MangaToon
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Xuyên Không / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Siêu năng lực / Cung đình / Cổ đại / Nghịch tập / Đánh quái thăng cấp / Tu tiên / Thần tiên
62.9M
4.8
Tên tác giả: Cloud Studio

Đây là một thế giới ỷ mạnh hiếp yếu, mọi người lấy tu vi võ đạo để luận cao thấp, trình độ. Lâm Phong do một vụ tai nạn xuyên không nhập vào cơ thể thiếu gia Lâm Phong yếu đuối. Ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, vậy Lâm Phong sẽ làm thế nào khi tiếp tục bị người khác ức hiếp...

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 489 chương    /    (44221)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 9.1k  1.1k
2
Chapter 2
2018-11-07
 7.2k  749
3
Chapter 3
2018-11-10
 6.4k  614
4
Chapter 4
2018-11-10
 6k  334
5
Chapter 5
2018-11-10
 6k  253
6
Chapter 6
2018-11-12
 5.8k  425
7
Chapter 7
2018-11-14
 5.3k  396
8
Chapter 8
2018-11-17
 5.1k  226
9
Chapter 9
2018-11-19
 4.9k  246
10
Chapter 10
2018-11-20
 4.7k  142
11
Chapter 11
2018-11-20
 4.6k  205
12
Chapter 12
2018-11-21
 4.9k  254
13
Chapter 13
2018-11-23
 4.4k  132
14
Chapter 14
2018-11-23
 4.6k  261
15
Chapter 15
2018-11-23
 4.5k  196
16
Chapter 16
2018-11-23
 4.3k  124
17
Chapter 17
2018-11-23
 4.1k  124
18
Chapter 18
2018-11-23
 4k  97
19
Chapter 19
2018-11-23
 4.2k  66
20
Chapter 20
2018-11-23
 4.1k  122
21
Chapter 21
2018-11-24
 4.1k  145
22
Chapter 22
2018-11-26
 4.1k  136
23
Chapter 23
2018-11-28
 4.2k  166
24
Chapter 24
2018-12-01
 4.1k  156
25
Chapter 25
2018-12-03
 4k  127
26
Chapter 26
2018-12-05
 4k  150
27
Chapter 27
2018-12-08
 3.8k  68
28
Chapter 28
2018-12-10
 3.7k  115
29
Chapter 29
2018-12-12
 3.6k  69
30
Chapter 30
2018-12-15
 3.6k  88
31
Chapter 31
2018-12-17
 3.8k  71
32
Chapter 32
2018-12-19
 3.8k  75
33
Chapter 33
2018-12-22
 3.6k  73
34
Chapter 34
2018-12-24
 3.6k  86
35
Chapter 35
2018-12-26
 3.8k  117
36
Chapter 36
2018-12-29
 3.6k  71
37
Chapter 37
2018-12-31
 3.7k  85
38
Chapter 38
2019-01-02
 3.9k  137
39
Chapter 39
2019-01-05
 3.8k  96
40
Chapter 40
2019-01-09
 3.6k  84
41
Chapter 41
2019-01-12
 3.6k  58
42
Chapter 42
2019-01-16
 3.5k  45
43
Chapter 43
2019-01-19
 3.5k  75
44
Chapter 44
2019-01-23
 3.7k  162
45
Chapter 45
2019-01-26
 3.5k  93
46
Chapter 46
2019-01-30
 3.6k  161
47
Chapter 47
2019-02-02
 3.6k  137
48
Chapter 48
2019-02-06
 3.4k  81
49
Chapter 49
2019-02-09
 3.4k  42
50
Chapter 50
2019-02-13
 3.7k  118
51
Chapter 51
2019-02-16
 3.6k  87
52
Chapter 52
2019-02-20
 3.6k  180
53
Chapter 53
2019-02-23
 3.5k  49
54
Chapter 54
2019-02-27
 3.5k  131
55
Chapter 55
2019-03-02
 3.5k  95
56
Chapter 56
2019-03-06
 3.5k  118
57
Chapter 57
2019-03-09
 3.5k  68
58
