2019-10-11
 1.5k  61
336
Chapter 336
2019-10-21
 1.3k  15
337
Chapter 337
2019-10-21
 1.7k  45
338
Chapter 338
2019-10-27
 1.4k  16
339
Chapter 339
2019-10-27
 1.5k  55
340
Chapter 340
2019-11-09
 1.4k  60
341
Chapter 341
2019-11-09
 1.5k  57
342
Chapter 342
2019-11-26
 1.3k  27
343
Chapter 343
2019-11-28
 1.4k  52
344
Chapter 344
2019-12-07
 1.5k  42
345
Chapter 345
2019-12-15
 1.5k  77
346
Chapter 346
2019-12-21
 1.4k  58
347
Chapter 347
2019-12-31
 1.3k  57
348
Chapter 348
2020-01-07
 1.2k  31
349
Chapter 349
2020-01-14
 1.3k  29
350
Chapter 350
2020-01-21
 1.3k  22
351
Chapter 351
2020-01-28
 1.3k  39
352
Chapter 352
2020-02-04
 1.5k  65
353
Chapter 353
2020-02-06
 1.6k  51
354
Chapter 354
2020-02-11
 1.3k  40
355
Chapter 355
2020-02-18
 1.3k  28
356
Chapter 356
2020-02-25
 1.4k  35
357
Chapter 357
2020-03-03
 1.4k  42
358
Chapter 358
2020-03-10
 1.4k  34
359
Chapter 359
2020-03-17
 1.3k  54
360
Chapter 360
2020-03-23
 1.2k  27
361
Chapter 361
2020-03-25
 1.2k  17
362
Chapter 362
2020-03-30
 1.2k  19
363
Chapter 363
2020-04-01
 1.2k  34
364
Chapter 364
2020-04-06
 1.2k  25
365
Chapter 365
2020-04-08
 1.2k  24
366
Chapter 366
2020-04-13
 1.2k  14
367
Chapter 367
2020-04-15
 1.3k  28
368
Chapter 368
2020-04-20
 1.2k  21
369
Chapter 369
2020-04-22
 1.3k  26
370
Chapter 370
2020-04-27
 1.2k  18
371
Chapter 371
2020-04-29
 1.2k  23
372
Chapter 372
2020-05-04
 1.1k  17
373
Chapter 373
2020-05-06
 1.1k  20
374
Chapter 374
2020-05-11
 1.1k  20
375
Chapter 375
2020-05-18
 1.1k  16
376
Chapter 376
2020-05-20
 1.1k  18
377
Chapter 377
2020-05-25
 1.1k  14
378
Chapter 378
2020-05-27
 1k  13
379
Chapter 379
2020-06-01
 990  12
380
Chapter 380
2020-06-03
 1k  15
381
Chapter 381
2020-06-08
 1.1k  15
382
Chapter 382
2020-06-10
 1k  19
383
Chapter 383
2020-06-15
 1k  28
384
Chapter 384
2020-06-17
 1k  24
385
Chapter 385
2020-06-24
 1k  24
386
Chapter 386
2020-06-29
 1.1k  22
387
Chapter 387
2020-07-01
 1k  17
388
Chapter 388
2020-07-06
 988  32
389
Chapter 389
2020-07-13
 951  20
390
Chapter 390
2020-07-20
 1k  30
391
Chapter 391
2020-07-27
 977  28
392
Chapter 392
2020-08-03
 1.1k  46
393
Chapter 393
2020-08-17
 1.6k  225
Đề xuất liên quan
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
Yêu Đạo Chí Tôn
Yêu Đạo Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Trùng sinh/Cung đình/Dị giới/Lội ngược dòng
Thánh Tổ
Thánh Tổ
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play