MangaToon
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Đã Full
Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng / Đông Phương Huyền Huyễn / Cổ đại / Sảng văn / Nghịch tập
77.7M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Kẻ mạnh bị tập kích, quay về thời kỳ niên thiếu, trở thành thiếu chủ phế vật yếu ớt năm đó.
Kẻ thù kiếp trước, kiếp này, quyết không bỏ qua!
Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này, nhất định bù đắp!
Đợi đến khi linh kiếm trường tiếu, thiên địa tam giới, ta là chí tôn!
Nếu có kẻ không thuận, một kiếm, giết chết!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 530 chương    /    (74110)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 13.6k  2.1k
2
Chapter 2
2018-11-07
 10.6k  1.1k
3
Chapter 3
2018-11-07
 9.7k  933
4
Chapter 4
2018-11-07
 9k  1.1k
5
Chapter 5
2018-11-07
 9k  799
6
Chapter 6
2018-11-07
 8.1k  803
7
Chapter 7
2018-11-10
 7.6k  513
8
Chapter 8
2018-11-10
 7.9k  646
9
Chapter 9
2018-11-13
 7.5k  589
10
Chapter 10
2018-11-15
 7.3k  513
11
Chapter 11
2018-11-17
 7.2k  695
12
Chapter 12
2018-11-20
 7.4k  514
13
Chapter 13
2018-11-20
 7.5k  380
14
Chapter 14
2018-11-20
 7.2k  582
15
Chapter 15
2018-11-20
 6.6k  411
16
Chapter 16
2018-11-22
 6.6k  491
17
Chapter 17
2018-11-24
 6.6k  380
18
Chapter 18
2018-11-27
 6.5k  353
19
Chapter 19
2018-11-28
 6.3k  393
20
Chapter 20
2018-11-28
 6.2k  409
21
Chapter 21
2018-11-28
 6.3k  279
22
Chapter 22
2018-11-28
 6.2k  300
23
Chapter 23
2018-11-29
 6.7k  306
24
Chapter 24
2018-11-30
 6.3k  269
25
Chapter 25
2018-12-01
 6.2k  452
26
Chapter 26
2018-12-02
 5.9k  320
27
Chapter 27
2018-12-03
 5.8k  265
28
Chapter 28
2018-12-04
 5.7k  252
29
Chapter 29
2018-12-05
 5.7k  300
30
Chapter 30
2018-12-05
 5.6k  193
31
Chapter 31
2018-12-05
 5.6k  199
32
Chapter 32
2018-12-05
 5.4k  212
33
Chapter 33
2018-12-05
 5.5k  175
34
Chapter 34
2018-12-05
 5.4k  222
35
Chapter 35
2018-12-05
 6.2k  304
36
Chapter 36
2018-12-05
 5.7k  258
37
Chapter 37
2018-12-05
 5.3k  239
38
Chapter 38
2018-12-05
 5.4k  228
39
Chapter 39
2018-12-05
 5.8k  345
40
Chapter 40
2018-12-05
 5.5k  406
41
Chapter 41
2018-12-06
 5.4k  238
42
Chapter 42
2018-12-07
 5.4k  391
43
Chapter 43
2018-12-08
 5.3k  283
44
Chapter 44
2018-12-09
 5.2k  121
45
Chapter 45
2018-12-10
 5.3k  124
46
Chapter 46
2018-12-11
 5.2k  143
47
Chapter 47
2018-12-12
 5.3k  190
48
Chapter 48
2018-12-13
 5.4k  197
49
Chapter 49
2018-12-14
 5.3k  179
50
Chapter 50
2018-12-15
 5.1k  662
51
Chapter 51
2018-12-16
 5.1k  170
52
Chapter 52
2018-12-17
 5.1k  175
53
Chapter 53
2018-12-18
 5k  80