Chapter 58
2019-03-13
 3.7k  97
59
Chapter 59
2019-03-16
 3.8k  113
60
Chapter 60
2019-03-20
 3.6k  63
61
Chapter 61
2019-03-23
 3.4k  46
62
Chapter 62
2019-03-27
 3.4k  39
63
Chapter 63
2019-03-30
 3.5k  119
64
Chapter 64
2019-04-03
 3.4k  70
65
Chapter 65
2019-04-06
 3.5k  174
66
Chapter 66
2019-04-10
 3.5k  106
67
Chapter 67
2019-04-13
 3.6k  145
68
Chapter 68
2019-04-17
 3.6k  192
69
Chapter 69
2019-04-20
 3.6k  132
70
Chapter 70
2019-04-24
 3.6k  168
71
Chapter 71
2019-04-27
 3.4k  155
72
Chapter 72
2019-05-01
 3.6k  166
73
Chapter 73
2019-05-04
 3.7k  205
74
Chapter 74
2019-05-08
 3.5k  95
75
Chapter 75
2019-05-11
 3.5k  63
76
Chapter 76
2019-05-15
 3.4k  58
77
Chapter 77
2019-05-18
 3.4k  53
78
Chapter 78
2019-05-22
 3.4k  108
79
Chapter 79
2019-05-26
 3.4k  70
80
Chapter 80
2019-05-29
 3.5k  96
81
Chapter 81
2019-06-02
 3.4k  50
82
Chapter 82
2019-06-05
 3.4k  77
83
Chapter 83
2019-06-09
 3.6k  137
84
Chapter 84
2019-06-09
 3.4k  34
85
Chapter 85
2019-06-09
 3.3k  82
86
Chapter 86
2019-06-09
 3.3k  52
87
Chapter 87
2019-06-09
 3.5k  87
88
Chapter 88
2019-06-09
 3.3k  59
89
Chapter 89
2019-06-09
 3.4k  130
90
Chapter 90
2019-06-09
 3.3k  58
91
Chapter 91
2019-06-09
 3.4k  76
92
Chapter 92
2019-06-09
 3.4k  119
93
Chapter 93
2019-06-09
 3.4k  97
94
Chapter 94
2019-06-12
 3.4k  74
95
Chapter 95
2019-06-16
 3.4k  59
96
Chapter 96
2019-06-19
 3.4k  73
97
Chapter 97
2019-06-23
 3.4k  66
98
Chapter 98
2019-06-26
 3.5k  169
99
Chapter 99
2019-06-30
 3.4k  118
100
Chapter 100
2019-07-03
 3.5k  125
101
Chapter 101
2019-07-07
 3.5k  88
102
Chapter 102
2019-07-10
 3.5k  86
103
Chapter 103
2019-07-14
 3.3k  141
104
Chapter 104
2019-07-17
 3.3k  138
105
Chapter 105
2019-07-21
 3.3k  83
106
Chapter 106
2019-07-24
 3.4k  108
107
Chapter 107
2019-07-28
 3.4k  78
108
Chapter 108
2019-07-31
 3.4k  140
109
Chapter 109
2019-08-04
 3.3k  111
110
Chapter 110
2019-08-07
 3.3k  89
111
Chapter 111
2019-08-11
 3.3k  98
112
Chapter 112
2019-08-14
 3.5k  138
113
Chapter 113
2019-08-18
 3.3k  89
114
Chapter 114
2019-08-21
 3.2k  53
115
Chapter 115
2019-08-25
 3.2k  108
116
Chapter 116
2019-08-28
 3.3k  90
117
Chapter 117
2019-08-29
 3.5k  214
118
Chapter 118
2019-08-29
 3.1k  78
119
Chapter 119
2019-08-29
 3.1k  99
120
Chapter 120
2019-08-29
 3k  74
121
Chapter 121
2019-08-29
 3.2k  156
122
Chapter 122
2019-08-29
 3.1k  146
123
Chapter 123
2019-08-29
 3k  53
124
Chapter 124
2019-08-29
 3.1k  49
125
Chapter 125
2019-08-29
 3.2k  102
126
Chapter 126
2019-08-29
 3.2k  119
127
Chapter 127
2019-09-01
 3.1k  77
128
Chapter 128
2019-09-04
 3.1k  76
129
Chapter 129
2019-09-08
 3k  68
130
Chapter 130
2019-09-10
 3k  92
131
Chapter 131
2019-09-11
 3k  47
