Cẩm Hy Love Story
Cẩm Hy Love Story
Cẩm Hy Love Story
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
46252.9k
4.7
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Ngạn Cẩm Hy không ngờ một ngày phải thay chị gái cưới tên tổng tài ác ma Cố Tây Thành. Hôn nhân không tình yêu dần trở thành một chuyện tình lãng mạn! Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 60 chương    /    (40022)
 Đã cập nhật 60 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-16
 19.8k  2.4k
2
Chapter 2
2019-03-16
 11.7k  631
3
Chapter 3
2019-03-16
 11.3k  492
4
Chapter 4
2019-03-16
 11.8k  294
5
Chapter 5
2019-03-16
 12.1k  486
6
Chapter 6
2019-03-16
 11.4k  608
7
Chapter 7
2019-03-16
 12k  600
8
Chapter 8
2019-03-16
 10.4k  326
9
Chapter 9
2019-03-16
 11.6k  254
10
Chapter 10
2019-03-16
 10.9k  455
11
Chapter 11
2019-03-16
 12.4k  449
12
Chapter 12
2019-03-16
 11.4k  433
13
Chapter 13
2019-03-16
 10.3k  328
14
Chapter 14
2019-03-16
 10.5k  875
15
Chapter 15
2019-03-16
 11k  386
16
Chapter 16
2019-03-16
 10.4k  841
17
Chapter 17
2019-03-16
 9.6k  210
18
Chapter 18
2019-03-16
 11.8k  699
19
Chapter 19
2019-03-16
 10.4k  335
20
Chapter 20
2019-03-16
 10.6k  1.5k
21
Chapter 21
2019-03-16
 9.7k  636
22
Chapter 22
2019-03-16
 11.4k  1.1k
23
Chapter 23
2019-03-16
 10k  329
24
Chapter 24
2019-03-16
 11.1k  600
25
Chapter 25
2019-03-16
 10.2k  277
26
Chapter 26
2019-03-16
 9.8k  385
27
Chapter 27
2019-03-16
 8.5k  129
28
Chapter 28
2019-03-16
 9.4k  162
29
Chapter 29
2019-03-16
 9.1k  611
30
Chapter 30
2019-03-16
 9.5k  400
31
Chapter 31
2019-03-16
 9.9k  859
32
Chapter 32
2019-03-16
 10.2k  760
33
Chapter 33
2019-03-16
 10.4k  601
34
Chapter 34
2019-03-16
 11.6k  659
35
Chapter 35
2019-03-16
 9k  388
36
Chapter 36
2019-03-16
 9.7k  662
37
Chapter 37
2019-03-16
 9.1k  499
38
Chapter 38
2019-03-16
 9.2k  739
39
Chapter 39
2019-03-16
 9.2k  203
40
Chapter 40
2019-03-16
 9k  426
41
Chapter 41
2019-03-16
 8.9k  336
42
Chapter 42
2019-03-16
 8.6k  218
43
Chapter 43
2019-03-16
 10.2k  1.2k
44
Chapter 44
2019-03-16
 10.7k  591
45
Chapter 45
2019-03-16
 9.8k  183
46
Chapter 46
2019-03-16
 9.8k  243
47
Chapter 47
2019-03-16
 9.9k  156
48
Chapter 48
2019-03-16
 10.9k  543
49
Chapter 49
2019-03-16
 9.6k  321
50
Chapter 50
2019-03-16
 10.7k  857
51
Chapter 51
2019-03-16
 10k  296
52
Chapter 52
2019-03-16
 9k  193
53
Chapter 53
2019-03-16
 9.6k  192
54
Chapter 54
2019-03-16
 9.4k  151
55
Chapter 55
2019-03-16
 10k  318
56
Chapter 56
2019-03-16
 9.7k  849
57
Chapter 57
2019-03-16
 9.8k  393
58
Chapter 58
2019-03-16
 10.7k  295
59
Chapter 59
2019-03-16
 11k  392
60
Chapter 60
2019-03-16
 27.8k  9.3k
Đề xuất liên quan
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Ngược/Nữ cường/Thế thân/Hắc đạo
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play