54
Chapter 54
2018-12-19
 5.1k  132
55
Chapter 55
2018-12-20
 5.2k  309
56
Chapter 56
2018-12-21
 5.1k  180
57
Chapter 57
2018-12-22
 5k  87
58
Chapter 58
2018-12-23
 5.2k  285
59
Chapter 59
2018-12-24
 4.9k  95
60
Chapter 60
2018-12-25
 5k  88
61
Chapter 61
2018-12-26
 5.1k  301
62
Chapter 62
2018-12-27
 5k  206
63
Chapter 63
2018-12-28
 5k  98
64
Chapter 64
2018-12-29
 4.8k  108
65
Chapter 65
2018-12-30
 4.6k  81
66
Chapter 66
2018-12-31
 4.9k  206
67
Chapter 67
2019-01-01
 5.2k  417
68
Chapter 68
2019-01-02
 4.9k  216
69
Chapter 69
2019-01-03
 5k  197
70
Chapter 70
2019-01-04
 4.7k  150
71
Chapter 71
2019-01-05
 4.7k  227
72
Chapter 72
2019-01-06
 4.8k  119
73
Chapter 73
2019-01-07
 4.7k  90
74
Chapter 74
2019-01-08
 4.7k  94
75
Chapter 75
2019-01-09
 4.7k  52
76
Chapter 76
2019-01-10
 4.6k  78
77
Chapter 77
2019-01-11
 4.6k  110
78
Chapter 78
2019-01-12
 4.7k  166
79
Chapter 79
2019-01-13
 4.8k  86
80
Chapter 80
2019-01-14
 4.7k  113
81
Chapter 81
2019-01-15
 4.7k  219
82
Chapter 82
2019-01-16
 4.8k  99
83
Chapter 83
2019-01-17
 4.7k  91
84
Chapter 84
2019-01-18
 4.7k  80
85
Chapter 85
2019-01-19
 4.7k  71
86
Chapter 86
2019-01-20
 4.8k  98
87
Chapter 87
2019-01-21
 4.7k  76
88
Chapter 88
2019-01-22
 4.7k  435
89
Chapter 89
2019-01-23
 5k  158
90
Chapter 90
2019-01-24
 4.8k  138
91
Chapter 91
2019-01-25
 4.6k  84
92
Chapter 92
2019-01-26
 4.9k  84
93
Chapter 93
2019-01-27
 5.1k  106
94
Chapter 94
2019-01-28
 4.8k  95
95
Chapter 95
2019-01-29
 5k  237
96
Chapter 96
2019-01-30
 4.7k  124
97
Chapter 97
2019-01-31
 4.7k  70
98
Chapter 98
2019-02-01
 4.6k  83
99
Chapter 99
2019-02-02
 5k  205
100
Chapter 100
2019-02-03
 4.9k  131
101
Chapter 101
2019-02-04
 5k  407
102
Chapter 102
2019-02-05
 4.9k  167
103
Chapter 103
2019-02-06
 4.7k  110
104
Chapter 104
2019-02-07
 4.7k  150
105
Chapter 105
2019-02-08
 4.5k  139
106
Chapter 106
2019-02-09
 4.5k  270
107
Chapter 107
2019-02-10
 4.3k  93
108
Chapter 108
2019-02-11
 4.5k  104
109
Chapter 109
2019-02-12
 4.5k  281
110
Chapter 110
2019-02-13
 4.3k  237
111
Chapter 111
2019-02-14
 4.1k  150
112
Chapter 112
2019-02-15
 4.2k  124
113
Chapter 113
2019-02-16
 4.3k  114
114
Chapter 114
2019-02-17
 4.4k  140
115
Chapter 115
2019-02-18
 4.4k  124
116
Chapter 116
2019-02-19
 4.3k  53
117
Chapter 117
2019-02-20
 4.1k  84
118
Chapter 118
2019-02-21
 4.4k  101
119
Chapter 119
2019-02-22
 4.4k  251
120
Chapter 120
2019-02-23
 4.2k  84
121
Chapter 121
2019-02-24
 4.3k  65
122
Chapter 122
2019-02-25
 4.5k  100
123
Chapter 123
2019-02-26
 4.4k  88
124
Chapter 124
2019-02-27
 4.2k  83
125
Chapter 125