132
Chapter 132
2019-09-12
 3.1k  61
133
Chapter 133
2019-09-13
 3.2k  61
134
Chapter 134
2019-09-14
 3k  67
135
Chapter 135
2019-09-15
 3k  54
136
Chapter 136
2019-09-16
 3k  58
137
Chapter 137
2019-09-17
 3k  61
138
Chapter 138
2019-09-18
 3.1k  41
139
Chapter 139
2019-09-19
 3k  58
140
Chapter 140
2019-09-20
 2.9k  84
141
Chapter 141
2019-09-21
 3.1k  50
142
Chapter 142
2019-09-22
 3k  61
143
Chapter 143
2019-09-23
 3k  44
144
Chapter 144
2019-09-24
 3k  105
145
Chapter 145
2019-09-25
 2.9k  49
146
Chapter 146
2019-09-26
 3.1k  44
147
Chapter 147
2019-09-27
 2.9k  57
148
Chapter 148
2019-09-28
 2.9k  139
149
Chapter 149
2019-09-29
 3k  75
150
Chapter 150
2019-09-30
 2.9k  47
151
Chapter 151
2019-10-01
 3k  72
152
Chapter 152
2019-10-02
 3.1k  78
153
Chapter 153
2019-10-03
 2.9k  57
154
Chapter 154
2019-10-04
 3.1k  114
155
Chapter 155
2019-10-05
 3.1k  83
156
Chapter 156
2019-10-06
 3.2k  58
157
Chapter 157
2019-10-07
 3.1k  109
158
Chapter 158
2019-10-08
 3.2k  74
159
Chapter 159
2019-10-09
 3.2k  46
160
Chapter 160
2019-10-10
 3k  62
161
Chapter 161
2019-10-11
 3.1k  72
162
Chapter 162
2019-10-12
 2.9k  24
163
Chapter 163
2019-10-13
 3k  129
164
Chapter 164
2019-10-14
 3k  69
165
Chapter 165
2019-10-15
 3k  35
166
Chapter 166
2019-10-16
 3k  76
167
Chapter 167
2019-10-17
 3k  42
168
Chapter 168
2019-10-18
 3k  80
169
Chapter 169
2019-10-19
 3.1k  83
170
Chapter 170
2019-10-20
 3.1k  47
171
Chapter 171
2019-10-21
 2.9k  38
172
Chapter 172
2019-10-22
 2.9k  43
173
Chapter 173
2019-10-23
 2.9k  11
174
Chapter 174
2019-10-24
 2.9k  52
175
Chapter 175
2019-10-25
 2.8k  40
176
Chapter 176
2019-10-26
 2.9k  64
177
Chapter 177
2019-10-27
 3k  67
178
Chapter 178
2019-10-28
 3k  69
179
Chapter 179
2019-10-29
 2.9k  88
180
Chapter 180
2019-10-29
 2.9k  103
181
Chapter 181
2019-10-29
 2.9k  73
182
Chapter 182
2019-10-29
 3.2k  75
183
Chapter 183
2019-10-29
 3.1k  180
184
Chapter 184
2019-10-29
 3k  70
185
Chapter 185
2019-10-29
 3.1k  100
186
Chapter 186
2019-10-29
 2.9k  44
187
Chapter 187
2019-10-29
 3.1k  127
188
Chapter 188
2019-10-29
 2.9k  88
189
Chapter 189
2019-10-29
 3.1k  118
190
Chapter 190
2019-10-30
 3k  56
191
Chapter 191
2019-10-31
 2.9k  50
192
Chapter 192
2019-11-01
 3.1k  103
193
Chapter 193
2019-11-02
 3.1k  103
194
Chapter 194
2019-11-03
 3.2k  121
195
Chapter 195
2019-11-04
 3k  35
196
Chapter 196
2019-11-05
 2.9k  48
197
Chapter 197
2019-11-06
 3.2k  31
198
Chapter 198
2019-11-07
 3k  110
199
Chapter 199
2019-11-08
 3k  61
200
Chapter 200
2019-11-09
 3.1k  40
201
Chapter 201
2019-11-10
 3.1k  88
202
Chapter 202
2019-11-12
 2.9k  55
203
Chapter 203
2019-11-16
 3k  99
204
Chapter 204
2019-11-17
 2.9k  83
205
