MangaToon
กอดฉันสิท่านประธานของฉัน
กอดฉันสิท่านประธานของฉัน
จบ
5.9M
4.7
ชื่อนักเขียน: iReader

เธอจ่ายค่าความซวย 200 เหรียญหลังผ่านศึกหนักทั้งคืน โดยหวังให้ทุกอย่างจบลงเพียงเท่านี้ ทว่าเธอกลับถูกเขาจับตัวกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า...และเขาพูดชัดเจนว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อเธอ เธอนึกสงสัย "จะรับผิดชอบยังไง?" เขากระโดดขึ้นคร่อมเธออย่างรวดเร็ว "นอนกับฉันต่อ"

iReaderมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 333 ตอนแล้ว    /    (7116)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-07-10
 2.7k  580
2
ตอนที่ 2
2020-07-10
 1.8k  199
3
ตอนที่ 3
2020-07-10
 1.7k  161
4
ตอนที่ 4
2020-07-10
 1.6k  231
5
ตอนที่ 5
2020-07-10
 1.7k  119
6
ตอนที่ 6
2020-07-10
 1.6k  83
7
ตอนที่ 7
2020-07-10
 1.5k  222
8
ตอนที่ 8
2020-07-10
 1.5k  67
9
ตอนที่ 9
2020-07-10
 1.6k  156
10
ตอนที่ 10
2020-07-10
 1.8k  116
11
ตอนที่ 11
2020-07-10
 1.5k  73
12
ตอนที่ 12
2020-07-10
 1.3k  46
13
ตอนที่ 13
2020-07-10
 1.6k  88
14
ตอนที่ 14
2020-07-10
 1.1k  136
15
ตอนที่ 15
2020-07-10
 971  47
16
ตอนที่ 16
2020-07-10
 956  58
17
ตอนที่ 17
2020-07-10
 881  55
18
ตอนที่ 18
2020-07-10
 766  45
19
ตอนที่ 19
2020-07-10
 778  94
20
ตอนที่ 20
2020-07-10
 755  68
21
ตอนที่ 21
2020-07-10
 731  42
22
ตอนที่ 22
2020-07-10
 677  48
23
ตอนที่ 23
2020-07-10
 648  57
24
ตอนที่ 24
2020-07-10
 601  23
25
ตอนที่ 25
2020-07-10
 542  32
26
ตอนที่ 26
2020-07-10
 566  26
27
ตอนที่ 27
2020-07-10
 556  43
28
ตอนที่ 28
2020-07-10
 491  24
29
ตอนที่ 29
2020-07-10
 508  16
30
ตอนที่ 30
2020-07-10
 587  78
31
ตอนที่ 31
2020-07-19
 469  39
32
ตอนที่ 32
2020-07-21
 503  52
33
ตอนที่ 33
2020-07-22
 504  33
34
ตอนที่ 34
2020-07-29
 406  147
35
ตอนที่ 35
2020-08-02
 448  78
36
ตอนที่ 36
2020-08-05
 404  38
37
ตอนที่ 37
2020-08-09
 384  29
38
ตอนที่ 38
2020-08-11
 362  26
39
ตอนที่ 39
2020-08-12
 342  50
40
ตอนที่ 40
2020-08-16
 326  32
41
ตอนที่ 41
2020-08-18
 283  50
42
ตอนที่ 42
2020-08-19
 256  20
43
ตอนที่ 43
2020-08-19
 237  25
44
ตอนที่ 44
2020-08-19
 237  30
45
ตอนที่ 45
2020-08-19
 222  20
46
ตอนที่ 46
2020-08-19
 226  17
47
ตอนที่ 47
2020-08-19
 217  25
48
ตอนที่ 48
2020-08-19
 199  18
49
ตอนที่ 49
2020-08-19
 223  27
50
ตอนที่ 50
2020-08-19
 225  13
51
ตอนที่ 51
2020-08-23
 209  34
52
ตอนที่ 52
2020-08-25
 192  33
53
ตอนที่ 53
2020-08-26
 177  19
54
ตอนที่ 54
2020-08-26
 170  36
55
ตอนที่ 55
2020-08-26
 174  15
56
ตอนที่ 56
2020-08-26
 170  17
57
ตอนที่ 57
2020-08-26
 191  22
58
ตอนที่ 58
2020-08-30
 181  15
59
ตอนที่ 59
2020-08-31
 160  30
60
ตอนที่ 60
2020-08-31