2019-02-28
 4.1k  130
126
Chapter 126
2019-03-01
 4.2k  52
127
Chapter 127
2019-03-02
 4.2k  41
128
Chapter 128
2019-03-03
 4.2k  60
129
Chapter 129
2019-03-04
 4.3k  68
130
Chapter 130
2019-03-05
 4.2k  48
131
Chapter 131
2019-03-06
 4.1k  39
132
Chapter 132
2019-03-07
 4.3k  84
133
Chapter 133
2019-03-08
 4.4k  100
134
Chapter 134
2019-03-09
 4.6k  132
135
Chapter 135
2019-03-10
 4.7k  222
136
Chapter 136
2019-03-11
 4.2k  376
137
Chapter 137
2019-03-12
 4.1k  956
138
Chapter 138
2019-03-13
 4.2k  139
139
Chapter 139
2019-03-14
 4.2k  89
140
Chapter 140
2019-03-15
 4.2k  80
141
Chapter 141
2019-03-16
 4.3k  48
142
Chapter 142
2019-03-17
 4.5k  234
143
Chapter 143
2019-03-18
 4.2k  118
144
Chapter 144
2019-03-19
 4.4k  114
145
Chapter 145
2019-03-20
 4.2k  102
146
Chapter 146
2019-03-21
 4.3k  84
147
Chapter 147
2019-03-22
 4.3k  53
148
Chapter 148
2019-03-23
 4.3k  84
149
Chapter 149
2019-03-24
 4.2k  121
150
Chapter 150
2019-03-25
 4.2k  154
151
Chapter 151
2019-03-26
 4.1k  75
152
Chapter 152
2019-03-27
 4.5k  267
153
Chapter 153
2019-03-28
 4.3k  88
154
Chapter 154
2019-03-29
 4.5k  134
155
Chapter 155
2019-03-30
 4.6k  399
156
Chapter 156
2019-03-31
 4.1k  115
157
Chapter 157
2019-04-01
 4.3k  105
158
Chapter 158
2019-04-02
 4.2k  124
159
Chapter 159
2019-04-03
 4.4k  79
160
Chapter 160
2019-04-04
 4.2k  74
161
Chapter 161
2019-04-07
 4.4k  72
162
Chapter 162
2019-04-08
 4.3k  91
163
Chapter 163
2019-04-11
 4.5k  94
164
Chapter 164
2019-04-14
 4.5k  100
165
Chapter 165
2019-04-15
 4.4k  127
166
Chapter 166
2019-04-18
 4.5k  187
167
Chapter 167
2019-04-21
 4.3k  122
168
Chapter 168
2019-04-22
 4.3k  142
169
Chapter 169
2019-04-25
 4.6k  244
170
Chapter 170
2019-04-28
 4.4k  113
171
Chapter 171
2019-04-29
 4.3k  100
172
Chapter 172
2019-05-02
 4.6k  573
173
Chapter 173
2019-05-05
 4.4k  337
174
Chapter 174
2019-05-06
 4.7k  167
175
Chapter 175
2019-05-09
 4.5k  163
176
Chapter 176
2019-05-12
 4.4k  127
177
Chapter 177
2019-05-13
 4.5k  247
178
Chapter 178
2019-05-16
 4.1k  143
179
Chapter 179
2019-05-19
 4.2k  208
180
Chapter 180
2019-05-20
 4k  610
181
Chapter 181
2019-05-23
 4.2k  124
182
Chapter 182
2019-05-26
 4.2k  107
183
Chapter 183
2019-05-30
 4.1k  246
184
Chapter 184
2019-06-02
 4.2k  240
185
Chapter 185
2019-06-06
 4.4k  371
186
Chapter 186
2019-06-09
 4.2k  214
187
Chapter 187
2019-06-13
 4.2k  87
188
Chapter 188
2019-06-16
 4.2k  122
189
Chapter 189
2019-06-20
 4.1k  108
190
Chapter 190
2019-06-23
 4.3k  349
191
Chapter 191
2019-06-27
 4.4k  179
192
Chapter 192
2019-06-30
 4.2k  369
193
Chapter 193