Chapter 205
2019-11-19
 2.8k  135
206
Chapter 206
2019-11-19
 2.9k  98
207
Chapter 207
2019-11-19
 3k  163
208
Chapter 208
2019-11-19
 3k  86
209
Chapter 209
2019-11-19
 3k  103
210
Chapter 210
2019-11-19
 2.8k  73
211
Chapter 211
2019-11-19
 2.8k  36
212
Chapter 212
2019-11-19
 2.9k  55
213
Chapter 213
2019-11-19
 2.9k  20
214
Chapter 214
2019-11-19
 2.8k  26
215
Chapter 215
2019-11-19
 3k  97
216
Chapter 216
2019-11-23
 2.9k  47
217
Chapter 217
2019-11-24
 3k  93
218
Chapter 218
2019-11-26
 2.9k  106
219
Chapter 219
2019-11-30
 2.9k  122
220
Chapter 220
2019-12-01
 3k  118
221
Chapter 221
2019-12-03
 2.8k  78
222
Chapter 222
2019-12-08
 2.8k  85
223
Chapter 223
2019-12-10
 2.9k  83
224
Chapter 224
2019-12-11
 2.7k  42
225
Chapter 225
2019-12-11
 2.7k  22
226
Chapter 226
2019-12-11
 2.7k  30
227
Chapter 227
2019-12-11
 2.8k  25
228
Chapter 228
2019-12-11
 2.8k  48
229
Chapter 229
2019-12-11
 2.7k  75
230
Chapter 230
2019-12-11
 2.8k  66
231
Chapter 231
2019-12-11
 2.9k  82
232
Chapter 232
2019-12-11
 3k  99
233
Chapter 233
2019-12-11
 3.1k  139
234
Chapter 234
2019-12-14
 2.9k  87
235
Chapter 235
2019-12-15
 2.9k  58
236
Chapter 236
2019-12-17
 2.9k  34
237
Chapter 237
2019-12-21
 2.8k  130
238
Chapter 238
2019-12-22
 2.9k  77
239
Chapter 239
2019-12-24
 2.9k  54
240
Chapter 240
2019-12-28
 2.8k  60
241
Chapter 241
2019-12-29
 3k  44
242
Chapter 242
2019-12-29
 2.9k  56
243
Chapter 243
2019-12-29
 2.9k  25
244
Chapter 244
2019-12-29
 2.8k  52
245
Chapter 245
2019-12-29
 2.8k  42
246
Chapter 246
2019-12-29
 2.8k  71
247
Chapter 247
2019-12-29
 2.7k  38
248
Chapter 248
2019-12-29
 2.7k  20
249
Chapter 249
2019-12-29
 3k  114
250
Chapter 250
2019-12-31
 3k  112
251
Chapter 251
2020-01-02
 2.9k  106
252
Chapter 252
2020-01-02
 2.8k  36
253
Chapter 253
2020-01-02
 2.8k  45
254
Chapter 254
2020-01-02
 2.8k  139
255
Chapter 255
2020-01-02
 2.7k  70
256
Chapter 256
2020-01-02
 2.9k  118
257
Chapter 257
2020-01-02
 3k  111
258
Chapter 258
2020-01-02
 2.8k  55
259
Chapter 259
2020-01-02
 2.9k  121
260
Chapter 260
2020-01-02
 3.1k  91
261
Chapter 261
2020-01-04
 3k  54
262
Chapter 262
2020-01-05
 3.1k  94
263
Chapter 263
2020-01-07
 3k  149
264
Chapter 264
2020-01-11
 2.8k  71
265
Chapter 265
2020-01-12
 3k  59
266
Chapter 266
2020-01-14
 3k  95
267
Chapter 267
2020-01-18
 2.8k  129
268
Chapter 268
2020-01-18
 2.8k  72
269
Chapter 269
2020-01-18
 2.7k  55
270
Chapter 270
2020-01-18
 2.8k  38
271
Chapter 271
2020-01-18
 2.7k  39
272
Chapter 272
2020-01-18
 2.7k  22
273
Chapter 273
2020-01-18
 2.6k  50
274
Chapter 274
2020-01-18
 2.8k  30
275
Chapter 275
2020-01-18
 2.8k  47
276
Chapter 276
2020-01-18
 2.8k  71
277
Chapter 277
2020-01-18
 2.6k  57
278
Chapter 278
2020-01-18
 2.6k  44
279
Chapter 279
2020-01-18
 2.7k  83
280
Chapter 280
2020-01-18
 2.7k  46
281
Chapter 281
2020-01-18
 2.8k  49
282
Chapter 282
2020-01-18
 2.7k  51
283
Chapter 283
2020-01-18
 2.5k  40
284
Chapter 284
2020-01-18
 2.6k  46
285
Chapter 285
2020-01-18
 2.6k  39
286
Chapter 286
2020-01-18
 2.5k  30
287
Chapter 287
2020-01-18
 2.6k  68
288
Chapter 288
2020-01-19
 2.7k  88
289
Chapter 289
2020-01-21
 2.7k  75
290
Chapter 290
2020-01-25
 2.7k  89
291
Chapter 291
2020-01-26
 2.7k  96
292
Chapter 292
2020-01-26
 2.6k  105
293
Chapter 293
2020-01-26
 2.6k  74
294
Chapter 294
2020-01-26
 2.7k  116
295
Chapter 295
2020-01-26
 2.6k  83
296
Chapter 296
2020-01-26
 2.7k  73
297
Chapter 297
2020-01-26
 2.7k  76
298
Chapter 298
2020-01-26
 2.7k  125
299
Chapter 299
2020-01-26
 2.7k  104
300
Chapter 300
2020-01-26
 3k  91
301
Chapter 301
2020-01-26
 3.2k  159
302
Chapter 302
2020-01-28
 3k  99
303
Chapter 303
2020-02-01
 2.8k  145
304
Chapter 304
2020-02-02
 3k  131
305
Chapter 305
2020-02-04
 3k  256
306
Chapter 306
2020-02-08
 3k  289
307
Chapter 307
2020-02-09
 3.2k  345
308
Chapter 308
2020-02-11
 3.3k  254
309
Chapter 309
2020-02-15
 3.5k  318
310
Chapter 310
2020-02-16
 3.5k  343
311
Chapter 311
2020-02-18
 3.4k  285
312
Chapter 312
2020-02-22
 3.3k  127
313
Chapter 313
2020-02-23
 3.3k  194
314
Chapter 314
2020-02-25
 3.6k  215
315
Chapter 315
2020-02-29
 3.3k  151
316
Chapter 316
2020-03-01
 3.3k  147
317
Chapter 317
2020-03-03
 3.4k  311
318
Chapter 318
2020-03-08
 3.5k  345
319
Chapter 319
2020-03-10
 3.4k  197
320
Chapter 320
2020-03-15
 3.3k  120
321
Chapter 321
2020-03-17
 3.5k  245
322
Chapter 322
2020-03-24
 3.3k  307
323
Chapter 323
2020-03-29
 3.3k  181
324
Chapter 324
2020-03-31
 3.1k  206
325
Chapter 325
2020-04-05
 3.2k  92
326
Chapter 326
2020-04-07
 3.3k  287
327
Chapter 327
2020-04-12
 3.2k  180
328
Chapter 328
2020-04-18
 3.3k  142
329
Chapter 329
2020-04-25
 3.4k  190
330
Chapter 330
2020-05-02
 3.2k  173
331
Chapter 331
2020-05-09
 2.9k  121
332
Chapter 332
2020-05-16
 3k  215
333
Chapter 333
2020-05-20
 2.7k  82
334
Chapter 334
2020-05-23
 2.7k  152
335
Chapter 335
2020-05-27
 3k  139
336
Chapter 336
2020-05-30
 3k  110
337
Chapter 337
2020-06-03
 2.9k  90
338
Chapter 338
2020-06-06
 2.7k  171
339
Chapter 339
2020-06-10
 2.8k  169
340
Chapter 340
2020-06-13
 2.9k  116
341
Chapter 341
2020-06-17
 2.8k  83
342
Chapter 342
2020-06-20
 2.8k  151
343
Chapter 343
2020-06-24
 3k  206
344
Chapter 344
2020-06-27
 3.2k  577
345
Chapter 345
2020-07-24
 2.3k  72
346
Chapter 346
2020-07-24
 2.8k  191
347
Chapter 347
2020-08-02
 2.8k  333
348
Chapter 348
2020-08-06
 2.4k  79
349
Chapter 349