 165  10
61
ตอนที่ 61
2020-08-31
 152  9
62
ตอนที่ 62
2020-08-31
 164  19
63
ตอนที่ 63
2020-08-31
 175  25
64
ตอนที่ 64
2020-09-01
 168  23
65
ตอนที่ 65
2020-09-02
 162  21
66
ตอนที่ 66
2020-09-03
 157  13
67
ตอนที่ 67
2020-09-03
 149  11
68
ตอนที่ 68
2020-09-03
 150  8
69
ตอนที่ 69
2020-09-03
 152  5
70
ตอนที่ 70
2020-09-03
 162  18
71
ตอนที่ 71
2020-09-06
 176  13
72
ตอนที่ 72
2020-09-08
 141  9
73
ตอนที่ 73
2020-09-08
 152  7
74
ตอนที่ 74
2020-09-08
 162  10
75
ตอนที่ 75
2020-09-08
 146  12
76
ตอนที่ 76
2020-09-08
 148  6
77
ตอนที่ 77
2020-09-08
 169  9
78
ตอนที่ 78
2020-09-09
 185  28
79
ตอนที่ 79
2020-09-13
 152  11
80
ตอนที่ 80
2020-09-14
 148  8
81
ตอนที่ 81
2020-09-14
 141  5
82
ตอนที่ 82
2020-09-14
 141  3
83
ตอนที่ 83
2020-09-14
 132  3
84
ตอนที่ 84
2020-09-14
 137  9
85
ตอนที่ 85
2020-09-15
 148  13
86
ตอนที่ 86
2020-09-16
 149  9
87
ตอนที่ 87
2020-09-20
 141  7
88
ตอนที่ 88
2020-09-22
 144  15
89
ตอนที่ 89
2020-09-23
 152  21
90
ตอนที่ 90
2020-09-27
 131  9
91
ตอนที่ 91
2020-09-27
 127  9
92
ตอนที่ 92
2020-09-27
 128  9
93
ตอนที่ 93
2020-09-27
 128  16
94
ตอนที่ 94
2020-09-27
 127  14
95
ตอนที่ 95
2020-09-27
 118  9
96
ตอนที่ 96
2020-09-27
 121  6
97
ตอนที่ 97
2020-09-27
 128  14
98
ตอนที่ 98
2020-09-27
 165  23
99
ตอนที่ 99
2020-09-29
 147  23
100
ตอนที่ 100
2020-09-30
 173  24
101
ตอนที่ 101
2020-10-04
 139  24
102
ตอนที่ 102
2020-10-06
 145  17
103
ตอนที่ 103
2020-10-07
 125  11
104
ตอนที่ 104
2020-10-09
 117  13
105
ตอนที่ 105
2020-10-09
 109  10
106
ตอนที่ 106
2020-10-09
 104  12
107
ตอนที่ 107
2020-10-09
 110  3
108
ตอนที่ 108
2020-10-09
 102  11
109
ตอนที่ 109
2020-10-09
 100  11
110
ตอนที่ 110
2020-10-09
 109  11
111
ตอนที่ 111
2020-10-09
 101  4
112
ตอนที่ 112
2020-10-09
 97  15
113
ตอนที่ 113
2020-10-09
 113  19
114
ตอนที่ 114
2020-10-11
 114  8
115
ตอนที่ 115
2020-10-12
 99  5
116
ตอนที่ 116
2020-10-12
 101  19
117
ตอนที่ 117
2020-10-12
 111  9
118
ตอนที่ 118
2020-10-12
 96  8
119
ตอนที่ 119
2020-10-12
 106  9
120
ตอนที่ 120
2020-10-12
 102  11
121
ตอนที่ 121
2020-10-12
 101  6
122
ตอนที่ 122
2020-10-12
 94  5
123
ตอนที่ 123
2020-10-12
 101  6
124
ตอนที่ 124
2020-10-12
 114  25
125
ตอนที่ 125
2020-10-13
 112  21
126
ตอนที่ 126
2020-10-14
 112  12
127
ตอนที่ 127
2020-10-18
 109  13
128
ตอนที่ 128
2020-10-20
 116  29
129
ตอนที่ 129
2020-10-21
 117  22
130
ตอนที่ 130
2020-10-25
 112  8
131
ตอนที่ 131
2020-10-25
 110  11
132
ตอนที่ 132
2020-10-25
 108  14
133
ตอนที่ 133
2020-10-25
 100  9
134
ตอนที่ 134
2020-10-25
 104  6
135
ตอนที่ 135
2020-10-25
 100  14
136