2019-07-04
 4.3k  133
194
Chapter 194
2019-07-07
 4.3k  189
195
Chapter 195
2019-07-11
 4.2k  150
196
Chapter 196
2019-07-14
 4.3k  223
197
Chapter 197
2019-07-18
 4.2k  134
198
Chapter 198
2019-07-21
 4.2k  212
199
Chapter 199
2019-07-25
 4k  86
200
Chapter 200
2019-07-28
 4.3k  227
201
Chapter 201
2019-08-01
 4.2k  130
202
Chapter 202
2019-08-04
 4.4k  314
203
Chapter 203
2019-08-08
 4.1k  394
204
Chapter 204
2019-08-11
 4.2k  529
205
Chapter 205
2019-08-13
 4.1k  236
206
Chapter 206
2019-08-13
 4.2k  117
207
Chapter 207
2019-08-13
 4.2k  202
208
Chapter 208
2019-08-13
 4.4k  416
209
Chapter 209
2019-08-13
 4k  87
210
Chapter 210
2019-08-13
 4k  116
211
Chapter 211
2019-08-13
 4.1k  116
212
Chapter 212
2019-08-13
 4.3k  104
213
Chapter 213
2019-08-13
 4.1k  53
214
Chapter 214
2019-08-13
 4k  49
215
Chapter 215
2019-08-13
 4.2k  151
216
Chapter 216
2019-08-13
 4k  87
217
Chapter 217
2019-08-13
 4k  125
218
Chapter 218
2019-08-13
 3.8k  67
219
Chapter 219
2019-08-13
 4.1k  157
220
Chapter 220
2019-08-15
 4.4k  149
221
Chapter 221
2019-08-18
 4.2k  196
222
Chapter 222
2019-08-22
 4k  165
223
Chapter 223
2019-08-26
 4.3k  248
224
Chapter 224
2019-09-12
 4.1k  331
225
Chapter 225
2019-09-15
 3.9k  161
226
Chapter 226
2019-09-19
 4.2k  139
227
Chapter 227
2019-09-22
 3.9k  205
228
Chapter 228
2019-09-26
 3.9k  96
229
Chapter 229
2019-09-29
 4.1k  119
230
Chapter 230
2019-10-03
 4k  87
231
Chapter 231
2019-10-06
 4k  97
232
Chapter 232
2019-10-10
 3.9k  86
233
Chapter 233
2019-10-13
 4.1k  140
234
Chapter 234
2019-10-17
 4k  113
235
Chapter 235
2019-10-20
 4.1k  193
236
Chapter 236
2019-10-24
 4k  57
237
Chapter 237
2019-10-27
 4.3k  131
238
Chapter 238
2019-10-31
 4.2k  156
239
Chapter 239
2019-11-03
 3.9k  141
240
Chapter 240
2019-11-07
 4k  157
241
Chapter 241
2019-11-10
 4.1k  133
242
Chapter 242
2019-11-14
 4k  138
243
Chapter 243
2019-11-17
 4k  176
244
Chapter 244
2019-11-21
 4k  104
245
Chapter 245
2019-11-24
 3.8k  91
246
Chapter 246
2019-11-28
 3.8k  78
247
Chapter 247
2019-12-01
 3.9k  118
248
Chapter 248
2019-12-05
 3.9k  143
249
Chapter 249
2019-12-08
 3.8k  77
250
Chapter 250
2019-12-10
 4.1k  94
251
Chapter 251
2019-12-12
 3.9k  63
252
Chapter 252
2019-12-15
 3.9k  79
253
Chapter 253
2019-12-17
 4.4k  158
254
Chapter 254
2019-12-19
 4.3k  125
255
Chapter 255
2019-12-22
 4.1k  116
256
Chapter 256
2019-12-24
 4.1k  215
257
Chapter 257
2019-12-26
 4.3k  134
258
Chapter 258
2020-01-02
 4k  139
259
Chapter 259
2020-01-05
 4.1k  107
260
Chapter 260
2020-01-09
 4.2k  157
261
Chapter 261
2020-01-12
 4.1k  135
262
Chapter 262
2020-01-16
 4k  67
263
Chapter 263
2020-01-19
 4k  79
264
Chapter 264
2020-01-23
 4k  125
265
Chapter 265
2020-01-26
 4k  134
266
Chapter 266
2020-01-30
 4k  147
267
Chapter 267
2020-02-02
 4.3k  145
268
Chapter 268
2020-02-06
 4.6k  350
269
Chapter 269
2020-02-13
 4.8k  472
270
Chapter 270
2020-02-20
 4.6k  351
271
Chapter 271
2020-02-27
 4.2k  298
272
Chapter 272
2020-03-01
 4.1k  159
273
Chapter 273
2020-03-02
 4.1k  154
274
Chapter 274
2020-03-05
 4.1k  245
275
Chapter 275
2020-03-08
 4.1k  202
276
Chapter 276
2020-03-12
 4k  108
277
Chapter 277
2020-03-15
 4.2k  233
278
Chapter 278
2020-03-19
 4.1k  162
279
Chapter 279
2020-03-22
 4.1k  137
280
Chapter 280
2020-03-26
 4.2k  265
281
Chapter 281
2020-03-29
 4k  155
282
Chapter 282
2020-04-02
 4.1k  201
283
Chapter 283
2020-04-05
 4.1k  296
284
Chapter 284
2020-04-09
 4.1k  286
285
Chapter 285
2020-04-12
 4.2k  137
286
Chapter 286
2020-04-16
 4k  156
287
Chapter 287
2020-04-19
 4k  152
288
Chapter 288
2020-04-23
 4.1k  145
289
Chapter 289
2020-04-26
 4.1k  237
290
Chapter 290
2020-04-30
 4.1k  150
291
Chapter 291
2020-05-03
 4k  224
292
Chapter 292
2020-05-07
 3.9k  142
293
Chapter 293
2020-05-10
 3.8k  108
294
Chapter 294
2020-05-14
 3.8k  213
295
Chapter 295
2020-05-17
 3.8k  137
296
Chapter 296
2020-05-21
 3.7k  112
297
Chapter 297
2020-05-24
 3.9k  197
298
Chapter 298
2020-05-28
 3.9k  221
299
Chapter 299
2020-05-31
 3.9k  165
300
Chapter 300
2020-06-04
 3.8k  93
301
Chapter 301
2020-06-07
 3.8k  157
302
Chapter 302
2020-06-11
 3.6k  91
303
Chapter 303
2020-06-14
 3.6k  114
304
Chapter 304
2020-06-18
 3.6k  89
305
Chapter 305
2020-06-21
 3.9k  155
306
Chapter 306
2020-06-25
 4k  149
307
Chapter 307
2020-06-28
 3.9k  189
308
Chapter 308
2020-07-02
 3.7k  99
309
Chapter 309
2020-07-05
 3.8k  110
310
Chapter 310
2020-07-09
 3.7k  195
311
Chapter 311
2020-07-12
 3.6k  102
312
Chapter 312
2020-07-16
 3.5k  146
313
Chapter 313
2020-07-19
 3.6k  123
314
Chapter 314
2020-07-23
 3.7k  134
315
Chapter 315
2020-07-26
 3.4k  95
316
Chapter 316
2020-07-30
 3.5k  91
317
Chapter 317
2020-08-02
 3.8k  123
318
Chapter 318
2020-08-06
 3.6k  208
319
Chapter 319
2020-08-09
 3.7k  173
320
Chapter 320
2020-08-13
 3.3k  125
321
Chapter 321
2020-08-16
 3.2k  170
322
Chapter 322
2020-08-20
 3.2k  163
323
Chapter 323
2020-08-23
 3.3k  59
324
Chapter 324
2020-08-27
 3.2k  165
325
Chapter 325
2020-08-30
 3.2k  110
326
Chapter 326
2020-09-03
 3.1k  100
327
Chapter 327
2020-09-10
 3.2k  105
328
Chapter 328
2020-09-17
 3.1k  80
329
Chapter 329
2020-09-24
 3.2k  119
330
Chapter 330
2020-10-01
 3.1k  95
331
Chapter 331
2020-10-08
 2.9k  114
332
Chapter 332
2020-10-15
 3.1k  85
333
Chapter 333
2020-10-22
 3k  204
334
Chapter 334
2020-10-29
 2.9k  93
335
Chapter 335
2020-11-05
 2.7k  130
336
Chapter 336
2020-11-12
 2.9k  89
337
Chapter 337
2020-11-19
 2.8k  91
338
Chapter 338
2020-11-26
 2.8k  82
339
Chapter 339
2020-12-03
 2.6k  59
340
Chapter 340
2020-12-10
 2.8k  64
341
Chapter 341
2020-12-17
 2.8k  105
342
Chapter 342
2020-12-24
 2.6k  92
343
Chapter 343
2020-12-31
 2.7k  163
344
Chapter 344
2021-01-07
 2.5k  70
345
Chapter 345
2021-01-14
 2.5k  56
346
Chapter 346
2021-01-21
 2.4k  60
347
Chapter 347
2021-01-28
 2.4k  56
348
Chapter 348
2021-02-04
 2.5k  77
349
Chapter 349
2021-02-11
 2.5k  70
350
Chapter 350
2021-02-18
 2.4k  72
351
Chapter 351
2021-02-25
 2.5k  96
352
Chapter 352
2021-03-04
 2.3k  54
353
Chapter 353
2021-03-11
 2.3k  83
354
Chapter 354
2021-03-18
 2.3k  87
355
Chapter 355
2021-03-25
 2.2k  96
356
Chapter 356
2021-04-01
 2.2k  55
357
Chapter 357
2021-04-08
 2.2k  61
358
Chapter 358
2021-04-15
 2.1k  47
359
Chapter 359
2021-04-22
 2.1k  55
360
Chapter 360
2021-04-29
 2k  74
361
Chapter 361
2021-05-01
 1.9k  46
362
Chapter 362
2021-05-01
 1.9k  37
363
Chapter 363
2021-05-01
 2k  41
364
Chapter 364
2021-05-01
 1.9k  37
365
Chapter 365
2021-05-01
 1.9k  35
366
Chapter 366
2021-05-01
 1.9k  37
367
Chapter 367
2021-05-01
 1.9k  62
368
Chapter 368
2021-05-01
 1.9k  26
369
Chapter 369
2021-05-01
 1.7k  29
370
Chapter 370
2021-05-01
 2k  60
371
Chapter 371
2021-05-06
 2k  48
372
Chapter 372
2021-05-13
 1.9k  132
373
Chapter 373
2021-05-20
 2k  74
374
Chapter 374
2021-05-27
 1.9k  74
375
Chapter 375
2021-06-03
 1.9k  81
376
Chapter 376
2021-06-10
 1.8k  74
377
Chapter 377
2021-06-17
 1.9k  57
378
Chapter 378
2021-06-24
 1.8k  67
379
Chapter 379
2021-07-01
 1.8k  53
380
Chapter 380
2021-07-08
 1.7k  57
381
Chapter 381
2021-07-13
 1.6k  45
382
Chapter 382
2021-07-15
 1.6k  47
383
Chapter 383
2021-07-20
 1.6k  93
384
Chapter 384
2021-07-22
 1.6k  41
385
Chapter 385
2021-07-27
 1.5k  38
386
Chapter 386
2021-07-29
 1.6k  50
387
Chapter 387
2021-08-03
 1.6k  45
388
Chapter 388
2021-08-05
 1.6k  42
389
Chapter 389
2021-08-10
 1.5k  46
390
Chapter 390
2021-08-12
 1.6k  63
391
Chapter 391
2021-08-17
 1.5k  37
392
Chapter 392
2021-08-19
 1.6k  44
393
Chapter 393
2021-08-24
 1.5k  55
394
Chapter 394
2021-08-26
 1.5k  38
395
Chapter 395
2021-08-31
 1.5k  38
396
Chapter 396
2021-09-02
 1.5k  35
397
Chapter 397
2021-09-07
 1.4k  41
398
Chapter 398
2021-09-09
 1.4k  61
399
Chapter 399
2021-09-14
 1.3k  37
400
Chapter 400
2021-09-16
 1.3k  70
401
Chapter 401
2021-09-21
 1.3k  59
402
Chapter 402
2021-09-22
 1.3k  27
403
Chapter 403
2021-09-22
 1.2k  22
404
Chapter 404
2021-09-22
 1.2k  20
405
Chapter 405
2021-09-22
 1.2k  15
406
Chapter 406
2021-09-22
 1.2k  22
407
Chapter 407
2021-09-22
 1.2k  16
408
Chapter 408
2021-09-22
 1.3k  22
409
Chapter 409
2021-09-23
 1.3k  68
410
Chapter 410
2021-09-28
 1.3k  50
411
Chapter 411
2021-09-30
 1.3k  68
412
Chapter 412
2021-10-05
 1.3k  46
413
Chapter 413
2021-10-07
 1.3k  51
414
Chapter 414
2021-10-12
 1.2k  49
415
Chapter 415
2021-10-14
 1.3k  36
416
Chapter 416
2021-10-19
 1.2k  26
417
Chapter 417
2021-10-21
 1.2k  43
418
Chapter 418
2021-10-26
 1.2k  31
419
Chapter 419
2021-10-28
 1.2k  53
420
Chapter 420
2021-11-02
 1.2k  33
421
Chapter 421
2021-11-04
 1.2k  46
422
Chapter 422
2021-11-09
 1.1k  35
423
Chapter 423
2021-11-11
 1.2k  29
424
Chapter 424
2021-11-16
 1.1k  31
425
Chapter 425
2021-11-18
 1.2k  35
426
Chapter 426
2021-11-23
 1.1k  24
427
Chapter 427
2021-11-25
 1.1k  43
428
Chapter 428
2021-11-30
 1.1k  41
429
Chapter 429
2021-12-02
 1.1k  45
430
Chapter 430
2021-12-07
 1k  21
431
Chapter 431
2021-12-09
 1.1k  28
432
Chapter 432
2021-12-14
 1.1k  21
433
Chapter 433
2021-12-16
 1.1k  37
434
Chapter 434
2021-12-21
 1k  26
435
Chapter 435
2021-12-23
 1.1k  83
436
Chapter 436
2021-12-28
 1.1k  35
437
Chapter 437
2021-12-30
 1.1k  36
438
Chapter 438
2022-01-04
 1k  34
439
Chapter 439
2022-01-06
 1.1k  38
440
Chapter 440
2022-01-11
 1k  28
441
Chapter 441
2022-01-13
 1k  28
442
Chapter 442
2022-01-18
 985  27
443
Chapter 443
2022-01-20
 988  15
444
Chapter 444
2022-01-25
 952  18
445
Chapter 445
2022-01-27
 945  22
446
Chapter 446
2022-02-01
 923  20
447
Chapter 447
2022-02-03
 946  28
448
Chapter 448
2022-02-08
 965  105
449
Chapter 449
2022-02-10
 957  30
450
Chapter 450
2022-02-15
 907  19
451
Chapter 451
2022-02-17
 931  16
452
Chapter 452
2022-02-22
 928  52
453
Chapter 453
2022-02-24
 951  21
454
Chapter 454
2022-03-01
 903  25
455
Chapter 455
2022-03-03
 902  45
456
Chapter 456
2022-03-08
 860  17
457
Chapter 457
2022-03-10
 876  26
458
Chapter 458
2022-03-15
 858  20
459
Chapter 459
2022-03-17
 879  33
460
Chapter 460
2022-03-22
 812  26
461
Chapter 461
2022-03-24
 844  28
462
Chapter 462
2022-03-29
 804  30
463
Chapter 463
2022-03-31
 813  35
464
Chapter 464
2022-04-05
 795  25
465
Chapter 465
2022-04-07
 821  31
466
Chapter 466
2022-04-12
 787  24
467
Chapter 467
2022-04-14
 790  26
468
Chapter 468
2022-04-19
 794  20
469
Chapter 469
2022-04-21
 821  25
470
Chapter 470
2022-04-26
 764  21
471