2020-08-07
 2.3k  76
350
Chapter 350
2020-08-09
 2.5k  155
351
Chapter 351
2020-08-14
 2.3k  60
352
Chapter 352
2020-08-16
 2.2k  46
353
Chapter 353
2020-08-20
 2.3k  94
354
Chapter 354
2020-08-21
 2.2k  63
355
Chapter 355
2020-08-23
 2.5k  78
356
Chapter 356
2020-08-27
 2.5k  177
357
Chapter 357
2020-09-06
 2.3k  65
358
Chapter 358
2020-09-10
 2.3k  63
359
Chapter 359
2020-09-11
 2.1k  44
360
Chapter 360
2020-09-13
 2.1k  53
361
Chapter 361
2020-09-17
 2.1k  36
362
Chapter 362
2020-09-20
 2k  33
363
Chapter 363
2020-09-27
 2k  64
364
Chapter 364
2020-10-04
 2.1k  71
365
Chapter 365
2020-10-11
 2.1k  49
366
Chapter 366
2020-10-18
 2k  42
367
Chapter 367
2020-10-25
 2.1k  60
368
Chapter 368
2020-11-01
 2.2k  90
369
Chapter 369
2020-11-08
 2k  52
370
Chapter 370
2020-11-15
 2k  117
371
Chapter 371
2020-11-22
 2k  45
372
Chapter 372
2020-11-29
 2k  43
373
Chapter 373
2020-12-06
 1.9k  55
374
Chapter 374
2020-12-13
 1.9k  40
375
Chapter 375
2020-12-20
 1.9k  45
376
Chapter 376
2020-12-27
 1.8k  44
377
Chapter 377
2021-01-03
 1.9k  96
378
Chapter 378
2021-01-10
 1.9k  44
379
Chapter 379
2021-01-17
 1.7k  30
380
Chapter 380
2021-01-24
 1.7k  14
381
Chapter 381
2021-01-31
 1.7k  29
382
Chapter 382
2021-02-07
 1.7k  38
383
Chapter 383
2021-02-14
 1.6k  30
384
Chapter 384
2021-02-21
 1.6k  62
385
Chapter 385
2021-02-28
 1.7k  67
386
Chapter 386
2021-03-07
 1.6k  42
387
Chapter 387
2021-03-14
 1.7k  52
388
Chapter 388
2021-03-21
 1.6k  75
389
Chapter 389
2021-03-28
 1.6k  48
390
Chapter 390
2021-04-04
 1.5k  50
391
Chapter 391
2021-04-11
 1.5k  29
392
Chapter 392
2021-04-18
 1.4k  31
393
Chapter 393
2021-04-25
 1.5k  57
394
Chapter 394
2021-05-02
 1.5k  68
395
Chapter 395
2021-05-09
 1.5k  53
396
Chapter 396
2021-05-16
 1.4k  43
397
Chapter 397
2021-05-23
 1.4k  32
398
Chapter 398
2021-05-30
 1.2k  37
399
Chapter 399
2021-06-06
 1.3k  29
400
Chapter 400
2021-06-13
 1.3k  37
401
Chapter 401
2021-06-20
 1.3k  40
402
Chapter 402
2021-06-27
 1.2k  63
403
Chapter 403
2021-07-04
 1.2k  52
404
Chapter 404
2021-07-11
 1.2k  45
405
Chapter 405
2021-07-18
 1.2k  70
406
Chapter 406
2021-07-25
 1.1k  66
407
Chapter 407
2021-07-27
 1.2k  59
408
Chapter 408
2021-08-01
 1.1k  48
409
Chapter 409
2021-08-03
 1.1k  54
410
Chapter 410
2021-08-08
 1.1k  34
411
Chapter 411
2021-08-10
 1.1k  47
412
Chapter 412
2021-08-15
 1k  42
413
Chapter 413
2021-08-17
 1k  41
414
Chapter 414
2021-08-22
 990  30
415
Chapter 415
2021-08-24
 1k  47
416
Chapter 416
2021-08-29
 977  43
417
Chapter 417
2021-08-31
 1k  40
418
Chapter 418
2021-09-05
 925  27
419
Chapter 419
2021-09-07
 913  35
420
Chapter 420
2021-09-12
 885  37
421
Chapter 421
2021-09-14
 874  29
422
Chapter 422
2021-09-19
 838  30
423
Chapter 423
2021-09-21
 827  28
424
Chapter 424
2021-09-26
 830  33
425
Chapter 425
2021-09-28
 831  53
426
Chapter 426
2021-10-03
 890  70
427
Chapter 427
2021-10-05
 831  33
428
Chapter 428
2021-10-10
 821  24
429
Chapter 429
2021-10-12
 772  40
430
Chapter 430
2021-10-17
 758  18
431
Chapter 431
2021-10-19
 771  13
432
Chapter 432
2021-10-24
 756  24
433
Chapter 433
2021-10-26
 777  51
434
Chapter 434
2021-10-31
 759  24
435
Chapter 435
2021-11-02
 756  30
436
Chapter 436
2021-11-07
 781  27
437
Chapter 437
2021-11-14
 743  29
438
Chapter 438
2021-11-21
 746  27
439
Chapter 439
2021-11-28
 754  18
440
Chapter 440
2021-12-05
 784  54
441
Chapter 441
2022-01-07
 715  65
442
Chapter 442
2022-01-14
 646  39
443
Chapter 443
2022-01-21
 607  14
444
Chapter 444
2022-01-28
 599  15
445
Chapter 445
2022-02-04
 612  18
446
Chapter 446
2022-02-11
 595  21
447
Chapter 447
2022-02-18
 566  21
448
Chapter 448
2022-02-25
 589  20
449
Chapter 449
2022-03-04
 582  17
450
Chapter 450
2022-03-11
 534  23
451
Chapter 451
2022-03-18
 560  18
452
Chapter 452
2022-03-25
 527  28
453
Chapter 453
2022-04-01
 515  23
454
Chapter 454
2022-04-08
 489  13
455
Chapter 455
2022-04-15
 497  13
456
Chapter 456
2022-04-22
 512  18
457
Chapter 457
2022-04-29
 523  16
458
Chapter 458
2022-05-06
 477  12
459
Chapter 459
2022-05-13
 475  12
460
Chapter 460
2022-05-20
 469  11
461
Chapter 461
2022-05-27
 457  8
462
Chapter 462
2022-06-03
 448  5
463
Chapter 463
2022-06-10
 438  17
464
Chapter 464
2022-06-17
 403  10
465
Chapter 465
2022-06-24
 401  11
466
Chapter 466
2022-07-01
 417  21
467
Chapter 467
2022-07-08
 380  13
468
Chapter 468
2022-07-15
 385  13
469
Chapter 469
2022-07-22
 372  14
470
Chapter 470
2022-07-29
 381  13
471
Chapter 471
2022-08-05
 350  12
472
Chapter 472
2022-08-12
 355  15
473
Chapter 473
2022-08-19
 346  15
474
Chapter 474
2022-08-26
 336  14
475
Chapter 475
2022-09-02
 304  10
476
Chapter 476
2022-09-09
 309  11
477
Chapter 477
2022-09-16
 311  19
478
Chapter 478
2022-09-23
 304  15
479
Chapter 479
2022-09-30
 275  9
480
Chapter 480
2022-10-07
 278  6
481
Chapter 481
2022-10-14
 249  12
482
Chapter 482
2022-10-21
 244  17
483
Chapter 483
2022-10-28
 216  10
484
Chapter 484
2022-11-04
 212  10
485
Chapter 485
2022-11-11
 212  10
486
Chapter 486
2022-11-18
 185  9
487
Chapter 487
2022-11-25
 180  10
488
Chapter 488
2022-12-02
 160  7
489
Chapter 489
2022-12-09
 85  7
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
Tôn Thượng
Tôn Thượng
Hành động/Huyền huyễn/Trùng sinh báo thù/Tu tiên
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full
Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play