ตอนที่ 136
2020-10-25
 104  16
137
ตอนที่ 137
2020-10-25
 102  10
138
ตอนที่ 138
2020-10-25
 105  7
139
ตอนที่ 139
2020-10-25
 107  13
140
ตอนที่ 140
2020-10-27
 110  19
141
ตอนที่ 141
2020-10-28
 114  21
142
ตอนที่ 142
2020-11-01
 106  9
143
ตอนที่ 143
2020-11-03
 103  12
144
ตอนที่ 144
2020-11-04
 107  15
145
ตอนที่ 145
2020-11-10
 106  13
146
ตอนที่ 146
2020-11-11
 114  14
147
ตอนที่ 147
2020-11-15
 118  19
148
ตอนที่ 148
2020-11-17
 112  12
149
ตอนที่ 149
2020-11-18
 116  13
150
ตอนที่ 150
2020-11-22
 116  14
151
ตอนที่ 151
2020-11-24
 110  7
152
ตอนที่ 152
2020-11-25
 103  14
153
ตอนที่ 153
2020-12-01
 90  10
154
ตอนที่ 154
2020-12-02
 98  9
155
ตอนที่ 155
2020-12-06
 110  15
156
ตอนที่ 156
2020-12-08
 96  8
157
ตอนที่ 157
2020-12-09
 100  16
158
ตอนที่ 158
2020-12-13
 91  9
159
ตอนที่ 159
2020-12-15
 101  7
160
ตอนที่ 160
2020-12-16
 104  9
161
ตอนที่ 161
2020-12-20
 98  9
162
ตอนที่ 162
2020-12-22
 97  10
163
ตอนที่ 163
2020-12-27
 95  12
164
ตอนที่ 164
2020-12-29
 96  14
165
ตอนที่ 165
2020-12-30
 126  51
166
ตอนที่ 166
2021-01-03
 188  35
167
ตอนที่ 167
2021-01-05
 148  17
168
ตอนที่ 168
2021-01-06
 127  25
169
ตอนที่ 169
2021-01-10
 123  12
170
ตอนที่ 170
2021-01-12
 107  15
171
ตอนที่ 171
2021-01-13
 106  14
172
ตอนที่ 172
2021-01-17
 102  19
173
ตอนที่ 173
2021-01-20
 101  19
174
ตอนที่ 174
2021-01-24
 107  11
175
ตอนที่ 175
2021-01-27
 94  7
176
ตอนที่ 176
2021-01-31
 100  8
177
ตอนที่ 177
2021-02-03
 109  15
178
ตอนที่ 178
2021-02-07
 102  8
179
ตอนที่ 179
2021-02-10
 106  15
180
ตอนที่ 180
2021-02-14
 104  14
181
ตอนที่ 181
2021-02-17
 100  14
182
ตอนที่ 182
2021-02-21
 96  13
183
ตอนที่ 183
2021-02-24
 91  9
184
ตอนที่ 184
2021-02-28
 91  13
185
ตอนที่ 185
2021-03-03
 97  11
186
ตอนที่ 186
2021-03-07
 91  6
187
ตอนที่ 187
2021-03-10
 86  7
188
ตอนที่ 188
2021-03-14
 88  14
189
ตอนที่ 189
2021-03-17
 89  9
190
ตอนที่ 190
2021-03-21
 92  13
191
ตอนที่ 191
2021-03-24
 84  13
192
ตอนที่ 192
2021-03-28
 92  14
193
ตอนที่ 193
2021-03-31
 94  12
194
ตอนที่ 194
2021-04-04
 95  15
195
ตอนที่ 195
2021-04-07
 90  13
196
ตอนที่ 196
2021-04-11
 85  9
197
ตอนที่ 197
2021-04-14
 88  15
198
ตอนที่ 198
2021-04-18
 93  20
199
ตอนที่ 199
2021-04-21
 87  13
200
ตอนที่ 200
2021-04-25
 95  14
201
ตอนที่ 201
2021-04-28
 91  13
202
ตอนที่ 202
2021-05-02
 106  22
203
ตอนที่ 203
2021-05-05
 95  24
204
ตอนที่ 204
2021-05-09
 91  13
205
ตอนที่ 205
2021-05-12
 95  17
206
ตอนที่ 206
2021-05-16
 88  24
207
ตอนที่ 207
2021-05-19
 69  6
208
ตอนที่ 208
2021-05-23
 98  26
209
ตอนที่ 209
2021-05-26