Chapter 471
2022-04-28
 800  39
472
Chapter 472
2022-05-03
 770  24
473
Chapter 473
2022-05-05
 773  30
474
Chapter 474
2022-05-10
 750  29
475
Chapter 475
2022-05-12
 760  30
476
Chapter 476
2022-05-17
 695  22
477
Chapter 477
2022-05-19
 740  22
478
Chapter 478
2022-05-24
 708  23
479
Chapter 479
2022-05-26
 737  19
480
Chapter 480
2022-05-31
 686  17
481
Chapter 481
2022-06-02
 721  27
482
Chapter 482
2022-06-07
 677  13
483
Chapter 483
2022-06-09
 699  16
484
Chapter 484
2022-06-14
 665  14
485
Chapter 485
2022-06-16
 691  16
486
Chapter 486
2022-06-21
 653  16
487
Chapter 487
2022-06-23
 650  36
488
Chapter 488
2022-06-28
 675  24
489
Chapter 489
2022-06-30
 660  44
490
Chapter 490
2022-07-05
 649  15
491
Chapter 491
2022-07-07
 614  10
492
Chapter 492
2022-07-11
 537  10
493
Chapter 493
2022-07-11
 539  14
494
Chapter 494
2022-07-11
 528  9
495
Chapter 495
2022-07-11
 534  12
496
Chapter 496
2022-07-11
 540  8
497
Chapter 497
2022-07-11
 534  11
498
Chapter 498
2022-07-11
 551  8
499
Chapter 499
2022-07-12
 597  17
500
Chapter 500
2022-07-14
 603  27
501
Chapter 501
2022-07-19
 576  12
502
Chapter 502
2022-07-21
 569  13
503
Chapter 503
2022-07-26
 555  12
504
Chapter 504
2022-07-28
 569  11
505
Chapter 505
2022-08-02
 550  20
506
Chapter 506
2022-08-04
 526  18
507
Chapter 507
2022-08-09
 508  10
508
Chapter 508
2022-08-11
 546  21
509
Chapter 509
2022-08-16
 501  12
510
Chapter 510
2022-08-18
 499  15
511
Chapter 511
2022-08-23
 492  14
512
Chapter 512
2022-08-25
 484  11
513
Chapter 513
2022-08-30
 459  7
514
Chapter 514
2022-09-01
 468  16
515
Chapter 515
2022-09-06
 436  17
516
Chapter 516
2022-09-08
 444  11
517
Chapter 517
2022-09-13
 407  12
518
Chapter 518
2022-09-15
 420  14
519
Chapter 519
2022-09-20
 399  10
520
Chapter 520
2022-09-22
 404  12
521
Chapter 521
2022-09-27
 383  12
522
Chapter 522
2022-09-29
 378  12
523
Chapter 523
2022-10-04
 368  8
524
Chapter 524
2022-10-06
 381  7
525
Chapter 525
2022-10-11
 378  9
526
Chapter 526
2022-10-13
 384  11
527
Chapter 527
2022-10-18
 363  7
528
Chapter 528
2022-10-20
 379  13
529
Chapter 529
2022-10-25
 366  13
530
Chapter 530
2022-10-27
 512  57
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Siêu năng lực/Nữ cường/Cung đình/Hệ thống/Drama/Cổ đại/Xuyên game/Tu tiên/Vô dụng/Thần tiên/Leo cao
Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
Tình yêu/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân hợp đồng/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Hôn nhân gia đình- cường thủ hào đoạt
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play