 104  32
210
ตอนที่ 210
2021-05-30
 118  29
211
ตอนที่ 211
2021-06-02
 102  25
212
ตอนที่ 212
2021-06-06
 106  25
213
ตอนที่ 213
2021-06-09
 116  13
214
ตอนที่ 214
2021-06-13
 101  16
215
ตอนที่ 215
2021-06-16
 74  14
216
ตอนที่ 216
2021-06-20
 103  22
217
ตอนที่ 217
2021-06-23
 96  17
218
ตอนที่ 218
2021-06-27
 90  17
219
ตอนที่ 219
2021-06-30
 87  14
220
ตอนที่ 220
2021-07-04
 92  14
221
ตอนที่ 221
2021-07-07
 91  21
222
ตอนที่ 222
2021-07-11
 89  11
223
ตอนที่ 223
2021-07-14
 85  20
224
ตอนที่ 224
2021-07-18
 79  9
225
ตอนที่ 225
2021-07-21
 91  20
226
ตอนที่ 226
2021-07-25
 99  22
227
ตอนที่ 227
2021-07-28
 84  12
228
ตอนที่ 228
2021-08-04
 92  19
229
ตอนที่ 229
2021-08-08
 81  6
230
ตอนที่ 230
2021-08-11
 85  16
231
ตอนที่ 231
2021-08-18
 91  9
232
ตอนที่ 232
2021-08-25
 73  10
233
ตอนที่ 233
2021-09-01
 79  9
234
ตอนที่ 234
2021-09-08
 82  10
235
ตอนที่ 235
2021-09-15
 81  17
236
ตอนที่ 236
2021-09-22
 82  4
237
ตอนที่ 237
2021-09-29
 74  7
238
ตอนที่ 238
2021-10-06
 69  5
239
ตอนที่ 239
2021-10-13
 79  4
240
ตอนที่ 240
2021-10-20
 78  10
241
ตอนที่ 241
2021-10-27
 76  13
242
ตอนที่ 242
2021-11-03
 69  5
243
ตอนที่ 243
2021-11-17
 69  4
244
ตอนที่ 244
2021-11-24
 67  8
245
ตอนที่ 245
2021-12-01
 68  11
246
ตอนที่ 246
2021-12-08
 78  8
247
ตอนที่ 247
2021-12-15
 80  11
248
ตอนที่ 248
2021-12-22
 78  15
249
ตอนที่ 249
2021-12-29
 75  7
250
ตอนที่ 250
2022-01-05
 82  21
251
ตอนที่ 251
2022-01-12
 80  21
252
ตอนที่ 252
2022-01-19
 76  9
253
ตอนที่ 253
2022-01-26
 89  6
254
ตอนที่ 254
2022-02-02
 74  11
255
ตอนที่ 255
2022-02-09
 66  11
256
ตอนที่ 256
2022-02-16
 71  13
257
ตอนที่ 257
2022-02-23
 56  13
258
ตอนที่ 258
2022-02-23
 58  10
259
ตอนที่ 259
2022-02-23
 56  4
260
ตอนที่ 260
2022-02-23
 61  5
261
ตอนที่ 261
2022-02-23
 56  5
262
ตอนที่ 262
2022-02-23
 54  4
263
ตอนที่ 263
2022-02-23
 52  5
264
ตอนที่ 264
2022-02-23
 57  8
265
ตอนที่ 265
2022-02-23
 45  7
266
ตอนที่ 266
2022-02-23
 75  9
267
ตอนที่ 267
2022-03-02
 59  10
268
ตอนที่ 268
2022-03-09
 55  8
269
ตอนที่ 269
2022-03-16
 53  7
270
ตอนที่ 270
2022-03-23
 56  7
271
ตอนที่ 271
2022-03-30
 54  8
272
ตอนที่ 272
2022-04-06
 53  7
273
ตอนที่ 273
2022-04-13
 43  5
274
ตอนที่ 274
2022-04-13
 43  8
275
ตอนที่ 275
2022-04-13
 43  4
276
ตอนที่ 276
2022-04-13
 41  7
277
ตอนที่ 277
2022-04-13
 40  5
278
ตอนที่ 278
2022-04-13
 37  3
279
ตอนที่ 279
2022-04-13
 39  6
280
ตอนที่ 280
2022-04-13
 41  6
281
ตอนที่ 281
2022-04-13
 43  7
282
ตอนที่ 282
2022-04-13
 48  12
283
ตอนที่ 283
2022-04-20
 47  14
284
ตอนที่ 284
2022-04-27
 49  3
285
ตอนที่ 285
2022-05-04
 51  11
286
ตอนที่ 286
2022-05-11
 49  8
287
ตอนที่ 287
2022-05-18
 50  8
288
ตอนที่ 288
2022-05-25
 47  10
289
ตอนที่ 289
2022-06-01
 45  11
290
ตอนที่ 290
2022-06-08
 41  9
291
ตอนที่ 291
2022-06-15
 48  12
292
ตอนที่ 292
2022-06-22
 36  8
293
ตอนที่ 293
2022-06-29
 38  6
294
ตอนที่ 294
2022-07-06
 35  6
295
ตอนที่ 295
2022-07-13
 35  5
296
ตอนที่ 296
2022-07-17
 30  4
297
ตอนที่ 297
2022-07-17
 27  4
298
ตอนที่ 298
2022-07-17
 30  3
299
ตอนที่ 299
2022-07-17
 28  9
300
ตอนที่ 300
2022-07-17
 38  10
301
ตอนที่ 301
2022-07-20
 41  6
302
ตอนที่ 302
2022-08-03
 36  6
303
ตอนที่ 303
2022-08-10
 34  4
304
ตอนที่ 304
2022-08-17
 33  7
305
ตอนที่ 305
2022-08-24
 32  1
306
ตอนที่ 306
2022-08-24
 34  2
307
ตอนที่ 307
2022-08-24
 26  1
308
ตอนที่ 308
2022-08-24
 27  1
309
ตอนที่ 309
2022-08-24
 29  3
310
ตอนที่ 310
2022-08-24
 27  1
311
ตอนที่ 311
2022-08-24
 29  1
312
ตอนที่ 312
2022-08-24
 31  4
313
ตอนที่ 313
2022-08-24
 27  6
314
ตอนที่ 314
2022-08-24
 41  4
315
ตอนที่ 315
2022-08-31
 40  3
316
ตอนที่ 316
2022-09-07
 37  5
317
ตอนที่ 317
2022-09-14
 36  3
318
ตอนที่ 318
2022-09-21
 36  4
319
ตอนที่ 319
2022-09-28
 35  3
320
ตอนที่ 320
2022-10-12
 36  5
321
ตอนที่ 321
2022-10-19
 29  7
322
ตอนที่ 322
2022-10-26
 30  5
323
ตอนที่ 323
2022-11-02
 31  6
324
ตอนที่ 324
2022-11-09
 37  4
325
ตอนที่ 325
2022-11-16
 35  6
326
ตอนที่ 326
2022-11-23
 32  3
327
ตอนที่ 327
2022-11-30
 34  4
328
ตอนที่ 328
2022-12-07
 34  1
329
ตอนที่ 329
2022-12-14
 22  5
330
ตอนที่ 330
2022-12-21
 23  5
331
ตอนที่ 331
2022-12-28
 24  1
332
ตอนที่ 332
2023-01-04
 27  6
333
ตอนที่ 333
2023-01-11
 56  16
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
วิวาห์อุ่นรัก
วิวาห์อุ่นรัก
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/ฮอต/รักเศร้า/เอาแต่ใจ/สัญญารัก
กำราบรักคุณแม่สุดแซ่บ
กำราบรักคุณแม่สุดแซ่บ
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/รักเศร้า/ความรัก/รักคืนเดียว/โชคชะตา
คุณภรรยาซุปตาร์จะหนีผมไปไหนครับ
คุณภรรยาซุปตาร์จะหนีผมไปไหนครับ
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/แก้แค้น/รักหวานฉ่ำ/ความรัก/วงการบันเทิง/สัญญารัก
รักหวานแหวนของCEOมาดนิ่ง
รักหวานแหวนของCEOมาดนิ่ง
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/ฮอต/รักเศร้า/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว/รักเดียวใจเดียว/เอาแต่ใจ/อดทน
สัมพันธ์เพื่อนสนิท
สัมพันธ์เพื่อนสนิท
รักวัยเรียน/โรแมนซ์/จบ/ดราม่า/เพื่อน/แอบชอบ/ซึน
ขอปฏิเสธรักคุณอามาเฟีย
ขอปฏิเสธรักคุณอามาเฟีย
รักวัยเรียน/จบ/มาเฟีย/กินเด็ก/คู่รักแต่เด็ก
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง